Cytaty

* INTEGRALNY RZYMSKI KATOLICYZM * NACJONALIZM INTEGRALNY * NARODOWY SOLIDARYZM * UNIWERSALIZM * PRZEŁOM NARODOWY * EUROPA WOLNYCH NARODÓW *

PRZECIWKO KOMUNIZMOWI I KAPITALIZMOWI! ZA NARODOWYM SOLIDARYZMEM PAŃSTWA!

PORTAL PUBLICYSTYCZNY:

* INSTYTUTU N-R CHRISTUS REX

* RUCHU NARODOWO-RADYKALNEGO

Codziennik internetowy (wydarzenia - relacje - artykuły)

PRZEŁOM NARODOWY - jest to projekt polityczny łączący w sobie ideę hierarchiczną z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny i trwały

wtorek, 30 czerwca 2015

Adam Doboszyński: Zagadnienia społeczne


Znalezione obrazy dla zapytania adam doboszyński 
      Od Redakcji: Wybrane i krótko opisane zagadnienia przez wielkiego polskiego narodowca, Adama Doboszyńskiego powinny nadal stanowić podstawę edukacji każdego polskiego patrioty, który chce wiedzieć więcej niż podają reżimowe media. 

ELITA
Wybór (w znaczeniu „wyborowy” – np. ziarno wyborowe). Do nauk społecznych pojęcie krążenia elit wprowadził genialny socjolog włoski Vilfredo Pareto (1848-1923). Elitę w znaczeniu socjologicznym definiuje Pareto jako „kategorię ludzi, mających najwyższe wskaźniki zdolności w swej dziedzinie działalności”. Kolabińska, autorka pracy pt. „Krążenie elit we Francji”, pisze: „Mówiąc o elicie, mam na myśli ludzi, którzy w wybitnym stopniu posiadają zalety takie, jak inteligencję, charakter, talent, zdolności jakiegokolwiek rodzaju”. Według Pareta, „każdy naród rządzony jest przez elitę”; i dalej: „wśród ogółu ludności rozróżniamy dwa pokłady:
1) pokład niższy, nieelitarny, którego możliwym wpływem na rządy zajmiemy się w innym rozdziale, oraz
2) pokład wyższy, elitę, która dzieli się na:
a. elitę rządzącą, obejmującą jednostki, które bezpośrednio lub pośrednio odgrywają jakąś znaczniejszą rolę w rządach;
b. elitę nierządzącą, do której należy reszta. (…)
Bogactwo, związki rodzinne lub społeczne pomagają w licznych wypadkach do uzyskania nalepki, stwierdzającej przynależność do elity rządzącej — tzn. tytułu ministra, senatora, posła, prezesa sądu, generała, pułkownika itp. – osobom, nie mającym skądinąd podstaw, aby rościć sobie prawo do przynależności do elity”. Jeśli odsetek ludzi, „których wskaźnik zdolności nie kwalifikuje do elity rządzącej”, a którzy się mimo to do niej wślizgnęli, stanie się znaczny, ustrój polityczny zaczyna działać niezadowalająco, a samo pojęcie „elity”, acz socjologicznie i biologicznie niemożliwe do zakwestionowania, staje się przedmiotem ogólnej niechęci, jak to miało miejsce np. w Polsce w latach poprzedzających r. 1939.
Stwierdzenie samego faktu istnienia „elity rządzącej” oraz konieczności starannej regulacji „krążenia elit” (co wyraża się przede wszystkim w ustroju szlacheckim i w metodach awansu w życiu politycznym, wojskowym, gospodarczym, administracji państwa itp.), nie przeczy bynajmniej konieczności wpływu „pokładu nieelitarnego” na rządy państwem.
Prawidłowe krążenie elit, kontrolowane przez masy narodu, stanowi zasadniczy warunek sprawiedliwości społecznej.

poniedziałek, 29 czerwca 2015

Bartosz Biernat: Plagiatowcy


pobrany plik (4) 
    W rozmowach ze świeżo upieczonymi patriotami, których można teraz spotkać na każdym kroku, często słyszę zdanie tak oderwane od smutnej rzeczywistości, że słysząc je nigdy nie wiem, czy śmiać się nad naiwnością mojego szanownego rozmówcy, czy może nad nią płakać. To zdanie to: „u nas by to nie przeszło“. Znacie to, prawda? Spokojne głowy od lat, zadufane w swoim wąskim środowisku, myśląc, że mają na cokolwiek wpływ, pozwalają Systemowi na kolejne upokorzenia naszego Narodu, czy patrząc szerzej - Cywilizacji Łacińskiej. Coś nie do pomyślenia pokolenia temu, dziś jest dla uważnego obserwatora codziennością. Staliśmy się kulturalną karykaturą naśladowców. Oczywiście kultura Europy jest w odwrocie poprzez lata niszczenia ducha i umysłów pokoleń Europejczyków. Tyle, że to usprawiedliwienie wydaje się być jednak trochę na wyrost. Co stało się z dumnymi ludźmi, którzy swój naród, Boga, honor, sprawiedliwość, rodzinę, kulturę, pracę brali za coś tak naturalnego, że zupełnie niezagrożonego. System, zamiast cywilizacji europejskiej, wprowadza w naszych społeczeństwach wielokulturowość, która tak naprawdę jest odwróconą kulturą wobec tej chrześcijańsko-klasycznej. Skutki tego są opłakane i niestety widoczne na ulicach wszystkich europejskich miast. Wbrew temu, co mówią entuzjaści bawełnianego patriotyzmu, „przeszło“ praktycznie wszystkol co nowa cywilizacja chciała, żeby przeszło. A my, potomkowie białych dumnych Europejczyków, tworzących świat i mogących uczciwie z góry patrzeć na inne kultury niepozbawione piękna, czym się staliśmy? Najniższą kategorią nowej cywilizacji. Plagiatorami.

