Cytaty

* INTEGRALNY RZYMSKI KATOLICYZM * NACJONALIZM INTEGRALNY * NARODOWY SOLIDARYZM * UNIWERSALIZM * PRZEŁOM NARODOWY * EUROPA WOLNYCH NARODÓW *

PRZECIWKO KOMUNIZMOWI I KAPITALIZMOWI! ZA NARODOWYM SOLIDARYZMEM PAŃSTWA!

PORTAL PUBLICYSTYCZNY:

* INSTYTUTU N-R CHRISTUS REX

* RUCHU NARODOWO-RADYKALNEGO

Codziennik internetowy (wydarzenia - relacje - artykuły)

PRZEŁOM NARODOWY - jest to projekt polityczny łączący w sobie ideę hierarchiczną z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny i trwały

poniedziałek, 31 grudnia 2018

Małgorzata Jarosz: Kapitalizm do lamusa, niedziela dla Boga i rodziny, praca dla człowieka

 
        Związek Przedsiębiorców i Pracodawców opublikował niedawno wyniki badań dotyczących stosunku Polaków do całkowitego zakazu handlu w niedzielę. Wysunięte wnioski nie napawają niestety optymizmem.

Zdania Polaków w tej kwestii dzielą się mniej więcej równo po połowie. O ile na samo hasło „ograniczenie handlu w niedzielę” pozytywnie zareagowało 52% ankietowanych, to aż 65% z nich nie zgadza się na rozwiązanie, które ma wejść w życie w 2020 roku, polegające na całkowitym zakazie handlu w niedzielę. Skąd bierze się niechęć Polaków do omawianego tu zakazu? Odpowiedź na to pytanie jest rzecz jasna bardzo złożona. Niemałe znaczenie ma postępująca laicyzacja społeczeństwa. W Polsce zjawisko to nie jest co prawda tak intensywne, jak na Zachodzie, jednak pomimo tego, że w każdą niedzielę polskie kościoły wypełnione są po brzegi, to te same osoby drugą część dnia bardzo często spędzają w galerii handlowej.

Sami chcą się zaczipować. Nowej „modzie” uległo już 4 tys. Szwedów


Sami chcą się zaczipować. Nowej „modzie” uległo już 4 tys. Szwedów
     Szwedzi zaczynają rozpowszechniać „modę” na chipowanie. Uległo jej już blisko 4 tys. osób, które nie przejmują się takimi zagrożeniami jak inwigilacja czy wyciek danych.

Jak podała TVP Info, w Szwecji na wszczepienie podskórnych chipów zdecydowało się dotąd niemal 4 tys. osób. Ulegli oni pokusie na „ułatwienie sobie życia” poprzez skumulowanie wielu usług w jednym mikrochipie.

Urządzenie - najczęściej wszczepiane w skórę między palcem wskazującym a kciukiem – zastępuje np. kartę bankową, bilet komunikacyjny, różnorakie wejściówki czy kartę biblioteczną. Chipem można też otwierać drzwi mieszkania czy pojazdu.

niedziela, 30 grudnia 2018

Radosław Osenkowski: Bezkompromisowy idealizm


Znalezione obrazy dla zapytania idealizm
      Coraz częściej możemy się spotkać z twierdzeniem, wedle którego nacjonaliści powinni kierować się przede wszystkim pragmatyzmem. Chłodne spojrzenie, powolna praca, taktyczne sojusze i odrzucenie głosu serca i sumienia na rzecz zdroworozsądkowej analizy faktów. Koniec ze zwalczaniem zła w każdej jego postaci, pora na wybieranie tego mniejszego. Koniec z marzeniami o narodowej rewolucji i zniszczeniu demoliberalnego systemu, pora na działania mające na celu jego zmianę. I wreszcie koniec z radykalizmem, pora na przypodobanie się zmanipulowanemu społeczeństwu w nadziei, że w ten sposób zdołamy do niego nareszcie dotrzeć i chociaż w niewielkim stopniu naprostować.

