Cytaty

* INTEGRALNY RZYMSKI KATOLICYZM * NACJONALIZM INTEGRALNY * NARODOWY SOLIDARYZM * UNIWERSALIZM * PRZEŁOM NARODOWY * EUROPA WOLNYCH NARODÓW *

PRZECIWKO KOMUNIZMOWI I KAPITALIZMOWI! ZA NARODOWYM SOLIDARYZMEM PAŃSTWA!

PORTAL PUBLICYSTYCZNY:

* INSTYTUTU N-R CHRISTUS REX

* RUCHU NARODOWO-RADYKALNEGO

Codziennik internetowy (wydarzenia - relacje - artykuły)

PRZEŁOM NARODOWY - jest to projekt polityczny łączący w sobie ideę hierarchiczną z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny i trwały

wtorek, 31 lipca 2018

Prof. Bartyzel: Belwederczycy, faszyzm i zbiorowe samobójstwo (splot)*

 
      "Piękny, dwudziestoletni" poeta i redaktor "Sztuki i Narodu" Andrzej Trzebiński, którego ulubionym miejscem przechadzek (i randek) był park Agrykola z pomnikiem Jana III Sobieskiego, pisał, że noc listopadowa 1830 r. była pierwszą rewolucją faszystowską w historii. (Oczywiście nie była to dla niego nagana ani obelga).
 
Czy coś jest na rzeczy w tym zaskakującym, prima facie, określeniu? Wydaje się, że jest coś na rzeczy, jeżeli przypomnimy sobie tzw. cykl Kondratiewa (rozwijany u nas także przez prof. Piskozuba), który w modelu "dendrycznym" opisuje wyłanianie się w kręgu cywilizacji zachodniej nowych idei politycznych w wiekach XIX i XX, inspirowanych przez romantyzm, to ze wskazanych przezeń sześciu nurtów trzy należą do "ideologii kontestacji politycznej”: anarchizm, nihilizm, a na końcu faszyzm.
 
W akcji "belwederczyków" można zatem dostrzec kilka cech avant la lettre rzeczywiście faszystowskich, antycypujących zwłaszcza nurt zwany we Francji "romantyzmem faszystowskim" (Drieu La Rochelle, Brasillach):
 
– mieszany, wojskowo-cywilny charakter akcji, ale podjętej przez właściwie dopiero kandydatów na żołnierzy (podchorążych) dowodzonych przez zaledwie podporucznika: ten "mit porucznika", najwyżej kapitana, występującego także przeciwko wyższym szarżom – generałom, którzy zdążyli już obrosnąć w tłuszcz i wrosnąć w establishment, pojawia się w wielu "rewolucjach narodowych" XX wieku (hiszpańska Falanga, francuska OAS, Grecja w latach 60., liczne pronunciamientos i golpes w Ameryce Płd.). W tej sytuacji jednak siłą rzeczy "mózgiem i sercem" akcji stają się cywile, którzy mają "wielką ideę" natychmiastowej i totalnej przemiany;

Karol Kaźmierczak: Potrzebujemy Trybuna Ludowego


        Narastające wrzenie wśród rolników i aktywność Michała Kołodziejczaka mogą okazać się niezwykle groźne dla partii rządzącej. Tym bardziej, że demaskują PiS jako część tej samej pookrągłostołowej elity, od której tak mocno odcina się Jarosław Kaczyński i jego akolici. Elity, które wyżej cenią sobie swoje ideologiczne dogmaty niż realne interesy obywateli. Próby dezawuowania Kołodziejczaka przez pisowskich polityków zgraną metodą „na ruskiego agenta” tylko to potwierdzają.

 Michał Kołodziejczak jest niewątpliwie człowiekiem posiadającym zalety lidera społecznego. Wywodzi się z grupy społecznej, której interesy artykułuje, zatem wie o czym mówi i jest wiarygodny zarówno dla rolników, jak i zewnętrznych obserwatorów. Wyraża interesy rolników w sposób zdecydowany, bez nadmiernego respektu wobec ministrów i urzędników, nic sobie nie robiąc z narzucanej przez media głównego nurtu, zarówno prorządowe jak i opozycyjne, poprawności politycznej. Kołodziejczak narzuca zresztą swoje warunki przekazu, intensywnie i umiejętnie korzystając z portalu społecznościowego tak, że to media muszą się odnosić do jego autorskich komunikatów. A ponieważ „nowy Lepper” wykazuje się niezmordowaną aktywnością, muszą się one odnosić także do jego licznych działań – kolejnych wystąpień na spotkaniach z politykami, konferencji, pikiet, manifestacji organizowanych przez Kołodziejczaka, lub tylko przez niego inspirowanych.

poniedziałek, 30 lipca 2018

Prof. Bartyzel: dla chrześcijan nadchodzą złe czasy. Będziemy pogardzani, wyszydzeni, wykluczeni          Zdaniem historyka idei profesora Jacka Bartyzela dla wyznawców Chrystusa nadchodzą trudny czasy. Co więcej – jak pisze na Facebooku naukowiec – w niektórych krajach owe czasy już nadeszły. Przykładem jest sytuacja Mary Wagner.
„Idą czasy (w niektórych krajach już nadeszły), w których my, chrześcijanie, będziemy jak paganes u schyłku starożytności, kiedy triumfowało chrześcijaństwo: pogardzani, wyszydzeni, wykluczeni. Będziemy tak o b c y, tak b a r d z o o b c y światu, jak ów anonimowy podmiot liryczny wiersza Kawafisa Miris. Aleksandria 340 po Chr., który widząc przygotowania do pogrzebu swojego niespodziewanie zmarłego chrześcijańskiego przyjaciela i towarzysza zabaw, zaczyna odczuwać, że jest w domu chrześcijan obcy i musi z niego szybko wybiec na ulicę zanim ich chrześcijańskość go zagarnie i przemieni jego wspomnienie Mirisa” – pisze prof. Bartyzel.

Mateusz Pasek skazany we Lwowie za oswobodzenie z paździerzu Lwów na Cmentarzu Orląt

        Mateusz Pasek został skazany przez sąd we Lwowie na grzywnę w wys. 85 hrywien (12 zł). Polak musi również opłacić koszty sądowe w wys. 340 hrywien (47 zł). Sąd we Lwowie nałożył karę grzywny na obywatela Polski za zniszczenie płyty, zasłaniającej dwa kamienne posągi lwów na Cmentarzu Orląt Lwowskich, tłumacząc, że chciał je "wyzwolić". https://plus.google.com/11674884616518426…/posts/MaD4UDzRPy6

Dziewięciu młodych mężczyzn pozrywało płyty paździerzowe, które osłaniają posągi lwów, po czym rozbiegło się w różne strony. Policja zatrzymała jednego ze sprawców.
https://wiadomosci.onet.pl/…/grzywna-dla-polaka-ws-…/5s438nf

Dwa kamienne lwy stanowiące niegdyś integralną część kolumnady Pomnika Chwały powróciły na Cmentarz Orląt Lwowskich w grudniu 2015 roku. O powrót rzeźb zabiegała polska Fundacja Dziedzictwa Kulturowego oraz Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie.