niedziela, 28 czerwca 2015

Richard Ducayne: Katolicka konfederacja

     Flaga bitewna reprezentowała Konfederację podczas amerykańskiej wojny secesyjnej, która jest często przedstawiana jako wojna przeciw niewolnictwu. Ale południowcy twierdzą, że niewolnictwo nie miało z tym wiele wspólnego, a wojna dotyczyła bardziej suwerenności Południa i odparcia północnej agresji. Gdzie pomiędzy tymi dwiema skrajnościami leży prawda?
Obie strony posiadają przekonujące argumenty, ale kilka faktów trzeba potwierdzić. Niewolnictwo w Ameryce zalegalizowano po raz pierwszy na Północy – w Massachusetts w 1625 roku – i posiadanie niewolników pozostało regularną praktyką w niektórych północnych stanach nawet podczas wojny secesyjnej. I faktem jest, że większość białych południowych rodzin nie posiadała niewolników. Po tym, jak Południe poprosiło o prawo odłączenia się od Unii, celem prezydenta Abrahama Lincolna było nie zniesienie niewolnictwa, ale przetrwanie Unii.
22 sierpnia 1862 roku w liście do New York Tribune Lincoln jasno stwierdził, że jego misją było zachowanie Unii: „Jeśli mógłbym zachować Unię bez wyzwolenia ani jednego niewolnika, zrobiłbym to; a jeśli mógłbym ją ocalić wyzwalając niektórych, a innych pozostawiając, również bym to zrobił. To, co robię w związku z niewolnictwem i kolorową rasą, robię, ponieważ wierzę, że ocali to Unię; a to co zaniedbuję, zaniedbuję ponieważ nie wierzę, by miało to pomóc Unii”.

sobota, 27 czerwca 2015

OMP: Od rewolucji jakobińskiej do rewolucji informatycznej. Upadek i odrodzenie świata szlacheckiego

Organizacja Monarchistów Polskich i Portal Legitymistyczny
zapraszają na wykład pana dr. Piotra Galika
pt.

Od rewolucji jakobińskiej do rewolucji informatycznej.

Upadek i odrodzenie świata szlacheckiego.

Spotkanie odbędzie się 1 lipca 2015 roku, godz. 18.00.

Zapraszamy do siedziby Solidarności Walczącej przy ul. Norberta Barlickiego 28 (wejście od ul. Nowowiejskiej) we Wrocławiu.


Za: http://www.legitymizm.org/ogloszenie-upadek-odrodzenie-swiata-szlacheckiego

Polecamy książkę: Faszyzm. Idea - Doktryna - Państwo


Instytut Norwida, Warszawa 2015, ss. 144

 Materiały źródłowe i edukacyjne

Spis rzeczy:

WPROWADZENIE
Adam Gmurczyk s. 3

DOKTRYNA FASZYZMU
Benito Mussolini s. 6


USTAWODAWSTWO PAŃSTWA FASZYSTOWSKIEGO

Ustawa o unormowaniu prawnym zbiorowych stosunków pracy s. 38
Dekret wykonawczy do Ustawy o unormowaniu prawnym zbiorowych stosunków pracy s.50
Ustawa o reformie Narodowej Rady Korporacji s. 86
Ustawa Karta Pracy s. 101
Ustawa o Wielkiej Radzie Faszystowskiej s. 107
Ustawa o Wielkiej Radzie Faszystowskiej i Narodowym Stronnictwie Faszystowskim s. 111
Dekret o statucie Narodowego Stronnictwa Faszystowskiego s. 113
Ustawa o uprawnieniach Szefa Rządu s. 123
Ustawa o ogłaszaniu norm prawnych s. 126
Ustawa reforma reprezentacji politycznej s. 128
Ustawa o Narodowym Patronacie Opieki Społecznej s. 134

