Cytaty

TRADYCYJNY KATOLICYZM * MONARCHIA NARODOWA * DYSTRYBUCJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
INSTYTUTU NARODOWO-ROJALISTYCZNEGO CHRISTUS REX - codzienna aktualizacja

MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego

niedziela, 24 czerwca 2018

Polska przyjmuje imigrantów na podstawie tajnych umów? Szokujący list Pawłowicz do premiera


pawlowicz07052018
       Krystyna Pawłowicz za pośrednictwem Twittera opublikowała treść listu, jaki w środę wysłała do premiera Mateusza Morawieckiego. Posłanka PiS twierdzi w nim, że polski rząd w tajemnicy sprowadził imigrantów do Polski. 
 
Decyzję o wysłaniu listu Pawłowicz postanowiła przedstawić do opinii publicznej w piątek rano, publikując przy okazji treść pisma. Krytykuje w nim politykę rady ministrów, zarzucając łamanie jednej z najważniejszych obietnic wyborczych – o nie wpuszczaniu imigrantów na terytorium RP. Swoje zarzuty opiera na podstawie informacji przekazanych przez obywateli, którzy mieli zgłosić swoje obawy o zwiększającym się napływie migrantów i uchodźców.

Posłanka prosi szefa polskiego rządu Mateusza Morawieckiego by odpowiedział na 16 zadanych przez nią pytań, które dotyczą m.in.:

Marcin Śrama: Antydemokratyzm artysty (czyli rzecz o Paderewskim)


          Jest rzeczą naturalną, że człowiek, który w jakimś stopniu wybija się pod względem posiadanych talentów ponad przeciętność, jednocześnie jest przeciwnikiem idei demokracji i równości. Tak było między innymi w przypadku Ignacego Jana Paderewskiego – polskiego pianisty i kompozytora, który w czasie I wojny światowej wykorzystał swe talenty na rzecz sprawy polskiej, a następnie już po wojnie reprezentował odrodzoną Rzeczpospolitą na konferencji pokojowej w Wersalu.
Głównym źródłem informacji o poglądach Paderewskiego na różne sprawy polityczne są jego pamiętniki spisane przez Mary Lawton, a w szczególności druga ich część, niewydana w Polsce aż do roku 1992. W dziele tym pianista dokonuje między innymi krytyki demokracji, a także koncepcji równości wszystkich obywateli. 
 
Demokracja jest dla niego piękną ideą, która jedna nigdy nie zostanie w pełni wcielona w życie, gdyż społeczeństwa odwołują się do niej jedynie przed wyborami i podczas ich trwania, a po nich znów stają się hierarchiczne co jest absolutnie naturalne i dobre, gdyż ,,bez hierarchii nie jest możliwe rządzenie”. Zresztą nawet gdyby w jakimkolwiek państwie udało się w pełni znieść hierarchiczność, to i tak zawsze pozostanie przynajmniej jedna sfera, w której egalitaryzm nigdy nie będzie mógł zdobyć dominacji, czyli armia. Największą niedorzecznością demokratycznego egalitaryzmu jest jednak zdaniem Paderewskiego to, że ,,Mówiąc o równości praw w ogóle, rzadko mówi się o równości obowiązków. Tę sprawę całkowicie się pomija. Rościmy pretensje do tego, by mieć równe prawa, ale nie równe obowiązki. Idziemy nawet tak daleko, że zwalniamy od podatków niektóre skromne dochody, co według mojej opinii jest niesłuszne, a wręcz obrażające godność obywateli. Bez względu na to, jak mały jest dochód, zasada pobierania od niego podatku powinna być utrzymana, by pokazać, że równość obywateli istnieje naprawdę”1.

sobota, 23 czerwca 2018

Prof. Bartyzel: Klasycyzm – pozytywizm – … socrealizm

Wincenty Wodzinowski KONCERT DOMOWY
        Maurrasowska apologia klasycyzmu i krytyka romantyzmu ma walor wyłącznie partykularny, w odniesieniu do Francji, gdzie klasycyzm był estetyką monarchii absolutnej. Wszędzie indziej, od Portugalii i Hiszpanii po Polskę i Rosję, klasycyzm (może dlatego, że o stulecie późniejszy) był bratem syjamskim oświecenia, liberalizmu i wolnomularstwa, estetycznym wehikułem "cywilizowania i europeizowania" przez Pana Podczaszyca w dwukonnej karyjolce i innych fircyków w perukach z harcapem. Cóż to jest na przykład klasycyzm po polsku: wyśmiewający Sarmatów "Monitor" (praprzodek "Gazety Wyborczej"), wolteriańskie poematy bpa Krasickiego, Trembeckiego i Węgierskiego, Jasiński – "młodzian piękny i posępny", jak duplikat Saint-Justa. I na odwrót: we wszystkich tych krajach konserwatywny i kontrrewolucyjny jest niszczony przez klasyków barok, sprzężony z kontrreformacją i tradycją partykularną (u nas sarmacką) oraz neomediewalny, reakcyjny i tradycjonalistyczny nurt romantyzmu: Donoso Cortés czy Zorrilla w Hiszpanii, Burke, Coleridge, Scott czy Ruskin w Anglii i Szkocji, Schleglowie, Novalis, Brentano, Baader, Eichendorff, Grillparzer, Werner w Niemczech i Austrii, Gołuchowski, Rzewuski, Krasiński w Polsce, słowianofile i Tiutczew w Rosji itd.

Piotr Relich : Więcej niż tylko gra. Może już nawet religia?


Więcej niż tylko gra. Może już nawet religia?

         Piłka Nożna zmienia się na naszych oczach. Już dawno przestała być tylko i wyłącznie rozrywką dla mas. Piłka stała się z czasem najpopularniejszym sportem świata, ogromnym światem biznesu, przestrzenią oddziałującą na miliony ludzi na całym świecie. Dla wielu jest więcej niż tylko grą. Często słyszymy maksymę: futbol to moja religia.

Tylko futbol…
Młodych zawodników uczy się podporządkowania całego swojego życia futbolowi. Roy Keane, legenda reprezentacji Irlandii i Manchesteru United w jednym z wywiadów mówi dziewczynce chcącej zostać piłkarzem: „trzymaj się z dala od chłopców”. W innym wywiadzie z kolei zaznacza, że narodziny dziecka jednego z zawodników nie są powodem absencji na zgrupowaniu reprezentacji. „Przecież to jego żona rodzi, a nie on. Nie rozumiem jego nieobecności”.

Powyższe przykłady, pewnie nieco przerysowane i skrajne, oddają jednak ducha podejścia do piłki nożnej w dzisiejszych czasach. Niektórzy powiedzą, że przecież ten sport uczy wartości takich jak: praca zespołowa (jeden za wszystkich, wszyscy za jednego), walka do końca, poświęcenie, pracowitość, i wiele innych. Prawda. Jednak są to echa czasów słusznie (lub nie) minionych. Wraz z komercjalizacją tego sportu, wartości zdają się wyparowywać z futbolu w tempie jednostajnie przyspieszonym.

piątek, 22 czerwca 2018

Adam Kędrzyński, Tomasz Sasiak: Sojusz ołtarza i tronu a państwo nowożytne — wybrana argumentacja konfliktu


         Chrześcijaństwo kształtuje cywilizację od dwóch tysięcy lat. Przez wiele wieków dwie władze, świecka i duchowa, organizowały życie państw europejskich. Pomijając regionalne i temporalne zawiłości, wystarczające jest stwierdzenie, iż władza duchowa sprawowała moralny nadzór nad władzą świecką. Formalnie należy odróżnić oba porządki. Władza doczesna potrzebowała bowiem instytucji Kościoła dla uzasadnienia własnej legalności oraz, przez długi czas, do administrowania państwem. Kościół natomiast, korzystając z opieki państwa, mógł dokonać dzieła ewangelizacji. Innymi słowy, wysiłki władzy świeckiej koncentrowały się w obszarze obronności i na sprawach doczesnych. Działalność Kościoła zaspokajała zaś potrzeby duchowe poddanych1. Dominującym ustrojem w Europie do wybuchu rewolucji francuskiej była monarchia, w której władca pochodził z Bożej łaski2. Pojęcie sojusz ołtarza i tronu stanowi emanację wskazanego związku. Powyższy model jest istotnym uproszczeniem, niemniej nabrał on szczególnego znaczenia właśnie z uwagi na wydarzenia zapoczątkowane we Francji w 1789 r. Wówczas sprzeciw sił opozycyjnych względem ancien regime’u opuścił gabinety intelektualistów i znalazł ujście w namacalnej rzeczywistości. Rewolucjoniści przeciwni byli zarówno instytucji monarchii, jak i Kościoła katolickiego. Dokonała się zatem rewolucja dogmatyczna. To, co było do tej pory pewne, jak panowanie królów czy obecność Kościoła w życiu społecznym, zostało zanegowane3.

