Cytaty

* INTEGRALNY RZYMSKI KATOLICYZM * NACJONALIZM INTEGRALNY * NARODOWY SOLIDARYZM * UNIWERSALIZM * PRZEŁOM NARODOWY * EUROPA WOLNYCH NARODÓW *

PRZECIWKO KOMUNIZMOWI I KAPITALIZMOWI! ZA NARODOWYM SOLIDARYZMEM PAŃSTWA!

PORTAL PUBLICYSTYCZNY:

* INSTYTUTU N-R CHRISTUS REX

* RUCHU NARODOWO-RADYKALNEGO

Codziennik internetowy (wydarzenia - relacje - artykuły)

PRZEŁOM NARODOWY - jest to projekt polityczny łączący w sobie ideę hierarchiczną z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny i trwały

czwartek, 30 kwietnia 2015

Prawda o Piłsudskim

   Prawda o Józefie Piłsudskim, jego planach co do Polski i kontaktach z innymi nacjami. (...)
– W oparciu o carskie archiwa Rosjanie twierdzą, iż był to Żyd o nazwisku rodowym Selman, stryjeczny brat F. Dzierżyńskiego. On sam podawał się za Litwina o nazwisku Ginet. Wśród zaufanych chlubił się, że ma w żyłach krew Butlerów, Selmanów i Ginetów.
– Ojciec Piłsudskiego przed powstaniem styczniowym był oberpolicmajstrem w Wa-wie. Znienawidzony przez Polaków, miał opinię gorliwego sługusa Rosjan, złodzieja, łapownika i okrutnika.
– Człowiek niemoralny, zuchwały, mściwy, pozbawiony skrupułów, o niezmierzonej ambicji i pysze. Aby móc poślubić rozwódkę Marię Juszkiewicz, w 1899 r. porzuca katolicyzm i przechodzi na protestantyzm. Druga żona Żydówka Perl–Szczerbińska (nieślubne dziecko Żyda Perla) – ślub w 1921 r. Miał wiele kochanek, np. poetka K. Iłłakowiczówna – osobista sekretarka, lekarz E. Lewicka (zmarła w dziwnych okolicznościach). Ekskomunikowany – kard. Sapieha nie pozwolił umieścić jego trumny w Kaplicy Królewskiej na Wawelu jako apostaty i wroga narodu, ale jego kamaryla wymusiła to siłą!
– Ideowo socjalista, zwolennik teorii Marksa, działający w zdominowanym przez Żydów ruchu socjalistycznym. W okresie rewolucji 1905 r. wszczynał bratobójcze walki – ma na sumieniu wielu zamordowanych Polaków.
– W utworzonych przez Piłsudskiego organizacjach strzeleckich było sporo Żydów, którzy później znaleźli się w Legionach, a dalej przeszli do kadry oficerskiej i generalskiej Wojska Polskiego.
– Kierowana przez niego POW, przez zakulisowe działania polityczne (mason A. Lednicki w Moskwie) i rozbijackie wśród mas żołnierskich, sparaliżowała powstanie 700 tys. armii polskiej w Rosji za rządów Kiereńskiego, organizowanej przez Narodową Demokrację.

wtorek, 28 kwietnia 2015

Apel Fundacji Pomoc Polakom na Podolu, Wołyniu, Pokuciu i Bukowinie

      Fundacja „kresowa” prosi o pomoc w porządkowaniu opuszczonych kościołów rzymskokatol. na Ukrainie. Fundacja Pomoc Polakom na Podolu, Wołyniu, Pokuciu i Bukowinie z siedzibą w Wałbrzychu w okresie od 11 do 20 maja br. zamierza przeprowadzić Akcję ”Przywracanie pamięci”. Akcja ta ma polegać na porządkowaniu wnętrz i bezpośredniego otoczenia starych, opuszczonych kościołów rzymskokatolickich na terenie powiatów: borszczowskiego, zaleszczyckiego, czortkowskiego (w województwie tarnopolskim) na Ukrainie. Kościoły znajdują się we wsiach (to i pobyt przyjemny i gościnność zapewniona). Dodamy, że musi być zachowany co najmniej pełny ośmiodniowy okres pobytu na Ukrainie. Porządkowanie ma polegać na uprzątnięciu śmieci, gruzu itp. z wnętrza kościołów, wycięciu samosiejek krzewów i drzew w budynkach kościołów i wokół nich. Chodzi o to aby te domy Boże nie przedstawiały (jak obecnie) stanu nędzy i rozpaczy. Chcemy w ten sposób:

poniedziałek, 27 kwietnia 2015

niedziela, 26 kwietnia 2015

Kolejny systemowy kandydat

   Skoro już wiemy, (...) że skundlone polskie media takiej wiedzy Polakom nie dostarczą, spróbuję te media wyręczyć, „prześwietlając” (cząstkowo) kandydata na prezydenta RP, pana Dudę.
Żona kandydata Dudy (pani  Agata Kornhauser-Duda) to córka żydowskiego poety Juliana Kornhausera. Jak podaje Wikipedia, jest to „jeden z najbardziej znanych przedstawicieli poetyckiej Nowej Fali z lat 70. XX wieku”.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Duda

Oto próbka poezji teścia pana Dudy:

„A jacy to źli ludzie mieszczanie kielczanie,
żeby pana swego, Seweryna Kahane,
zabiliście, chłopi, kamieniami, sztachetami!
[…]
Bóg Polaków zamknięty w obozie, w baraku
drży, gdy dzielni chłopcy z orzełkami na czapkach
dobijają dziewczynki żydowskie, rurkami, na odlew.”