niedziela, 29 lipca 2018

Małgorzata Jarosz: O małżeństwie chrześcijańskim


         W niniejszym artykule pragnę pochylić się nad zagadnieniami związanymi z tradycyjną nauką Kościoła na temat małżeństwa. W pierwszej kolejności warto przypomnieć, iż podstawowym celem małżeństwa jest zrodzenie potomstwa. Warto zwrócić uwagę, iż przekazywanie życia wiąże się również z przekazywaniem grzechu pierworodnego, stąd człowiek w dziedzinie życia seksualnego najsilniej odczuwa brak harmonii pomiędzy życiem zmysłów i życiem duchowym. Z drugiej strony jednak nie należy również popadać w błędy sekt manichejskich, które w samym grzechu pierwszych rodziców chciały widzieć grzech nieczystości, i które wysuwały stąd wniosek, iż obcowanie pomiędzy kobietą i mężczyzną nawet w małżeństwie jest grzechem. W rzeczywistości grzech pierwszych rodziców nie był grzechem nieczystości, ale grzechem pychy. Kościół poucza nas, iż stosunek płciowy małżonków jest czymś godziwym, ale pod pewnymi warunkami. Jego celem musi być sprowadzenie na ziemię nowego życia, stąd absolutnie wykluczone jest stosowanie środków antykoncepcyjnych. Warto dodać również, iż zgodnie ze wskazówkami św. Pawła, Kościół naucza również, iż stan bezżenny jest czymś bardziej doskonałym od stanu małżeńskiego, aczkolwiek przeznaczony jest on dla nielicznych. Za utrzymanie gatunku odpowiedzialny jest bowiem ogół społeczeństwa, stąd niektórym wolno się od tego obowiązku uchylić. Nie chodzi tu rzecz jasna o wybieranie stanu bezżennego z pobudek egoistycznych, dla uniknięcia trosk związanych z życiem rodzinnym.

Palestyńczycy udaremnili amerykański spisek


       Autonomia Palestyńska ogłosiła sukces związany z powstrzymaniem amerykańskiego spisku, którego celem było osłabienie palestyńskiego ruchu niepodległościowego, a przede wszystkim ustanowienie izraelskiej dominacji nad Bliskim Wschodem. Jednocześnie Palestyńczycy ostrzegają cały świat arabski przed skutkami polityki amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, zainteresowanego podsycaniem wzajemnych animozji w regionie. 

Specjalne oświadczenie władz Autonomii Palestyńskiej pojawiło się na stronie internetowej państwowej agencji prasowej. Wynika z niego, że dzięki „niezłomności narodu palestyńskiego” udało się zniweczyć plany Stanów Zjednoczonych, które poprzez rzekomy plan pokojowy chciały wzmocnić pozycję Izraela. Spisek miał polegać na rozmowach przedstawicieli Białego Domu, na czele z zięciem Trumpa Jaredem Kushnerem, z władzami niektórych państw arabskich.

sobota, 28 lipca 2018

28 lipca 1998 roku w Warszawie zmarł Zbigniew Herbert


Zdjęcie użytkownika Arek Jakubczyk.

        28 lipca 1998 roku w Warszawie zmarł Zbigniew Bolesław Ryszard Herbert – polski poeta, eseista, dramaturg, twórca słynnego cyklu poetyckiego "Pan Cogito", autor słuchowisk, miłośnik kultury śródziemnomorskiej; kawaler Orderu Orła Białego.
Z wykształcenia ekonomista, prawnik i filozof.

Rodzina Herbertów, prawdopodobnie pochodzenia angielskiego, przybyła do Galicji z Wiednia. Ojciec poety, Bolesław (po matce półkrwi Ormianin) był legionistą i obrońcą Lwowa, z wykształcenia był prawnikiem, pracował jako dyrektor banku. Matka Maria pochodziła z rodziny Kaniaków.

Jego książki zostały przetłumaczone na 38 języków.

Adam Tomasz Witczak: Bluźnierstwo dziwnie skarane albo diabelskie swaty


         Nie jest zaskoczeniem fakt, że współczesnemu czytelnikowi trudno będzie z pełną (a choćby i niepełną) powagą traktować historie zawarte w tej niepozornej książeczce. A przecież każda z nich została napisana ku przestrodze i napomnieniu czytelników, dla poratowania zagrożonych dusz, błądzących we mgle i zewsząd kuszonych przez siły nieczyste.

Ba, większa część tych krótkich opowiastek jest dobrze udokumentowana – lub przynajmniej sprawia takie wrażenie. Nie zostały one pomyślane jako fikcja literacka. Przeciwnie, dziś znalazłyby swe miejsce w katalogu newsów z kraju i ze świata, w rubryce z niewyjaśnionymi, ale jednak potwierdzonymi sensacjami.

Historie dziwne i straszliwe to wydana w 1991 roku kolekcja historii zaczerpniętych z pism wydawanych w latach 1695–1728 przez polskich jezuitów. To czasy Polski stopniowo pogrążającej się w rozkładzie politycznym i gospodarczym, a równocześnie w barokowej dewocji – barwnej, niekiedy histerycznej, pełnej cudownych zjawisk, chwalebnych i bolesnych ekstaz, opowieści o rogatych diabłach, nieszczęsnych potępieńcach i statecznych świętych, ingerujących w codzienność tego padołu łez.

Bartosz Poznański: Alianckie zbrodnie w Poznaniu


       Każdy Polak wie o krzywdach, jakie naszemu narodowi, państwu oraz miastom w czasie trwania II wojny światowej wyrządziły hitlerowskie Niemcy, sowiecka Rosja, litewscy szowiniści czy też Ukraińcy OUN- UPA. Mało kto jednak wie, że zbrodnie na Polakach i Polsce popełniali też Alianci. Nie mówię tu o teoriach spiskowych czy niewyjaśnionych do dzisiaj historiach, jak np. śmierć gen. Sikorskiego w czasie wylotu z Gibraltaru, lecz o twardych faktach.

10 września 1939 do Poznania przybyli pierwsi przedstawiciele administracji III Rzeszy. Na ulicach witały ich flagi ze swastykami i niemieccy żołnierze będący już mieście. Niedługo potem legendarny prezydent Poznania, Cyryl Ratajski, zrezygnował z pełnienia urzędu. Od tego momentu linia frontu odsuwała się od miasta i poruszała coraz bardziej na wschód. Teoretycznie zapewniało to bezpieczeństwo mieszkańcom, którym od tej pory nie zagrażały walczące armie – osobną kwestią były niemieckie represje na ludności cywilnej, konspiratorach i partyzantach. Do momentu, w którym Luftwaffe zaczęła przegrywać Bitwę o Anglię, miasto oraz jego mieszkańcy byli też bezpieczni od ataków lotniczych.

piątek, 27 lipca 2018

Katowice: Pikieta antyaborcyjna skierowana do poseł Borys-Szopy (PIS)


20 lipca br., w Katowicach odbyła się pikieta Pro-Life organizowana przez Fundację Pro Prawo do Życia, w której udział wzięła Brygada Górnośląska ONR.

     Pikieta miała charakter informacyjny, przypominający obecnej władzy obietnice wyborcze, które notorycznie są łamane.

Akcja skierowana była do posłanki Borys-Szopy – szefowej komisji polityki społecznej. To właśnie ta Pani odesłała projekt Zatrzymaj Aborcję do podkomisji. Pikieta miała miejsce przed Urzędem Miasta Katowice, rozpoczęła się od godzinie 16, a zakończyła się o 18.