Zdaniem wielu osób, które rzekomo życzą dobrze naszemu środowisku, a także (o zgrozo) wywodzą się z niego, lub je współtworzą, jest to jedyny sposób na osiągnięcie sukcesów. Droga prowadząca do celu musi być pełna ustępstw i kompromisów, inaczej nigdy jej nie pokonamy. Aby zwyciężyć musimy „dorosnąć” i pogodzić idealizm z realizmem, odrzucić to, co czyni nas wyjątkowymi na tle innych.

Rocznica śmierci kpt. Romualda Rajsa ps. "Bury"


Obraz może zawierać: 4 osoby, tekst

         69 lat temu 30 grudnia 1949 r. o godz. 19:45 został wykonany wyrok śmierci na kpt. Romualdzie Rajsie ps. „Bury”. Wykonawcą wyroku był kat - więzienny oprawca sierż. Aleksander Jurczuk, Białorusin. Były członek Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi, uczestnik dywersji antypolskiej we wrześniu 1939 r., partyzant sowieckiego oddziału im. Dzierżyńskiego, odpowiedzialny za pacyfikacje polskich rodzin w czasie okupacji niemieckiej, po wojnie funkcjonariusz Białostockiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Ma swój grób na cmentarzu w Dubinach, pow. Hajnówka – miejsce pochówku jego ofiar nieznane! Lekarz oraz Naczelnik więzienia mają swoje groby na Cmentarzu Miejskim w Białymstoku przy ul. Władysława Wysockiego 63.

sobota, 29 grudnia 2018

Kalina Zawada: Radykalny, czyli jaki?

Znalezione obrazy dla zapytania radykalny 
       Język, którym posługujemy się w mowie, jest także językiem, jakim myślimy. Pojęcia zawarte w słowach i przypisane im skojarzenia wpływają na postrzeganie świata, formułowanie się przekonań i wreszcie – zajmowanie określonej postawy wobec ludzi i świata.

Oprócz tego, że nazwy desygnują pewne obiekty, wiążą się także z osobistymi doświadczeniami, czy utrwalanymi przez kulturę i wychowanie, afektami. W konsekwencji pewne słowa kojarzą się pozytywnie i atrakcyjnie, inne natomiast wzbudzają niechęć.

Radykalny, słowo pochodzenia łacińskiego (radix) dosłownie oznacza korzeń, pochodzenie. Etymologia nie przywodzi zatem konotacji budzących wątpliwość czy sprzeciw. Bardzo ważne jest dookreślenie radykalnego kontekstu myśli nacjonalistycznej, gdzie radykalizm, jak podaje A. Rzepiński: to nic innego jak dążenie do prawdy. Zgodnie z etymologią słowa »radykalny« – oznaczający – dogłębną analizę rzeczywistości, formułowanie rozwiązań.

Kolejna pikieta pro-life w Gliwicach

W dniu 27 grudnia 2018 roku o godzinie 17.00 zebraliśmy się przed Szpitalem Wielospecjalistycznym w Gliwicach przy ulicy Kościuszki 1 na cyklicznej pikiecie w obronie mordowanych nienarodzonych dzieci. 

Nasza obecność wzbudzała zainteresowanie przejeżdżających nieopodal kierowców, co jakiś czas pozdrawiających nas klaksonem. Podczas trwania pikiety mającej bardzo spokojny przebieg przechodzący obok nas przechodnie z ciekawością oglądali baner, robili zdjęcia i czytali zawarte na  banerze informacje. O godzinie 18.30 zakończyliśmy pikietę.

Dziękujemy wszystkim obecnym i zapraszamy na następną akcję w obronie nienarodzonych. O terminie poinformujemy na stronie internetowej.