( http://culture.pl/pl/artykul/dajmy-na-to-kornhauser )

Czy informacje o żydowskich powiązaniach rodzinnych kandydata Dudy są dla polskich wyborców istotne, czy też nie? Czy informowanie o takowych powiązaniach rodzinnych jest objawem antysemityzmu, czy też może podstawowym obowiązkiem dziennikarzy w demokratycznym systemie politycznym?
Przypominam, że rząd Izraela i Światowy Kongres Żydowski  zgłaszają wobec Polski bezpodstawne roszczenia finansowe w kwocie 65 miliardów dolarów (za mienie żydowskie pozostawione w Polsce).
Czy przyszły prezydent III RP, pan Duda  (mający rodzinne powiązania żydowskie) odrzuci te bezprawne, aroganckie żądania, czy też wzorem swego poprzednika, będzie się z Żydami potajemnie układał, o czym jakiś czas temu informował tygodnik „W sieci”?  Jaki wpływ  na postępowanie obecnego prezydenta mają jego żydowskie powiązania rodzinne ze strony żony?  Jaką mamy gwarancję, że jego następca o podobnych powiązaniach rodzinnych będzie działał w interesie Polski i jej obywateli, a nie międzynarodowego syjonizmu?

Autor: wladek chicago (zredagowany przez: Michał Antosiewicz)

Za: http://wirtualnapolonia.com/2015/03/09/zamienil-stryjek-siekierke-na-kijek-czyli-duda-prezydentem/

sobota, 25 kwietnia 2015

Nie będę walczył za III RP! - Michał Padacz


      magdalenka1 

      W ostatnim czasie wśród polskiego społeczeństwa modny jest temat wojny z Rosją. Ten trend szczególnie mocno poruszany jest przez prawicowców, którzy twierdzą, że w niedługim czasie możemy spotkać się z rosyjską agresją. Być może potwierdzeniem tej histerii jest wprowadzone w życie 9 marca rozporządzenie, na mocy którego resort obrony ma prawo wezwać na szkolenie każdego dorosłego i zdolnego do służby Polaka. Prawicowcy z wielkim zapałem zapowiadają swój udział w razie hipotetycznej wojny, aby mężnie – niczym bohaterowie minionego wieku – stawić czoło najeźdźcy. Motywują to chęcią obrony ojczyzny, patriotyzmem, czy niekiedy nawet nacjonalizmem. Wyrażanie takich osądów nijak ma się z rzeczywistością oraz obnaża niewiedzę na temat idei oraz motywów, jakimi rzekomo się kierują.
W razie ewentualnego zagrożenia zewnętrznego, niezależnie od tego, czy będzie ono pochodziło ze strony rosyjskiej, czy innej, trzeba odpowiedzieć na pytanie o co tak naprawdę chce się walczyć. Huczne zapowiedzi udziału podczas konfliktu zbrojnego padają ze strony prawicy. Również szerokie grono, którego nie można zaliczyć do prawicowego nurtu, ale kierujące się patriotyzmem, chciałoby z bronią w ręku ochraniać to, co polskie. Wszak postawa przodków oraz wykazanie się patriotycznym czynem, a nie teoretyzowaniem, nakazuje im walkę z wrogiem.

Obchody 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej - Katowice

     W dniu 24 kwietnia 2015 roku działacze Ruchu Christus Rex i Dzielnicy Śląskiej Obozu Wielkiej Polski na zaproszenie Rodziny Katyńskiej w Katowicach uczestniczyli w obchodach związanych z 75. rocznicą Zbrodni Katyńskiej. Po uroczystościach pod pomnikiem Ofiar Katynia uczestnicy udali się na spektakl pt. "Katyń - ...w tył głowy", a następnie zostali zaproszeni przez organizatorów na poczęstunek. Jak można było przypuszczać, media reżimowe nie zainteresowały się tym wydarzeniem. 
piątek, 24 kwietnia 2015

Wspólna akcja działaczy REXA i FALANGI na ulicach Londynu

      W dniu dzisiejszym działacze RUCHU CHRISTUS REX oraz FALANGI przebywający w Londynie przeprowadzili akcję pod hasłem: "PRECZ Z KOMUNĄ - CHURCHILL PAMIĘTAMY TEHERAN i JAŁTĘ!". Oklejonych zostało około 150  przystanków autobusowych m.in. na Ellingu, Acton, Victorii, Common.

