Cytaty

* INTEGRALNY RZYMSKI KATOLICYZM * NACJONALIZM INTEGRALNY * NARODOWY SOLIDARYZM * UNIWERSALIZM * PRZEŁOM NARODOWY * EUROPA WOLNYCH NARODÓW *

PRZECIWKO KOMUNIZMOWI I KAPITALIZMOWI! ZA NARODOWYM SOLIDARYZMEM PAŃSTWA!

PORTAL PUBLICYSTYCZNY:

* INSTYTUTU N-R CHRISTUS REX

* RUCHU NARODOWO-RADYKALNEGO

Codziennik internetowy (wydarzenia - relacje - artykuły)

PRZEŁOM NARODOWY - jest to projekt polityczny łączący w sobie ideę hierarchiczną z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny i trwały

NDS

Naszywka naramienna NDS

 
Orzełek NDS
       Przewidywane jest utworzenie pod bezpośrednim dowództwem członków Stowarzyszenia, terytorialnych oddziałów obronnych (Narodowe Drużyny Strzeleckie). Będą one miały na celu wspólnie z siłami porządkowymi ochronę zebrań, spotkań, zlotów i manifestacji Instytutu. 

 

 

  Z HISTORII:


     Bojownicy Chrystusa Króla 

        (Los Guerilleros del Cristo Rey) - hiszpańska tradycjonalistyczna organizacja paramilitarna działająca w latach siedemdziesiątych XX wieku opowiadająca się za państwem katolickim.