Do Polski trafi 3 tys. muzułmańskich imigrantów z Uzbekistanu

Znalezione obrazy dla zapytania ujawniamy-polski-trafi-3-tys-muzulmanskich-imigrantow-uzbekistanu/        W Polsce przebywała oficjalna delegacja Agencji do Spraw Migracji Zewnętrznych i Stosunków Pracowniczych Ministerstwa Pracy i Stosunków Pracy Uzbekistanu, kierowana przez zastępcę dyrektora U. Nazarowa – podaje uzbecka agencja informacyjna Jahon News.

Celem wizyty było przeprowadzenie spotkania z liderami polskich firm celem zaangażowania obywateli Uzbekistanu do pracy w zakładach produkcyjnych w Polsce i zapoznania się z warunkami i wynagrodzeń i pakietami socjalnymi

Islam jest zdecydowanie dominującą religią w Uzbekistanie. W raporcie Pew Research Center z 2009 r. stwierdzono, że ludność Uzbekistanu to w 96,3% muzułmanie. W drugiej połowie lat 2010-tych wzrost terrorystycznej aktywności islamistycznej, a organizacje takie jak Islamski Ruch Uzbecki (IMU) podporządkowały się ISIS i desygnowały bojowników do zamachów terrorystycznych za granicą. Terroryzm w Uzbekistanie jest bardziej rozpowszechniony niż w jakimkolwiek innym państwie Azji Środkowej. W 2002 r. IMU został sklasyfikowany jako organizacja terrorystyczna przez Stany Zjednoczone. Największymi zamachami terrorystycznymi na terenie kraju były: zamachy w Taszkiencie w 1999 r., ataki IMU na wojska rządowe i amerykańskie z lat 2000-2001 oraz ataki w Taszkiencie w marcu i lipcu 2004 r.

czwartek, 21 czerwca 2018

Żydzi byli wypędzani 47 razy w ciągu 1000 lat. Dlaczego?


Dlaczego tak często? 

Dlaczego z tak różnych narodów i kultur? 

Dlaczego żaden inny naród nie spotkał się z tak wielką awersją? 


          Bernard Lazare, żydowski pisarz, w książce pt. „L’antisémitisme son histoire et ses causes”, wydanej w 1894 r., przedstawił taką opinię tyczącą się żydowskich wypędzeń:

„Jeśli taka wrogość i awersja w stosunku do żydów miałaby miejsce tylko w jednym czasie, w jednym kraju, łatwo byłoby wyjaśnić przyczyny. Jednak rasa ta była obiektem nienawiści wszystkich narodów pośród których żyła. Skoro wszyscy wrogowie żydów należeli do zupełnie różnych ras, mieszkali w odległych krajach, podlegali zupełnie różnym prawom, kierowali się różnymi pryncypiami, mieli różną moralność, różne zwyczaje – te wszystkie zasady społeczne, niepozwalające niczego ocenić w ten sam sposób – toteż główna przyczyna antysemityzmu zawsze leżała w samym Izraelu, a nie w tych, którzy przeciwko niemu walczyli.”…

Profesor Jesse H. Holmes w „The American Hebrew”, wyraził podobną opinię:

„To może nie być przypadkiem, że antagonizm antyżydowski znajduje się prawie wszędzie tam, gdzie współistnieją żydzi i nie-żydzi. Skoro żydzi są wspólnym elementem układanki, wydaje się prawdopodobnym, że przyczyna tkwi w nich samych, a nie w tak różnych grupach odczuwających ten antagonizm.”
Tylko w Europie i Rosji żydzi byli wypędzani 47 razy w ciągu ostatniego tysiąclecia:

Odezwa rtm. Witolda Pileckiego ''Do Działaczy Młodzieżowych''


Zdjęcie użytkownika Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Katowicach.
        Sytuacja obecna stawia nas wobec zagadnienia bytu lub niebytu naszego Narodu, Jego przetrwania i życia lub zagłady i śmierci .

Nawet w najczarniejszej nocy ucisku niemieckiego nie byliśmy tak zagrożeni w naszym istnieniu, jak to ma miejsce teraz, gdy występujemy w rządzie ,,wolnych” narodów świata.

Klęska w walce z niemcami, klęska podboju bolszewickiego i załamanie się fundamentów zaufania anglo-saskiej, w stosunku do nas, lojalności, stwarza labirynt pełen zgniłych i trujących wyziewów. Rozpacz ogarnia niejednych z nas i przestajemy wierzyć w rychłą poprawę, stojąc wobec ogromu przeciwności i braku środków w walce o Naród.

,,Wolność”, która nam dano, jest zgubniejsza dla naszej narodowo-społecznej postawy, dla stanu narodowej duszy, niż jawna niewola. Stworzono nam warunki fałszu i zakłamania, warunki, w których gwałt i nienaruszalność są niemal podstawą egzystencji, a solidność skazana na zagładę. Wszystko, co ma pozytywną wartość narodową jest systematycznie i planowo niszczone.

środa, 20 czerwca 2018

Ukrainizacja Polski postępuje prawie w takim samym tempie jak islamizacja zachodu

Ukrainizacja Polski postępuje prawie w takim samym tempie jak islamizacja zachodu 
      Ponad milionowa rzesza imigrantów z Ukrainy dotarła do nas niemal bez rozgłosu. Po prostu któregoś dnia usłyszeliśmy wszędzie ukraińską mowę, lub charakterystyczną polszczyznę ze wschodnim akcentem. Ta ukraińska kolonizacja przebiega w bardzo szybkim tempie, ponieważ jest wspierana przez polskie władze.

Oficjalnie w Polsce przebywa 1,3 miliona Ukraińców. Zaledwie w ciągu dwóch lat przybyło do nas tylu obywateli obcego kraju, ilu islamistów dotarło do dwukrotnie ludniejszych od Polski Niemiec. Zdecydowana większość z nich jest sprowadzana w związku z trwającym nadal exodusem młodych Polaków uciekających na zachód.

Większość obywateli naszego kraju wyjeżdża tam ze względu na warunki płacowe jakie są w Polsce, głównie na skutek potwornego fiskalizmu skutkującego nędznymi zarobkami.

PiS chce naprawdę oddać Polskę Żydom !


Tajny dokument rządu potwierdza, że chcą oddawać 100 proc. majątków

       Dziennikarze wp.pl dotarli do utajnionego dokumentu Prokuratorii Generalnej, która zawiera propozycję kompromisu z Izraelem. Założenia dokumentu sugerują, że ustawa reprywatyzacyjna powinna umożliwić zwracanie majątków ze 100 proc. rekompensatą (dot tej pory zakładano 20 proc.) lub całych nieruchomości!

Prace nad ustawą reprywatyzacyjną, która ma zakończyć kwestię roszczeń majątkowych przejętych przez państwo po wojnie, zostały wstrzymane po krytyce najważniejszych jej zapisów przez Izrael i Stany Zjednoczone. Chodziło głownie o ograniczenie kręgu spadkobierców jedynie do najbliższej rodziny, zakaz zwracania majątków w naturze i ograniczenie rekompensat do 20 proc. wartości majątku.

wtorek, 19 czerwca 2018

Tajne rozmowy z Izraelem! Politycy lobbują za powstaniem w Polsce największej ekspozytury izraelskiego wywiadu!


fot: pixabay.com

       Rząd PiS nie jest w łatwej sytuacji, ale musi pamiętać, że uleganie szantażowi, nawet niewypowiedzianemu głośno, przykro się kończy dla szantażowanego. Jak to Winston Churchill skomentował podpisanie w 1938 r. porozumień monachijskich oddających Niemcom Czechosłowację? Mieli do wyboru wojnę i hańbę. Wybrali hańbę, a wojnę i tak dostaną.

