Cytaty

TRADYCYJNY KATOLICYZM*MONARCHIA NARODOWA*DYSTRYBUCJONIZM*KONTRREWOLUCJA!

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
INSTYTUTU NARODOWO-ROJALISTYCZNEGO CHRISTUS REX - codzienna aktualizacja

MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego w sposób kontrrewolucyjny

czwartek, 21 lutego 2019

Adam Tomasz Witczak: Jan z Ruusbroec i herezjeI sometimes feel I have wasted most of my life chewing on shadows; but this was all part of a process, that long road which leads to clarity and faith.
(Dawid Tibet)

       Przeżuwając cienie – nieco karkołomna fraza, w każdym razie w języku polskim, niemniej łatwo można się domyślić, co miał na myśli artysta, którego zacytowaliśmy. Co prawda niekoniecznie podzielamy jego przeświadczenie, iż faktycznie dotarł do jasności i wiary (z różnych powodów skłonni byliśmy w to wątpić i wtedy, gdy to pisał – i teraz, po bez mała piętnastu latach), ale sama refleksja warta jest przywołania.

Istotnie: życie duchowe, pojęte możliwie szeroko (w sposób, który umożliwia nam niejako równoczesne mówienie o teologii, metafizyce i mistyce), pełne jest fałszywych drogowskazów i ścieżek wiodących na manowce. Pół biedy, gdy błąd został nazwany i sklasyfikowany, opatrzony etykietą, gdy dobrano do niego odpowiedni „-izm” (jak np. patrypasjanizm, tak podziwiany przez cytowanego pana Dawida Buntinga). Znacznie gorzej, gdy fałsz pojawia się niepostrzeżenie – nie w formie precyzyjnej deklaracji lecz jako coś z kategorii „posmaku”, „atmosfery” czy „nastawienia”. Niełatwo go wówczas zauważyć, a jeżeli nawet się to uda, to i tak długo jeszcze będzie uciekał przed krytyką, chroniąc się w bezpiecznym obszarze niedookreśleń i wieloznaczności. Tak przecież było z modernizmem katolickim. Z jednej strony został on opisany i przedyskutowany przez apologetów katolickich, z drugiej jednak trudno byłoby znaleźć kogoś, kto wprost podpisałby się pod wszystkimi potępionymi tezami, a tym bardziej utożsamił się z etykietą „modernizmu”.

Marek Kormański: Pop-legitymizm

 
          LEGITYMIZM (franc. légitimité, hiszp. i portug. legitimismo, wł. legittimismo, niem. Legitimismus, ang.Legitimism) — zasada prawowitości dynastycznej, wywiedziona z fundamentalnej normy chrześcijańskiej teologii politycznej o pochodzeniu władzy z woli Bożej, określająca porządek sukcesji naturalnej w monarchii dziedzicznej, obserwowany według reguł prawa zwyczajowego, wykształconych w tradycji danego królestwa.
 
Taką definicję legitymizmu podaje prof. Jacek Bartyzel w Encyklopedii Białych Plam. W obecnej sytuacji, w której większością Europy trzęsą lewicowe kliki, jest to pogląd spychany na największy margines. Czerwoni, z oczywistych względów, brzydzą się monarchią realną, nie fasadowo-cukierkową, i drżą na myśl, że mogłaby powrócić na Stary Kontynent. Jednakże, monarchia jako tylko ustrój państwa nie jest największym policzkiem, jaki można wymierzyć lewackim utopistom. Jest nim legitymizm – głos wołającego na puszczy o moralność w polityce. Głos żądający uznania Boskiego źródła każdej władzy i negujący siłę jako jej podstawę.

środa, 20 lutego 2019

Czy aby na pewno znamy naukę Kościoła o małżeństwie?

