Cytaty

* INTEGRALNY RZYMSKI KATOLICYZM * NACJONALIZM INTEGRALNY * NARODOWY SOLIDARYZM * UNIWERSALIZM * KONTRREWOLUCJA NARODOWA * EUROPA WOLNYCH NARODÓW *

PRZECIWKO KOMUNIZMOWI I KAPITALIZMOWI! ZA NARODOWYM PAŃSTWEM KORPORACYJNYM!

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY INSTYTUTU NARODOWO-ROJALISTYCZNEGO CHRISTUS REX ORAZ RUCHU NARODOWO-RADYKALNEGO

Codziennik internetowy (wydarzenia - relacje - artykuły)

MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego w sposób kontrrewolucyjny

wtorek, 16 lipca 2019

Deklaracja ideowa Nacjonalistycznego Południa


Znalezione obrazy dla zapytania Nacjonalistyczne południe
       Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Deklaracje ideową Nacjonalistycznego Południa przyjętą na I zjeździe naszego sojuszu, który miał miejsce w Krakowie dnia 28 kwietnia bieżącego roku.

„My niżej podpisani członkowie i sympatycy czołowych organizacji nacjonalistycznych z południa Polski, mając na względzie chwalebne tradycje pracy i walki naszych przodków oraz odpowiedzialność przed przyszłymi pokoleniami Polaków, a także zasady ideowe Nowego Nacjonalizmu- realnej alternatywy stworzonej na miarę czasów, w których żyjemy powołujemy do istnienia sojusz pod nazwą Nacjonalistyczne Południe.

1. Bóg – Naród – Nacjonalizm
Stojąc na gruncie uniwersalnych zasad katolickich, które na przestrzeni wieków budowały cywilizację europejską w tym także nasz kraj, uważamy za konieczne uznanie prymatu Boga w życiu Narodu. Należy w tym miejscu jasno zaznaczyć, że nasza praca oraz prezentowane przez nas poglądy są i na zawsze pozostaną nierozerwalnie związane z ideałem społecznym wypływającym z katolicyzmu. Naród jako wspólnota ludzka najwyższego rzędu stanowi podstawową i zarazem jedyną przestrzeń na ziemi dla życia jednostki, w której może ona odkryć swój właściwy potencjał i w pełni się rozwinąć. Rodzina jest najbardziej podstawową komórką Narodu, dlatego zasługuje ona na szczególną ochronę Państwa przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami. Spoiwem fundamentów naszego światopoglądu czyli Boga i Narodu jest Nacjonalizm. Uznajemy go zatem za naturalny wyraz najwyższej woli Narodu, a także środek do zapewnienia realizacji jego interesów i zabezpieczenia go przed zagrożeniami natury egzystencjalnej. 

Norbert Wasik: Narodowy-radykalizm, a myśl społecznikowska i lokalny aktywizm

Znalezione obrazy dla zapytania Norbert wasik         „(…) Chcąc poznać zasadę oddziaływania na siebie ludzi, doszliśmy do ustalenia, że wszystko, co jednostka przekazuje jednostce, przekazuje, jako mandatariusz społeczeństwa, jego religii, kultury i cywilizacji. Gdy jednostka rozwija swą osobowość, wtenczas jest niezależna (chociaż sama natura i wychowanie uzależniają ją od innych), ale gdy swą działalnością wkracza w życie innych, wtenczas jej władza jest narzędziem społeczeństwa, Kościoła, rodziny. A cała jej działalność winna odbywać się ze świadomością jej misji społecznej i być podporządkowana celom współżycia”1 – pisał w 1938 r. Włodzimierz Sznarbachowski.