Dość kłamstw! To Żydzi mordowali Polaków!

      W ostatnim czasie trwa zmasowany żydowski atak na Polskę. Powstają zakłamane i obrazoburcze filmy „Pokłosie” i „Ida”, które przedstawiają Polaków jako morderców. Do antypolskiej i antynarodowej narracji włączył się dyrektor FBI James Comey, który oskarża Polaków o kolaborację z nazistami przy Holokauście. Według słów amerykańskiego dygnitarza Polacy mordowali Żydów! A jaka była jednak prawda? To tak zwani Żydzi, odpowiedzialni są za masowe mordy Polaków, a nie odwrotnie. To Żydzi są mordercami, a na swoich rękach mają niewinną krew tysięcy polskich mężczyzn, kobiet i dzieci. Jak ujawniła gazeta „Maariv” żydowscy oficerowie służący w NKWD dla Rosjan przyznali się, że osobiście bestialsko wymordowali 12 tys. polskich oficerów w Katyniu. Józef Stalin osobiście wybierał oficerów, którzy mieli zabijać Polaków. Wraz z szefem NKWD, Żydem Ławrientijem Berią zaplanowali mord oficerów polskich i zdecydowali,że w większości zadanie to wykona grupa żydowskich oficerów z NKWD. Za morderstwa te byli odpowiedzialni Żydzi: major Joszua Sorokin, płk Aleksander Susłow , płk Samyun Tichonow.

czwartek, 23 kwietnia 2015

Grzegorz Braun. Polski kandydat na prezydenta?

      Obrońcy Kościoła czy Polski muszą pamiętać, że niebezpieczeństwo pochodzi nie tylko ze strony tzw. lewicy, establishmentu czy mainstreamu, lecz przede wszystkim z łona kościoła posoborowego oraz z kręgów prawicowych, od narodowców i patriotów — bo tysiącletnia polityka żydowska polega na tym, żeby potajemnie przedostawać się zwłaszcza do tych sektorów, instytucji religijnych i opozycyjnych, by wyeliminować prawdziwych obrońców kraju i wiary, a przede wszystkim tych, którzy znają żydowskie niebezpieczeństwo, — a w ich miejsce zainstalować swoją agenturę. Dokładnie tak, jak zrobiono to z Solidarnością, o czym wszyscy doskonale wiemy.

Ojcem Grzegorza Brauna jest Kazimierz Braun, reżyser, profesor reżyserii na Uniwersytecie Stanu Nowy Jork w Buffalo. Bratem Kazimierza Brauna jest Juliusz Braun, obecny prezes TVP. Dziadek Grzegorza to nieżyjący już Juliusz Braun. Bratem zaś dziadka był Jerzy Braun.
Jeden z ważnych ośrodków masonerii w Polsce, po pierwszej wojnie światowej, został zorganizowany jako Instytut Mesjanistyczny. Kierował nim wysoko stojący w hierarchii masońskiej Józef Jankowski – różokrzyżowiec i martynista, znawca Kabały. Jego najbliższym współpracownikiem i wychowankiem był Jerzy Braun – postać niepospolita: filozof, poeta, doskonały publicysta i redaktor pism na dobrym poziomie, przede wszystkim Zetu i Merkuryusza Polskiego Ordynaryjnego.
Po przekształceniu Instytutu Mesjanistycznego w Towarzystwo Hoene-Wrońskiego, Jerzy Braun z niesłychaną energią zaczął propagować naukę tego filozofa, którego Papus stawia w jednym rzędzie z takimi Mistrzami, jak Fabre d’Olivet i Eliphas Levi. Jako członek Zakonu wyspecjalizowanego w prowadzeniu dywersji Jerzy Braun – mason wysokiego stopnia, pochodzenia żydowskiego, zaczyna energicznie zwalczać masonerię i Żydów, przede wszystkim na łamach Merkuryusza; można się domyślić z jakim skutkiem.

Kim jest Grzegorz Braun? *

     "Oczywiście przodków się nie wybiera i trudno mieć do Grzegorza Brauna pretensję o pochodzenie. Zachodzi jednak pytanie czy rodzina Braunów faktycznie zasymilowała się? W jednym z ostatnich materiałów pisaliśmy, iż brat dziadka Grzegorza, Jerzy Braun, tworzył w przedwojennej Polsce Instytut Mesjanistyczny. Była to organizacja masońska i okultystyczna, ukierunkowana na tworzenie fałszywej opozycji wobec masonerii a realnie kierowana przez masonów. Co ciekawe obecnie moglibyśmy nazwać ją „operacją Trust”. Kto ogląda filmy i wykłady Grzegorza Brauna będzie wiedział czym jest „operacja Trust”. Istotą sprawowania władzy przez synagogę szatana jest tworzenie opozycji wobec swoich marionetek, po to, aby w przyszłości te marionetki obalić i zainstalować w ich miejscu kolejne marionetki, które wcześniej tworzyły opozycję. Na tym polega istota demokracji".

