Cytaty

TRADYCYJNY KATOLICYZM*MONARCHIA NARODOWA*DYSTRYBUCJONIZM*KONTRREWOLUCJA!

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
INSTYTUTU NARODOWO-ROJALISTYCZNEGO CHRISTUS REX - codzienna aktualizacja

MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego w sposób kontrrewolucyjny

PRASA

OD REDAKCJI

  
  Prezentujemy Państwu kolejny numer pisma „Jestem Polakiem” wydawanego przez nasze Stowarzyszenie. Mamy nadzieję, że w ten sposób ułatwimy zrozumienie istotnych zagadnień i założeń ruchu monarchistycznego oraz narodowego, które to Ruchy muszą wzajemnie się przenikać i uzupełniać.

      Z numerem 15 pismo „Falanga” zmienia tytuł na „Falangę Integralną”, stając się pismem RUCHU CHRISTUS REX (obecnie IN-R CHRISTUS REX)PRZEZ RUCH NARODOWO - PAŃSTWOWY DO WIELKIEJ POLSKI - DO RZĄDÓW HIERARCHICZNYCH!
                                                           
CHWAŁA WIELKIEJ POLSCE!

 
"KATOLIK - GŁOS KATOLICKIEJ TRADYCJI" -  pismo tradycyjnych Rzymskich Katolików

AD MAIOREM DEI GLORIAM!
Redakcja: RUCH CHRISTUS REX
tel. 503 099 991
e-mail: narodowyrojalista@gmail.com , 
strona internetowa: http://kin-rchristusrex.blogspot.com/
Redaktor naczelny: Tomasz Jazłowski,
Sekretarz red.: Natalia Guziejko
Zamówienia na prenumeratę prosimy nadsyłać na e-maila redakcji.
Druk wewnętrzny IN-R CHRISTUS REX wydawany non-profit po kosztach druku.