Cytaty

TRADYCYJNY KATOLICYZM*MONARCHIA NARODOWA*DYSTRYBUCJONIZM*KONTRREWOLUCJA!

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
INSTYTUTU NARODOWO-ROJALISTYCZNEGO CHRISTUS REX - codzienna aktualizacja

MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego w sposób kontrrewolucyjny

sobota, 7 lipca 2018

Deklaracja Niepodległości 2018


  Liderzy środowisk narodowych i patriotycznych podczas Kongresu Ruchu Narodowego podpisali Deklarację Niepodległości 2018. Zapraszamy do lektury!
Sto lat temu nasi przodkowie, dzięki systematycznym wysiłkom całych pokoleń, wypracowali i wywalczyli niepodległość Ojczyzny. Ich testamentem skierowanym do nas, Polaków kontynuujących narodową sztafetę, jest zadanie budowy Polski Wielkiej, opartej na chrześcijańskich fundamentach życia społecznego i realnie niepodległej.
W stulecie odzyskania niepodległości zobowiązujemy się do kontynuowania tych starań. Deklarujemy wolę pracy na rzecz budowy silnego państwa, które zapewni narodowi polskiemu bezpieczeństwo i warunki wszechstronnego rozwoju.
Dzięki wytrwałej mobilizacji Polaków musi nastąpić odrodzenie pełnej suwerenności kulturowej, gospodarczej i politycznej naszej Ojczyzny. Naród musi odzyskać pełną swobodę samostanowienia we wszystkich aspektach życia wspólnotowego.
Deklarujemy podejmowanie w tym kierunku niezbędnych działań, w tym działań zmierzających do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, niszczącej suwerenność naszego kraju we wszystkich wyżej wymienionych aspektach.
Sto lat po zakończeniu wielkiego dzieła naszych przodków podejmujemy ich testament pod hasłem – Polska zawsze niepodległa!
 Za:  http://ruchnarodowy.net/deklaracja-niepodleglosci-2018/

OD REDAKCJI: Wszędzie wokół słychać pokrzykiwania o świętowaniu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zgoda, 100 lat temu Polska po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość, ale 21 lat później ją utraciła. Natomiast obecne obchody świętowania 100-lecia niepodległości sugerują, iż od roku 1918 Polska była cały czas niepodległa. A gdzie okupacja hitlerowska, sowiecka, komunistyczna? Jeżeli Polska jest obecnie niepodległa (jak np. sugerują środki masowego przekazu ustami rządowych polityków), to powinno się chyba obchodzić rocznicę ostatniego odzyskania niepodległości po okupacji komunistycznej. No chyba że takiej okupacji nie było albo cały czas Polska niepodległą nie jest. Możemy zadać pytanie: kiedy Polska odzyskała niepodległość (konkretna data) po 1939 roku? Bo jeżeli taka data istnieje, to powinna być uroczyście obchodzona jako święto państwowe. A data 11 listopada oczywiście powinna pozostać, ale jako święto historyczne.