Za: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/czy-w-polsce-jest-planowany-koszerny-przewrot-2015-04

* tytuł od Redakcji

Przedstawiciel Ruchu Christus Rex w Wielkiej Brytanii

    Stowarzyszenie Ruch Christus Rex ma zaszczyt poinformować, iż w dniu 23 kwietnia AD 2015 kolega Adam Królik został oficjalnym pełnomocnikiem RCR na Wielką Brytanię. Naszemu koledze życzymy wielu sukcesów oraz wytrwałości w walce o Wielką Polskę!
Kontakt tel.: (0044) 07597834497
             mail: Falanga14@hotmail.com

środa, 22 kwietnia 2015

"Naród i religia w Państwie Słowackim w latach 1939-45" - nowa książka Bartosza Bekiera

    Książka wkrótce idzie do druku. Nie jest to "50 twarzy Greya", ani "Blaszany bębenek", ale można się już zapisywać na pierwszy nakład - pomimo tego, że to książka naukowa, to w środku podobno same ciekawe rzeczy;) Za kulisami Państwa Słowackiego, totalistycznego reżimu pod kierownictwem katolickiego księdza-przywódcy, dra Jozefa Tisy.
Bartosz Bekier

Aleksander Krejckant: Naszym honorem jest wierność! *

* Tytuł przewrotny i drażniący, jak „robocza nazwa koncepcji” sprostytuowania RN.

       Kiedy półtora roku temu ONR przestrzegał działaczy różnych organizacji, wchodzących w skład Ruchu Narodowego, przed głosowaniem za udziałem w wyborach do Parlamentu Europejskiego nikt z nas nie przypuszczał, że wszystkie nasze najczarniejsze obawy spełnią się tak szybko. Uważaliśmy wtedy i uważamy nadal, że priorytetem dla Ruchu Narodowego powinna być praca społeczna, jak najbliżej przeciętnego Polaka. Praca może mało efektowna, ale jakże potrzebna, w kontekście budzenia Polaków z powszechnego letargu. Niestety nasze argumenty zostały zakrzyczane, a my sami nie byliśmy na tyle silni, żeby przeforsować swoją wizję. Ruch Narodowy poszedł drogą ciągłego zbierania podpisów, występów w telewizji i populistycznych happeningów, pełnych pustych deklaracji.

Bartosz Bekier: Działalność Mossadu i CIA w początkach III RP

    Pierwsza połowa lat ’90 XX wieku upłynęła w Polsce nie tylko pod znakiem transformacji ustrojowej utożsamianej z demokratyzacją, oraz gospodarczej, w myśl założeń Planu Balcerowicza i tzw. terapii szokowej, ale była także okresem wzmożonej aktywności służb specjalnych obcych państw na terytorium Polski. O ile PRL powszechnie kojarzona jest z aktywnością obcego (sowieckiego) wywiadu, tak nie każdy już pamięta, że swoiste apogeum działalności komórek wywiadu zagranicznego w Polsce przypadło na „wolną i demokratyczną” Rzeczpospolitą post-okrągłostołową. Reorientacja polskiego stanowiska geopolitycznego, związana z polityką pierwszego „solidarnościowego” rządu Tadeusza Mazowieckiego, przyczyniła się do wyraźnej nadreprezentacji służb o znamiennej proweniencji: amerykańskiej CIA i izraelskiego Mossadu.
W 1967 roku w związku z wybuchem wojny arabsko-izraelskiej Państwo Polskie, w ślad za CSRS, ZSRR i podobnie jak inne państwa socjalistyczne (z wyjątkiem Rumunii), zerwało stosunki dyplomatyczne z Izraelem1. Reaktywowanie kontaktów na najniższym szczeblu oficjalnym nastąpiło dopiero 4 maja 1987 roku, wraz z otwarciem Sekcji Interesów Izraela w dawnym budynku izraelskiej ambasady przy ul. Krzywickiego w Warszawie. Były to jednak stosunki nacechowane dużym stopniem nieufności, o czym świadczyć może wykrycie mikrofonów zainstalowanych przez Departament Techniki MSW, które odnalezione zostały dzięki „specjalistycznemu” personelowi nowej placówki.

wtorek, 21 kwietnia 2015

Mobilizacja na 110%


Mobilizacja na 110% 

   Szef rządu Donieckiej Republiki Ludowej Aleksander Zacharczenko oświadczył, że dobrowolna mobilizacja w szeregi powstańczej armii zakończyła się pełnym sukcesem. Procentowo, przy uwzględnieniu wstępnych założeń Ministerstwa Obrony, mobilizacja udała się w 110% i obecnie armia dysponuje większą ilością rekrutów niż jest w stanie wyposażyć.

