Cytaty

* INTEGRALNY RZYMSKI KATOLICYZM * NACJONALIZM INTEGRALNY * NARODOWY SOLIDARYZM * UNIWERSALIZM * PRZEŁOM NARODOWY * EUROPA WOLNYCH NARODÓW *

PRZECIWKO KOMUNIZMOWI I KAPITALIZMOWI! ZA NARODOWYM SOLIDARYZMEM PAŃSTWA!

PORTAL PUBLICYSTYCZNY:

* INSTYTUTU N-R CHRISTUS REX

* RUCHU NARODOWO-RADYKALNEGO

Codziennik internetowy (wydarzenia - relacje - artykuły)

PRZEŁOM NARODOWY - jest to projekt polityczny łączący w sobie ideę hierarchiczną z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny i trwały

czwartek, 17 kwietnia 2014

Władysław Polesiński (1906-1939) założyciel Rycerskiego Zakonu Krzyża i Miecza


 
   Władysław Polesiński przyszedł na świat 8 września 1906 w Żelechowie. Jego ojciec, Jan Polesiński, był stolarzem; matka – Paulina z Dębińskich – zmarła, kiedy syn miał 12 lat. Uczęszczał początkowo do gimnazjum w Żelechowie, udzielał się tam w harcerstwie. Następnie podjął naukę w Korpusie Kadetów nr 2 w Modlinie, potem w Oficerskiej Szkole Lotnictwa w Dęblinie. Ukończył ją w 1927 w stopniu sierżanta podchorążego; rok później został mianowany podporucznikiem, a w 1930 otrzymał odznakę pilota. W 1931 został awansowany do rangi porucznika. Służył później w 2 Pułku Lotniczym w Krakowie, studiując jednocześnie prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.W 1928 ożenił się z nauczycielką Janiną Truchlińską; mieli syna Władysława urodzonego w 1936.

Podczas lotu ćwiczebnego z Lwowa do Krakowa w 1931 miały miejsce zdarzenia, które zadecydowały o jego dalszym życiu. Polesiński przy podchodzeniu do lądowania zmniejszył wysokość lotu do 200 m; wówczas silnik uległ awarii i samolot zaczął gwałtownie spadać. Maszyna, zahaczając o drzewo, spadła na ziemię. Polesiński twierdził, że po zawołaniu "Jezu ratuj!" usłyszał wewnętrzny głos. Wykonując jego polecenia, wydostał się wraz z obserwatorem z samolotu, po czym nastąpił wybuch. Swoje przeżycia opisał później w wierszu:

środa, 9 kwietnia 2014

KATOLICKI INTEGRALNY NACJONALIZM REWOLUCYJNY  Czym jest katolicki integralny nacjonalizm rewolucyjny? Jest to idea łącząca w sobie nacjonalizm z myślą monarchistyczną w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążąca do obalenia obecnego Systemu politycznego w sposób rewolucyjny (będąc w rzeczywistości Kontrrewolucją). Nurty polityczne wchodzące w skład katolickiego integralnego nacjonalizmu rewolucyjnego:

    Nacjonalizm Integralny – odmiana nacjonalizmu odrzucająca suwerenność Narodu na rzecz Władzy, która w jego interesie działa, ale jest od niego niezależna. Podstawową cechą takiego nacjonalizmu jest antydemokratyzm, zakładający, że w przypadku demokracji narodem mogą rządzić kliki partyjne i cudzoziemcy, co przeczy samemu celowi nacjonalizmu. Pojęcie i zakres nacjonalizmu integralnego sformułował Charles Maurras. Nacjonalizm integralny powstał z połączenia nacjonalizmu z monarchizmem, z naczelną tezą zakładającą, że tylko instytucje monarchiczne zaspokajają wszystkie aspiracje i potrzeby narodowe (koncepcja rządów Elity Narodu).

    Integralizm to pogląd głoszący, iż społeczeństwo jest organiczną jednością. Propaguje on również wiarę w konieczność istnienia hierarchii społecznej i kooperacji pomiędzy poszczególnymi klasami. Opowiada się za korporacjonizmem, jako formą ekonomiczną dla "społeczeństwa organicznego". Często związany z tzw. konserwatyzmem krwi i ziemi, uznający za konieczne kształtowanie instytucji politycznych danego Narodu w oparciu o jego historię i kulturę.