piątek, 26 czerwca 2015

Doktryna polityczna faszyzmuZnalezione obrazy dla zapytania mussolini   Zakończenie I wojny światowej nie przyniosło Włochom spodziewanych korzyści. Wielkie straty w ludziach (600 tysięcy ofiar), trudności gospodarcze, znikome zdobycze terytorialne wywołały we włoskim społeczeństwie falę zawodu i rozgoryczenia. Towarzyszył temu, z jednej strony gwałtowny wzrost poparcia dla partii komunistycznej, z drugiej coraz większa radykalizacja nastrojów w armii i wśród zdemilitaryzowanych kombatantów.  Rządy demoliberalne nie potrafiły zapanować nad istniejącym chaosem i coraz trudniejszą sytuacją kraju — unikały jawnej konfrontacji z dążącymi do rewolucji komunistami. W takiej sytuacji 23 marca 1919 roku doszło do utworzenia Fascio di Italiano di Combatimento (Włoskiego Związku Walki), którego przywódcą był Benito Mussolini (1883–1945).  Mussolini, początkowo związany z ruchem socjalistycznym, był przed Wielką Wojną wydawcą radykalnego tygodnika „La Lotta di Classe” („Walka Klas”), a potem redaktorem naczelnym najpopularniejszego lewicowego pisma „Avanti!”. W 1914 roku został jednak usunięty z Włoskiej Partii Socjalistycznej za szerzenie propagandy wojennej i nawoływanie do walki przeciwko państwom centralnym. Po zakończeniu wojny udało mu się skupić wokół siebie grupę niezadowolonych kombatantów i żołnierzy połączonych hasłami antyliberalizmu, antydemokratyzmu, antykomunizmu i nacjonalizmu. Symbolem nowej organizacji stał się pęk rózg liktorskich — znak władzy sądowniczej w starożytnym Rzymie — „symbol jedności, siły i sprawiedliwości” (Mussolini, 1992: 26).

czwartek, 25 czerwca 2015

X lat wiernego stania przy naszym Panu Jezusie Chrystusie


   25 czerwca A.D. 2015 x. Rafał Trytek, duszpasterz środowiska wiernych Tradycji Katolickiej, obchodzi dziesiątą rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich.

Naszemu Drogiemu Kapłanowi życzymy Błogosławieństwa Bożego, które niezbędne jest, by móc wytrwać w służbie Bogu i Jego Kościołowi w obliczu tych wszystkich burz i niebezpieczeństw, jakie doświadczyły świat katolicki w ostatnich dziesięcioleciach. Życzymy zdrowia i sił do pracy kapłańskiej, jaką jest pełne gotowości do poświęceń prowadzenie dusz do Boga wąskimi ścieżkami świętości – ratowanie błądzących wśród fałszywych doktryn i opatrywanie poranionych grzechem.

25 czerwca o godz. 7.30 J.E. x. biskup Gerard Stuyver odprawi Mszę Świętą w intencji Jubilata. Prosimy wszystkich Czytelników Portalu Legitymistycznego o modlitwę za naszego duszpasterza, o codzienne polecanie Go opiece Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
Dziękujmy Bogu za ten dar kapłaństwa.
Wierni Tradycji Katolickiej w Polsce

Za: http://www.legitymizm.org/aktualnosci-dziesieciolecie-swiecen

Redakcja portalu RCR dołącza się do życzeń dla szanownego Jubilata i także składa Księdzu życzenia zdrowia, sił i błogosławieństwa Bożego na dalsze lata sprawowania opieki duszpasterskiej nad wiernymi.

Adam Królik: „FASZYZM W ISTOCIE DUCHA”     Faszyzm to koncepcja o twardym ugruntowaniu politycznym i duchowym. Jest to  forma działania nie tylko od strony czynów, ale także od strony ducha. Ducha, który został ukształtowany poprzez momenty historyczne związane z danym narodem. Kształtowały go nie jedno, lecz wiele pokoleń związanych emocjonalnie z państwem.  Ten duch nabrał swej niezależnej wartości przez wieki cierpień narodu oraz iluzji tworzonych przez różnego typu opozycje liberalne oraz fałsz ich zwolenników. Nabrał formę odpowiednią i przystosowaną do czasu oraz miejsca. Wznosząc  go ponad świadomość  ludzką, łącząc się jednocześnie z prawdą w sferze myśli, tworzy ideologię.  Nie można wpływać duchowo na naród, nie poznając człowieka i jego woli. Woli, która ma swoje potrzeby, czerpiąc z niej byt oraz życie. Nie szanując rzeczywistości i przeszłości, nie można wpływać na przyszłość jako jednostka. We współczesnym świecie samemu trudno zbudować państwo, opierając się wyłącznie na swej woli. Ta wola została stłumiona wraz z duchem.  Państwo oraz faszyzm jest pojęciem życia od strony duchowej koncepcji świata. To wszystko byłoby niezrozumiałe w praktyce, gdyby faszyzm nie był koncepcją życia. Zrozumiały jako dyscyplina, forma wychowawcza, a także duchowa. Odrzuca ten świat materialny, jaki nas otacza, gdzie człowiek jest tylko jego częścią, którym rządzą prawa naturalne oraz jego instynkty polegające zazwyczaj na egoizmie i żądzach. Duch faszyzmu to duch odosobniony od reszty świata materialnego. Jednocześnie duch ten jest w narodzie, gdzie wielkie znaczenie ma sztandar, godło, historia, tradycja, moralność oraz zasady opierające się na wartościach. Wszystkie te cechy łączą wszystkie podobne jednostki w jedną całość, nakazując tworzyć siłę ponadczasową. Jest to także poświęcenie swoich prywatnych korzyści, żądz materialnych, budując strukturę silniejszą od tych, jakie istnieją, opierając ją na kształtowaniu ducha, w którym tkwi wartość człowieka.