Czy aby na pewno znamy naukę Kościoła o małżeństwie?
Modernistyczne "duchowieństwo"

      Seksualność, zmysłowość, erotyka, przyjemność małżonków – w Kościele (gwoli ścisłości trzeba zaznaczyć iż w artykule jest mowa o kościele modernistycznym, niestety utożsamianym przez większość ludzi z katolickim - przyp. Redakcji RCR) mówi się na ten temat coraz więcej. Katolik niemal każdego dnia bombardowany jest wielką ilością tekstów o tej tematyce, nawet jeśli odwiedza wyłącznie katolickie portale internetowe. Czy tak rzeczywiście powinno być? Jak to się stało, że nagle zapomnieliśmy o ascezie i skromności?

Od początku swojej historii Kościół nauczał życia ascetycznego i praktykował je. W rzeczywistości jest to jedna z cech, która odróżnia go od świata i która w istocie potwierdza samą autentyczność jego wiary. Albowiem w jaki sposób mógłby on trwać i nawrócić takie mnóstwo na życie w czystości i umartwieniu, które jest tak niezgodne z upadłą naturą, gdyby wiara, jakiej naucza, była nieprawdziwa?

Ks. M. Wiśniewski: Głosowanie rodzinne

Chrystus Król


       Żydzi, chcąc rozbić i zniszczyć społeczeństwa chrześci­jańskie wmówili w nie, że najdoskonalszym ustrojem społeczno-państwowym jest demokracja i pięcioprzymiotnikowe głosowanie.

Fałsz wierutny! Najlepszy dowód, że dla siebie ciż sami żydzi zachowali ustrój skrajnie absolutystyczny, będący prze­ciwieństwem demokracji.

Narody chrześcijańskie poczynają z trudem wyzwalać się z fałszów żydowskich, narzucanych przez żydowsko-masońską „wielką” rewolucję francuską.
Jednym z objawów tego wyzwolenia jest odwracanie się od „równego, tajnego, powszechnego i jedno­stkowego” głosowania, a zwrot do głosowania rodzin­nego.

Zwrot ten najsilniej objawia się we Francji, gdzie dykta­tura żydowsko-masońska najboleśniej dała się we znaki i gdzie od wybuchu wojny światowej najwięcej pracuje powszechnie znany w świecie apostoł Serca Jezusowego, O. Mateo.

wtorek, 19 lutego 2019

Marsz w Hajnówce legalny! Sąd uchylił zakaz


https://medianarodowe.com/wp-content/uploads/2017/09/21732989_1501726379885060_1025614592_n-667x445.jpg

      Marsz w Hajnówce legalny! Sąd Okręgowy w Białymstoku uchylił w poniedziałek decyzję burmistrza zakazującą Marsz Żołnierzy Wyklętych.

    Przypominamy, że burmistrz podlaskiej Hajnówki Jerzy Sirak wydał 14 lutego decyzję zakazującą marszu, który 23 lutego planują zorganizować środowiska narodowe. 

Burmistrz w uzasadnieniu swojej decyzji podkreślał, że trasa planowanego marszu „po raz kolejny została ustalona przez organizatora przez miejsce newralgiczne z punktu widzenia społeczności prawosławnej” – cerkiewny sobór św. Trójcy. Hajnówkę w dużej części zamieszkuje mniejszość białoruska wyznania prawosławnego.

Postanowienie, które wydał dzisiaj sąd nie jest prawomocne. W ciągu doby można je zaskarżyć do sądu II instancji. Dwa lata temu władze w Hajnówce także chciały zakazać marszu, wówczas jednak w postępowaniu sądowym zakaz został ostatecznie uchylony. 

Michał Machynia: Jedyna taka przysięga…

 
       „…I ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Świętej Jedyny i Wszyscy Święci”.

       Wszyscy znamy doskonale wyżej przytoczony tekst przysięgi małżeńskiej jaką składają sobie nowożeńcy podczas uroczystej, ślubnej Mszy Świętej. Każdy z nas miał okazję ją wypowiedzieć podczas swojej ceremonii lub wysłuchać jej na ślubie kogoś bliskiego.