Izraelskie tajne służby traktują Polskę jak półkolonię. Prowadzą u nas niemal jawnie działania operacyjne, czyli inwigilują interesujące ich osoby. Teraz w tajemnicy politycy żydowscy lobbują za powstaniem w Polsce największej ekspozytury Mosadu (izraelskiego wywiadu) w Europie. Jak ustaliliśmy, ma ona powstać w rejonie budowanego właśnie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Do tej pory tylko Amerykanie w Polsce mogli liczyć na takie traktowanie. Mają oni specjalną jednostkę w stolicy, tzw. Stację Warszawa, i kilka mniejszych lokali w większych miastach Polski oraz stacje nasłuchowe. Pytanie: co takiego może Polsce zaoferować Izrael, żeby zrównoważyć ryzyko narażania się na odwet i zamachy ze strony islamskich terrorystów, którzy bez wątpienia swoje porachunki z Mosadem zaczną załatwiać w Polsce. A nasz kraj i Polacy za granicą dodatkowo staną się celem odwetu muzułmanów. 

Syria: Amerykańska koalicja bombarduje naszą armię       Syryjskie media państwowe informują, że koalicja dowodzona przez USA zbombardowała prorządowe siły stacjonujące na dalekim wschodzie kraju. W nalocie miała zginąć pewna liczba syryjskich żołnierzy. 
 
O nalocie poinformowała syryjska telewizja państwowa - miało do niego dojść po północy w okolicach wioski al-Hari. Celem nalotu oficjalnie mieli być terroryści z Daesh. Rzecznik dowodzonej przez USA koalicji zaprzecza jednak, jakoby jej samoloty przeprowadzały jakikolwiek nalot w tym rejonie.

Tymczasem syryjskie media informują o ofiarach wśród syryjskich żołnierzy nie podając jednak ich liczby (mowa jest o kilku męczennikach - tak określa się zabitych w walce).

poniedziałek, 18 czerwca 2018

List prof. Jacka Bartyzela do uczestników Kongresu Ruchu Narodowego


“Do uczestników i gości Kongresu Ruchu Narodowego,
     W roku, w którym świętujemy stulecie chwalebnego odzyskania przez Polskę niepodległości, nad tą naszą niepodległością znowu zbierają się czarne chmury. Tzw. dobra zmiana, której głosiciele obiecywali obronę i wzmocnienie naszej suwerenności państwowej, nie tylko że nie uczyniła nic, aby to urzeczywistnić, ale stworzyła swoją chaotyczną i resentymentalną polityką zagraniczną nowe czynniki zagrożenie.
Zmniejszył się wprawdzie stopień serwilizmu wobec Berlina, uprawianego przez poprzednią ekipę rządową, ale w to miejsce służalczość wobec amerykańskiego hegemona osiągnęła niebotyczne rozmiary. Ceną płaconą za ten protektorat, będący iluzoryczną gwarancją naszego bezpieczeństwa, jest także znoszenie coraz bardziej dotkliwych upokorzeń ze strony Izraela i całego żydowskiego “anonimowego mocarstwa”. Kierownicy naszej polityki państwowej nie potrafią zdobyć się na bardziej realistyczną politykę wobec Rosji, za to w równie irracjonalnym stopniu gotowi są poświecić każdy polski interes dla podtrzymania państwa będącego w stanie rozkładu (tj. Ukrainy) i którego najbardziej uświadomiona narodowo część ludności nie kryje swojej nienawiści do Polski, ani nawet roszczeń terytorialnych. Nasz kraj zalewają rosnące błyskawicznie fale imigrantów ukraińskich.

Do czego prowadzi antykoncepcja? Przerażająca analiza znanego obrońcy życia

Do czego prowadzi antykoncepcja? Przerażająca analiza znanego obrońcy życia  
        Znany obrońca życia John Henry Westen w fascynujący sposób przedstawił skutki lekceważenia Bożego nakazu „bądźcie płodni i rozmnażajcie się” z Księgi Rodzaju. Podczas konferencji w Rzymie zwrócił uwagę na masowe mordowanie nienarodzonych, depopulację Europy i plagę samotnego umierania starców.

Odrzucenie Bożego nakazu płodności i rozmnażania się stoi w sercu ataku na małżeństwo i rodzinę – podkreślił John Henry Westen. Redaktor naczelny Life Site News zauważył, że według Biblii „Bóg nienawidzi antykoncepcji”. Przywołał słowa Piusa XI, mówiącego o nakładanej przez Pana Boga karze śmierci za stosowanie antykoncepcji. (...)

niedziela, 17 czerwca 2018

Tragiczna śmierć prawicowej działaczki i dziennikarki Anastazji Majcher! W tle pojawia się… „detektyw” Rutkowski


http://wprawo.pl/wp-content/uploads/2018/06/anastazja-majcher-nie-zyje-750x430.jpg
       Dotarła do nas szokująca i przejmująca wiadomość. Anastazja Majcher, prawicowa działaczka, dziennikarka Programu 7 oraz TAKT.TV, nie żyje. Tę smutną wiadomość przekazał mąż Anastazji, Marek Majcher, mężczyzna który został posądzony przez prokuraturę o próbę dokonania zamachu na Bronisława Komorowskiego z użyciem krzesła. Rzekomego zamachu miał się dopuścić podczas kampanii prezydenckiej w roku 2015. Rodzina Majcherów od lat zmaga się z nękaniem, a kilka miesięcy temu informowali nawet, że zostali pobici przez policjantów (ZOBACZ NAGRANIE).

Na prośbę rodziny, w imieniu rodziny oraz swoim chcę poinformować, że moja ukochana małżonka Anastazja Majcher z domu Olszewska w wieku 22 lat zginęła tragicznie dnia 14 czerwca 2018 roku w godzinach porannych. W tym czasie nie było mnie z nią, gdyż byłem na spotkaniu z adwokatem w związku z uporczywym nękaniem mojej rodziny od ponad pół roku przez zorganizowaną grupę przestępczą. Przebieg tego procederu można było śledzić w naszych audycjach na żywo na kanale Telewizja Wolnych Polaków TWP1 oraz w reportażach telewizji Program 7 i TAKT.TV – informuje Marek Majcher. Dalej tłumaczy, że od kilku miesięcy w jego życiu oraz w życiu Anastazji pojawił się „detektyw” Krzysztof Rutkowski.

Winnicki na kongresie Ruchu Narodowego: PiS pełza przed banderowcami, środowiskami żydowskimi i Unią


Winnicki na kongresie RN: PiS pełza przed banderowcami, środowiskami żydowskimi i Unią

       Robert Winnicki powiedział na kongresie Ruchu Narodowego „Narodowa Mobilizacja”, że RN nie dopuści do dalszego upokarzania Polski na arenie międzynarodowej.

W trakcie trwającego w sobotę w Warszawie Kongresu Ruchu Narodowego obecny prezes Robert Winnicki został wybrany na następną kadencję. W przemówieniu w ostrych słowach skrytykował partię rządzącą.

Narodowa Mobilizacja jest po to, aby nieść nadzieję. Tę nadzieję, którą utraciła i traci świadoma część narodu po tych trzech latach rządów PiS. (…) Mamy obecnie do czynienia z ogromnym teatrem obłudy. Te ostatnie 2,5 roku (…) jest przykładem chyba największego po roku ’89 zakłamania przestrzeni publicznej. Zakłamania, gdzie jest mnóstwo patriotycznej retoryki, mnóstwo frazesów – także katolickich – mowa o niepodległości, a polityka jest dokładnie przeciwna, jest prostą kontynuacją wszystkich patologii III RP – powiedział lider Ruchu Narodowego.

sobota, 16 czerwca 2018

Polscy pracownicy Opla wyrzuceni z hotelu w Niemczech. Obsługa spakowała ich rzeczy do worków na śmieci


Polacy są zatrudnieni w zakładach Opla w Ruesselsheim.
       Polacy, którzy zostali oddelegowani z gliwickiego zakładu Opla do pracy w Niemczech, zostali w drastyczny sposób pozbawieni dachu nad głową. Kiedy byli w pracy, obsługa hotelu, w którym mieszkali, wyrzuciła ich rzeczy. 

Sprawę opisuje Polsat News. Dotyczy ona 30 spośród 400 pracowników z Polski, którzy zostali oddelegowani do pracy w niemieckiej fabryce Opla w Ruesselsheim. Noclegi w nieodległym Niedernhausen miał im zagwarantować pracodawca.

