Cytaty

* INTEGRALNY RZYMSKI KATOLICYZM * NACJONALIZM INTEGRALNY * NARODOWY SOLIDARYZM * UNIWERSALIZM * PRZEŁOM NARODOWY * EUROPA WOLNYCH NARODÓW *

PRZECIWKO KOMUNIZMOWI I KAPITALIZMOWI! ZA NARODOWYM SOLIDARYZMEM PAŃSTWA!

PORTAL PUBLICYSTYCZNY:

* INSTYTUTU N-R CHRISTUS REX

* RUCHU NARODOWO-RADYKALNEGO

Codziennik internetowy (wydarzenia - relacje - artykuły)

PRZEŁOM NARODOWY - jest to projekt polityczny łączący w sobie ideę hierarchiczną z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny i trwały

RAK


Ruch Akcji Katolickiej jest jedną z sekcji IN-R Christus Rex.
Znalezione obrazy dla zapytania głos tradycji
     Działamy w duchu integralnie katolickim. Jesteśmy wiernymi całemu nauczaniu Kościoła Świętego aż do antykatolickiego soboru Vaticanum II, którego postanowień w duchu katolickim w żaden sposób przyjąć się nie da. Jest on sprzeczny z wcześniejszym nieomylnym Magisterium Kościoła Katolickiego.Prezentujemy poniżej pismo Ruchu Akcji Katolickiej:
"Katolik -  Głos Katolickiej Tradycji".

Ad maiorem Dei gloriam!