Cytaty

* INTEGRALNY RZYMSKI KATOLICYZM * NACJONALIZM INTEGRALNY * NARODOWY SOLIDARYZM * UNIWERSALIZM * PRZEŁOM NARODOWY * EUROPA WOLNYCH NARODÓW *

PRZECIWKO KOMUNIZMOWI I KAPITALIZMOWI! ZA NARODOWYM SOLIDARYZMEM PAŃSTWA!

PORTAL PUBLICYSTYCZNY:

* INSTYTUTU N-R CHRISTUS REX

* RUCHU NARODOWO-RADYKALNEGO

Codziennik internetowy (wydarzenia - relacje - artykuły)

PRZEŁOM NARODOWY - jest to projekt polityczny łączący w sobie ideę hierarchiczną z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny i trwały

sobota, 28 września 2013

Aresztowanie liderów Złotego Świtu w Grecji

"Zwalczają Złoty Świt, nie sami, lecz z pomocą swych międzynarodowych panów. Dlaczego? Ponieważ Złoty Świt wierzy w Państwo Narodowe i walczy z globalizmem, który oni chcą nam narzucić. Wszystko wskazuje na to, że wraz z rzekami krwi i ciężkimi latami, jakie nas czekają, globalizm upadnie. Chcą zabawiać się w Boga, lecz skończą jako żałosne, małe istoty. Albowiem na tym świecie cokolwiek zostało kupione i sprzedane, nie ma żadnej realnej wartości!"

Fragment artykułu Nikosa Michaloliakos, aresztowanego dzisiaj lidera Złotego Świtu, który opublikowany został na łamach ostatniego numeru narodowo-radykalnego pisma NOP "Szczerbiec".


Za: www.facebook.com/pages/Solidarni-ze-Złotym-Świtem

niedziela, 22 września 2013

Charles Maurras twórcą nacjonalizmu integralnego


     "W kwestii myśli politycznej Charles Maurras był twórcą nacjonalizmu integralnego, czyli takiej odmiany myśli narodowej, która odrzuca suwerenność narodu, afirmując suwerenność władzy, która działa w jego interesie. Naród był postrzegany przez środowisko Akcji Francuskiej nie jako zatomizowana masa, lecz jako struktura organiczna. Swoją wizję nacjonalizmu Akcja Francuska przeciwstawiała nacjonalizmowi demokratycznemu o lewicujących tendencjach, który nazywano nacjonalitaryzmem. Trzon poglądów politycznych Maurrasa i Akcji Francuskiej stanowił także monarchizm, kontrrewolucjonizm oraz antydemokratyzm. Akcja Francuska postulowała monarchię tradycjonalistyczną, dziedziczną, zdecentralizowaną, antydemokratyczną i antyparlamentarną. W kwestii religijnej Maurras był zwolennikiem ścisłych związków pomiędzy państwem a Kościołem Katolickim. W dziedzictwie katolicyzmu widział fundament kultury Francji i Europy. Jednak przez całe swoje dorosłe życie stał na stanowisku agnostycznym, co jednak nigdy nie zaprowadziło go do antykatolicyzmu. Na bardzo krótko przed swoją śmiercią ostatecznie nawrócił się i przyjął ostatnie namaszczenie. Najważniejszym ideowym dokonaniem Maurrasa i Akcji Francuskiej było połączenie idei narodowej z ideą kontrrewolucyjną, co spowodowało rozpoczęcie ewoluowania myśli nacjonalistycznej „w prawo”.


Bibliografia

Jacek Bartyzel „Umierać, ale powoli!”

Adam Wielomski „Nacjonalizm Francuski”

sobota, 21 września 2013

Manifest Akcji Francuskiej

Monarchizm członków Akcji Francuskiej jest konsekwencją ich nacjonalizmu. Przykładają się więc do obrony dziedzictwa w sytuacji nieobecności dziedzica.

W ramach cyklicznego prezentowania deklaracji, manifestów i innych dokumentów programowych francuskich partii i środowisk politycznych dziś przedstawiamy tłumaczenie, autorstwa Antoine Ratnika, Manifestu Akcji Francuskiej.