środa, 24 czerwca 2015

NOWOCZESNY REXIZM

     Léon Degrelle i Corneliu Zelea Codreanu to założyciele fundamentów religijnego nacjonalizmu. Czy po 70-80 latach ich program jest ciągle aktualny i czym jest „NEOREXIZM”? Nasz kręgosłup ideowy to piękne ideały RNR FALANGA i ONR ABC, Christus Rex oraz Legionu Michała Archanioła. Wiele z zaobserwowanych przez te organizacje zjawisk społecznych i ich sposoby walki z nimi są aktualne po dziś dzień. Często w rozmowach przywołujemy przykłady z lat 30-tych XX wieku. Obecnie nasz program jest jednym z pierwszych, który przystosował się do nowych warunków politycznych - nie możemy powiedzieć, że dzisiaj jesteśmy ruchem, który jest plagiatem tamtych organizacji politycznych. Stajemy przed potrzebą ciągłej modyfikacji metod, które będą współgrać z naszą ideą. Nowym wyzwaniem dla nas jest nowe pole walki ekonomicznej oraz walki z narzuconym Europie systemem politycznym .

wtorek, 23 czerwca 2015

Naród a Państwo - Roman Dmowski

    Naród jest wytworem życia państwowego. Wszystkie istniejące narody mają swoje własne państwa albo je niegdyś miały i bez państwa żaden naród nie powstał. Fakt istnienia państwa daje początek idei państwowej, która jest jednoznaczną z ideą narodową. Podstawy instynktów i uczuć narodowych mają swój początek w czasach bytu ponadpaństwowego, plemiennego, tam już istnieją przymioty, decydujące o zdolnościach państwowotwórczych szczepu, ale dopiero byt państwowy buduje na nich właściwą psychikę narodową, opartą na podstawie instynktów rodzinnych, rodowych i plemiennych, on ją też rodzi w całości tam, gdzie nawet jej podstaw nie było. To, co działa z początku jako przymus fizyczny, wchodzi w instynkty i staje się w następstwie przymusem moralnym.
Jeżeli dziś dość powszechnie uważa się posiadanie języka kulturalnego i własnej literatury za główny i wystarczający tytuł do miana narodu, to trzeba pamiętać, że wszystkie języki kulturalne są wytworem życia państwowego, a wśród literatur świata, na te miana zasługujących, nie ma ani jednej, która by powstała i rozkwitła wśród szczepu nie posiadającego własnego państwa lub dość żywej jego tradycji.

poniedziałek, 22 czerwca 2015

Rosja: Striełkow oskarża Kreml


striełkow 
 Podczas spotkania ruchu "Noworosja" Igor Striełkow oskarżył władze na Kremlu m.in. o próbę oddania Donbasu na pastwę Kijowa i o uwłaszczanie się na wyprzedaży rosyjskich zasobów.

Podczas zorganizowanego w Moskwie zebrania działaczy założonego przez siebie ruchu „Noworosja” Igor Striełkow oskarżył rosyjskie władze o wejście na początku tego roku w porozumienie z Kijowem.
Sytuacja, w jakiej Rosja znalazła się na Ukrainie i w Noworosji jest totalną klęską. (…). Plan ten polegał na tym, by zwrócić Ukrainie doniecką i ługańską autonomię, na czele których stanęliby nasi ludzie. W zamian za to Ukraina miała de facto uznać dołączenie Krymu do Rosji. Dzięki temu wrócilibyśmy do spokojnego życia, a sankcje powoli zaczęłyby być znoszone. Wszystko byłoby jak wcześniej, z tym że Krym pozostałby rosyjski. (…). W przypadku realizacji tego planu Rosja otrzymałaby narzędzie w postaci autonomicznych regionów, przy pomocy których wywierałaby wpływ na Kijów. Sytuacja by się uspokoiła, można byłoby nadal jeździć do Nicei, latać do Londynu, wciąż wyprowadzać z kraju pieniądze i sprzedawać nasze zasoby za papierki, które z kolei trafiałyby z powrotem do banków szwajcarskich. (…). Cztery miesiące temu ofensywa była wstrzymana właśnie z powodu tego układu. W tym czasie ukraińskie siły potrójnie się wzmocniły. Dla nas jest to sytuacja gorsza od tej, która była jesienią. Jest to klęska. – mówił Striełkow.

Ruch „Noworosja” posiada obecnie ponad trzydzieści regionalnych przedstawicielstw oraz kilka biur w Moskwie. Zajmuje się m.in. zbiórką środków i pomocy dostarczanej powstańcom z Donbasu.