W tym miejscu warto rozważyć co naprawdę oznaczają te piękne słowa wypowiedziane względem drugiej osoby ( i nie tylko!!! ). Msza Święta to czas gdzie realnie doświadczamy obecności Boga Stwórcy w Trójcy Świętej Jedynego, Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Świętych, naszych patronów oraz aniołów stróżów. Największe Świętości zbierają się i słuchają co dwoje, śmiertelnych ludzi w tym ziemskim pielgrzymowaniu sobie obiecuje. Co więcej, para młoda prosi w słowach o pomoc w wypełnieniu zobowiązań względem siebie. Każdy głęboko wierzący człowiek zdaje sobie sprawę z tego komu zawierza najbliższą sobie osobę oraz ma ufność w tym, że Święci świadkowie ślubu w trudnych chwilach podadzą pomocną dłoń. Pamiętajmy także, że Bóg, pierwszy i najważniejszy gość ślubu w Dniu Sądu Ostatecznego rozliczy nas z wypełnienia tej przysięgi. Jezus Chrystus jasno wyjaśnił faryzeuszom, którzy chcieli podważyć Jego mądrość, że w oczach Boga człowiek wstępuje w stan małżeński tylko raz. Kolejne związki to cudzołóstwo, które jest jawnym przekroczeniem dziesięciu Przykazań Bożych i zerwaniem przymierza z Najwyższym. Skoro decydujemy się na ślub w pełnej powadze Kościoła katolickiego musimy mieć świadomość z wymagań tego co deklarujemy podczas przysięgi i, że nadejdzie taki czas, kiedy zostaniemy postawieni przed obliczem Stwórcy w celu weryfikacji tego jak się spisaliśmy.

poniedziałek, 18 lutego 2019

Rządy PiS – złote żniwa lobby żydowskiego w Polsce


        PiS jest partią pro-izraelską i pro-żydowską, a spolegliwość wobec racji stanu Izraela jest jego politycznym credo. Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie postępuje tak, jakby obrona i pielęgnowanie żydowskiej pamięci historycznej i żydowskich interesów były jednym z priorytetowych zadań państwa polskiego – pisze Marcin Skalski.

 Mimo gorących zaprzeczeń i oskarżeń o rozsiewanie fałszywych informacji, fakty pozostają nieubłagane: publiczne deklaracje lojalności wobec Izraela, masowe rozdawanie polskich paszportów jego obywatelom, pisanie ustaw pod dyktando izraelskich polityków – to tylko niektóre z przejawów uległość PiS-u wobec żydowskiego lobby. Za rządów tej partii wpuszczono do Polski wpływowe organizacje żydowskie, buduje się kolejne placówki lansujące żydowską wersję historii i przeznacza z budżetu państwa olbrzymie kwoty pieniędzy, faworyzując żydowskie dziedzictwo kosztem polskiego.

Lech Kaczyński zawsze był skrajnie pro-izraelski

„Musimy dokonać tutaj pewnej demonstracji, niezależnie od tego, czy będzie panował pokój czy będą leciały rakiety […] A więc dlatego żeby pokazać, że nam na stosunkach z Izraelem, na sojuszu, zależy w sposób szczególny. Armia polska jest obecna w Iraku w dużym stopniu ze względu na nasze związki z Waszyngtonem. Nasza armia jest obecna, ale będzie w znacznie większej liczbie obecna w Libanie z tych samych względów. Nasze odpowiednie służby współpracują na licznych odcinkach z waszymi, też ze względu na to, o czym przed chwilą mówiłem. I mogę państwa zapewnić, że chociaż rządy w Polsce się zmieniają, jak w każdym demokratycznym państwie, to polityka wobec Izraela się nie zmieni” – powiedział Lech Kaczyński podczas wizyty w Ziemi Świętej (gdzie w 1948 proklamowano państwo Izrael) 11 września 2006 roku.

