Cytaty

KONTRREWOLUCJA*MONARCHIA NARODOWA*KORPORACJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RCR - PRO FIDE, REGE ET PATRIA!


Si Deus Nobiscum quis contra nos - Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

UNIWERSALIZM KATOLICKI KONTRA ATEISTYCZNY GLOBALIZM


MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do obalenia obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny (będąc w rzeczywistości Kontrrewolucją)

WALCZYMY NAJPIERW O POLSKĘ WOLNĄ A PÓŹNIEJ WIELKĄ! Z BOGIEM ZA KRÓLA I OJCZYZNĘ!

NDS

OFICJALNE LOGO NDS
Przewidywane jest utworzenie terytorialnych oddziałów szturmowo - obronnych (Narodowe Drużyny Strzeleckie), pod bezpośrednim dowództwem członków Ruchu. Będą one miały na celu ochronę zebrań, spotkań, zlotów i manifestacji Ruchu (...)

 (z Deklaracji Programowej RUCHU CHRISTUS REX).

 

  Z HISTORII:

  
Zygmunt Przetakiewicz - szef NOB
     Narodowa Organizacja Bojowa „Życie i Śmierć dla Narodu” (NOB) – narodowo-radykalny, paramilitarny oddział RNR Falangi, przygotowywany do czynnej walki rewolucyjnej, początkowo używał nazwy Oddział Bojowy "Ręka z Mieczem".

Zajęcia wojskowe prowadzono w majątku ziemskim Stanisława Zdziarskiego w Łęgonicach. NOB na koncie miał kilka akcji, m.in. ataki bombowe na siedziby lewicującego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie i Łodzi, ostrzelanie pochodu Bundu (żydowska partia socjalistyczna) 1 maja 1937 roku. Ludzie z NOB brali także udział w blokadzie Uniwersytetu Warszawskiego w listopadzie 1936 roku. Na początku szefem NOB był Bolesław Jamontt, funkcję tę później objął Zygmunt Przetakiewicz. W czasie okupacji członkowie organizacji zasilili szeregi m.in. NOB, Konfederacji Narodu.
==================================================================
  
     Bojownicy Chrystusa Króla (Los Guerilleros del Cristo Rey), - tradycjonalistyczna organizacja paramilitarna działająca w Hiszpanii w latach siedemdziesiątych XX wieku opowiadająca się za autorytarnym państwem katolickim.

=================================================