(Na podstawie rp.pl opracował A.D.)
Za:  http://xportal.pl/?p=21341

sobota, 20 czerwca 2015

Podsłuch telefonu komórkowego

   Telefony komórkowe, a raczej komunikację prowadzoną za ich pomocą, można podsłuchać na (co najmniej) 3 różne sposoby:

1. Podsłuch telefonu na warstwie protokołów komunikacji GSM.
Podsłuchujący podstawia fałszywy BTS (stację bazową), do której podłącza się telefon ofiary. Fałszywą stację bazową, czyli tzw. IMSI Catcher, popularnie zwany “jaskółką” można albo kupić (ale ceny oficjalnych oscylują w okolicy miliona dolarów a ich sprzedaż jest limitowana do służb) albo zrobić samemu, m.in. przy pomocy USRP i OpenBTS.

środa, 17 czerwca 2015

O co walczy Irlandzka Armia Republikańska?  Irlandzka Armia Republikańska (IRA) to ugrupowanie, które budzi ogromne kontrowersje. Znajduje wielu zwolenników i przeciwników zarówno pośród prawicy, jak i lewicy. Z jednej strony przedstawia romantyczny etos walki o niezależność, tradycję, religię i niepodległość, z drugiej przywołuje na myśl zamachy terrorystyczne, które pochłonęły wiele ofiar.
Aby omówić działalność IRA najpierw należy skrótowo przedstawić historię Irlandii, która odgrywa kluczową rolę w zrozumieniu polityki tej organizacji. W swych najdawniejszych czasach Irlandia była podzielona na pięć królestw: Ulster (Ulaidh), Meath (Midhe), Leinster (Laighin), Munster (Mumhain) i Connaught. Między V a VI wiekiem doszło do pełnej chrystianizacji wyspy, przypisuje się to działalności św. Patryka. Podzielone na małe księstwa terytorium padło atakiem wikingów w VIII w. n.e. Pomiędzy X-XI wiekiem tworzą się zręby jednego państwa, co pozwala przeciwstawić się Normanom. Najsłynniejszym przywódcą walk przeciw najeźdźcom był Brian Śmiały (Brian Bóruma), który odbił Dublin w 1002 roku oraz spalił Drzewo Thora – święte drzewo wikingów, został królem Irlandii. Zginął w 1014 roku w walce z Normanami.

Nowy numer pisma "Jestem Polakiem" (nr 12)

   Prezentujemy Państwu kolejny numer pisma „Jestem Polakiem”. Mamy nadzieję, że w ten sposób ułatwimy zrozumienie istotnych zagadnień i założeń ruchu narodowo-radykalnego oraz narodowo-państwowego, które to Ruchy muszą wzajemnie się przenikać i uzupełniać.

wtorek, 16 czerwca 2015

Bartosz Biernat: Cywilizacja Chrześcijańsko-Klasyczna


   images 
     Czasem trudno zdać sobie sprawę z tego, jak bardzo Cywilizacja Łacińska wbiła się w nasze serca i dusze. Nawet dziś w czasach wielkiej ofensywy cywilizacji śmierci i rozkładu - a więc mówiąc w skrócie: zachodu, istnieją pewne pojęcia, etyka czy zasady życia zbiorowego, które wynikają bezpośrednio ze starej, średniowiecznej metody. Motorem napędowym każdej cywilizacji jest religia, ale i ta dana religia inaczej wpływa na zbiorowość, wprowadza inne społeczności. W broszurze „Chrześcijaństwo wobec ustrojów życia społecznego” Feliks Koneczny wymienia szereg cywilizacji i religii, z którymi warto zapoznać się choćby dlatego, by zobaczyć unikalność Cywilizacji Chrześcijańsko-Klasycznej. Skupimy się przede wszystkim na stosunku danej cywilizacji do czterech zasad, przymiotów życia społecznego: rodziny, społeczeństwa, państwa i Narodu.

czwartek, 11 czerwca 2015

KATOLICKIE PAŃSTWO NARODU POLSKIEGOW poszukiwaniu podstaw
     Żyjemy w czasach niezwykłych. Juz pierwsza wojna światowa spowodowała przemiany tak wielkie we wszystkich dziedzinach życia - bo nie tylko w polityce i gospodarce, ale także i w moralności, a nawet w sztuce i twórczości artystycznej - że wystąpił po niej kryzys, zrazu gospodarczy, polityczny i społeczny; później okazało się, że i moralny, oraz we wszystkich dziedzinach kultury. Optymiści, powierzchownie rzecz biorąc, zapowiadali szybkie poprawienie się koniunktury i powrót dawnej, przedwojennej "prosperity". Ale ci, co patrzyli głębiej i dalej, co badali zachodzące wydarzenia w ich przyczynach i domyślali się  skutków, przemiany te nazywali "przewrotem" lub "przełomem"(np. Roman Dmowski), chcąc przez to stwierdzić przede wszystkim jedno: że stary świat już nie powróci, gdyż skończył się całkowicie i należy już do minionej epoki, bo idą nowe czasy, przychodzi nowy świat, nowy porządek, nowy ład. Tak już było po poprzedniej wojnie.
Przyszła nowa wojna. Ta nowa wojna to obecne, straszne, apokaliptyczne zmaganie się  ludzkości, to w gruncie rzeczy jest "ciąg dalszy", konsekwentny i logiczny skutek samych procesów, które w świecie zachodzą; to jest nowy przejaw tego samego "przewrotu", jaki się w świecie  dokonuje. Jego źródła i przyczyny tkwią głęboko w podstawach, w zasadach, na jakich życie obecnego świata jest zbudowane. Nie można bowiem patrzeć na tę wojnę tylko jako na zmaganie się Niemców z nami, imperializmu niemieckiego z imperializmem angielskim, świata pracy ze światem kapitału, totalizmu z demokracją. Oczywiście, ze hitleryzm reprezentuje, w porównaniu z Zachodem, w pewnym znaczeniu nowy świat, podobnie jak i bolszewizm, ale sam jeszcze należy do epoki przejściowej. Wielkie były przemiany spowodowane poprzednią wojną, ale jeszcze większe dokonują się i obecnie.