Jean Bastien-Thiry – wyznanie męczennika za francuską Algierię


thiry 

    Jean-Marie Bastien-Thiry, inżynier i pułkownik, katolik i obrońca Algierii Francuskiej,organizator zamachu na prezydenta Ch. de Gaulle’a w Petit-Clamart, usprawiedliwiający to nauką św. Tomasza z Akwinu o tyranobójstwie. Rozstrzelany 11 marca 1963 roku w Fort d’Ivry, w wieku 35 lat.Nie mamy zamiaru przekształcać tego procesu w proces na tle religijnym.
Pragniemy tylko przypomnieć, że chrześcijanin – a jesteśmy chrześcijanami – staje się zbrodniarzem wyłącznie wtedy, kiedy ciężko przekroczy jedno z przykazań Bożych. 
Wiemy, że piąte przykazanie Boże zakazuje użycia siły, z wyjątkiem szczególnych okoliczności, które definiuje Kościół. Jest tak samo drugie i ósme przykazanie: zakazują one wszystkim – szczególnie zaś szefom państw – krzywoprzysięstwa, ale i kłamstwa mającego na celu wykorzystanie dobrych intencji obywateli. Ale jest także pierwsze – największe ze wszystkich – przykazanie Boże, które nam nakazuje miłość bliźniego i współczucie wobec naszych braci w potrzebie.
To właśnie z tego powodu przyjęte jest od zamierzchłych czasów w krajach chrześcijańskich, że jeżeli zaistnieją określone warunki, akt przemocy może być aktem miłości.
To właśnie dlatego według tradycyjnej doktryny akty przemocy skierowane przeciwko tym, którzy zatracili poczucie moralne i ludzkie, i którzy tych, których mają obowiązek bronić i ochraniać, prowadzą do ruiny, są dozwolone. Gdyby to, cośmy przedsięwzięli powiodło się, konsekwencją tego (a właśnie na to liczyliśmy) byłoby natychmiastowe ustanie ludobójstwa w Algierii.
Aktualny szef państwa mógł zresztą położyć temu ludobójstwu kres. Wystarczyło, żeby wydał jeden jedyny rozkaz, czego nie uczynił, i naszym zdaniem na zawsze pozostanie za to odpowiedzialny.

Słowa płk Jeana Bastien-Thiry na sali sądowej 2 lutego 1963 roku

środa, 15 kwietnia 2015

Noworosja: Nowa faza wojny


 http://i0.wp.com/xportal.pl/wp-content/uploads/2015/04/w644h387.jpg  

    Według zastępcy szefa sztabu 5 brygady noworosyjskiej Gwardii Republikańskiej Aleksandra "Wariaga" Matiuszyna, wojna w Noworosji znów wkracza w "gorącą" fazę. Walki wznowiono niemal na całej linii frontu. Od Wielkiejnocy ostrzeliwany jest Donieck, rakiety spadają także na Gorłówkę i Makiejewkę. Ostrzeliwana jest także miejscowość Szirokino (na wschód od Mariupola) na którą pociski spadły w czasie gdy byli tam obecni obserwatorzy OBWE. Ukraińcy gromadzą w pobliżu frontu coraz więcej ciężkiego sprzętu. 
(na podst. novorosinform.org)

Za:  http://xportal.pl/?p=20304

„W historię trzeba zrywać się jak w szturm”. Rzecz o Andrzeju Trzebińskim - dr hab. Rafał ŁętochaA jeśli bzy już będą, to bzów mi przynieś kiść
i tylko mnie nie całuj, i nie broń, nie broń iść.
Bo choć mi wrosłaś w serce, karabin w ramię wrósł
i ciebie z karabinem do końca będę niósł.

To wymarsz Uderzenia i mój, i mój, i mój, w ten ranek tak słoneczny piosenka nasza brzmi —
słowiańska ziemia miękka poniesie nas na bój —
Imperium gdy powstanie, to tylko z naszej krwi”


A. Trzebiński, Wymarsz Uderzenia

Życie to wcale nie rzecz bez wartości, rezygnacja z życia dziś właśnie – to zwycięstwo, to przełamanie tych wszystkich kurczowych, stęsknionych żądz…” – pisał w swoim „Pamiętniku” Andrzej Trzebiński. W innym miejscu tego niezwykłego diariusza czytamy zaś: „Pragnę śmierci. Trzeba umrzeć, może już na jesieni, a w każdym razie w tym roku. To bynajmniej nie odbiera życiu sensu /…/. To dopiero ów sens nadaje. Każda z chwil wyodrębnia się i żyje jaskrawo. /…/
Umrzeć.
Trzecia jesień – śmierć. Tylko zrobić to mądrze, bardzo mądrze”1.