Ewa Zarzeczna: Podatki w ustroju narodowym wg Doboszyńskiego


         Nowoczesny człowiek pracuje i płaci, płaci i pracuje, podnosi na kredyt swoją stopę życiową, kupuje na kredyt samochód, bo ktoś musi na tym zarobić, ubezpiecza się na starość na warunkach lichwiarskich, bo wie, że w młynie kapitalizmu nie zdoła dojść do własnego mienia, którego widok umiliłby mu ostatnie dni życia. Pracuje w ciągłym napięciu i niepewności czy tej pracy nie straci, czy mu się nie zwali na głowę gmach jego życia, pożyczek, zaległych rat i zaległych podatków. Pracuje pod naciskiem państwa, które coraz to więcej od niego wymaga, a równocześnie zwęża jego pole do pracy i zarobku.

W myśl marksizmu wysokie podatki mają wyrównywać krzywdy i zmieniać rozkład dochodu społecznego. Państwo zabiera część dochodu przemysłowca w formie podatku i zwraca je źle opłacanym pracownikom, zaspokajając bezpłatnie różne ich potrzeby, zwiększając pośrednio ich dochód. Im wyższy podatek, tym przemysłowiec będzie płacił coraz mniej pracownikom, którzy będą potrzebować większej pomocy od państwa, które szukając środków jeszcze bardziej obciąży przemysłowca. Otrzymujemy w ten sposób zamknięte koło.

czwartek, 26 lipca 2018

Leon Skrodzki: Szlachetność hierarchii


       Hierarchia osobom, które mają wbity w głowę mit równości wszystkich ludzi, będzie kojarzyła się jedynie z podległością i tłamszeniem wolności. Osoby takie boją się jakiejkolwiek formy podporządkowania, a sama myśl o zrzeczeniu się części praw dla dobra wspólnego i poddaniu się czyjejś woli może wydawać się dla nich straszna. Dlatego też zwolennicy źle pojmowanej wolności zaciekle walczą z grupami, które do hierarchii się odwołują. Czy naprawdę jest się czego obawiać?

Arystoteles pisze, że człowiek z przyrodzenia obdarzony jest naturą społeczną i polityczną. Do egzystencji konieczne jest, by ludzie utrzymywali między sobą relacje, które mogą być zawarte z różnych przyczyn i ustalone na wiele sposobów. Więzi społeczne możemy dostrzec już u zwierząt, które gromadzą się w głównej mierze motywowane zwiększeniem szansy na zaspokojenie potrzeb fizjologicznych, obrony przed drapieżnikami. Instynkt stadny jest dla zwierząt gwarantem przetrwania. Człowiek, jako istota wyższa, posiada dodatkowe potrzeby, a przez to i więzy społeczne są u niego bardziej rozwinięte. Bazują w głównej mierze na więzach krwi i rozszerzają się wraz z wiekiem człowieka, poczynając od rodziny, a kończąc na rodzinie rodzin, jaką jest naród. Oczywiście możliwe są interakcje pomiędzy ludźmi różnej narodowości, jednak człowiek potrzebuje poczucia przynależności, samookreślenia, własnej grupy. To w niej jednostka czuje się najlepiej, tworzą ją ludzie o podobnym myśleniu, bliscy. To naturalne, że w innym mieście tęsknimy za rodziną, a na obczyźnie tęsknimy za krajem. Gdy relacje między człowiekiem a jego pierwotnymi wspólnotami są słabo wykształcone, jednostka czuje się samotna i zagubiona, trudno jej określić własną tożsamość. Społeczeństwo złożone z takich ludzi będzie słabe. Dlatego czymś korzystnym jest, jeśli członkowie społeczności wykazują zainteresowanie jego sprawami. Wzmacnianie więzi pomiędzy człowiekiem a jego naturalną zbiorowością jaką jest naród, nie może następować na skutek biernego obserwowania, a jedynie poprzez pracę i aktywne uczestniczenie w jego życiu. Myśląc o zapewnieniu społeczeństwu warunków do pracy na rzecz narodu, od razu nasuwa się koncepcja zorganizowania go w sposób organiczny i hierarchiczny.

110 lat temu urodził się Stanisław Kasznica, ostatni komendant NSZ


ppłk Stanisław Kasznica - zdjęcie MBP z 1947 r. Fot. IPN
        110 lat temu, 25 lipca 1908 r., we Lwowie urodził się Stanisław Kasznica, uczestnik kampanii polskiej, po 1939 r. członek m.in. tajnej Organizacji Polskiej i Narodowych Sił Zbrojnych, od 1945 r. ostatni komendant główny NSZ. Po aresztowaniu przez komunistów w 1947 r. został poddany brutalnemu śledztwu, skazany na karę śmierci w pokazowym procesie i rozstrzelany 12 maja 1948 r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie. 

Stanisław Kasznica urodził się w rodzinie prawniczej. Jego ojciec Stanisław Wincenty Kasznica, potomek posła na Sejm Czteroletni Antoniego Trębickiego, w latach 1929-1931 był rektorem Uniwersytetu Poznańskiego.

Stanisław uczył się w poznańskim Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego, a po maturze w 1927 r. podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim. W czasie studiów związał się z akademickimi strukturami ruchu narodowego: był członkiem Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska, Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR), a także tajnej organizacji Orła Białego. Należał również do Poznańskiego Aeroklubu Akademickiego, "Bratniej Pomocy" i Korporacji Akademickiej Helionia.

środa, 25 lipca 2018

Gliwice 24 lipca 2018: Pikieta pod biurem poselskim PIS


Znalezione obrazy dla zapytania fundacja pro

         W dniu 24 lipca 2018 członkowie gliwickiej komórki Fundacji Pro - Prawo do Życia pikietowali biuro poselskie posła PIS Jarosława Gonciarza w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa 14. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa a szczególnie posłów partii rządzącej na nieuregulowaną sytuację prawną dotyczącą ratowania życia dzieci nienarodzonych.

Składane projekty ustaw dotyczących prawnego zakazu zabijania nienarodzonych dzieci (popartych setkami tysięcy podpisów Polaków) pozostają nierozpatrzone.

Pikieta przebiegła bardzo spokojnie, przechodnie z zaciekawieniem oglądali nasz baner z jakże smutnym podpisem: „w ciągu 3 lat rządów PIS aborterzy zabili 3 tysiące dzieci”.

Izraelskie wojsko zestrzeliło syryjski myśliwiec


epa06589307 US Air Force personnel next to a Patriot missile Defense system, at the Israeli Air Force Base of Hatzor, in central Israel, 08 March 2018 during a joint IDF-US military exercise 'Juniper Cobra 2018'. The ninth 'Juniper Cobra' exercise runs from 04 - 15 March 2018. Over 2,500 US troops deployed in Europe will be participating in the exercise, alongside 2,000 Israeli Aerial Defense troops.The exercise simulates a scenario in which US forces would deploy to Israel in order to aid the IDF Aerial Defense forces, The simulations will include the use of the 'Arrow,' 'Iron Dome', 'Patriot', and 'David's Sling' Systems, that were declared operational in April 2017. EPA/ATEF SAFADI Dostawca: PAP/EPA.: IDF-US military exercise Juniper Cobra

      Armia Izraela zestrzeliła syryjski myśliwiec, który spenetrował terytorium tego kraju - podało w środę wojsko państwa żydowskiego. Samolot rozbił się w Syrii, prawdopodobnie na terytoriach kontrolowanych przez Państwo Islamskie; los załogi nie jest znany.