Okazało się, że ktoś nie dopilnował terminów i wynajął pokoje na okres krótszy, niż trwała delegacja. Hotel miał informować o tym pracowników, jednak zabrakło osoby decyzyjnej, która rozwiązałaby problem. Dlatego gdy załoga była w pracy, obsługa hotelu po prostu spakowała cały ich dobytek do worków na śmieci i wyrzuciła przed budynek.

Chorągiew konfederatów barskich w rękach konserwatorów


Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Betlej (P) prezentuje chorągiew konfederatów barskich w Muzeum Narodowym w Krakowie. Fot. PAP/J. Bednarczyk
       Unikatowa chorągiew konfederatów barskich przejdzie konserwację w Muzeum Narodowym w Krakowie. Obiekt znajdujący się w kolekcji tej instytucji był opisany w inwentarzu jako chorągiew kościelna, dopiero podczas przygotowań do planowanej jesienią wystawy "Niepodległość" okazało się, że to prawdziwy skarb. 

"Przeglądałam w elektronicznym katalogu zbiorów nasze zasoby chorągwi i sztandarów. Jest ich wiele, a nie wszystkie posiadają dokumentację fotograficzną. Ten obiekt, określony jako +chorągiew kościelna+, nie miał. Jednak w opisie zwróciła moją uwagę data: 1768. To rok zawiązania Konfederacji barskiej! Gdy zobaczyłam na niej orła trzymającego w łapach miecz i berło, z portretem papieża na piersi, a na odwrocie Ukrzyżowanego Chrystusa, wiedziałam, że to nie jest chorągiew kościelna, a sztandar wojskowy, konfederacki" - powiedziała PAP Wacława Milewska, kurator przygotowująca wystawę "Niepodległość".

piątek, 15 czerwca 2018

o. Jacek Woroniecki OP: O przyszłość konserwatyzmu


Znalezione obrazy dla zapytania woroniecki
   [...] Samo już zastanowienie się nad nazwą (konserwatyzm – przyp. red.), która przed wiekiem przeszło dla oznaczenia tego kierunku myśli politycznej samorzutnie powstała, wskazuje, że decydującym momentem jest tu stosunek człowieka do zmian w warunkach jego istnienia. Konserwatystą jest ten, co zmian nie lubi, co pragnie, żeby wszystko było po dawnemu; natomiast specyficzny przeciwnik konserwatysty, postępowiec, wciąż dąży do zmian, do ulepszenia warunków, wśród których ludzie żyją. To jest najprostsza forma, w jaką można zagadnienie konserwatyzmu ująć. Cecil Hugh uważa za filozoficzne podłoże konserwatyzmu niechęć, odrazę do zmiany i widzi w tym wrodzoną skłonność natury ludzkiej. Ale, ze zwykłą Anglikom niezdolnością do głębszych filozoficznych dociekań, nie idzie on dalej, nie szuka, jakie przyczyny wywołują w naturze ludzkiej tę skłonność, w jakich granicach jest ona uzasadniona, a w jakich nie. Stwierdza on, że ludzie mają zdolność do nowości, niechęć do zmian, ale nie pyta się dlaczego tak jest: stąd nie jest w stanie wskazać, kiedy ta niechęć jest dobra, a kiedy zła. A wskazać to trzeba koniecznie, jasnym jest bowiem, że jak dążenie do ciągłych zmian, tak i opieranie się wszelkim zmianom jest dla życia społecznego zabójczym. Trzeba umieć znaleźć drogę pośrednią – i tu właśnie tkwi sedno zagadnienia polityki konserwatywnej. [...]

Duszpasterz Kresowian chce bojkotu referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w konstytucji.


     Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski ogłosił w środę na Twitterze, że nie weźmie udziału w referendum konsultacyjnym w sprawie zmian w konstytucji zaproponowanym przez Andrzeja Dudę. Jako powód bojkotu podał niechęć prezydenta do udziału w uroczystościach upamiętniających ukraińskie ludobójstwo na Polakach oraz utrzymywanie przez niego bliskich relacji z gloryfikatorami UPA, odpowiedzialnej za zbrodnie na Polakach. Duchowny zamieścił w tym kontekście zdjęcie prezydenta Polski z Petrem Poroszenką, który wielokrotnie sławił upowców.

Ks. Isakowicz-Zaleski wezwał także Kresowian i ich potomków do pójścia jego śladem i zbojkotowania prezydenckiego referendum.

czwartek, 14 czerwca 2018

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych


PiS chowa głowę w piasek w sprawie Wołynia


       Już za miesiąc obchodzić będziemy 75 rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Sprawa mordu tysięcy Polaków, w tym dzieci i kobiet, będąca w istocie ludobójstwem, jest ciągle żywa w pamięci społeczeństwa. 11 lipca 1943 roku Ukraińcy z UPA, wspierani przez chłopów, zaatakowali  blisko sto wiosek i miejscowości, mordując niewinne osoby z zimną krwią i w bardzo okrutny sposób. 

Kresy spłynęły krwią Polaków a tymczasem w pisowskiej Polsce, która miała „wstać z kolan” i prowadzić „godną politykę historyczną” jak butnie zapowiadali politycy PiS, niewiele się dzieje. Andrzej Duda udaje, że go nie ma. Czy prezydent przyjął rolę biernej marionetki, realizującej  po prostu polecenia z Nowogrodzkiej? Czy może PiS obliczył, że rodzin ofiar tragedii wołyńskiej jest mniej niż Ukraińców w Polsce i zwyczajnie politycznie się nie opłaca poruszać tego tematu? Obie odpowiedzi są równie przerażające dla wszystkich, którzy poważnie zajmują się polską historią. 

Gliwice: Pikieta pod biurem poselskim PiS

        W dniu 12 czerwca 2018 roku gliwiccy działacze Fundacji Pro - Prawo do Życia pikietowali pod biurem poselskim posła PiS Jarosława Gonciarza. Powodem akcji był bierny opór partii rządzącej w stosunku do społecznych projektów ustaw (popartych setkami tysięcy podpisów) dotyczących prawnego zakazu aborcji, czyli krótko mówiąc zabijaniu dzieci.

Pikieta przebiegła spokojnie. Na początku akcji policjanci zabezpieczający nie za bardzo akceptowali nasz baner - twierdzili, że jest zbyt drastyczny. Po wyjaśnieniu, iż mamy trochę inne zdanie, nie próbowali już nas do niczego zniechęcać. Innym typem zachowania, choć nieco podobnym, był protest młodej kobiety, która po chwili rozmowy z przewodniczącym zgromadzenia stwierdziła głośno, iż "to jest syf" i szybko odeszła. Mieliśmy też z tego powodu drugą wizytę policji (patrol prewencji Katowice), który został poinformowany, iż jest to legalne zgromadzenie. Na odchodne życzyli, aby nasze postulaty się zrealizowały. 

środa, 13 czerwca 2018

Ks. Isakowicz-Zaleski ostro o uczczeniu ofiar Wołynia: Władza zachowuje się tchórzliwie 

         Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który od lat walczy o prawdę i godne uczczenie ofiar ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej nie ma wątpliwości, że poza szumnymi hasłami, obecne władze Polski zachowują się w tej sprawie dokładnie tak samo jak poprzednia ekipa.

Ksiądz Isakowicz-Zaleski przypomina, że 11 lipca 2018 przypada 75. rocznica „Krwawej niedzieli”, będącej apogeum ukraińskiego ludobójstwa na Polakach. W tym dniu sotnie UPA, uderzyły jednocześnie w prawie 100 miejscowościach, atakując przede wszystkim ludzi zgromadzonych na niedzielnych Mszach Świętych w kościołach Wołynia. Duchowny przypomina, że podejmowane są przeróżne inicjatywy upamiętnienia tej tragedii, często ze wsparciem samorządów. Niestety, nie można tego powiedzieć o prezydencie Andrzeju Dudzie:

Krzysztof Pacewicz: Studenci wstali z kolan. Okupują uczelnie w całej Polsce. Strajkują przeciw Ustawie Gowina.

Znalezione obrazy dla zapytania strajk studentów 2018 
       Warszawa, Kraków, Gdańsk, Białystok, Łódź, Katowice, Opole, Poznań, Toruń… Studenci z kolejnych uczelni dołączają do protestu. „Nikt nie konsultował z nami ustawy. Zostaliśmy przyparci do muru i dlatego zdecydowaliśmy na strajk okupacyjny”.