Niestety, pragnienia młodego poety niedługo miały się ziścić. Można zapytać, skąd taka fascynacja śmiercią, przenikająca całą jego twórczość, ze szczególnym uwzględnieniem „Pamiętnika”. Może należy traktować to po prostu jako rodzaj literackiej kreacji? Taka interpretacja wydaje się jednak fałszywa. Można mówić nie tyle o jakimś tanatycznym pędzie lub przywdziewanych maskach, ale raczej o swoistym oswajaniu śmierci i przeczuciu rychłego jej nadejścia, przeradzającym się w pewność potęgowaną odchodzeniem kolejnych przyjaciół. Stąd zapewne to frenetyczne przeżywanie każdej chwili, „wysokie napięcie” w twórczości i życiu, czerpanie z niego pełnymi garściami, intensyfikacja wszystkiego, maksymalizm, a z drugiej strony – wrażenie jego marnotrawienia w nadmiernym stopniu.

1049. rocznica chrztu Polski - początek Państwa Polskiego

    1049 lat temu przyjął chrzest (najprawdopodobniej w Ratyzbonie) książę Polski Mieszko I. Tym samym włączył nas wszystkich nieodwołalnie do wspólnoty Kościoła i do zachodnio-łacińskiej Christianitas.

prof. Jacek Bartyzel

wtorek, 14 kwietnia 2015

81. rocznica powstania Obozu Narodowo-Radykalnego


 
Deklaracja Obozu Narodowo-Radykalnego

W poczuciu odpowiedzialności dziejowej wobec Narodu, przedstawiciele młodego pokolenia polskiego stwierdzają: 

że wielkie przemiany społeczne, wstrząsające podstawami całego dzisiejszego świata, wymagają nowych metod, nowych haseł i nowych ludzi; 

że szerzący się kryzys, oraz pogłębiająca się stale nędza ludności polskiej, domagają się stanowczego zerwania z obecnym ustrojem i zdecydowanie narodowej polityki gospodarczej; 

że istniejące dotychczas ugrupowania polityczne zbyt wrosły w dzisiejsze stosunki, aby mogły się im przeciwstawić, a będąc rozdarte sporami o przeszłość, nie są zdolne skupić wszystkich zdrowych sił Narodu do walki o przyszłość Polski; 

że wreszcie ruch, zmierzający do uzdrowienia stosunków moralnych, politycznych i gospodarczych w Polsce, nie może obejść się bez skrystalizowanego wyrazu i bez organizacyjnej odrębności;
nawiązując do dawnych wielkich ideałów ruchu wszechpolskiego - powołują do życia „Obóz Narodowo-Radykalny”.

poniedziałek, 13 kwietnia 2015

Al Jazeera pokazuje polską transformację jako przestrogę

   Telewizja Al Jazeera alarmuje, że populacja w niektórych polskich miastach zmniejsza się w zastraszającym tempie. Coraz mniejsza ilość dzieci, emigracja oraz brak pracy ma działać w dewastujący sposób na wschodnią Europę. Reporterzy Al Jazeery pojawili się na południu Polski i odwiedzili Bytom. Jak podają, miasto wyludnia się w zastraszającym tempie, a w ciągu 20 lat opuściło je 50 000 osób. Ponadto, więcej ludzi umiera niż się rodzi, co prowadzi do starzenia się społeczeństwa. Z sześciu kopalni węgla pozostała tylko jedna. Nie ma pracy, a place zabaw dla dzieci są puste. Dziennikarz telewizji przeprowadził relację na dworcu, z którego młodzi Polacy wyjeżdżają za chlebem. Rozmawiał z Samantą, która z uwagi na sytuację finansową musiała zatrudnić się w londyńskim hotelu. Dziewczyna opuszczała kraj ze łzami w oczach. Dziennikarz rozmawiał również z, jak podaje, typową bytomską rodziną. Córka z mężem pracują w Niemczech, a do rodziców w Polsce przyjeżdżają jedynie na krótkie wizyty. Reporter zaznacza, że młodzi ludzie, z którymi rozmawiał, są jednymi z tysięcy Polaków, którzy notorycznie opuszczają kraj. Podkreśla, że polscy politycy póki co nie mogą zrobić nic, by zatrzymać odpływ młodych ludzi. Unia Europejska w celu ratowania regionu zamierza wyłożyć 100 milionów dolarów. Jeśli to zawiedzie, Bytom straci kolejne dziesiątki tysięcy mieszkańców. Telewizja w materiale na temat sytuacji gospodarczej w Polsce pokazuje, że polityka tego kraju prowadzi do całkowitego odprzemysłowienia kraju. To zaś zmusza Polaków do masowego opuszczania ojczyzny.