Myśl globalnie, działaj lokalnie! Powyższa myśl powinna przyświecać każdemu narodowemu radykałowi, który podejmuje decyzję, by aktywnie zaangażować się w działalność społeczną. Działania na rzecz społeczności lokalnej z roku na rok stają się coraz ważniejsze. Małe ojczyzny rosną w siłę dzięki zaangażowaniu społeczników. Rola społecznika w danej społeczności najczęściej zaczyna się wraz z pomysłem na aktywizację tejże społeczności. W najbliższym sąsiedztwie, gminie, mieście, parafii czy szkole są ludzie chętni do pomocy, do dzielenia się umiejętnościami, czasem i wiedzą. Często nie zdajemy sobie sprawy ile dobrego wspólnie możemy zdziałać w samym tylko miejscu zamieszkania.

poniedziałek, 15 lipca 2019

Pracownicy Huty Częstochowa bronili swoich miejsc pracy


       Prawie setka pracowników Huty Częstochowa przyjechała do Warszawy, aby wziąć udział w manifestacji pod siedzibą banku PKO BP. W ten sposób przedstawiciele związków zawodowych chcą ratować miejsce swojej pracy, które właśnie ogłosiło upadłość z powodu pogarszającej się sytuacji branży hutniczej w naszym kraju. 

Właściciel Huty Częstochowa, czyli należąca do indyjskiego kapitału ISD Polska, miał w ubiegłym tygodniu złożyć wniosek o upadłość podmiotów ISD Polska, ISD Trade i ISD Huta Częstochowa. Jednocześnie może on zostać wycofany, ale taka możliwość istnieje tylko w przypadku osiągnięcia porozumienia z bankami i innymi wierzycielami, albo gdy banki znajdą alternatywny sposób na restrukturyzację spółki.

Norbert Wasik: Rozważania nad współczesnym narodowym radykalizmem


Znalezione obrazy dla zapytania Norbert wasik
   „Skoro już kogoś nie stać na twórczość własną, to już lepiej żeby naśladował rodzime wzory, niż bezmyślnie małpował prądy modne za granicą, co tak razi we wszystkich ruchach faszystowskich”1pisał w 1938 r. we „Wczoraj i Jutro” Jan Mosdorf. 

Dość intrygującym i w jakimś stopniu nieprawdopodobnym jest, jak bardzo ów cytat nie odbiega również od współczesnej rzeczywistości w odniesieniu przynajmniej do części środowisk zwących się „narodowymi”. Niniejszy artykuł, już z samego założenia jest swoistym skrótem myślowym współczesnych rozważań nad narodowym radykalizmem. Jak się wydaje, jest on jego esencją sensu stricte. Jest również próbą zarysowania pewnego ogólnego szkicu wartości i światopoglądu. Czy należycie i całościowo ujętych? Zważywszy na formę artykułu, który ma na celu zasygnalizować tylko pewne schematy w obrębie struktur narodowo-radykalnych, a jednocześnie wywołać burzę mózgów, zapewne nie do końca…