Jak podało w oświadczeniu wojsko izraelskie, samolot typu Suchoj miał wlecieć dwa kilometry w głąb terytorium tego państwa. W jego kierunku wystrzelono dwie rakiety Patriot.

Według telewizji Sky News Arabia myśliwiec rozbił się na południowym zachodzie Syrii w rejonie dorzecza rzeki Jarmuk. Obszar ten kontrolowany jest przez dżihadystyczne Państwo Islamskie (IS). Nie jest na razie jasne, czy piloci zdołali się katapultować przed strąceniem.

wtorek, 24 lipca 2018

Zamieszki w Hiszpanii. Starli się zwolennicy i przeciwnicy ekshumacji gen Franco


https://medianarodowe.com/wp-content/uploads/2018/06/800px-Valle_de_los_caidos_by_forcy-cruz_y_basilica-593x445.jpg
       Spór o gen. Franco przybiera na sile. W sobotę kilkuset zwolenników i przeciwników ekshumacji hiszpańskiego przywódcy demonstrowało w miejscu jego pochówku w Valle de los Caidos (Dolinie Poległych). Demonstracje przerodziły się jednak w regularną bijatykę. Musiała interweniować policja.

Atmosfera, jaka towarzyszyła sobotnim manifestacjom od samego początku była niezwykle napięta. Obie strony wzajemnie się prowokowały i obrzucały wyzwiskami. Nie wiadomo, kto pierwszy zdecydował się na fizyczną agresję.

Współorganizatorka manifestacji antyfrankistów Lizeth Valeros oskarżyła obecną na miejscu żandarmerię (Guardia Civil), że ta „nie zareagowała w należyty sposób, kiedy zamaskowani sympatycy generała Franco zakłócali wiec poparcia dla ekshumacji hiszpańskiego dyktatora”. Zdaniem funkcjonariuszy stawiane przez nią zarzuty są bezpodstawne, ponieważ służbom państwowym udało się ostatecznie opanować niebezpieczną sytuację.

Na Ukrainie okradane są groby polskich żołnierzy


Na Ukrainie okradane są groby polskich żołnierzy
Na Ukrainie groby polskich żołnierzy Września rozkopują poszukiwacze militariów. 

       W okolicach Lwowa jest ponad trzydzieści miejsc, gdzie spoczywają polscy żołnierze z września 1939 r. W sumie około tysiąca osób. Ale nie mamy możliwości ekshumowania ich szczątków. Te groby są rozkopywane, ograbiane ze wszystkiego – mówi „Naszemu Dziennikowi” dr Leon Popek, naczelnik Wydziału Kresowego w Biurze Poszukiwań i Ekshumacji IPN.
– A na pchlim targu we Lwowie nasi turyści w dobrej wierze kupują pamiątki, polskie orzełki z koroną, guziki od płaszczy wojskowych, nieśmiertelniki – ubolewa. Fakt tego haniebnego procederu potwierdzają Polacy mieszkający na Ukrainie.

niedziela, 22 lipca 2018

"Podwójnie Wyklęty" kpt. Romuald Rajs ps. Bury. Mocny wywiad z Reżyserem filmu.

prof. Jacek Bartyzel: Enrico Corradini


Corradini
         150 lat temu, 20 lipca 1865 roku urodził się w San Miniatello k. Florencji Enrico Corradini, dramaturg, powieściopisarz, publicysta i polityk, twórca włoskiego nacjonalizmu integralnego; ukończył studia filologiczne, w 1896 roku założył we Florencji czasopismo literackie Il Marzocco, z programem antypozytywistycznym i symbolistycznym, a w 1903 przegląd kulturalno-polityczny Il Regno [„Królestwo”]; jego wczesna twórczość była typową dla epoki fin-de-siècle’u ekspresją nietzscheanizmu, neoromantycznego estetyzmu i dekadenckiego modernizmu w stylu G. D’Annunzia, od którego wszelako przejął także apoteozę starożytnego Rzymu i pragnienie wielkości Włoch, któremu dał upust zwłaszcza w pięcioaktowej tragedii Juliusz Cezar (1902); skupiając izolowane dotąd grupy z różnych regionów doprowadził w 1910 roku do I Kongresu Nacjonalistycznego we Florencji, na którym zostało utworzone Włoskie Stowarzyszenie Nacjonalistyczne (Associazione Nazionalista Italiana); jako teoretyk i przywódca ANI wniósł decydujący wkład w ostatecznie przezwyciężenie przez nacjonalizm XIX-wiecznego nacjonalitaryzmu o charakterze demoliberalnym, „internacjonalistycznym” i antyklerykalnym;

sobota, 21 lipca 2018

Jacques Cathelineau - rycerz Boga i Króla


Zdjęcie użytkownika Radio Spada. 

      14 LIPCA 1793 w Saint-Florent-le-Vieil zmarł od ran poniesionych podczas szturmu na mury miasta Rennes w Bretonii przywódca POWSTANIA W WANDEI przeciw szatańskiej Rewolucji Francuskiej - Jacques Cathelineau. 

WIECZNA CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATERSKIEMU RYCERZOWI walczącemu za Boga i Króla,Honor i Ojczyznę!

Kołodziejczak: PiS kontynuuje niszczenie polskiego rolnictwa. Proponują tylko slogany.


https://medianarodowe.com/wp-content/uploads/2018/07/kolodziejczak-medianarodowe.jpg

         – PiS kontynuuje to, co robiła Platforma. W tym momencie mamy 11 lat niszczenia polskiego rolnictwa. Teraz pokazuje nam się jakiś plan, który jest działaniem czysto marketingowym – mówi w wywiadzie dla naszego portalu Michał Kołodziejczak nazywany „drugim Lepperem”.
Wczoraj był Pan na sejmowej komisji rolnictwa. Jak wyglądały rozmowy z ministrem Ardanowskim? Czy jest chęć dialogu?

Niestety Pan minister odrzuca wszelkie uwagi, jest zamknięty argumenty, wszystko traktuje personalnie. To jest dla mnie niepojęte. Wychodzi na to, że głos zwykłych prostych rolników nie jest ważny dla ministerstwa. Jakikolwiek dialog z panem ministrem jest niemożliwy. Dodam, że kilka osób, które jeszcze wczoraj przed komisją miało pozytywną opinię o ministrze Ardanowskim, po komisji rolnictwa totalnie zmieniło zdanie. To byli ludzie, którzy znali osobiście ministra, mówili: „Panie ministrze, nigdy nie widziałem Pana tak zdenerwowanego, nie poznajemy Pana”. To o czymś świadczy.

Właśnie widać, że jest się czym denerwować. Jak Pan wielokrotnie podkreśla, sytuacja polskiego rolnictwa nie jest najlepsza. Chyba także zauważyła to władza, skoro zapowiedziano „Plan dla wsi”.