To pierwszy ogólnopolski okupacyjny strajk studentów od 1989 roku. W tej chwili protestujący okupują sale w czterech Uniwersytetach: UW, UJ, UŁ i AGH. W innych miastach odbywają się protesty i demonstracje.

Studenci nie zgadzają się na reformę, która radykalnie ograniczy samorządność uniwersytetów, podporządkowując je wszechmocnym rektorom oraz „radom uczelni” – nowym organom, które będą składały się w większości z osób spoza uczelni.

wtorek, 12 czerwca 2018

Prof. Bartyzel miażdżąco o ustawie Gowina dot. wyższych uczelni: Reforma jest katastrofą.


      Prof. Jacek Bartyzel – wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i jeden z najwybitniejszych znawców i publicystów konserwatywnych w rozmowie z portalem wPolityce.pl, nie zostawia suchej nitki na reformie szkolnictwa wyższego forsowanej przez wicepremiera i ministra nauki Jarosława Gowina. Według naukowca, zmiany te zniszczą autonomię uniwersytetów, obniżą poziom kadry i pogorszą dotychczasowy, kiepski stan polskiej nauki, a w szczególności przedmiotów humanistycznych.

Według profesora Bartyzela, reform Gowina jest „katastrofą” dla polskiej nauki. Wymienia on kilka, szkodliwych punktów zmian w szkolnictwie wyższym:

– Kilka rzeczy równorzędnie. Po pierwsze, sama struktura życia akademickiego i sposób wyłaniania jego władz. Ustawa wprowadza właściwie absolutne rządy rektora. Decydujący głos w sprawie wyboru rektora nie będą mieli uczeni tylko osoby spoza uczelni, które nie kierują się interesem nauki, ale własnym partykularnym interesem biznesowym. Czyli o tym, kto będzie zarządzał uczelnią i to zarządzał w sposób jednoosobowy będą decydowali nieuczeni. W dodatku rektor praktycznie będzie mógł wyznaczyć swojego następcę. Autonomia w tym zakresie, że Senat i profesorowie będą mieli decydujący głos o wyborze rektora stanie się fikcją. To jest pierwsza negatywna rzecz w omawianej ustawie – mówi.

Seksualny dewiant zawsze wykorzysta dziecko


Seksualny dewiant zawsze wykorzysta dziecko

         Moira Greyland wychowała się w domu, w którym zarówno ojciec jak i matka praktykowali homoseksualizm. W rezultacie ojciec traktował ją jako „bezkształtne nic”, które konkuruje z nim w walce o względy chłopców, zaś matka zachowywała się jak przerażający, wściekły dyktator, nazywając ją „rozpłodowcem” tylko dlatego, że nie wybrała homoseksualnego trybu życia. Kiedy więc mówimy o wolnym wyborze czy prywatnych decyzjach weźmy pod uwagę to, że każda z nich wpływa na innych.

W życiu Moiry było bowiem o wiele więcej zła, spowodowanego przez dewiacje seksualne jej rodziców. Ona sama była molestowana seksualnie przez matkę od 3 do 12 roku życia, była również świadkiem molestowania przez jej ojca wielu chłopców. Gdy miała 13 lat doniosła na niego na policję w związku z czym resztę życia spędził w więzieniu. Od 10 roku życia jej dom był miejscem zażywania narkotyków, orgii i nieustannego przepływu ludzi.

poniedziałek, 11 czerwca 2018

o. Józef Maria Bocheński: Wolność religijna jest herezją


Podobny obraz 

        Leżą przede mną ciekawe dokumenty chwili: odezwa biskupów hiszpańskich i protest hiszpańskich teologów, skierowany przeciw ich kolegom francuskim; referat prof. Mantama, wygłoszony u nas, w Poznaniu, na kongresie tomistycznym przed paru laty; zbiór artykułów “Vie intellectuelle”, czołowego organu francuskiej myśli katolickiej, dotyczący spraw hiszpańskich i dwa inne o Kościele – “corp du peche” (“ciele grzechu”, jak jeden z nich głosi w swym tytule), wreszcie znakomity artykuł wybitnego naszego działacza katolickiego, doktora Andrzeja Niesiołowskiego, niedawno drukowany w “Kulturze”.

Żaden z nich, osobno rozważany nie wywołałby może zbyt daleko idących zastrzeżeń, ani obaw – wyjąwszy owe, skandaliczne moim zdaniem wywody o Kościele. Kiedy się jednak czyta te rzeczy jedne po drugich, kiedy się próbuje powiązać ich myśli przewodnie – co zresztą trudno nie przychodzi – mnie przynajmniej robi się zimno. Jest źle, trzeba bić na alarm. Myśl katolicka w osobach najwybitniejszych swoich reprezentantów zdaje się iść na manowce, zdradza wielowiekową tradycję, próbuje zaprzeczyć dorobkowi wieków, od św. Augustyna do Piusa X, szuka nowego sensu w Ewangelii, której – nie można oprzeć się wrażeniu, że tak autorowie myślą – nie zrozumieli ani św. Augustyn, ani św. Bernard, ani św. Tomasz z Akwinu. Szczególnie źle wychodzi w ich analizach jeden z największych papieży ostatnich czasów, Pius IX. Nie cytuje się wprawdzie jego słów z “Syllabusa”, bo tam zebrane są zdania i twierdzenia, które Pius IX jako papież potępił. Ale kto uważnie czyta, ten dojrzy prędko, że choć wyraźnie się tego nie mówi, chce się potępić Piusa IX, a z nim całą tradycję chrześcijańską, której patronuje sam św. Augustyn. Dr Niesiołowski trafnie i wnikliwie wykazał to w swoim artykule.

Wybitny neonatolog: kryterium śmierci mózgowej służy rynkowi narządów

Dr Paul Byrne i Alfie Evans. 
Fot. lanuovabq.it, Facebook/AlfiesArmy

      Jesteśmy zanurzeni w kulturze śmierci a powołaniem Alfiego było wezwanie nas byśmy to zrozumieli – dzięki jego rodzicom, którzy przeciwstawili się gigantycznemu systemowi medycznemu i prawnemu – powiedział doktor Paul Byrne, międzynarodowej sławy neonatolog, kwestionujący powszechnie uznane dziś w świecie lekarskim kryterium śmierci mózgowej.

Lekarz, który w grudniu zeszłego roku udał się do Liverpoolu, aby odwiedzić w szpitalu Alfiego Evansa, nie ma wątpliwości, że kluczowy dla losów chłopca uśmierconego w Alder Hey oraz podobnych mu pacjentów jest problem zmiany w określaniu przez medycynę momentu końca życia człowieka. Dawniej następowało to po ustaniu takich funkcji organizmu jak praca serca i krążenie. Po sformułowaniu przez harwardzką komisję medyczną w 1968 roku kryterium tzw. śmierci mózgowej, za zmarłych uznawani są pacjenci, których mózgi nie wykazują aktywności.

niedziela, 10 czerwca 2018

Najświętsze Serce i potrójna miłość Chrystusa


Najświętsze Serce i potrójna miłość Chrystusa
       Byśmy rzeczywiście mogli pojąć, o ile to dla nas śmiertelnych jest możliwe, „wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wzniosłość i głębia” tajemnicy miłości Słowa Wcielonego do Ojca w niebiesiech i do grzeszników, trzeba nam rozważyć, że ta miłość była nie tylko duchowa, jak wypada Bogu – pisał Pius XII. Przypominał, że miłość Zbawiciela dla ludzi jest potrójna - boska, ludzka, duchowa i uczuciowo-zmysłowa. Co to znaczy?

W swojej encyklice Haurietis Aquas, wydanej w 1956 roku w setną rocznicę ustanowienia święta Najświętszego Serca, Pius XII oferuje nam kilka metafor Najświętszego Serca Jezusowego. Pisze, iż jest to „mistyczna drabina”, po której wspinamy się, aby „objąć Boga, Zbawiciela naszego”. Jest to również „najcenniejsze sanktuarium”, w którym znajdują się „nieograniczone skarby Jego zasług”. Sama encyklika przyjmuje swoją nazwę dla jeszcze jednej metafory serca Chrystusa w Księdze Izajasza 12,3: „Wy zaś z weselem wodę czerpać będziecie ze zdrojów zbawienia”.

Czy mordowanie nienarodzonych z przyczyn społecznych jest w Polsce legalne?