niedziela, 14 lipca 2019

Bogdan Reszka: Niezłomni do końca

 
1) NSZ a historyczne kontrowersje

      Historia walki Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) – podziemnej formacji zbrojnej polskiego obozu narodowego, w dalszym ciągu obfituje w szereg białych plam, niedomówień stając się przedmiotem zażartych sporów o charakterze politycznym jak i faktograficznym między historykami. Są one wywoływane w znacznym stopniu w sposób sztuczny, wynikają bowiem nie z obiektywnego, naukowego zbadania faktów, ale mają podłoże czysto ideologiczne i polityczne. Po jednej stronie mamy publikacje pamiętnikarskie bądź naukowe wydane przed 1989 r. autorstwa prokomunistycznych piewców sławiących czyn zbrojny „ludowego” podziemia, powstałych na zlecenie ówczesnej władzy jak i prace napisane ręką potomków tych, którzy do 1956 r. w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa (UB) znęcali się nad żołnierzami antykomunistycznego podziemia – pochodzące z okresu tzw. „demokracji”, określane mianem „obiektywnych”, mających na celu zdyskredytować owych bohaterów w oczach społeczeństwa, ukazując ich jako „faszystów”, „kolaborantów”, „zbrodniarzy” itp. Przykładów osób trudniących się tymże procederem można wymienić wiele. Do najbardziej znanych niewątpliwie należą tacy historycy (pochodzenia żydowskiego) jak Krystyna Kersten, prof. dr hab. Szymon Rudnicki, oraz prof. Andrzej Friszke. Próbują oni za wszelką cenę udowodnić, iż NSZ były formacją antysemicką, często współpracującą z okupantem hitlerowskim, winną wielu pogromów na „niewinnych Żydach”. Na całe szczęście dla historii polskiego ruchu narodowego istnieją historycy, którzy zdecydowali się podjąć walkę z tymi oszczerstwami, publikując wiele naukowych prac odkłamujących kontrowersyjne fakty. Do tychże osób należą między innymi dr Leszek Żebrowski(1), mgr Wojciech Jerzy Muszyński(2), dr Marek Jan Chodakiewicz(3), czy też dr Mariusz Bechta(4). Nierzadko zdarza się jednak, iż owym kłamstwom zaczynają wierzyć również osoby utożsamiające się z szeroko pojętym ruchem narodowym, jednak nie posiadające większej wiedzy na temat o którym piszą(5). Największe kontrowersje w dotychczasowej historiografii NSZ budzi marsz na zachód oddziału NSZ-ONR – Brygady Świętokrzyskiej, a szczególnie pewne kontakty, do których doszło między dowództwem Wehrmachtu, a interesującą nas formacją.

14 lipca: ich (masonów) równość, braterstwo... i ich garbarnie skóry ludzkiej !


Brak dostępnego opisu zdjęcia.
        Już 14 sierpnia 1793 Saint-Just w raporcie przesłanym Komisji Środków Nadzwyczajnych pisał: W Meudon garbuje się skórę ludzką. Skóra ludzka ma konsystencję i jakość lepszą od koźlęcej. Skóra z ciał kobiecych jest bardziej miękka, ale mniej trwała [Secher, op. cit., s. 154].

Świadek (świadek!) Robin w wytoczonym potem procesie zeznaje, że zwłoki obdzierane były ze skóry w połowie, bo zdejmowano skórę poniżej pasa, potem wzdłuż każdego uda aż do pięt, w ten sposób, że po zdjęciu spodnie były już częściowo uformowane, trzeba było jeszcze tylko skóry wygarbować i zeszyć [Secher, op. cit., s. 153-154].

A oto co głosi zeznanie innego świadka w procesie toczonym 6 listopada 1794: Niejaki Pecquel, major-chirurg 4. Batalionu Ardenów, ściągnął skórę z trzydziestu dwu ludzi (…) skóry te przewieziono potem do niejakiego Langlais, garbarza, gdzie pewien żołnierz sprawił je. Są one teraz u Prud’homme’a, rękawicznika [Secher, op. cit., s. 153-154].

sobota, 13 lipca 2019

Marsz dla Życia w Irlandii

Znalezione obrazy dla zapytania TYSIĄCE LUDZI W MARSZU DLA ŻYCIA, PRZESZŁO ULICAMI DUBLINA. 
TYSIĄCE LUDZI W MARSZU DLA ŻYCIA, PRZESZŁO ULICAMI DUBLINA.

       Organizatorzy szacują, że w marszu wzięło udział około 15.000 osób. Obrońcy życia przemaszerowali przez centrum miasta, z hasłami takimi jak „Aborcja kradnie nadzieję”, „Hej hej, ho ho Simon Harri musi odejść”. Rajd, który trwa już 12 lat, został zorganizowany przez The Life Institute, Precious Life and Youthm Defense. Organizatorzy stwierdzają, że frekwencja pokazała, iż zaangażowanie w sprawy Pro-Life nie zmieniły się.