wtorek, 8 kwietnia 2014

Benito Mussolini: Nowa polityka Włoch


"POPRZEZ DYKTATURĘ DO RZĄDÓW MONARCHICZNYCH''
Dlaczego jako KIN-R CHRISTUS REX opowiadamy się za monarchią dziedziczną a nie dyktaturą jako formą władzy ?
Dyktatura ma bardzo poważne minusy, dyktator umiera i cały okres jego rządów, wypracowanych rozwiązań politycznych i gospodarczych staje pod znakiem zapytania patrząc pod kątem tego, co zrobi jego następca i kto nim będzie. Chyba, że przed śmiercią Dyktator wskaże swojego następcę ale tu już tworzą się zręby nowej monarchii dziedzicznej. Jednakże utopistą jest ten kto myśli, że jesteśmy w stanie w jednej chwili przeskoczyć z demoliberalnej ciemności w jaśniejącą jutrzenkę monarchii narodowej. W drodze do Wielkiej Polski - Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego przez okres dyktatury narodowej wcześniej czy później przejdziemy i nie jest to jakieś zło konieczne ale raczej kolej rzeczy.
                                                                                                                               Tomasz Jazłowski 

 

images (2) Mowa wygłoszona w Izbie Deputowanych 16 listopada 1922 r. w parę tygodni po wykonaniu Marszu na Rzym i objęciu władzy przez faszystów.


    Panowie! To, co dzisiaj spełniam w tej sali, jest aktem formalnego wzglądem was uszanowania, za co też nie żądam od was żadnego dowodu specjalnej wdzięczności.

Od wielu, zbyt nawet wielu lat, przesilenia rządowe były wywoływane i załatwiane przez Izbę, wśród mniej lub więcej krętych manewrów i zasadzek, tak iż każde z nich nazywano stale napadem. Gabinet ministrów zaś przedstawiano, jako przewracający się dyliżans pocztowy. Zdarzyło się obecnie poraź drugi w okresie dziesięcioletnim, że naród włoski — w swojej lepszej części — wysadził z siodła gabinet ministrów, i dał sobie Rząd — ponad i przeciw wszelkim wskazaniom parlamentu.

Melancholijni gorliwcy nadkonstytucjonalizmu niech sobie rozprawiają o tym żałośnie! Co do mnie stwierdzam, że rewolucja posiada swoje prawa. Dodają, aby każdy o tym wiedział, iż jestem tu po to, żeby bronić i podnieść do najwyższego stopnia rewolucję „czarnych koszul“, wprowadzając ją w poufną treść życia Narodu, jako silę rozwoju, potęgi i równowagi.

środa, 2 kwietnia 2014

Kandydaci na monarchów. Gdzie ci mężowie?

W zasadzie o co chodzi z tymi mężami? Przecież się starają. Nie można ich tak ostro oceniać.

Cóż jednak poradzić, skoro prawie cała populacja mężów współczesnych i cywilizowanych uważa pracę zawodową swoich małżonek nie tylko za rzecz normalną ale pożądaną, a nawet konieczną.
 
Jako obrońcy sakramentalnego związku małżeńskiego pochylmy się nad funkcjami męża i żony.
 
Żona z natury jest sercem i mózgiem rodziny. Ona łączy wszystkie wątki duchowe, uczuciowe, materialne. Jest ozdobą domu. Rozkwita w warunkach, jakie są jej naturalnym dominium. Mąż jako głowa rodziny opiera swoje panowanie na zasadzie służby i poświęcenia. Każde panowanie w duchu katolickim oznacza służbę. Panowanie męża i poddanie żony to subtelna rzeczywistość, którą można zrozumieć wyłącznie na gruncie miłości. Kalkulacje stricte rozumowe prowadzą na manowce. Stąd biorą się prymitywne współczesne reakcje na uświęconą hierarchię rodziny. Jedynym kryterium owoców dobrego małżeństwa jest wierność i miłość, a przede wszystkim dzieci wychowane na chwałę Bożą.

wtorek, 1 kwietnia 2014

Rocznica śmierci Leona Degrelle'a


Dziś 31 marca mija kolejna rocznica śmierci Leona Degrelle, jednego z najwybitniejszych, a przy tym jednego z bardziej kontrowersyjnych, europejskich ideologów, polityków i żołnierzy narodowej rewolucji. Z tego względu pragniemy zaprezentować Czytelnikom tekst, będący XII rozdziałem wspaniałej książki o tytule „Płonące Dusze”, napisanej przez Autora w późnych latach jego życia.
***
Wieczne Ukrzyżowanie
Wobec pogardliwych ironii lubieżników i sceptyków, ledwo ośmielamy się przypomnieć, że od dwóch tysięcy lat każdej wiosny powtarza się duchowo największa z ludzkich tragedii: tragedia Paschalna.
Kto będzie cierpiał? Kto będzie cierpiał tu, na Kalwarii, podczas tych kolejnych dni agonii?
Na pustyni dziejów wznosi się Krzyż.
Banalne, mętne lub zepsute życie ludzi będzie dalej płynąć jak bezbarwna rzeka.