Cytaty

TRADYCYJNY KATOLICYZM * MONARCHIA NARODOWA * DYSTRYBUCJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RUCHU CHRISTUS REX

MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego.

NDS

OFICJALNE LOGO NDS
  Przewidywane jest utworzenie pod bezpośrednim dowództwem członków Ruchu, terytorialnych oddziałów obronnych (Narodowe Drużyny Strzeleckie). Będą one miały na celu wspólnie z siłami porządkowymi ochronę zebrań, spotkań, zlotów i manifestacji Ruchu.

 

  Z HISTORII:


     Bojownicy Chrystusa Króla 

        (Los Guerilleros del Cristo Rey) - hiszpańska tradycjonalistyczna organizacja paramilitarna działająca w latach siedemdziesiątych XX wieku opowiadająca się za państwem katolickim.