Za:  https://marucha.wordpress.com/2015/04/13/al-jazeera-pokazuje-polska-transformacje-jako-przestroge/#more-50068

Komentarz Redakcji: Tzw. Unia Europejska niczego nie ratuje, tylko sama likwiduje resztki polskiego przemysłu, a przyobiecane 100 mln dolarów to skradzione pieniądze, które m.in. Polska musi płacić w ramach haraczu dla tejże "Unii". Polskojęzycznym politykom oczywiście taki stan rzeczy odpowiada, więc nie zanosi się na żadne zmiany.

Trwa walka


Trwa walka 

   Ministerstwo Obrony Donieckiej Republiki Ludowej informuje, że od samego rana nasilają się ataki ATO na pozycje powstańcze w Piaski, Pietrowskiej dzielnicy Doniecka, na dawny port lotniczy, rejon Panfilova, oraz na miejscowość Spartakus.

Za:  http://novorossia.today/trwa-walka/

Polacy w “Rusiczu”

    
    Grupa Dywersyjno-Szturmowa Wywiadu “Rusich” wchodząca w skład Batalionu Słowiańskiego Donieckiej Republiki Ludowej informuje, że w jej szeregach walczą zarówno Polacy jak i Bułgarzy. “Rusicze” odmawiają udzielania informacji na temat swoich żołnierzy: “Jesteśmy grupą dywersyjną, szybkiego reagowania i większość naszych żołnierzy jest tutaj incognito. To ochotnicy ze słowiańskich krajów, po powrocie do domów mieliby duże problemy za swoją walkę o Słowiańszczyznę, dlatego ograniczamy się do prostych informacji. “Rusicz” nie jest od udzielania wywiadów, jesteśmy od zwalcznia wrogów”- powiedział dla naszego korespondenta jeden z ochotników. Z kolei “Niemiec” przybyły z dalekiej Syberii chciał przekazać, żeby: ” jak najwięcej Polaków przyjechało do nas. Walczymy za naszą wspólną sprawę, my wiemy, że Polacy to dumny słowiański naród, bratnia krew. Pokażmy razem co znaczy potęga naszego braterstwa.”

100 żołnierzy ATO przeszło na stronę powstańczą

100 żółnierzy ATO przeszło na stronę powstańczą
   Szef Sztabu Donieckiej Republiki Edward Basurin podał informację,  że stu ukraińskich żołnierzy przeszło na stronę armii DRL. Coraz częściej zdarzają się przypadki przechodzenia żołnierzy ATO na stronę powstańczą w trakcie walki, ale większość nowych żółnierzy pochodzących z Ukrainy to dawni jeńcy wojenni, którzy doskonale wiedzą czym jest tzw.”operacja antyterrorystyczna” i postanowili nie wracać do Kijowa, a wspólnie z armią Donbasu położyć kres szaleństwu
              Za:  http://novorossia.today/100-zolnierzy-ato-przeszlo-na-strone-powstancza/

sobota, 11 kwietnia 2015

Kraków: OWP Dzielnica Śląska i RUCH CHRISTUS REX przeciwko mieszaniu Polski do wojny na Ukrainie

   Dnia 10 kwietnia 2015 roku udaliśmy się do Krakowa, by przyłączyć się do tamtejszego protestu pod Konsulatem Generalnym Ukrainy w Krakowie przeciwko włączaniu się Polski w konflikt ukraińsko-rosyjski, wspieraniu ukraińskich władz przez władze Polski, oferowaniu stypendiów dla ukraińskich studentów oraz wysyłaniu sprzętu wojskowego dla ukraińskich żołnierzy.
Na miejsce odrobinę się spóźniliśmy, gdyż korki na bramkach autostrady i w centrum Krakowa uniemożliwiły nam sprawne poruszanie się między naszymi województwami. Okazało się jednak, że niewiele straciliśmy: OWP Małopolska pojawiło się minutę przed nami, a najciekawsze hasła, takie jak „banderowskie śmiecie – nie istniejecie!” czy „Nie kochamy Ukrainy i za Wołyń się zemścimy!” dopiero były skandowane.
            Nasze przybycie odbiło się szerokim echem wśród obecnym tam osób i środowisk. Wszyscy dziennikarze ruszyli robić zdjęcia naszym banerom, a stojący przed nami ludzie z ciekawością odwracali twarze, by zerknąć w naszą stronę. Nic dziwnego, gdyż wśród pięciu naliczonych przeze mnie środowisk występujących pod swoim szyldem otwarcie aż trzy związane były z nami. Nie zawiedliśmy także liczebnie. Wystawiona przez nas reprezentacja okazała się na tyle znaczna, że wraz z Kolegami z Małopolski stanowiliśmy aż dziesiątą część wszystkich protestujących. To dużo, biorąc pod uwagę, że konkurować ilościowo przyszło nam z dużo starszymi organizacjami patriotycznymi, mającymi zakotwiczenie na miejscu, nie zaś w sąsiednim regionie.

Pamiętamy żydowską zbrodnię na polskich oficerach w Katyniu!