Czy mordowanie nienarodzonych z przyczyn społecznych jest w Polsce legalne?
        W Polsce człowieka, który jeszcze się nie urodził, można całkowicie legalnie i za pieniądze podatników zabić z trzech powodów. Jednym z nich jest zagrożenie życia matki, drugim ciąża z powodu czynu zabronionego – najczęściej jest to czyn kazirodczy, współżycie z nieletnią lub gwałt. Trzecim natomiast jest podejrzenie u dziecka choroby lub niepełnosprawności.

Tymczasem aborcjonistki, które na forach internetowych za niemałe pieniądze pomagają polskim kobietom w zabijaniu dzieci, w mediach społecznościowych krzyczą, że domowa aborcja farmakologiczna jest legalna, wprowadzając w błąd nieświadome kobiety.

sobota, 9 czerwca 2018

Małgorzata Jarosz: O Syllabusie papieża Piusa IX      W niniejszym artykule chciałabym pochylić się nad jednym z najważniejszych, aczkolwiek w czasach współczesnych nieco zapomnianym, dokumentów Kościoła, jakim jest tak zwany Syllabus.

Syllabus ogłoszony został 8 grudnia 1864 roku przez papieża Piusa IX. Pamiętać należy, iż dokument ten posiada charakter nieomylny i obowiązuje katolików również w czasach współczesnych. Dnia 20 kwietnia 1875 roku papież Pius IX skierować miał do pielgrzymów z Montpellier następujące słowa: „Nie dość jest wyznawać szacunek dla Stolicy Świętej, trzeba jeszcze koniecznie być posłusznym Syllabusowi i dogmatowi o Nieomylności”.

Czym jest owy Syllabus? W skrócie, jest to spis wszystkich błędnych zasad rozpowszechnionych w świecie, a potępionych przez Kościół. Dokument zawiera osiemdziesiąt zdań, które podzielić można na dziesięć rozdziałów, odpowiednio do natury potępionych błędów.

W pierwszej kolejności papież wymienił następujące błędy: panteizm, naturalizm oraz racjonalizm bezwzględny. Panteizm jest to błąd głoszący, iż wszystko jest Bogiem, człowiek i świat, duch oraz materia. Naturalizm zaprzecza natomiast Objawieniu, głosi bowiem, iż człowiek może samym światłem swojego rozumu posiąść świadomość wszystkich prawd i samymi siłami swojej natury praktykować cnoty niezbędne do zbawienia. Bezwzględny racjonalizm stoi natomiast na stanowisku, iż rozum człowieka jest zupełnie niezależny od powagi dogmatu. Racjonaliści twierdzili ponadto, iż Objawienie Boskie jest niedoskonałe, stąd podlega ustawicznemu rozwojowi, który powinien odpowiadać rozwojowi ludzkiego rozumu. Wiara chrześcijańska sprzeciwia się natomiast rozumowi, a Objawienie Boskie przeszkadza doskonaleniu się człowieka. Ponadto proroctwa i cuda zawarte na kartach Pisma Świętego są tylko „wymysłami poetów”, a tajemnice wiary chrześcijańskiej skrótami badań filozoficznych.

Gliwice: Publiczny różaniec o odnowę moralną Narodu Polskiego


Podobny obraz 

     W dniu 8 czerwca AD 2018 członkowie Krucjaty Młodych oraz zgromadzeni wierni odmówili na gliwickim Rynku pod figurą NMP różaniec w intencji odnowy moralnej Narodu Polskiego. 

*****

10 powodów, żeby odmawiać Różaniec publicznie
  1. Cud Słońca był publiczny: Matka Boża 13 października 1917 roku dokonała Cudu Słońca, którego świadkami było 70 tysięcy ludzi, w tym ateiści, komuniści i inne osoby wrogie katolicyzmowi. Niektórzy z nich nawrócili się. Różaniec publiczny przypomina niewierzącym przechodniom, że nawrócenie jest możliwe.
  2. Dotrzeć do niepraktykujących katolików: Uczestnictwo w praktykach religijnych w naszym kraju z każdym rokiem jest coraz mniej liczne. Różaniec publiczny to wspaniała okazja, by dotrzeć do „wierzących-niepraktykujących”. Jeśli zobaczą nas modlących się na ulicy, mogą zostać poruszeni, by stać się lepszymi katolikami.
  3. Modlitwa publiczna przynosi rezultaty: Katolicy, w krajach gdzie zabijanie nienarodzonych dzieci jest legalne, modlą się przed miejscami, gdzie dochodzi do rzezi niewiniątek. Siła modlitwy osłabiła postępy tzw. aborcji. Modlitwa publiczna ratuje życie dzieci, a aborterzy nawracają się.

piątek, 8 czerwca 2018

Prof. Cenckiewicz: komuniści realizują testament Berlinga. Kto rządzi światowym związkiem AK?

Prof. Cenckiewicz: komuniści realizują testament Berlinga. Kto rządzi światowym związkiem AK?
     „To chichot historii: w ścisłym kierownictwie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej są ludzie z komunistyczną przeszłością” – pisze na łamach tygodnika „Do Rzeczy” dr hab. Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego.

Skąd takie podejrzenia? W ocenie historyka niektórzy członkowie Prezydium Zarządu Głównego ŚZŻAK dają do zrozumienia, że chcą, aby przestano postrzegać ich organizację jako niepodległościową i (przede wszystkim) antykomunistyczną, ponieważ… żołnierze LWP też byli polskimi żołnierzami.

Krytyka państwowej „gloryfikacji Żołnierzy Wyklętych”, domaganie się awansów oficerskich dla osób o wątpliwej, PRL-owskiej przeszłości – to tylko niektóre z głoszonych przez nich postulatów. „Czy te niepokojące symptomy są związane z rolą, jaką w ŚZŻAK odgrywają ludzie komunistycznego reżimu, którzy jeśli nawet nie przejęli do reszty Związku, to bez wątpienia próbują to uczynić?” – pyta Cenckiewicz.

PiS wyrzuci senatora za … antysemityzm i prawdę o Żydach. Partia rządząca coraz bardziej filosemicka!


      Rzecznik dyscypliny partyjnej Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski potwierdził, że złożył wniosek, który ma doprowadzić do usunięcia z partii senatora Waldemara Bonkowskiego. Przyczyną takich działań mają być domniemane antysemickie wpisy parlamentarzysty w internecie.

W rozmowie z Onetem, Karol Karski stwierdził, że decyzja zostanie podjęta „w najbliższej przyszłości” i dodał, że „Młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale dokładnie”. Działania te są pokłosiem decyzji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który zawiesił Bonkowskiego 22. lutego – podczas apogeum żydowskiej nagonki na Polskę i fali antypolonizmu w światowych mediach.

czwartek, 7 czerwca 2018

Jak edukacja seksualna „przysłużyła się” Wielkiej Brytanii


Jak edukacja seksualna „przysłużyła się” Wielkiej Brytanii

       „Więcej edukacji seksualnej, a problem niechcianych aborcji rozwiąże się sam” – kłamią organizacje proaborcyjne w Polsce, chcąc wprowadzać powoli seksualizującą edukację według standardów WHO. Edukację nie opartą na wierności i szacunku do drugiego człowieka, a omawianiu środków antykoncepcyjnych i wmawianiu dzieciom oraz młodzieży, że mogą podejmować współżycie, o ile się zabezpieczą.

Jak wygląda społeczeństwo, gdzie seksualizująca edukacja od jakiegoś czasu jest faktem? Wystarczy spojrzeć na zatrważającą liczbę aborcji wśród nastolatek w Wielkiej Brytanii. W 2010 roku prawie 40 tysięcy brytyjskich dziewczynek dokonało aborcji! Dla ponad 5 tysięcy dziewcząt była to co najmniej druga aborcja w życiu. Dla trzech młodych dziewczyn była to już ich… siódma aborcja!

W Głogowie odbył się pogrzeb Pawła Chruszcza


       Dzisiaj (5 czerwca br. - przyp. redakcji RCR) setki głogowian i przybyłych specjalnie na uroczystość pogrzebową działaczy narodowych pożegnało Pawła Chruszcza – zamordowanego w ubiegłym tygodniu radnego tego miasta, byłego członka Młodzieży Wszechpolskiej, Ruchu Narodowego a ostatnio Endecji.

Msza święta rozpoczęła się o godz. 14 w kościele pw. św. Klemensa przy ul. Sikorskiego, a potem trumna z ciałem została odprowadzona na cmentarz przy ul. Legnickiej.