Tekst: Tomasz Jazłowski

piątek, 28 grudnia 2018

Miejsce narodzenia Zbawiciela. Rok Boży w liturgji i tradycji Kościoła świętego


      Betlejem! Jak miło i majestatycznie położone, wspanialsze nieomal i piękniejsze, niż obraz, który tworzy sobie o niem nasza wyobraźnia. Na wyniosłych grzbietach górskich biegnie długa linja jego domków, przerywana niejednym pysznym gmachem, kościołami, klasztorami i szkołami. Wewnątrz co prawda nie wygląda miasteczko lepiej niż inne miejscowości palestyńskie. Domy brzydkie i opuszczone, ulice brudne i tak wąskie, że trudno pojazdom się wyminąć, ale w zachowaniu się jego mieszkańców jest coś szlachetnego i ujmującego. Barwnie przybrane niewiasty słyną z piękności i stroju. Powiewny welon spływa z wysokiej i sztywnej ich czapki, wieńczonej naszytemi monetami. Z obu stron zwieszają się jeszcze ciężkie sznury monet. Mieszkańcy miasteczka wyrabiają z perłowej masy, z pestek lub drzewa oliwnego, z „kamienia Mojżesza” (kamień z wosku ziemnego) różańce, krzyże i inne dewocjonalja. Sprzedają je w Jerozolimie, a przez pielgrzymów rozchodzą się one po całym świecie.

Bartosz Minge: Powstanie WIelkopolskie


Znalezione obrazy dla zapytania powstanie wielkopolskie
      “Musimy krzewić wśród nas ducha zdobywców, a psychikę obrony i cierpiętnictwa zamienić w wolę zwycięzców”- te słowa podpułkownika Macieja Kalenkiewicza najlepiej oddają sposób w jaki Polacy powinni myśleć o zrywie, który 100 lat temu pozwolił powrócić kolebce polskiej państwowości do macierzy. Historycy i eksperci są zgodni, że mimo spontanicznego wybuchu było to jedno z najbardziej przemyślanych i dobrze zorganizowanych powstań w historii Polski.

Żeby zrozumieć fenomen rebelii wielkopolskiej należy cofnąć się do źródeł jej wywołania. Kończący I wojnę światową rok 1918 zostawił w Polsce chaos. Na południowym- wschodzie trwały walki z Ukraińcami o Lwów i Galicję, na północnym- wschodzie poza granicami kraju pozostawała Wileńszczyzna. Na zachodzie trwał konflikt z Czechami o Śląsk Cieszyński, a Wielkopolska i terytorium na zachód od niej pozostawało pod niemiecką okupacją. W Poznaniu funkcjonowała Naczelna Rada Ludowa – uznawana za legalną władzę państwową, jednak Niemcy nie zamierzali oddać za darmo bogatych ziem Wielkopolski. Początkowo NRL opowiadało się za pokojowym przejmowaniem ziem zaboru pruskiego, jednak z biegiem czasu musiało zmienić swoje stanowisko.

czwartek, 27 grudnia 2018

Tomasz Jazłowski: NAJŚWIĘTSZA OFIARA OŁTARZA


       Msza Św. od wieków w Kościele Katolickim była uważana za Ofiarę, która jest uobecnieniem Ofiary Chrystusa na Krzyżu. Nigdy nie było mowy o protestanckiej (a zarazem heretyckiej) doktrynie mówiącej, iż Msza Św. jest tylko wspomnieniem Ostatniej Wieczerzy.