77 lat temu Niemcy aresztowali o. Maksymiliana Kolbego


O. Maksymilian Kolbe. Fot. PAP/CAF
        77 lat temu rozpoczęła się droga franciszkanina o. Maksymiliana Kolbego ku męczeńskiej śmierci. 17 lutego 1941 r. Niemcy po raz drugi go aresztowali. Nie odzyskał już wolności. Trafił na Pawiak, a potem do Auschwitz, gdzie oddał dobrowolnie życie za współwięźnia. 

Rajmund Kolbe urodził się 8 stycznia 1894 r. w Zduńskiej Woli. Miał dwóch braci, starszego Franciszka i młodszego Józefa. W 1910 r. wstąpił do zakonu franciszkanów, gdzie przyjął imię Maksymilian. Dwa lata później rozpoczął studia w Rzymie. Tam w 1917 r. założył stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej. Do Polski wrócił dwa lata później.

W 1927 r. założył pod Warszawą klasztor-wydawnictwo Niepokalanów. Trzy lata później wyjechał do Japonii, skąd wrócił w 1936 r. Objął kierownictwo Niepokalanowa, który stał się największym klasztorem katolickim na świecie.

Areszt

We wrześniu 1939 r. niemieccy okupanci zawiesili funkcjonowanie Niepokalanowa. Po raz pierwszy aresztowali ojca Kolbego wraz z innymi franciszkanami. Umieścili ich w obozie w Amtlitz, a potem w Ostrzeszowie. Zwolniono ich 8 grudnia 1939 r. Kolbe natychmiast zajął się w Niepokalanowie przygotowaniem 3 tys. miejsc dla Polaków i Żydów wysiedlonych z Poznańskiego. Otworzył warsztaty naprawy zegarków i rowerów, wystawił kuźnię i blacharnię, zorganizował dział sanitarny.

niedziela, 17 lutego 2019

Jan L. Skowera: Porządek Boży porządkiem ziemskim. Państwo.       Podstawą porządku Bożego jest zasada trójosobowej postaci Boga Jedynego, jako Boga Ojca, Syna Bożego oraz Ducha Świętego. Na tych trzech filarach zbudowany jest porządek Boży wszechświata i ziemi, jest to porządek miłości. Do niego odwołuje się całe nauczanie Kościoła, jak i sama istota działania tej instytucji ziemskiej powołanej przez samego Boga decyzją Syna Bożego Jezusa Chrystusa, który ustanowił św. Piotra Swoim następcą na ziemi oraz wyznaczył na twórcę Kościoła Powszechnego mówiąc: „Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój…”

Syn Boży, a zarazem Syn Człowieczy, jako wysłannik samego Boga  wskazał ludziom zasady koegzystencji i ładu doczesnego życia tu na ziemi. Jezus Chrystus, tym samym sam Bóg, wyznaczając Swojego następcę, a  zarazem zwierzchnika Kościoła, wskazał na sposób jego organizacji. Ma on być instytucją hierarchiczną. To Piotr otrzymał misję tworzenia Kościoła, a nie całe grono Apostołów. Jemu powierzono zwierzchność nad wspólnotą. W innym miejscu Pan Jezus zapytany, czy jest Królem, odpowiedział twierdząco, zaznaczając, iż królestwo Jego nie jest z tego świata, co należy odczytać, iż królestwo, jako wyobrażalna forma bytu występuje w tym ziemskim i pozaziemskim wymiarze.

Polecamy książkę Michała Ostapiuka o kpt. Rajsie - Komendant "Bury"


Obraz może zawierać: 1 osoba, uśmiecha się, tekst 

           Długo wyczekiwana książka Michała Ostapiuka o kpt. Romualdzie Rajsie "Burym"  ukazująca historię jego życia i prawdziwą historię pacyfikacji skomunizowanych wiosek białoruskich. Książka, która - miejmy nadzieję - przekona nieprzekonanych. 

 
Wysyłka od 1 marca 2019 r.!

Polecamy!