42-letni Paweł Chruszcz zaginał w środę po południu. Wyszedł z domu do pracy i od tej pory kontakt z nim się urwał.

środa, 6 czerwca 2018

Koniec wolności w internecie – nadchodzi mega-cenzura


       „Nie będzie można publicznie dzielić się linkami, każde zdjęcie i film będą sprawdzane przed wrzuceniem. Mali wydawcy i twórcy treści znikną, zostaną tylko internetowi giganci. Nie będzie nawet memów. Taka przyszłość zapisana jest w europejskiej dyrektywie” – napisał 1 czerwca 2018 roku na portalu Wirtualna Polska red. Bolesław Breczko.

W artykule „Idzie nowa „ACTA”. Po tej decyzji UE możemy zapomnieć o internecie jaki znamy” Bolesław Breczko przedstawił, co nas czeka po przyjęciu przez Parlament Europejski dyrektywy o prawach autoskich i jednolitym rynku cyfrowym. Głosowanie w tej sprawie przewidziano już za dwa tygodnie…

Facebook blokuje powstanie hollywoodzkiego filmu o prawdzie dotyczącej zalegalizowania aborcji w USA

Facebook blokuje powstanie hollywoodzkiego filmu o prawdzie dotyczącej zalegalizowania aborcji w USA
       W Hollywood powstaje film, mający ukazać prawdę dotyczącą manipulacji przy legalizacji aborcji w USA. Wystąpić w nim mają takie gwiazdy jak Jon Voight, Stephen Baldwin czy Stacey Dash. Ponieważ prawda na temat aborcji jest niepopularna w Hollywood, pieniądze na produkcję są zbierane w Internecie. Facebook postanowił jednak zablokować możliwość udostępniania tych wiadomości, nawet wówczas, gdy administratorzy strony za to zapłacili.

Nie jest to pierwsza afera związana z tłumieniem debaty publicznej przez administrację facebooka. Wydaje się jednak że po raz pierwszy ten portal społecznościowy wprost przestraszył się możliwości ujawnienia prawdy szerszemu gronu odbiorców. Hollywoodzki film ma bowiem szansę stać się sukcesem kasowym, szczególnie w obecnej sytuacji, gdy w wiele stanów zmienia swoje prawa tak, by lepiej chroniły nienarodzone dzieci. Jednakże z powodu niechlubnego wyroku w sprawie Roe v. Wade z 1973 roku nie mogą całkowicie zakazać ich zabijania. Jest więc duża szansa, że po ujawnieniu prawdy na temat manipulacji związanych z tą sprawą da się uchylić ten wyrok.

wtorek, 5 czerwca 2018

Komisja rodziny znów nie dostrzegła problemu zabijania nienarodzonych w polskich szpitalach


Komisja rodziny znów nie dostrzegła problemu zabijania nienarodzonych w polskich szpitalach
       Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny kontynuuje politykę ignorowania obywatelskiego projektu „Zatrzymaj Aborcję”, popartego ponad 830 tysiącami podpisów. Podczas poniedziałkowego posiedzenia posłowie odrzucili ogromną większością głosów wniosek o uzupełnienie porządku obrad o dyskusję nad inicjatywą.

Prowadząca obrady poseł Bożena Borys-Szopa poddała pod głosowanie podwójny wniosek posła Tomasza Rzymkowskiego z Kukiz15. Oprócz dodania do programu dzisiejszego posiedzenia o punkt dotyczący zakazu tzw. aborcji eugenicznej, parlamentarzysta domagał się aby głosowanie w tej sprawie było imienne. Natychmiast wniosek przeciwny zgłosił wiceprzewodniczący komisji Grzegorz Matusiak z Prawa i Sprawiedliwości. Tłumaczył odmowę rozpatrywania projektu oczekiwaniem komisji na bliżej niesprecyzowane opinie, a także ważnymi tematami wchodzącymi w skład porządku obrad. Chodzi o debatę nad wnioskami o wota nieufności dla wicepremier Beaty Szydło oraz minister Elżbiety Rafalskiej.

“Chcemy wyboru ws. szczepień naszych dzieci”. Liczna manifestacja przeszła ulicami Warszawy

https://medianarodowe.com/wp-content/uploads/2018/06/stopnop-613x445.jpg 
W sobotę ulicami Warszawy przeszli liczni przeciwnicy obowiązkowych szczepień.

      Protest przeciw szczepieniom został zorganizowany w Warszawie przez stowarzyszenie STOP NOP. Marsz przeciwników szczepień ruszył po godz. 12 z ronda Romana Dmowskiego, przeszedł jedną z głównych ulic – Marszałkowską – i dotarł pod budynek Kancelarii Premiera. Hasło sobotniego zgromadzenia brzmiało “Wolność i zdrowie”, bo jego uczestnicy sprzeciwiają się szczepieniom obowiązkowym.

Uczestnicy protestu domagają się zniesienia obowiązku szczepień dzieci. Chcą, by były one dobrowolne.
Podobne protesty i marsze odbywają się dziś także we Włoszech, Francji i Australii.

poniedziałek, 4 czerwca 2018

Paweł Chruszcz – radny Głogowa, były działacz Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowego nie żyje


 

        Paweł Chruszcz, radny Głogowa, były działacz Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowego, od 2016 w Endecji, nie żyje. Został dziś znaleziony martwy w bardzo niejasnych okolicznościach. Nagłaśniał i tropił wiele afer.

Ojciec rodziny, wychowywali z żoną dwoje dzieci, w tym niepełnosprawnego syna. Brat posła Sylwestra Chruszcza. Prawy, serdeczny człowiek. Proszę o modlitwę w jego i jego rodziny intencji.

‪Pełne wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej tragicznej śmierci musi być priorytetem Ministerstwa Sprawiedliwości. Zwracam się do pana ministra Zbigniewa Ziobro o objęcie śledztwa osobistym nadzorem.

  Robert Winnicki 
Źródło: FB Roberta  Winnickiego

Historia najnowsza: Wybory 4 czerwca 1989 rok - Poznań. Wezwanie „Solidarności Walczącej” do bojkotu wyborów

Znalezione obrazy dla zapytania solidarność walcząca Poznań bojkot wyborówZ oświadczenia „Solidarności Walczącej”, Oddział Poznań: 
     Uważamy, że najpełniej swój sprzeciw wobec komunizmu wyrazić można poprzez bojkot zbliżających się wyborów. Odmowa udziału w uzgodnionej przy Okrągłym Stole farsie wyborczej jest najwłaściwszą postawą dla wszystkich tych, którzy nie zamierzają się zatrzymać na etapie obłaskawionego komunizmu i chcą iść dalej — ku Polsce demokratycznej, niepodległej. Swój apel o nieuczestniczenie w głosowaniu kierujemy zwłaszcza do młodzieży. Nie zaczynajcie dorosłego życia od udziału w niedemokratycznych wyborach.

Tych wyborów wygrać nie można! I tak PZPR ma zapewnioną większość, i tak prezydentem będzie Jaruzelski. My ani na partię, ani na Jaruzelskiego głosować nie będziemy.

Poznań, 21 maja

Źródło:
„Solidarność Walcząca” Poznań, nr 19/1989.

niedziela, 3 czerwca 2018

Ronald Lasecki: Polska Tożsamościowa


Znalezione obrazy dla zapytania ronald lasecki
      Każda prawdziwa polityka zaczyna się od metapolityki, tak więc wiedzy o zasadach fundamentalnych i ostatecznych celach polityki. Jak trafnie zauważył Daniel Friberg, „(…) możemy z pełnym przekonaniem stwierdzić, że ruch polityczny, który nie jest w stanie uczestniczyć w walce metapolitycznej i kulturowej, nie będzie w stanie wpływać na zachodzące zmiany społeczne. Każda walka polityczna musi być poprzedzona, uzasadniona i znajdować oparcie w walce metapolitycznej. W przeciwnym razie, będzie niekończącą się walką z wiatrakami„(1).

Metapolityka pozwala nam określić cel, kierunek, strukturę, środki, sposoby i podmioty działania politycznego. Innymi słowy, odpowiedzieć sobie na pytania, o co walczymy, do czego zmierzamy, co nas do tego przybliża, jaki charakter powinno mieć nasze działanie, jakimi instrumentami i technikami powinniśmy się w nim posługiwać, kto może i powinien uczestniczyć w naszym działaniu i w jakiej formie, jak wiele jakich zasobów potrzebujemy, jak je zorganizować i jak się nimi posłużyć. Metapolityka jest zatem punktem wyjścia do ułożenia strategii działania politycznego.