Puste hasła i kampania przedwyborcza. Jeśli nagle odkryto tyle rzeczy, które chcą zrobić, to ja się pytam: gdzie byli przez ostatnie trzy lata? Bo do dzisiaj słyszymy, że ich poprzednicy (i słusznie mówią) działali na szkodę polskiej wsi, ale brak działania to w tej chwili także niszczenie polskiego rolnictwa. PiS kontynuuje to co robiła Platforma. W tym momencie mamy 11 lat niszczenia polskiego rolnictwa. Teraz pokazuje nam się jakiś plan, który jest działaniem czysto marketingowym.

piątek, 20 lipca 2018

Ambasada RP w Izraelu wydaje rekordowe ilości polskich paszportów, ponad 7 tys. za rządów PiS


      Tempo wydawania polskich paszportów w Izraelu jest największe od lat. Tylko w latach 2015-2017 Ambasada RP wydała prawie 11 tys. dokumentów, czyli 1/3 tego, co przez ostatnie 15 lat. Ponad 7 tys. paszportów wystawiono już za rządów PiS.

W marcu br. poseł Kukiz’15 Marek Jakubiak wystąpił z oficjalnym zapytanie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, prosząc o podanie informacji dotyczących liczby polskich paszportów wydanych przez polską ambasadę w Izraelu w latach 2002-2017, z wyszczególnieniem informacji odnośnie każdego roku.

5. rocznica śmierci śp. Roberta Larkowskiego

Znalezione obrazy dla zapytania larkowski robert pogrzeb
Napis na grobie śp. Roberta Larkowskiego

      20 lipca AD 2018 mija 5. rocznica śmierci naszego przyjaciela śp. Roberta Larkowskiego - jednego z założycieli i wiceprezesa naszego Instytutu. Robert był działaczem politycznym (NOP, PPN, OWP), redaktorem i publicystą prasy narodowej (m.in. "Szczerbiec", "Tylko Polska", "Myśl Polska"). Był wiceprezesem  Instytutu Christus Rex oraz współpracownikiem redakcyjnym naszego pisma "Katolik - Głos Katolickiej Tradycji". Był osobą, jaką bardzo trudno spotkać w obecnym świecie - świecie ogarniętym szaleństwem materializmu i konsumpcjonizmu. Był człowiekiem uczciwym, szczerze kochającym Pana Boga, Kościół katolicki i Ojczyznę. Był Polakiem kochającym aż do bólu Naród Polski i głęboko przeżywającym wszystkie nieszczęścia i porażki, których doświadcza Jego ukochana Polska i umiłowany przezeń Kościół.

Bóg powołał go do siebie u szczytu Jego pracy publicystycznej (ponad 600 napisanych artykułów).

czwartek, 19 lipca 2018

„Wobec rzeczywistości naszych czasów” – pikieta antyaborcyjna przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu


„Wobec rzeczywistości naszych czasów” – pikieta antyaborcyjna przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu
      Sobotni poranek przed Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu. Solidne podmuchy wiatru z jednej strony utrudniają utrzymanie szerokich transparentów, z drugiej – wydaje się, jakby wtórują każdemu ,,Zdrowaś Maryjo…”, rozwiewając dźwięki modlitwy tam, gdzie jeszcze nie ma ona szans wybrzmieć.

Przechodnie z zainteresowaniem zerkają na niespełna dwudziestoosobową grupę kobiet i mężczyzn w różnym wieku, którzy w skupieniu odmawiają kolejno wszystkie trzy części różańca. Teksty na bannerach nie pozostawiają wątpliwości co do celu zgromadzenia. Obserwatorzy wydarzenia na różne sposoby prezentują swój stosunek do tego, co się obok nich dzieje. Jedni zwalniają kroku, by łatwiej odczytać pofalowane wichrem napisy; inni przystają, chcąc zrobić zdjęcie; jeszcze inni miarowym krokiem przecinają szpitalny parking, poruszając ustami w rytm rozlegającej się przez megafon modlitwy… Wydaje się, że jej powaga odbiera śmiałość zuchwalcom, którym tak łatwo przychodzi deptać w innych okolicznościach ,,legitymację naszej wiary”, jak mawiał o różańcu św. papież, Pius V. Wśród licznych świadków zaledwie jednej pani wystarcza arogancji, by z nieskrywaną złością, w kilku niewyszukanych słowach, odesłać zebranych do kościoła.

PiS chce ściągnąć do Polski na stałe jak najwięcej Ukraińców


\
Prawo i Sprawiedliwość proponuje szybką ścieżkę integracyjną dla ukraińskich imigrantów pracujących w Polsce. Rozwiązanie to objęłoby również ich rodziny.

      Rząd jest zainteresowany większą integracją imigrantów pracujących w Polsce – zwłaszcza Ukraińców. Pomocą mają być objęte również ich rodziny. Szybsze otrzymywanie zgody na pobyt stały czy możliwość sprowadzenia najbliższej rodziny już po roku pracy na zezwoleniu to najważniejsze elementy znowelizowanej ustawy o cudzoziemcach, której część przepisów (dotyczących pożądanych zawodów w Polsce) wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku. Szacuje się, że pomoc miałoby uzyskać 200 tysięcy osób. 

środa, 18 lipca 2018

100 lat temu Rosja ostatecznie przestała być biała...


 
        Dokładnie 100 lat temu, w nocy z 16 na 17 lipca 1918 roku, został zamordowany prawowity władca Imperium Rosji car Mikołaj II. Był on ostatnim prawowitym władcą Imperium Rosji, Cesarzem i Samodzierżcą Wszechrusi, także ostatnim legalnym monarchą mającym prawo do tytułu Króla Polski (nigdy nie ukoronowany na Króla).

Został zamordowany, razem z całą rodziną, w Jekaterynburgu (Ural) przez oddział Czeka dowodzonego przez Jakowa Jurowskiego.
Oprócz Mikołaja, zabici zostali też jego żona caryca Aleksandra, jego syn carewicz Aleksy i jego cztery córki. Dowódca plutonu egzekucyjnego właściwie nazywał się Jankiel Chaimowicz Jurowski. Lista nazwisk morderców, zapisana w protokole przez Jurowskiego jest następująca: Imre Nagy, Horvat Laons, Anselm Fischer, Isidor Edelstein, Emil Fekete, Viktor Grunfeld, Andras Verhazy, Siergiej Waganow, Paweł Miedwiediew, Nikulin oraz jako komendant Jakow Jurowski.

ALKAZAR 1936 (z dziejów hiszpańskiej wojny domowej)

Podobny obraz       Rebelia wojskowa w lipcu 1936 roku w Hiszpanii skierowana przeciwko władzom republikańskim zakończyła się tylko częściowym powodzeniem. Kilka dni po jej wybuchu można już było wyznaczyć linię oddzielającą obszary, gdzie wojskowi zwyciężyli, od tych, gdzie republikanie nie dali się zaskoczyć. Generalnie spiskowcom udało się opanować północno- zachodnią część kraju, wszelako bez uprzemysłowionych i przywiązanych do autonomii prowincji baskijskich (Vizcaya i Guipuzcoa) oraz górniczej Asturii. To był trzon tradycyjnej Hiszpanii wiernej Chrystusowi i Koronie, pamiętającej o zamierzchłych, lecz pełnych chwały czasach Rekonkwisty.