Niestety po Soborze Watykańskim II, kiedy to Kościół uległ ogromnej liberalizacji, liturgia także uległa jakże gorszącej zmianie. Zniesiono ołtarze – wniesiono stoły. Celebrujący obrócili się tyłem do tabernakulum a przodem do ludzi, co oznaczało nic innego jak to, iż to człowiek a nie Bóg stał się centralną postacią w nowej liturgii. Została zniesiona hierarchia podczas Mszy Świętej. Podczas odprawiania Mszy Św. Wszechczasów ksiądz stał tyłem do ludu, twarzą ku Chrystusowi, wierni modlili się a Kapłan ich modlitwy ofiarowywał Miłosiernemu Bogu. Obecnie w Novus Ordo Missae (NOM) celebrant nie jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi lecz jest Przewodniczącym Zgromadzenia Ludu Bożego. Zwrócony twarzą ku ludowi prowadzi z nim dialog. W NOM zniesiono wiele modlitw uwidaczniających różnicę pomiędzy kapłanem a wiernymi. Wprowadzono całkiem nowe, uproszczone szaty liturgiczne, w liturgii zniesiono używanie języka łacińskiego – uniwersalnego języka Kościoła Katolickiego, scalającego i jednoczącego Kościół na całym świecie, usunięto piękny i uświęcony wielowiekową tradycją śpiew gregoriański. Język łaciński zastąpiono językami narodowymi, co było m.in. spełnieniem jednego z żądań heretyka Lutra.

„Andrzej Duda. Biografia prawdziwa” – Jerzy Robert Nowak

         Książka prof. Jerzego Roberta Nowaka nie jest właściwie biografią w pełnym tego słowa znaczeniu ale bardziej komentarzem do politycznych poczynań prezydenta III Rzeczpospolitej, zwłaszcza tych z ostatniego czasu. Autor bardzo często posługuje się cytatami prawicowych publicystów pisujących także na łamach przychylnych rządowi wydawnictw.

Jerzy Robert Nowak znany jest w kręgach prawicowo-narodowych jako autor i vloger, często pojawia się w otoczeniu takich komentatorów jak Stanisław Michalkiewicz, Grzegorz Braun czy Witold Gadowski, tworzących swego rodzaju mały prawicowy salonik.

Czymś co rzuca się w oczy jest częste dość emocjonalne podejście do tematu co objawia się używaniem sformułowań charakterystycznych w pewnych kręgach komentatorów. Książka opisuje podejmowane przez Andrzeja Dudę decyzje, które wywoływały zdumienie i niezadowolenie nawet wśród prawicowego elektoratu jak np. sprawa zawetowania ustawy o sądownictwie, którą prof.  Nowak pokazuje w świetle zdrady swoich wyborców, nielojalności wobec partii, która wypromowała krakowskiego prawnika i doprowadziła go do najwyższego urzędu w państwie. Zwraca on uwagę na próby lawirowania prezydenta pomiędzy różnego rodzaju środowiskami wyborców, przymilaniem się do elektoratu lewicowego czy wręcz postkomunistycznego kosztem tzw. wyborców patriotycznych. Krótko opisane jest także droga Dudy do fotela prezydenta oraz relacje z jego promotorami w ramach PiS.

środa, 26 grudnia 2018

Dominik Kowalski: Separatyzm

Znalezione obrazy dla zapytania multi kulti  
        „To, że rodzaj ludzki składa się z mozaiki ras i kultur jest istotą wspólnego instynktu. I choć jest to niewiarygodne, to są tacy, którzy chcieliby zniszczyć to bogactwo ras ludzkich dlatego tylko, aby zastąpić je pozbawionym korzeni i tożsamości konformizmem, gdzie pojęcia rasy, narodu i kultury będą bez znaczenia. Innymi słowy, taka wielorasowość próbuje zniszczyć żywy grunt, w którym zakorzenione są wszystkie narody i gdzie zawarty jest ich byt i tożsamość”.

W czasach promocji multikulturalizmu i źle pojmowanej tolerancji coraz większe spustoszenie sieje chora idea łączenia odmiennych ras i kultur w jedną całość. Konsekwencje takiego stanu rzeczy są widoczne gołym okiem. Czyni on ogromne szkody, niszczy europejskie społeczeństwa i narody. Idealny przykład tych procesów stanowi Francja, gdzie co jakiś czas kolorowi imigranci wszczynają zamieszki, a społeczeństwo jest silnie zatomizowane. Konflikty zachodzą nie tylko między rdzennymi a imigrantami, ale również pomiędzy ludnością napływową(jak np. podczas zamieszek na przedmieściach Paryża i innych miast Francji, gdzie dochodziło do walk Murzynów i Żydów). W krajach, w których zezwolono na osiedlanie się odmiennej rasowo i kulturowo ludności, życie społeczne uległo brutalizacji, a przestępczość znacząco wzrosła.