środa, 10 czerwca 2015

Nie przeliczajmy wszystkiego na pieniądze - Piotr BeczałaW wielu środowiskach liberalnych można zauważyć tendencję do oceniania każdej inwestycji jedynie pod kątem widzialnych zysków finansowych z jej przeprowadzenia. Jest to stanowisko niewłaściwe, ponieważ obok korzyści finansowych zawsze trzeba uwzględniać tzw. korzyści społeczne. Niektórym zwolennikom poglądów wolnorynkowych może zapalić się przy tym sformułowaniu czerwona lampka, że mam na myśli socjalizm. Nic bardziej mylnego.
Korzyści społeczne to nic innego, jak ta pozostała wartość dodana danego przedsięwzięcia, której nie można lub jest bardzo trudno wyliczyć w zyskach finansowych. W przypadku przedsięwzięć nastawionych na zysk mogą to być poprawienie zdrowia fizycznego i psychicznego danej grupy osób, dla której utworzyliśmy nowe miejsca pracy, a także inspiracja dla innych przedsiębiorców i rozszerzenie ich działalności o współpracę z nowo utworzonym podmiotem/jednostką organizacyjną. To także wytworzenie konkretnego produktu lub usługi, która poprawia komfort nieraz dziesiątków tysięcy ludzi z niej korzystających, dzięki czemu w jakimś stopniu lepiej im się żyje. Jednak nie na tego typu inwestycjach chciałem się w tym artykule skupić.

wtorek, 9 czerwca 2015

W obronie polskich lasów - Piotr Beczała    Temat wyprzedaży polskich lasów państwowych wypłynął bardzo szeroko w zeszłym roku, w kontekście podpisanej przez prezydenta Komorowskiego ustawy, zgodnie z którą na polskie Lasy Państwowe nałożone zostały wyższe daniny do budżetu. W latach 2014-2015 zmuszone zostały do wpłacenia do kasy państwowej 1,6 mld złotych, a w kolejnych 2% od przychodu. Czy to dużo? Biorąc pod uwagę, że w poprzednich latach w postaci różnych danin Lasy płaciły do budżetu około 250 milionów złotych, to jest wysoka podwyżka. A że rentowność lasów nie przekracza właśnie około 2%, to podatek tej wysokości od przychodu sprawi, że zyski będą zerowe, istnieje także groźba straty i konieczność powetowania jej zaciąganiem zobowiązań (kredytami i pożyczkami). Na skutek takich decyzji zahamowane zostaną procesy inwestycyjne w tej firmie, ponieważ na rozbudowę już posiadanego majątku przeznacza się właśnie zyski. Innych środków nie uda się zresztą wynaleźć, ponieważ wszystko inne idzie na wypłaty dla pracowników i utrzymanie lasów w obecnym stanie. Jedynym wyjście dla Lasów będzie zaciąganie kredytów inwestycyjnych. Można byłoby to uznać za korzystne, ponieważ finansowanie inwestycji ze zobowiązań jest w naukach finansowych uważane za dużo tańsze niż przeznaczanie na to wyłącznie kapitału własnego. Takie zjawisko nie zajdzie jednak w przedsiębiorstwie, które nie osiągnie z tej inwestycji rentowności przekraczającej oprocentowanie kredytu.

Zmarł Marek Waniewski

    Po długiej chorobie przeszedł do Pana gliwiczanin Marek Waniewski – katolik, społecznik, aktywista pro-life. "Przede wszystkim był osobą wierzącą, stawiającą Boga na pierwszym miejscu i dającą świadectwo swoim życiem. Zmaganie się z chorobą było właśnie takim przykładem. Marek przyjmował cierpienie jako wolę Boga, nie buntował się – dziękował za każde doświadczenie, biorąc jeszcze na siebie troski innych" - Tomasz Teluk.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w dniu 10 czerwca 2015 roku o godzinie 10.00 w Kościele Chrystusa Króla w Gliwicach.
Ostatnie pożegnanie nastąpi bezpośrednio po nabożeństwie na Cmentarzu Lipowym w Gliwicach.