Niamh Uí Bhriain z Instytutu Życia powiedziała, że dzień referendum, które odbyło się rok temu 28.05.2019 w sprawie ósmej poprawki do konstytucji, był dniem najbardziej haniebnym w historii Irlandii. „To nie nasz wstyd, ponieważ nasze ręce są czyste, nie głosowaliście na to i nie ponosicie tego wstydu, natomiast wstyd powinien być odczuwany przez Simona Harrisa. Ten okrutny reżim aborcyjny jest plamą na tym co niegdyś było dumnym krajem…

Kamil Rajkowski: Obława Augustowska


Giby_-_pomnik_zginęli 

        8 maja 1945 r. pokonaliśmy hitlerowskie Niemcy, jednakże ten dzień, nie oznaczał zakończenia wojny. Wojska sowieckie w dalszym ciągu pozostawały w granicach Rzeczypospolitej uniemożliwiając odbudowę niepodległego państwa. Jedną z sowieckich operacji skierowanych przeciwko Polakom, która miała na celu złamanie powszechnego oporu, była Obława Augustowska.

Wybuch II wojny światowej oraz podpisany na kilka dni przed jej rozpoczęciem pakt Ribbentropp-Mołotow spowodowały, iż teren Puszczy Augustowskiej został podzielony między obu okupantów: III Rzeszę oraz Związek Radziecki. Powiat suwalski oraz niewielka część augustowskiego znalazły się pod okupacją niemiecką, a pozostałą część powiatu augustowskiego włączono do ZSRR. W lipcu 1945 r. oddziały Armii Czerwonej przy pomocy Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy i współpracowników UB przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję pacyfikacyjną na terenie Puszczy Augustowskiej i jej okolic. Ze strony sowieckiej w operacji uczestniczyły jednostki 50. armii III Frontu Białoruskiego, Wojsk Wewnętrznych NKWD oraz funkcjonariusze kontrwywiadu wojskowego „Smiersz”. Funkcjonariusze UB, MO i miejscowi konfidenci wspomagali działania Sowietów jako przewodnicy i tłumacze. Nie znamy dokładnie daty początkowej ani końcowej operacji- najczęściej umieszcza się ją między 12 a 28 lipca.

piątek, 12 lipca 2019

PILNE: Vincent Lambert nie żyje


 

       Vincent Lambert, 42-letni niepełnosprawny mężczyzna zmarł dziś rano o 8:24 w szpitalu Reims dziewięć dni po tym, jak zespół medyczny szpitala odłączył sztuczne nawodnienie i odżywianie.

O śmierci zagłodzonego mężczyzny poinformował jego bratanek. Informację podają już największe francuskie i włoskie media.

Poprzedniego dnia wieczorem tysiące Francuzów zgromadziło się przed kościołem San Suplice w Paryżu by wspólnie modlić się i czuwać w intencji umierającego Vincenta. Decyzję o odłączeniu go od tuby podającej wodę i odżywianie podjęła jego żona – jedyny prawny opiekun mężczyzny wspólnie z lekarzami, którzy uznali, że karmienie pacjenta w stanie minimalnej świadomości jest uporczywą terapią. Z decyzją tą przez kilka ostatnich lat walczyli rodzice oraz brat Vincenta, tłumacząc, że mogą się nim zajmować w takim stanie, w jakim jest.
(...)

Duch w Narodzie nie ginie: "Zakaz pedałowania" w Nowym Targu
Na ścianie bloku przy ul. Wojska Polskiego oraz na budynkach elektrowni przy lodowisku pojawiły się graffiti sprzeciwiające się homoseksualizmowi i ideologii LGBT.

Zdjęcia tych aktów wandalizmu otrzymaliśmy do Czytelnika.

Za:  https://podhale24.pl/rozmaitosci/artykul/64448/quotZakaz_pedalowaniaquot_w_Nowym_Targu.html?fbclid=IwAR3pZ9GigTzroTXg1NROa3Fp4invCHL
YdjZewpMRprU93gZcINwaVaEV8K4