Na południu wojskowi kontrolowali północną część Maroka, Wyspy Kanaryjskie, Baleary (z wyjątkiem Minorki). Jeśli chodzi o zamorskie posiadłości, to wypadki rozgrywały się tam z pewnym opóźnieniem w stosunku do metropolii, ale ostatecznie Gwinea, Fernando Po, Ifni i Villa Cisneros – terytoria w zachodniej Afryce z dostępem do morza – zostały opanowane przez spiskowców. Oprócz tego zbuntowani żołnierze zdołali utrzymać swoje pozycje w enklawach otoczonych terytorium republikańskim. Na północy kraju było to Oviedo, na południu, w Andaluzji: Sewilla, Kordoba, Granada oraz sąsiadujące przez Cieśninę Gibraltarską z Marokiem terytorium między Kadyksem a Algeciras.

wtorek, 17 lipca 2018

Cara al Sol/Twarzą ku Słońcu - w rocznicę wybuchu hiszpańskiej wojny domowej

Adam Białous: Groźby za upamiętnianie Niezłomnych. Komu przeszkadza pamięć o bohaterach?


         Organizatorzy budowy obelisku na terenie wsi Brzozowo – Antonie, który upamiętnia zwycięstwo oddziałów podziemia niepodległościowego w bitwie z siłami komunistycznej bezpieki, otrzymują pogróżki. Jednemu z nich grożono podpaleniem mieszkania. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

15 lipca br. na terenie wsi Brzozowo – Antonie niedaleko Poświętnego (woj. podlaskie) zostanie poświęcony kamienny obelisk upamiętniający zwycięską bitwę, jaką Niezłomni stoczyli w tym miejscu z połączonymi siłami KBW, UB oraz MO. – Jakiś czas temu obiecałem, żyjącym jeszcze wówczas kilku żołnierzom podziemia, którzy brali udział w tej bitwie, że zrobię co będę mógł, żeby upamiętnić to wydarzenie. Działając w komitecie społecznym z osobami, którym również na tym zależy, udało się nam doprowadzić do powstania kamiennego obelisku z tablicą pamiątkową opisującą bitwę i jej bohaterów – powiedział PCh24.pl Roman Mieczkowski, jeden z głównych organizatorów budowy pomnika. – Myślę, że bitwę tę warto godnie upamiętnić również z tego względu, że była to jedna z nielicznych wygranych przez Niezłomnych batalii w tym niezwykle trudnym czasie  -  podkreśla Roman Mieczkowski.

Jacek Bartyzel: Legitymizacja władzy w monarchii tradycyjnej


      Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule będzie koncepcja uprawomocnienia do rządzenia w filozofii i teologii politycznej legitymizmu monarchicznego, nawiązująca do tradycyjnej, sięgającej średniowiecza, wizji i praktyki chrześcijańskiej monarchii „prawa Bożego” („z łaski Bożej”), a jednocześnie polemiczna względem nowożytnych i współczesnych koncepcji dotyczących pochodzenia i usprawiedliwienia władzy, których głównym znamieniem jest – odrzucający odniesienia transcendentne – immanentyzm i laicyzm oraz kontraktualizm i doktryna suwerenności ludu / narodu.

Egzemplifikacji dla tej teorii dostarczą nam przemyślenia i argumenty reprezentantów dwu najbardziej kompletnych wersji doktryny legitymistycznej w zachodniej Europie, tj. legitymizmu francuskiego1 (powstałego jako nurt myśli i akcji politycznej w obronie praw dynastycznych starszej linii Burbonów, obalonej ostatecznie po rewolucji lipcowej 1830 roku) oraz legitymizmu hiszpańskiego2, nazywanego potocznie również karlizmem od imienia pozbawionego w 1833 roku arbitralnie prawa do dziedziczenia tronu infanta don Karlosa. Należy przy tym podkreślić, że obie te postaci legitymizmu posiadają w obu krajach ścisły i nierozerwalny z filozofią polityczną tradycjonalizmu (którego w żadnym wypadku nie należy identyfikować z konserwatyzmem, rozumianym w tym krajach jako dążenie do zachowania politycznego status quo, nie zaś restauracji monarchii tradycyjnej), do tego stopnia, że oba te pojęcia (legitymizm i tradycjonalizm) można i należy traktować synonimicznie.

poniedziałek, 16 lipca 2018

„Morawiecki to żaden gospodarz!” Wielki protest rolników przeciwko polityce rządu


„Morawiecki to żaden gospodarz!” Wielki protest rolników przeciwko polityce rządu

       Ulicami Warszawy przeszedł dziś (13.07.2018 - przyp. Redakcji RCR) wielki protest polskich rolników. Sprzeciwiali się polityce rządu, która ich zdaniem faworyzuje potężny zagraniczny kapitał, prowadząc do upadku rodzimych hodowców. Pod ambasadą USA wybrzmiały też hasła antyamerykańskie.

Kilkutysięczny tłum, który zgromadził się dziś na Pl. Konstytucji, zaskoczył swą liczebnością nawet organizatorów protestu. Hodowcy i producenci płodów rolnych: warzyw, owoców, trzody i bydła zjechali z całej Polski do stolicy, by sprzeciwić się polityce rządu Prawa i Sprawiedliwości, która – jak ostrzegają – może doprowadzić wkrótce do upadku dużej części krajowego rolnictwa. Wszystko przez to, że ich zdaniem Ministerstwo Rolnictwa faktycznie faworyzuje zagraniczne koncerny, które zalewają Polskę tanimi i niezdrowymi produktami żywnościowymi, paszami i nawozami.

Mary Wagner ponownie skazana    Mary Wagner, Kanadyjka karana wielokrotnie za namawianie kobiet, by nie mordowały swoich nienarodzonych dzieci, została 12 lipca ponownie skazana, tym razem na karę 7,5 miesiąca więzienia.

Mary, według przelicznika, odsiedziała już część kary. W więzieniu spędzi więc jeszcze około 3 miesiące. Mary nie przyznała się do winy i stwierdziła, że nie naruszyła warunków poprzedniego zwolnienia, ale prawo zezwalające na zabijanie jest prawem niesprawiedliwym. Na sali sądowej obecni byli również obrońcy życia, którzy wspierali działaczkę pro-life.

niedziela, 15 lipca 2018

Rzeź na Wołyniu: Śmierć od kuli była najlżejsza – mówi żołnierz NSZ Jerzy Chmielewski


        To nie była żadna wojna polsko-ukraińska, żadne bratobójcze walki. To było ludobójstwo, brutalna eksterminacja dzieci, kobiet, starców. Wszystkich – tak o „rzezi wołyńskiej”, gdzie w 1943 roku zamordowano około 60 tysięcy Polaków, wypowiada się spore grono świadków i kronikarzy tamtych wydarzeń. W zeszłym tygodniu w Gdańsku miała miejsce uroczystość upamiętniająca ofiary tych makabrycznych zbrodni. Nie przyszedł żaden z zaproszonych dyplomatów ukraińskich.

– Czuje Pan nienawiść? – pytam.
Ponad osiemdziesięcioletni, ubrany w wojskowy mundur mężczyzna jest wyraźnie wzruszony. Głos mu się załamuje. 

– Panie, jak mogę jej nie czuć? Dzieci takie półtora roku wziąć na sztachety i na nie nabić? Jak Pan by coś takiego widział, to też Pan by z zemsty mordował. Też Pan by nienawidził.

