Cytaty

KONTRREWOLUCJA*MONARCHIA NARODOWA*KORPORACJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RCR - PRO FIDE, REGE ET PATRIA!


Si Deus Nobiscum quis contra nos - Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

UNIWERSALIZM KATOLICKI KONTRA ATEISTYCZNY GLOBALIZM


MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do obalenia obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny (będąc w rzeczywistości Kontrrewolucją)

WALCZYMY NAJPIERW O POLSKĘ WOLNĄ A PÓŹNIEJ WIELKĄ! Z BOGIEM ZA KRÓLA I OJCZYZNĘ!

NARODOWA ORGANIZACJA PRACY

    
  
  Powstaje Sekcja Zawodowa RUCHU CHRISTUS REX - NARODOWA ORGANIZACJA PRACY, która w przyszłości przekształci się w  Narodowy Związek Zawodowy "Praca Polska". Wszystkich zainteresowanych obroną praw pracowniczych i socjalnych zapraszamy do współpracy.
KONTAKT:
E-MAIL: narodowyrojalista@gmail.comO NARODOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY 

        Ostatnie górnicze protesty i haniebne tzw. porozumienie, które podpisały centrale związkowe z pseudorządem, pokazały, iż palącym problemem stało się powołanie polskiego narodowego związku zawodowego stojącego na straży polskich interesów pracowniczych. 
 

Związek Zawodowy "Solidarność" (a właściwie neo-Solidarność) powołany (a nie reaktywowany) w wyniku układów okrągłego stołu do ochrony tzw. przekształceń własnościowych po 1989 roku (czytaj: pozwolenia na rozkradzenie polskiego majątku narodowego) nie był i nie może być reprezentantem interesów polskich pracowników.

Także OPZZ i FZZ nie reprezentują Polaków. Chociaż w tej ostatniej centrali związkowej można znaleźć związki o rodowodzie sierpnia 1980 roku, jak NSZZ Solidarność'80 czy Związek Zawodowy Kontra, ale brak im ducha walki i przekonania, że z narzuconym ustrojem kapitalistycznym trzeba walczyć tak jak dawniej z komunizmem. To już ostatni moment na samoobronę Narodu i Państwa Polskiego!


         MUSIMY SIĘ ORGANIZOWAĆ! POWOŁAJMY AUTENTYCZNE POLSKIE NARODOWE ZWIĄZKI ZAWODOWE GOTOWE SWĄ SIŁĄ POWSTRZYMAĆ GRABIEŻ OJCZYZNY!


KOMITET ORGANIZACYJNY
NARODOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO ''PRACA POLSKA"