Manifest Akcji Francuskiej

Akcja Francuska w swej działalności kieruje się podwόjną troską. Pragnie przygotować restaurację monarchii ,ale w oczekiwaniu na powrόt Krόla pracuje dla dobra interesu narodowego.
Restauracja Monarchii
Założyciele Akcji Francuskiej doszli do przekonania o konieczności przywrόcenia monarchii po tym, jak ocenili ustrόj Francji co do jego zdolności do podtrzymania życia narodowego lub do doprowadzenia narodu do upadku.
Nacjonalizm prowadzi logicznie do monarchizmu.

piątek, 20 września 2013

71 rocznica powstania Narodowych Sił Zbrojnych

Deklaracja Ideowa Narodowych Sił Zbrojnych  Email

     NSZ są formacją ideowo-wojskową Narodu Polskiego. NSZ skupiają w swych szeregach, niezależnie od podziałów partyjnych, wszystkich Polaków zdecydowanych na bezwzględną walkę z każdym wrogiem o Państwo Narodu Polskiego w należnych Mu powiększonych granicach, oparte na zasadach sprawiedliwości i moralności chrześcijańskiej. NSZ - zbrojne ramię Narodu Polskiego, realizując wolę jego olbrzymiej większości, stawiają za swój pierwszy cel, zdobycie granic zachodnich na Odrze i Nysie Łużyckiej, jako naszych granic historycznych, jedynie i trwale zabezpieczających byt i rozwój Polski. Do tego celu NSZ dążyć będą bezpośrednio i natychmiast po złamaniu się Niemiec i po wypędzeniu okupantów z Kraju. Nasze granice wschodnie, ustalone traktatem ryskim, nie mogą podlegać dyskusji. NSZ, stając na straży bezpieczeństwa i porządku odbudowującego się państwa, wystąpi zdecydowanie przeciw próbom uchwycenia władzy przez komunę oraz przeciw wszelkim elementom anarchii i ośrodkom terroru politycznego, niedopuszczającego do stanowienia przez Naród Polski o Jego ustroju i formie rządów. NSZ jako formacja ideowo-wojskowa są zawiązkiem przyszłej Armii Narodowej. Szkoląc oraz wychowując oficerów i szeregowych w duchu Polskiej Ideologii Wojskowej, NSZ przygotowują kadry, których zadaniem będzie stworzenie wielkiej nowoczesnej Armii Narodowej. W chwili obecnej NSZ poza pracami organizacyjno-wyszkoleniowymi, prowadzą walkę konspiracyjną z okupantem i likwidują dywersję komunistyczną. W razie gdyby akcja niemiecka zagrażała nam masowym wyniszczeniem NSZ pokierują zbiorowym oporem społeczeństwa. Właściwy czas dla ogólnonarodowego powstania uwarunkowany będzie załamaniem potęgi militarnej Niemiec i musi być uzgodniony z naszymi aliantami. NSZ dążą do scalenia akcji wojskowej w kraju pod rozkazami komendanta Sił Zbrojnych w Kraju. Cele specjalne zawarte w Deklaracji NSZ oraz względy konspiracyjne uzasadniają zachowanie odrębności oddziałów NSZ w ramach Sił Zbrojnych w Kraju.