Jerzy Chmielewski, żołnierz podziemia niepodległościowego Mój rozmówca to Jerzy Chmielewski, rocznik 1924, przed wojną mieszkaniec Lubelszczyzny. W czasie wojny członek oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych. Jego zgrupowanie, dowodzone przez kapitana Wacława Piotrowskiego ps. „Cichy”, walczyło na wschodnich ziemiach Polski. W 1943 roku pan Jerzy, wówczas młody chłopak, trafił w sam środek absolutnego szaleństwa. Okrucieństwo, które tam zastał, było wyjątkowe nawet jak na skale innych bestialstw trwającej wówczas drugiej wojny światowej.

Ronald Lasecki: Polska jest kolonią USA


       27 czerwca PiS doprowadził do zwołania jednodniowego posiedzenia Sejmu w środku wakacji, licząc zapewne na nieobecność części posłów i uniknięcie w związku z tym debaty sejmowej, po czym w ciągu dwóch godzin doprowadził do przyjęcia ustawy znoszącej karalność za przypisywanie narodowi polskiemu nazistowskich zbrodni na Żydach. Usunięte zostały art. 55a i 55b dodane w noweli z 26 stycznia br. do ustawy o IPN. Nowela przeszła bez debaty i pracy w komisjach oraz bez poprawek i dyskusji w Senacie. Jeszcze tego samego dnia podpisał ją prezydent. Wieczorem premier Morawiecki wystąpił na wspólnej konferencji z premierem Izraela.

W podobnym trybie pracowały jedynie sejm „niemy” z 1717 r. i sejmy rozbiorowe z lat 1773 i 1793. Skojarzenia z nimi są jak najbardziej znaczące, bo oto otrzymaliśmy niezbity dowód, że Polska pod rządami PiS nie jest państwem niepodległym, lecz kolonią Stanów Zjednoczonych AP.

sobota, 14 lipca 2018

Kto zabil Pawla Chruszcza?


Seryjny Samobójca

       Teza, że radnego Głogowa Pawła Chruszcza odwiedził "Seryjny Samobójca", który wcześniej objawiał się w innych tajemniczych rzekomych samobójstwach jest uzasadniona. Tak jak i w poprzednich przypadkach, brakuje sensownego powodu, dla którego Paweł Chruszcz miałby się powiesić bez niczyjej ingerencji. Tym bardziej, że jego bliscy i przyjaciele odrzucają taką możliwość. Odrzucają możliwość popełnienia samobójstwa przez Pawła Chruszcza.

Mężczyzna w sile wieku
Teza, że aktywny 42 letni mężczyzna miałby się sam pozbawiać życia jest nonsensowna.

Kochający mąż i ojciec dwojga dzieci - w tym dziecka niepełnosprawnego. Katolik. Człowiek o wielkiej inteligencji i erudycji. Odważny. Nie bojący się podejmować trudnych tematów. Dobrze zarabiający w pracy zawodowej. Społecznik - otwarty na cierpienia i niedole innych ludzi. Altruista. Narodowiec. Samorządowiec.

Gliwice upamiętniły ofiary Rzezi Wołyńskiej - fotorelacja

Mimo deszczu i złej pogody oddaliśmy dziś w Gliwicach cześć naszym Rodakom zamordowanym przez ukraińskich szowinstów z upa.
piątek, 13 lipca 2018

Wspólna konferencja Forza Nuova i ONR w Rimini – rok po imigranckim napadzie na polskie małżeństwo


      W lstopadzie 2017 r. sąd w Rimini skazał Kongijczyka – Guerlina Butungę na 16 lat więzienia za napaść i brutalne zgwałcenie Polki w sierpniu tegoż roku na plaży we włoskim kurorcie. Razem z trzema innymi Afrykańczykami brał on udział również w gwałcie na transseksualiście z Peru.

Niemal rok po tym smutnym wydarzeniu narodowcy z Nowej Siły (Forza Nuova) zaprosili swoich polskich sojuszników z Obozu Narodowo-Radykalnego do Rimini, gdzie zorganizowana została konferencja pod hasłem „Europe Awake!” (Europo, obudź się!). Do miasta przyjechał m.in. lider FN – Roberto Fiore, a na czele polskiej delegaci stanął Damian Kita – rzecznik prasowy Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

– To co wydarzyło się rok temu w Rimini to skandal i porażka włoskich władz. Rząd zawiódł i za to chcemy przeprosić, ale musimy robić wszytko żeby takie bestialstwo nigdy się nie powtórzyło. Dlatego trzeba jednoznacznie sprzeciwiać się nielegalnej imigracji – apelowała Desideria Raggi, działaczka FN z Rawenny.

Gliwice: Pikieta pod biurem poselskim PIS

      W dniu 10 lipca 2018 działacze gliwickiej komórki Fundacji Pro - Prawo do Życia pikietowali biuro poselskie posła Piotra Pyzika z Prawa i Sprawiedliwości. Powodem naszej akcji jest bierna postawa partii rządzącej w kwestii ratowania życia dzieci nienarodzonych, pomimo składanych projektów ustaw dotyczących prawnego zakazu zabijania nienarodzonych dzieci (popartych sektami tysięcy podpisów Polaków - ostatnio 850 000).

Pikieta (pomimo niesprzyjającej aury) przebiegła bardzo sprawnie i spokojnie a mijający nas przechodnie z zaciekawieniem oglądali nasz baner. Niektórzy z nich  znaleźli chwilę czasu na krótką dyskusję. Dającą do myślenia była krótka rozmowa z młodą kobietą, która po chwili namysłu i zastanowienia patrząc na baner z niedowierzaniem zapytała: Czy to robi Prawo i Sprawiedliwość? A czy o tym wie prezydent Duda i prezes Kaczyński? Po otrzymaniu potwierdzenia z nieukrywanym zdziwieniem pokręciła głową. Nic dodać, nic ująć ale niestety taka postawa pokazuje  stan wiedzy większości naszego społeczeństwa.

Pikietę uważamy za bardzo udaną i zapraszamy na nasze kolejne akcje za życiem.

Autor tekstu: Tomasz Jazłowski

czwartek, 12 lipca 2018

Happening zorganizowany przez Młodzież Wszechpolską. Morawiecki pucybutem!

https://medianarodowe.com/wp-content/uploads/2017/10/Mateusz-Marzoch-668x445.jpg 
        6 lipca br. w Warszawie odbyło się skromne zgromadzenie organizowane przez Młodzież Wszechpolską. Narodowcy chcieli pokazać ich stosunek do nowelizacji ustawy o IPN wprowadzonej ostatnio przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Wszechpolacy uznali, że zmiany wprowadzone do tej ustawy są całkowitym podporządkowaniem się Izraelowi. Bojaźliwa polityka PiS-u stała się obiektem drwin. Mateusz Marzoch, prezes warszawskiej struktury Młodzieży Wszechpolskiej przypomniał hasła, jakie wypowiadali jeszcze kilka miesięcy temu czołowi politycy partii rządzącej. Sam premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że nikt nie będzie miał prawa obarczać Polaków winą za holokaust. Teraz pełzając wycofał się z tych zapowiedzi.

Adam Janczewski: Polscy rolnicy szykują najazd na Warszawę: Będzie mięso u premiera na schodach rzucone.

        Polscy rolnicy łączą siły. Już nie tylko producenci warzyw i ziemniaków będą protestować w Warszawie. Do wspólnej manifestacji przyłączą się też m.in. polscy sadownicy i producenci wieprzowiny. Wszyscy chcą zwrócić uwagę na zły stan polskiego rolnictwa.