+ Requiescat in pace +

poniedziałek, 8 czerwca 2015

Ruch Christus Rex na Górze św. Anny

   W dniu 6 czerwca A.D. 2015, w 220. rocznicę zwycięstwa rojalistów w bitwie pod Étrelles w 1795 roku Pańskim, członkowie Ruchu Christus Rex udali się na Górę św. Anny m. in. pod pomnik Czynu Powstańczego oraz obejrzeli pozostałości amfiteatru znajdującego się nieopodal tegoż pomnika. Najpierw jednakże nasi działacze udali się na modlitwę do sanktuarium św. Anny Samotrzeciej. Jak wówczas, tak i teraz potrzeba nam czynu oraz wysiłku podobnego do tego, jakim odznaczali się powstańcy wandejscy i polscy powstańcy śląscy. Chwała Wielkiej Polsce!

niedziela, 7 czerwca 2015

Ks. Bolesław Domański - wielkopolski działacz społeczny i narodowy


   Niemcy nazywali Zakrzewo „Kleine Warschau”, a ks. Proboszcza „Polnische Kőnig”. Historia uczy, że nasi zachodni sąsiedzi znosili z wielkim trudem prężną działalność Polaków na terenach, które nie weszły w skład II Rzeczpospolitej i pozostały pod okupacją niemiecką. Co ciekawe, na obchodach 90. rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech spod znaku Rodła, które odbyły się w Berlinie 1 grudnia 2012 roku... „Polskie władze” się nie pojawiły. Widocznie rząd Platforma Obywatelska-PSL nie chciał drażnić zachodniego sąsiada. Historia podpowiada dlaczego.
14 stycznia 1872 r. w niewielkiej wsi Przytarnia, na południu Kaszub urodził się Ksiądz Bolesław Domański, syn Franciszka i Ewy z d. Perszyk. Przyszedł na świat w wielodzietnej rodzinie (miał sześcioro rodzeństwa). Wyrastał w domu, w którym szanowano ludzi poświęcających się bliźnim, sprawom narodowym, kulturze i polskości. Każdy wykonywał z największym oddaniem swoje obowiązki zawodowe i rodzinne. Jego ojciec był nauczycielem i działaczem społecznym, wykładającym pod zaborami w języku polskim i kaszubskim, a sam ksiądz Domański był szwagrem nauczyciela szkoły polskiej w Złotowie, Juliusza Zielińskiego. Była to najważniejsza szkoła życia i charakteru. Przeszedł także wiele szczebli edukacji powszechnej, która miała ogromny wpływ na poglądy polityczne i stosunek do ojczyzny.

czwartek, 4 czerwca 2015

Poseł PiS-u na czele proizraelskiego lobby w parlamencie

     Jan Dziedziczak z Prawa i Sprawiedliwości stanął na czele pro-izraelskiej grupy lobbystycznej w polskim parlamencie. Ma ona być częścią światowej sieci skupionej wokół Fundacji Przyjaciół Izraela, której celem jest organizacja międzynarodowego wsparcia dla państwa izraelskiego.
dziedziczak-pisDelegacja Fundacji Przyjaciół Izraela oraz Światowego Kongresu Żydów przybyła do Warszawy w poniedziałek, gdzie spotkała się z kilkoma parlamentarzystami. Głównymi gospodarzami ich wizyty byli Jan Dziedziczak z Prawa i Sprawiedliwości, który ma stanąć na czele proizraelskiego lobby, oraz Michał Szczerba z Platformy Obywatelskiej, będący szefem polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej. Przedstawiciele żydowskich organizacji podkreślili, że nowa grupa będzie ogrywać ważną rolę w rozwijaniu współpracy pomiędzy Polską i Izraelem. Parlamentarzysta Josh Reinstein z szowinistycznej partii Izrael-Nasz Dom powiedział, iż „70 lat po Holocauście potrzebne jest zwiększenie wysiłków na rzecz mobilizacji poparcia dla Izraela”, ponieważ jest on „jedynym gwarantem przetrwania narodu żydowskiego”.
Fundacja Przyjaciół Izraela posiada swoje zaprzyjaźnione grupy już w 31 państwach całego świata. Ich celem jest szukanie poparcia dla Izraela poprzez „wartości judeochrześcijańskie”.

Na podstawie: jpupdates.com, jpost.com
Za:  http://autonom.pl/?p=12499

OD REDAKCJI: Dali PO-PiS swojej "polskości".

