Cytaty

* INTEGRALNY RZYMSKI KATOLICYZM * NACJONALIZM INTEGRALNY * NARODOWY SOLIDARYZM * UNIWERSALIZM * PRZEŁOM NARODOWY * EUROPA WOLNYCH NARODÓW *

PRZECIWKO KOMUNIZMOWI I KAPITALIZMOWI! ZA NARODOWYM SOLIDARYZMEM PAŃSTWA!

PORTAL PUBLICYSTYCZNY:

* INSTYTUTU N-R CHRISTUS REX

* RUCHU NARODOWO-RADYKALNEGO

Codziennik internetowy (wydarzenia - relacje - artykuły)

PRZEŁOM NARODOWY - jest to projekt polityczny łączący w sobie ideę hierarchiczną z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny i trwały

NARODOWA ORGANIZACJA PRACY


   Powstaje Sekcja Zawodowa INSTYTUTU CHRISTUS REX - NARODOWA ORGANIZACJA PRACY, która w przyszłości przekształci się w  Narodowy Związek Zawodowy "Praca Polska". Wszystkich zainteresowanych obroną praw pracowniczych i socjalnych zapraszamy do współpracy.
KONTAKT:
E-MAIL: narodowyrojalista@gmail.com

O NARODOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY 

        Ostatnie górnicze protesty i haniebne tzw. porozumienie, które podpisały centrale związkowe z pseudorządem, pokazały, iż palącym problemem stało się powołanie polskiego narodowego związku zawodowego stojącego na straży polskich interesów pracowniczych. 
 

Związek Zawodowy "Solidarność" (a właściwie neo-Solidarność) powołany (a nie reaktywowany) w wyniku układów okrągłego stołu do ochrony tzw. przekształceń własnościowych po 1989 roku (czytaj: pozwolenia na rozkradzenie polskiego majątku narodowego) nie był i nie może być reprezentantem interesów polskich pracowników.

Także OPZZ i FZZ nie reprezentują Polaków. Chociaż w tej ostatniej centrali związkowej można znaleźć związki o rodowodzie sierpnia 1980 roku, jak NSZZ Solidarność'80 czy Związek Zawodowy Kontra, ale brak im ducha walki i przekonania, że z narzuconym ustrojem kapitalistycznym trzeba walczyć tak jak dawniej z komunizmem. To już ostatni moment na samoobronę Narodu i Państwa Polskiego!


         MUSIMY SIĘ ORGANIZOWAĆ! POWOŁAJMY AUTENTYCZNE POLSKIE NARODOWE ZWIĄZKI ZAWODOWE GOTOWE SWĄ SIŁĄ POWSTRZYMAĆ GRABIEŻ OJCZYZNY!


KOMITET ORGANIZACYJNY
NARODOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO ''PRACA POLSKA"