Jak się czujecie teraz żydzi?


Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i ludzie stoją 

"Sąd Najwyższy Rosji powiedział żydowskiemu kłamstwu – nie, pomimo rezolucji ONZ w sprawie „Holocaustu”!

        Okazuje się, że w kwietniu 1945 roku w obozie Oranienburg (niedaleko Berlina) Armia Czerwona zdobyła dokumenty całego systemu niemieckich obozów koncentracyjnych w czasie wojny! Do czasów „jawności” i „pieriestrojki” (do 1985 roku) dostęp do tych dokumentów mieli tylko żydowscy badacze, ale nie byli oni zainteresowani w ujawnieniu kłamstwa zachodnimi mediom odnośnie Holocaustu. Jak się okazało, całkowita liczba więźniów, którzy zginęli w niemieckich obozach w całym systemie od jego powstania w 1935 roku, aż do jego katastrofy pod koniec 1944 i początku 1945 roku wyniosła 403.713 osób. Znana jest dokładna liczba Żydów zmarłych i zabitych w największym nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz (Oświęcim) – 38.031 osób! 

A przecież syjonistyczna propaganda nazywała Auschwitz najstraszniejszym ze strasznych „obozów śmierci” i wskazywała na śmierć w obozie 4 milionów Żydów…


OD REDAKCJI:  Hm, ciekawy tekst...

wtorek, 25 grudnia 2018

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ONR z 23.12.2018 r.


Podobny obraz
      Przez ostatnie pół roku Obozowi Narodowo-Radykalnemu przewodniczył Kierownik Główny, kol. Tomasz Dorosz, wraz z powołanym przez siebie Zarządem Głównym.

Kierownik Główny i członkowie Zarządu Głównego pełnili swoje funkcje od 30 czerwca do 23 grudnia br. W ciągu tego półrocza następowały dwie zmiany w składzie Zarządu Głównego.

W dniu dzisiejszym, mając na uwadze różnice zdań w wizji rozwoju Obozu Narodowo-Radykalnego, kol. Tomasz Dorosz zrzekł się swojej funkcji oraz członkostwa w organizacji.

Życzenia Bożonarodzeniowe


poniedziałek, 24 grudnia 2018

Prof. Jacek Bartyzel: Dlaczego Polska w 1918 roku nie odrodziła się jako monarchia?

       Jaki był ustrój Pierwszej Rzeczpospolitej w jej schyłkowych latach? Jakie znaczenie dla przyszłości Polski miał Kongres Wiedeński? Jakie siły polityczne opowiadały się za restauracją monarchii w czasie Wielkiej Wojny? Jaki ustrój zapowiadała Rada Regencyjna, ogłaszając niepodległość Polski? Czy o formie rządu, która wyłoniła się jesienią 1918 roku, zadecydowało miesięczne opóźnienie działań obozu zachowawczego? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w wystąpieniu pana prof. Jacka Bartyzela wygłoszonym 6 października 2018 roku podczas warszawskiej konferencji 100-lecie ogłoszenia deklaracji niepodległości Królestwa Polskiego przez Radę Regencyjną. Polska idea monarchiczna w latach 1918-2018 zorganizowanej przez środowisko Polskich Konserwatystów.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem.