Producenci warzyw i ziemniaków, sadownicy, producenci trzody borykają się z kryzysem polskiego rolnictwa. Po indywidualnych próbach zwracania uwagi na stan polskiej wsi zapowiadają wielkie zjednoczenie.

Szeroki front różnych środowisk ma w piątek najechać Warszawę.

Rolników łączą wspólne problemy

Choć działają w zupełnie różnych branżach, to problemy mają podobne. Ich geneza jest wspólna – uważa jeden z organizatorów manifestacji Michał Kołodziejczak, prezes Stowarzyszenia Polskich Producentów Ziemniaków i Warzyw.

– Składa się na to kilka czynników. To zaniedbania od wielu lat, które po latach okazują się nawet celowymi działaniami. To rosyjskie embargo – na to ludzie wciąż bardzo często zwracają uwagę. Problemem jest też brak kontroli, brak handlu i przemysłu w polskich rękach – diagnozuje Kołodziejczak.

Mężczyzna, nazywany przez wielu nowym Lepperem, podkreśla, że do Warszawy przyjedzie wiele stowarzyszeń. Będzie jego Unia Warzywno-Ziemniaczana. Będą Sadownicy RP, Federacja Rolna, producenci trzody, ale też rolnicy nigdzie nie zrzeszeni.

środa, 11 lipca 2018

Prezydent Duda zdradził środowiska kresowe


Ks. Isakowicz-Zaleski i prezydent Andrzej Duda/ PAP/ wikicommons
         W najbardziej żenujący sposób zachowuje się kancelaria prezydenta. Pan prezydent Andrzej Duda obiecywał w 2015 roku przełom w tej sprawie. Niestety. Był trzy razy na Ukrainie. Za każdym razem nie powiedział ani jednego słowa na temat ludobójstwa, także nie odwiedził grobów pomordowanych na Wołyniu, na Podolu czy w innym miejscach dawnych Kresów. W tym roku odmówił patronatu nad uroczystościami, tak samo jak przed rokiem. 

Z księdzem Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim rozmawia Rafał Pazio.

– Zbliża się kolejna rocznica „krwawej niedzieli” na Wołyniu. Czy instytucje polskiego państwa związane z prezydentem, rządem w sposób wystarczający angażują się w organizację tej tak ważnej rocznicy i wsparcie środowiska kresowego?

Gliwice: 75 Rocznica Rzezi Wołyńskiej

Znalezione obrazy dla zapytania Zbrodnia Wołyńska      11 Lipca zapraszamy wszystkich na obchody związane z rocznicą Rzezi Wołyńskiej. Jak co roku w naszym mieście lokalne środowiska patriotyczne wspólnie chcą uczcić pamięć pomordowanych przez zbrodniarzy z UON/UPA.

Miejsce: Gliwicki Rynek
Godzina (start): 18:00


Wołyń - ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach, którzy zamieszkiwali Kresy Wschodnie. Zbrodnicze bojówki UON/UPA, które dokonywały makabrycznych zbrodni na ludności cywilnej, były jedną z największych tragedii dokonanych na naszym narodzie. Do dziś ta tragedia nie została oficjalnie nazwana przez władze ukraińskie - LUDOBÓJSTWEM. Dziś MY, młodzi Polacy, sprzeciwiamy się gloryfikacji zbrodniarzy z UON/UPA, jednocześnie potępiamy postać Stepana Bandery, który był jednym z przywódców tej zbrodniczej organizacji. Pamiętamy o zamordowanych w bestialski sposób jak i tych, którzy pomagali naszym rodakom ryzykując własne życie i życie swoich bliskich.

Organizatorzy:

Kukiz'15 Gliwice,
Wolność-Gliwice,
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Polska Wolności

Za:  https://www.facebook.com/events/175705886621686/

wtorek, 10 lipca 2018

Andruszkiewicz głosował za zdemolowaniem ustawy o IPN. Internauci są dla niego bezlitośni

Znalezione obrazy dla zapytania andruszkiewicz     Były prezes Młodzieży Wszechpolskiej i równie były narodowiec pomimo młodego wieku posiadł już umiejętność szybkiej zmiany poglądów, przechodząc kolejne szczeble politycznej kariery – wzorując się najwidoczniej na niejakim Michale Kamińskim, który obecnie jest „europejskim demokratą” (zaczynał jednak w Narodowym Odrodzeniu Polski).

Po prześlizgnięciu się przez Kukiz’15, Endecję na razie zaczaił się w Wolnych i Solidarnych. Widać jednak usilne starania o przyjęcie do Prawa i Sprawiedliwości, gdyż młody poseł głosuje jak najwierniejszy wyznawca Jarosława Kaczyńskiego: a to za 100 mln złotych na cmentarz żydowski, a to za podatkiem na paliwo czy wreszcie wczoraj za zdemolowaniem ustawy o IPN.

Brygada Opolska: Kontrmanifestacja do I opolskiego marszu równości


       7 lipca środowiska LGBT zjechały z wielu zakątków Polski do Opola, aby otwarcie zamanifestować swoją odmienność, rzekomo dyskryminowaną i domagać się jej poszanowania.

Organizatorem była nowa marginalna grupka kilku pederastów “Tęczowe Opole”, których wsparły chociażby poznańska grupa zboczeńców Stonewall, Obywatele RP, KOD oraz partie polityczne Nowoczesna, Razem czy SLD.

W rzeczywistości w rytmach samby promowały seksualizacje i deprawacje dzieci, nadawanie praw do zawierania związków małżeńskich między osobami tej samej płci, prawo do zabijania nienarodzonych, eutanazji i wiele innych obrzydliwych wynaturzeń. Wszystko to jest jawnym znieważaniem nie tylko samej wiary chrześcijańskiej, ale także deptaniem godności każdego przyzwoitego człowieka. Wspólnie z działaczami Fundacji Pro – Prawo do życia, Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowego zorganizowaliśmy kontrmanifestacje w kilku kluczowych miejscach miasta, do której dołączyli również kibice Odry Opole. Nasza kontrmanifestacja była legalna i przebiegła zgodnie z planem. Nie zaobserwowaliśmy żadnych incydentów, ani prowokacji.

poniedziałek, 9 lipca 2018

Jasna Góra obroniona! Narodowcy zatrzymali dewiantów!


       8 lipca br. będzie dniem pamiętnym dla Częstochowy. To właśnie dzisiaj próbowano sprofanować wartości katolickie i patriotyczne. Jako Obóz Narodowo-Radykalny już kilka miesięcy temu wiedzieliśmy o planach środowisk LGBT, których celem było nie tylko zorganizowanie parady równości, ale przede wszystkim przedostanie się na teren Klasztoru i rozwieszenie tęczowych flag.

Owa prowokacja nie doszła do skutku, a Jasna Góra została obroniona przez narodowców z różnych organizacji. Naszym wspólnym celem była obrona tego świętego miejsca przed dewiantami. Na miejscu razem z nami obecni byli działacze Młodzieży Wszechpolskiej, kibice Rakowa, Fundacja Pro Prawo do Życia, Narodowy Myszków, Narodowe Siły Zbrojne, Sokół oraz wiele innych środowisk. Dzięki sporej liczebności mogliśmy podzielić siły i zająć różne pozycje strategiczne wokół Jasnej Góry.

Fotorelacja z pikiety antypedalskiej w Opolu z dn. 7 lipca 2018