Cytaty

KONTRREWOLUCJA*MONARCHIA NARODOWA*KORPORACJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RCR - PRO FIDE, REGE ET PATRIA!


Si Deus Nobiscum quis contra nos - Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

UNIWERSALIZM KATOLICKI KONTRA ATEISTYCZNY GLOBALIZM


MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do obalenia obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny (będąc w rzeczywistości Kontrrewolucją)

WALCZYMY NAJPIERW O POLSKĘ WOLNĄ A PÓŹNIEJ WIELKĄ! Z BOGIEM ZA KRÓLA I OJCZYZNĘ!

PISMA RCR

 
OD REDAKCJI

      Prezentujemy Państwu kolejny numer pisma „Jestem Polakiem” wydawanego wspólnie z Obozem Wielkiej Polski. Mamy nadzieję, że w ten sposób ułatwimy zrozumienie istotnych zagadnień i założeń ruchu monarchistycznego oraz narodowego, które to Ruchy muszą wzajemnie się przenikać i uzupełniać.
      Z numerem 15 pismo „Falanga” zmienia tytuł na „Falangę Integralną”, stając się pismem RUCHU CHRISTUS REX.PRZEZ RUCH NARODOWO - PAŃSTWOWY DO WIELKIEJ POLSKI - DO RZĄDÓW HIERARCHICZNYCH!
                                                          CHWAŁA WIELKIEJ POLSCE!
"KATOLIK - GŁOS KATOLICKIEJ TRADYCJI" -  pismo tradycyjnych Rzymskich Katolików

AD MAIOREM DEI GLORIAM!!!Redakcja: RUCH CHRISTUS REX
tel. 503 099 991
e-mail: narodowyrojalista@gmail.com , 
strona internetowa: http://kin-rchristusrex.blogspot.com/
Redaktor naczelny: Tomasz Jazłowski,
Sekretarz red.: Natalia Guziejko
Zamówienia na prenumeratę prosimy nadsyłać na e-maila redakcji.
Druk wewnętrzny RUCHU CHRISTUS REX wydawany non-profit po kosztach druku.