Marcin Śrama: Od rewolucji do kontrrewolucji?


 

        Przełomy w sposobie myślenia nie następują pod wpływem filozoficznych rozważań, ale wstrząsających wydarzeń, które stopniowo przyczyniają się do zmiany filozoficznych paradygmatów. Po raz ostatni taki proces miał miejsce w XVIII wieku, kiedy to trwały wielkie spory między zwolennikami Tradycji i Religii, a piewcami oświecenia. Jego kluczowym momentem był rok 1755, kiedy to doszło do trzęsienia ziemi w Portugalii, w wyniku którego zniszczona została stolica tego kraju – Lizbona. Kataklizm spowodował śmierć 90 tysięcy ludzi i wstrząsnął całą Europą. Filozofowie i teologowie zadawali sobie pytanie: dlaczego Bóg pozwolił na taką tragedię?
 
Jednym z głosów w tych rozważaniach był ,,Poemat o zniszczeniu Lizbony” pióra Franciszka Marii Aroueta, nazywanego Wolterem. Oświeceniowy filozof skrytykował w nim (między innymi) wszelkie poglądy zwolenników religii na temat pochodzenia zła, a w wyniku tego przyczynił się do znacznego wypromowania poglądów deistycznych (czyli własnych), gdyż jego poemat czytany był w całej Europie.

sobota, 2 czerwca 2018

Mediewista: chrystianizacja Polski dokonana przez Mieszka I nie była pozorna


           Pierwsze chrześcijańskie, szkieletowe cmentarze zakładano w Polsce już w X wieku, a nie dopiero w początkach XI w. – uważa mediewista prof. Andrzej Buko. Tym samym przyjmuje, że chrystianizacja kraju zainicjowana przez Mieszka I wcale nie była pozorna.

Do tej pory wśród archeologów i historyków przeważał pogląd, wedle którego Mieszko I co prawda ochrzcił się wraz z dworem w 966 r., ale chrystianizacja kraju następowała bardzo wolno. Nawet osoby wywodzące się z kręgu elit składano po śmierci nadal w obrządku ciałopalnym. Faktyczna chrystianizacja miała nastąpić dopiero wraz z rządami Bolesława Chrobrego.

Wyniki najnowszych datowań najstarszych średniowiecznych pochówków wskazują, że było jednak inaczej. Okazuje się, że w przypadku około 10 cmentarzy, na których chowano m.in. elitę ówczesnego, rodzącego się państwa polskiego znajdują się groby szkieletowe z ostatniej ćwierci X w. – mówi archeolog i mediewista prof. Andrzej Buko z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz Instytutu Archeologii UW. Słowianie mieszkający na terenie rodzącego się państwa polskiego przed złożeniem zmarłych do grobu – kremowali ich. Było to związane z ich pogańskimi wierzeniami.

Ronald Lasecki: Dalej niż nacjonalizm. Wprowadzenie do doktryny tożsamościowej

Znalezione obrazy dla zapytania ronald lasecki 
Wstęp
W tekście tym zajmiemy się wskazaniem ideowego rdzenia koncepcji tożsamościowej. Dla dalszego rozwinięcia tej koncepcji w pełnowartościową filozofię polityczną konieczne byłoby wskazanie na filozoficzną definicję jej podmiotu, co jednak nadmiernie zagmatwałoby i rozciągnęło do zbyt dużych rozmiarów nasz wywód, toteż zajmiemy się tym zadaniem przy innej okazji. Dziś chcielibyśmy dokonać podstawowej charakterystyki idei, wokół której zbudowaliśmy koncepcję tożsamościową, a także wskazać kilka możliwych kierunków rozbudowania jej w doktrynę polityczną. Dokonamy tego, prezentując koncepcję tożsamościową na tle nacjonalizmu, który, naszym zdaniem, jest tym nurtem myśli politycznej, którego rozwinięciem i zarazem przekroczeniem powinna się stać doktryna tożsamościowa. 

W naszych rozważaniach wychodzimy z założenia, że różne formy myśli politycznej stanowią próbę teoretycznego uporządkowania współczesnej sobie rzeczywistości, stanowiąc swoistą dla właściwego im miejsca i czasu odpowiedź na wyzwania stawiane człowiekowi przez historię. Myśl polityczna, poza może operującą na samych ideach filozofią polityczną, jest zatem intelektualną reakcją na zastany stan rzeczy. W miarę zmiany tego stanu rzeczy, może zatem zyskiwać lub tracić swoją siłę eksplanacyjną, mobilizującą, prognostyczną, sprawczą itd. Myśl polityczna przypisana jest do konkretnego czasu i miejsca. Spory i tożsamości ideowe obecne w średniowiecznym Bizancjum nie miały większego znaczenia dla średniowiecznej Norwegii, a nowożytny spór między katolikami a protestantami nie ma większego znaczenia dla współczesności. Wraz ze zmianą czynników zewnętrznych, dawne tożsamości i spory ideowe są przykrywane przez tożsamości i spory nowe – określane przez nowy układ czynników społecznych i materialnych. 

piątek, 1 czerwca 2018

Andrzej Turczyn: Rząd PiS planuje radykalne obostrzenia dla posiadaczy broni czarnoprochowej


Podobny obraz
       Obiecywałem napisać kilka zdań o broni czarnoprochowej w projektowanej przez MSWiA ustawie o broni i amunicji do użytku cywilnego. Na ile moje informacje są prawdziwe, a wydaje mi się, że takie są, w rządowym projekcie ustawy o broni i amunicji do użytku cywilnego szykują się radykalne obostrzenia dla posiadaczy broni rozdzielnego ładowania. Nie dość, że radykalne, to jeszcze podstępne. Sami oceńcie czy mam rację, przedstawiam w cym celu poniższe informacje. Postaram się nakreślić problemy, abyście wiedzieli gdzie zmierzają myśli ministerialnych ekspertów od zakazywania tego co dzisiaj jest dozwolone, rejestrowania tego co niezarejestrowane.

W projektowanym akcie prawnym jest słowniczek pojęć, a w nim definicja strzeleckiej broni palnej rozdzielnego ładowania i jest to strzelecka broń palna, w której wykorzystuje się wyłącznie naboje rozdzielnego ładowania. W słowniczku jest również definicja reprodukcji broni czarnoprochowej i jest to strzelecka broń palna rozdzielnego ładowania, przystosowana do strzelania wyłącznie przy wykorzystaniu prochu czarnego, odwzorowująca broń wytworzoną przed 1885 rokiem, z zachowaniem jej funkcjonalności. Jest też zdefiniowane pojęcie naboju rozdzielnego ładowania i jest to nabój, w którym co najmniej jeden z jego komponentów jest ładowany do broni oddzielnie.

Rodzima bzdura, czyli w co wierzą współcześni poganie?

Rodzima bzdura, czyli w co wierzą współcześni poganie? 
       Są widoczni w internecie, a swoją aktywność coraz śmielej przenoszą na rzeczywistość. Mówią, że reprezentują „prawdziwą polską tradycję”, jednak to, w co wierzą, nie było znane ludziom żyjącym tu przed tysiącem lat, zaś nauka widząc ich rzekomo rodzimą religię przeciera oczy ze zdumienia. Kim są polscy neopoganie i dlaczego rozwój ich ruchu jest tak niebezpieczny?

Mętna woda

Od początku lat 90. XX wieku w naszym kraju rośnie liczba osób oddających cześć słowiańskim bożkom. Zwolennicy tego typu praktyk twierdzą, że wracają do „korzeni”, a siebie samych określają – na wyrost – mianem „rodzimowierców”.

Ich środowisko nie stanowi monolitu. W Polsce zarejestrowano kilka związków wyznaniowych tego typu. Główne to Rodzimy Kościół Polski, Polski Kościół Słowiański i Rodzima Wiara. Liczne są jednak nie tylko zgrupowania słowiańskich neopogan, ale i ich interpretacje „doktrynalne”. Niektóre organizacje dzieli nawet tak podstawowa kwestia jak politeizm i monoteizm. Są jednak i środowiska bliskie panteizmowi czy wręcz ateizmowi.