poniedziałek, 16 września 2013

ZJAZD KIN-R CHRISTUS REX

Ogólnopolski Zjazd Założycielski CHRISTUS REX uznajemy za odbyty i bardzo udany. Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za przybycie, dziękujemy też tym osobom które naprawdę chciały przyjechać, ale z różnych przyczyn, jak np. finansowych, nie mogły być obecne, ale wyrażają z nami solidarność. Dziękujemy szczególnie naszemu czcigodnemu kapelanowi - ks. Rafałowi Trytkowi, za poprowadzenie modlitwy, wygłoszenie wspaniałego wykładu oraz wsparcie jakiego Ksiądz nam udzielił. Dziękujemy Panu Bogdanowi Morozowi, który, mimo wielkiej pracy i poświęceniu związanemu z prowadzeniem Fundacji - Pomoc Polakom na Podolu, Wołyniu, Pokuciu i Bukowinie - również przyjechał na nasz Zjazd. Dziękujemy Panu Stanisławowi Papieżowi i całej TV Fides et Ratio z Krakowa, za przyjazd oraz filmowanie naszego spotkania, za przeprowadzenie wywiadu i chęć dalszej współpracy. Dziękujemy wszystkim którzy brali udział w dyskusji i wyrazili chęć pomocy w dalszej działalności naszego Stowarzyszenia. Niedługo na naszej stronie internetowej pojawią się zdjęcia ze Zjazdu, jak również materiał filmowy przygotowany przez TV Fides et Ratio. Żywimy nadzieje że za jakiś czas będziemy mogli poinformować Was o naszych dalszych inicjatywach. Wszystkich pozdrawiamy i liczymy na dalszą współprace. 

¡Viva Cristo Rey!

środa, 4 września 2013

10 DNI DO ZJAZDU KIN-R!


Do Zjazdu Założycielskiego Katolickiego Instytutu Narodowo-Rojalistycznego CHRISTUS REX pozostało dokładnie 10 dni. W tej chwili możemy stwierdzić że większość przygotowań jest już za nami. Została wynajęta sala w restauracji „Bagatela” w Gliwicach, przy ul. Jana Matejki 3 (jest to bardzo dogodna lokalizacja, gdyż ta ulica odchodzi od Rynku Starego Miasta i znajduje się w niewielkiej odległości od Dworca PKP i PKS). Sala znajduje się na piętrze, i spokojnie pomieści wszystkich, którzy zgłosili uczestnictwo w Zjeździe. Gotowe są również dokumenty założycielskie oraz nasze wydawnictwa (Pismo „Katolik” oraz nasze broszury). Mamy też podstawowe materiały propagandowe. Zaprosiliśmy też gości honorowych, którzy potwierdzili przybycie i wygłoszą ciekawe prelekcje, m.in. Księdza Rafała Trytka – duszpasterza niezależnych środowisk tradycjonalistycznych w Polsce, oraz Pana Bogdana Moroza, założyciela i przewodniczącego fundacji "POMOC POLAKOM NA PODOLU, WOŁYNIU, POKUCIU I BUKOWINIE". Plakat Zjazdu dostępny jest już na naszej stronie internetowej oraz na facebooku. Jednocześnie informujemy, iż osoby które jeszcze nie zgłosiły swego uczestnictwa, a chciały by być obecne na Zjeździe, usilnie prosimy o bezzwłoczne zgłoszenie na nasz adres e-mail, lub telefonicznie, do kol. Tomasza Jazłowskiego, prezesa KIN-R - 503-099-991. Zgłoszenia przyjmujemy NAJPÓŹNIEJ do 7 dni przed Zjazdem (do 7 wrzesnia).

W razie problemów z dojazdem prosimy o kontakt telefoniczny, informujemy że istnieje możliwość zabrania kilku osób samochodem z Krakowa, o szczegóły pytać na e-mail. 

Informujemy również, iż ORGANIZATORZY NIE MAJĄ MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA NOCLEGU, tak więc jeśli ktoś nie może wrócić do domu w dniu Zjazdu, musi załatwić sobie nocleg we własnym zakresie.

Koszt organizacji imprezy (od osoby): co łaska (dla informacji: koszt od jednej osoby — wyżywienie (obiad, jedno danie), koszty eksploatacyjne (wynajęcie sali itp.) etc. — wynosi min. 20 zł). Bardzo prosimy, oczywiście w miarę Państwa możliwości, o uiszczenie tej opłaty, aby wspomóc naszą dalszą działalność. 

Jednocześnie informujemy, iż koszt druku naszego pisma „Katolik” (z dodatkiem „Falanga Integralna”) oraz Broszury programowej KIN-R CHRISTUS REX, które będą dostępne do nabycia podczas Zjazdu, wynosi 7 zł od egzemplarza. 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE, DO ZOBACZENIA 14 WRZEŚNIA W GLIWICACH, ZACZYNAMY W SAMO POŁUDNIE!


¡Viva Cristo Rey!