Esbeckie korzenie III RP - Robert Larkowski


PRZYCZYNEK DO CZYSTOŚCI ETOSU...
     Cały naród (wybrany?) głośno pomstował, że wstręciuchy z IPN-u wywlekli na światło dzienne dokumenty z tajnych rozmów świętego Jacka Kuronia od Zupek ze Służbą Bezpieczeństwa, które bohater korowszczyzny prowadził w latach 1985-1988 z majorem, później pułkownikiem Janem Lesiakiem - w III RP ulubieńcem Wałęsy, używanym do specjalnych poruczeń, m.in. nękania Porozumienia Centrum Kaczyńskich. Monologi Kuronia z bezpieką miały charakter sondaży politycznych władz PRL, które szukały historycznego otwarcia na rewizjonistyczną opozycję w celu przeprowadzenia kosmetycznej zmiany ustroju, co stało się przy okrągłym stole. Kuroń wprost sugerował SB, iż od tego kanciastego mebla należy odsunąć radykałów z „Solidarności”, bo podpisanie kontraktu z komunistami gwarantuje wyłącznie grupa „doradców” i związkowych figurantów (np. Frasyniuk) z nadania Lecha-pociecha. Nie ma raczej mowy o agenturalnej działalności Jacka Kuronia, występował on jako ktoś o wiele poważniejszy – nieoficjalny ambasador tzw. strony opozycyjnej w kontaktach ze spec-służbami PRL, stanowiącymi pas transmisyjny najwyższych władz. Wałęsa po zdemaskowaniu dokumentacji udzielił wyjaśnień, że wyznaczył 20 osób – w tym Kuronia – do konferowania ze Służbą Bezpieczeństwa, ponieważ „dla wolnej Polski trzeba rozmawiać nawet z szatanem”. Lech-pociech nie wie, choć niby z niego wielki katolik, że dysputy człowieka z diabłem i przyjmowanie jego warunków to prosta droga do zaprzedania duszy i służenia piekłu.

Andrzej Gwiazda: 4 czerwca celebrujemy swoją głupotę

   Cały proces wyborczy był inscenizowany, a my się upieramy, by tego nie zauważać…
 …„a lepiej zadać sobie pytanie, co faktycznie chcemy świętować? Problem w tym, że w tych wyborach podział mandatów był z góry ustalony, jedną trzecią kandydatów wyznaczył Lech Wałęsa, a dwie trzecie Czesław Kiszczak. Społeczeństwo nie miało nic do powiedzenia, tylko miało posłusznie wrzucić kartki. To nie były nawet częściowo demokratyczne wybory… Świętujemy swoją głupotę. Cały proces wyborczy był inscenizowany, a my się upieramy, by tego nie zauważyć.”
Andrzej Gwiazda  
(współzałożyciel i b. działacz Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża)

Za: https://wzzw.wordpress.com/2015/06/04/%E2%96%A0%E2%96%A0-andrzej-gwiazda4-czerwca-celebrujemy-swoja-glupote-%E2%96%A0%E2%96%A0/

Od Redakcji: To nie były nawet częściowo wolne wybory... Demokracja natomiast nie jest synonimem wolności, lecz wręcz przeciwnie - jest jej zaprzeczeniem. Udanego świętowania własnego zniewolenia! 

wtorek, 2 czerwca 2015

Kietrz: deklaracja współpracy OWP Dzielnicy Śląskiej i Ruchu Christus Rex

    Pomysł na podpisanie deklaracji współpracy dojrzewał w nas już od jakiegoś czasu. Ważne było sformułowanie zarówno odpowiedniej treści dokumentu, akceptowalnej dla obu środowisk, jak i dobranie właściwego czynnika, który by nas spajał. Tym czynnikiem okazała się być osoba Wielkiego Polaka, śp. Roberta Larkowskiego. Jego członkostwo zarówno w OWP, jak i w REX oraz twórczość pozwoliły nam zbudować solidny fundament pod dalszą współpracę.  Postanowiliśmy, że deklarację podpiszemy w Kietrzu, gdzie znajduje się grób Roberta. Złożenie przez liderów naszych środowisk podpisów poprzedziło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie oraz modlitwa za duszę naszego zmarłego Kolegi w niedługo przypadającą drugą rocznicę śmierci. Później udaliśmy się także na wizytę u rodziców zmarłego, gdzie wspominaliśmy ich syna i rozmawialiśmy o jego spuściźnie. 
Piotr Beczała

poniedziałek, 1 czerwca 2015

Wycieczka historyczna członków RCR do KL Auschwitz I w Oświęcimiu

    Dnia 29 maja A.D. 2015 w piątą rocznicę śmierci dr. Dariusza Ratajczaka członkowie Ruchu Christus Rex zwiedzili obóz KL Auschwitz I w Oświęcimiu. KL Auschwitz I był pierwszym obozem, w którym więziono Polaków za ich sprzeciw i walkę z okupantem. Zginęło w nim wiele tysięcy patriotów i duchownych polskich (m. in. o. Maksymilian Maria Kolbe, patron pisma "Katolik - Głos Katolickiej Tradycji) oraz przodkowie rodzin osób należących do naszego Ruchu (np. 19-letni harcerz Jerzy Karabanik, nr obozowy 534). Podczas gdy oglądaliśmy prezentowane muzealne eksponaty, nieraz do głowy przychodziła nam myśl, iż "kłamstwo oświęcimskie" dotyczące tzw. holocaustu, a o którym pisał śp. dr Ratajczak, ma niewątpliwie swoje logiczne uzasadnienie. Niech nasza inicjatywa będzie wyrazem hołdu dla wszystkich Polaków, którzy oddali życie za Wolną Polskę. CWP!