KATYŃ - Tomasz Jazłowski

Po nich zostały już tylko guziki
Wychodzące z ziemi jak wyrzut sumienia
Który oskarżenie rzuca w twarz oprawcom
Płacz oczekujących, krzyk w noc poniżenia

Krzyk ze strzałem zlany w jeden śmiech szyderczy
Który się rozniósł w lasu spokój błogi
Setki i tysiące umarłych, zdradzonych
Życie w pół przecięte strzałami w tył głowy

Ręce w tył kolczastym powiązane drutem
Podarte mundury, splamione krwią głowy
Palce połamane pod żydowskim butem
Nie bolą tak bardzo jak łzy starej wdowy
==============================================

      Katyń to zbrodnia i czystka etniczna, to ludobójstwo dokonane przez Żyda Berię i żydowskie NKWD, dokonane w przeważającej większości na oficerach Wojska Polskiego narodowości polskiej lub tych obywatelach polskich żydowskiego pochodzenia, którzy pozostali  do końca  wierni Rzeczpospolitej  oraz złożonej przysiędze. Oceniając Zbrodnię Katyńską, trzeba zapytać wprost: Od kogo wyszedł ten pomysł?  Czy  był  to Beria, czy też  Stalin? Kto przygotował  go do wprowadzenia? Kto przygotował  listy osób przeznaczonych do rostrzelania? Nie można usprawiedliwiać Stalina i tych, co podpisali rozkaz egzekucji, ale oczywistym jest, że za zbrodnię odpowiada przede wszystkim żydowskie NKWD kierowane przez żydowskiego zbrodniarza Berię. Mówi się... Federacja Rosyjska nie chce ujawniena  dokumentów katyńskich. Nie, to nie państwo rosyjskie tego nie chce... Nie chcą  tego konkretni ludzie, ci ludzie, którzy dobrze wiedzą, że w aktach Katynia  jest dowód  na  to, wg jakiego klucza dokonano tej zbrodni.

Za:  http://raportnowaka.pl/news.php?typ=news&id=434 ("Katyń... żydowska zbrodnia etniczna").


środa, 8 kwietnia 2015

Noworosja: W maju ofensywa?


1

     Media ukraińskie, europejskie i amerykańskie zapowiadają ofensywę sił zbrojnych Noworosji na przełomie kwietnia i maja b.r. Niektórzy komentatorzy wróżą opanowanie przez nie Odessy, Charkowa, Mikołajowa i Chersonia lub całego terytorium dawnego obwodu ługańskiego. Poniżej podajemy nieznacznie skrócone zestawienie tych doniesień, przygotowane przez Zbigniewa Parafianowicza i Michała Potockiego z redakcji „Dziennika Gazety Prawnej”: „Część analityków wskazuje co prawda, że wojny w najbliższym czasie nie należy oczekiwać. – Putin dostał w Mińsku wszystko, co chciał. Po co miałby teraz cokolwiek robić, skoro w połowie roku może oczekiwać złagodzenia zachodnich sankcji. – uspokajał politolog Dmytro Dżanhirow. W kontynuację rozejmu nie wierzy tymczasem żadna ze stron konfliktu. – Wcześniej czy później Ukraina przestanie się powstrzymywać i przedsięweźmie pewne demonstracyjne działania, po których postara się przejść do ofensywy. – komentował w rozmowie z Lentą.ru major Ołeksandr Chodakowski, sekretarz Rady Bezpieczeństwa (…) Donieckiej Republiki Ludowej. – Wisi nad nami zagrożenie otwartego konfliktu, który Federacja Rosyjska może rozpocząć pod koniec kwietnia lub w maju.

niedziela, 5 kwietnia 2015

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! ALLELUJA!


 

    Z okazji Świąt Wielkanocnych kierownictwo Ruchu Christus Rex składa wszystkim działaczom, sympatykom oraz ich rodzinom najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych.

Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni Wasze serca łaską, radością i nadzieją oraz da siłę do walki ze wszelkim złem niszczącym naszą Wiarę i Ojczyznę!

środa, 1 kwietnia 2015

Wróg realny i urojony


wrog-realny-i-urojony 
     W Polsce od ponad dwudziestu lat trwa walka radykalnych środowisk, określających siebie jako antysystemowe. Jednak środowiska te zamiast faktycznie walczyć z obecnym systemem skupiały się głównie na walkach między sobą (oraz tworzeniu własnego, zamkniętego mikro-świata). To, że próby przeprowadzenia postulowanych zmian nie przyniosły oczekiwanych skutków widać wyraźnie, więc tym bardziej warto się obecnie zastanowić nad tym kto jest realnym zagrożeniem dla osób o – przynajmniej deklarowanych – antysystemowych poglądach. Przecież nie są to inne marginalne środowiska, nawet te podpisujące się pod skrajnie odmiennymi ideologiami, ale obecna władza (i to nie tylko polityczna lecz w coraz większym stopniu ekonomiczna).