Za:  http://www.legitymizm.org/multimedia-dlaczego-polska-nie-odrodzila-sie-jako-monarchia

Oświadczenie JKM króla Francji i Nawarry Ludwika XX w sprawie ruchu żółtych kamizelek - Cercle Robert de Baudricourt


Francuzi, moi drodzy rodacy

       W związku z tym, że z tygodnia na tydzień na całym terytorium kraju coraz bardziej rozprzestrzenia się kontestatorski ruch protestu „żółtych kamizelek”, chciałbym wyrazić moją solidarność i głębokie współczucie dla tych, którzy cierpią, pozbawiani są środków do życia, usuwani ze stanowisk, poniżani i pozbawiani Nadziei, a nie dysponują innymi sposobami przedstawienia swojego stanowiska poza udziałem w manifestacjach, gdzie wyrażają swoje rozczarowanie, trwogę i gniew. Owi Francuzi tworzą milczącą większość, która nie odzywała się od dziesięcioleci, w związku z czym niektórzy zapomnieli o jej istnieniu. Dzisiaj lud francuski powstaje, aby bronić swojego sposobu życia i swojej godności.

Istotne jest, aby zrozumieć go i liczyć się z jego uzasadnionymi aspiracjami.
Rzecz jasna, należy potępić gwałtowne zachowania ekstremalnych grup, wykorzystujących esencjonalnie ludowy ruch dla destabilizacji Państwa, i zakazać ich. Owa przestępcza i bezpłodna przemoc służy jedynie tym, którzy nie chcą zrozumieć głosu ludu.

niedziela, 23 grudnia 2018

prof. Jacek Bartyzel: Smród i wycie muezzinów*

Znalezione obrazy dla zapytania prof bartyzel       Pierwsza, arabska, inwazja islamu (VII-VIII wiek) zniszczyła 4/5 ówczesnego chrześcijaństwa, kwitnącego na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce, opanowała nawet prawie całą Hiszpanię, a zatrzymać udało się ją dopiero za Pirenejami, z drugiej zaś strony pod murami Konstantynopola, a próba kontrofensywy ze strony chrześcijańskiego Zachodu w XI-XIII wieku ostatecznie się nie powiodła.

Druga, turecka, inwazja islamu (XV-XVII wiek) zdobyła Konstantynopol, opanowała całe Bałkany oraz większą część Węgier. Zatrzymali ją dopiero Jan Austriacki pod Lepanto, Jan III Sobieski pod Wiedniem i Eugeniusz Sabaudzki pod Zentą.

Trzecia inwazja na Europę, dokonująca się bez wystrzału teraz, opanowuje już główne stolice i całe mniejsze miasta, nie napotykając żadnego oporu i prawie nie znajdując już chrześcijan. Przeciwnie: rządy, które zdradziły swoje ludy, prześladują wyłącznie swoich własnych obywateli za nieśmiałe nawet słowa dezaprobaty. Gdzie więc ta inwazja się zatrzyma i czy w ogóle gdzieś się zatrzyma?
A teraz spójrzmy na to z punktu widzenia kultury.

Brudziński jak Morawiecki, oszalał! Szykuje się inwigilacja totalna. PiS chce represji za poglądy

      Jak pisze dzisiejsza „Rzeczpospolita” rząd Mateusza Morawieckiego pracuje nad nowymi przepisami, które umożliwią większą inwigilację obywateli. To pokłosie m.in. materiału TVN o wafelkowych neonazistach, którzy pod osłoną lasu świętowali urodziny austriackiego akwarelisty.

Po materiale TVN na temat wafelkowych nazistów, zwanych też „Waflen SS”, wiadome media podniosły krzyk domagając się reakcji od ministra spraw wewnętrznych Joachima Brudzińskiego. O nowych pomysłach przygotowywanych przez rząd, pisze „Rzeczpospolita”: Surowsze kary i możliwość inwigilacji operacyjnej grup neonazistowskich.

Wszystko zaczęło się od tego, że minister Joachim Brudziński, jak na lewicowca z PiS przystało, doprowadził do powstania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Propagowaniu Faszyzmu i Innych Ustrojów Totalitarnych. Po miesiącach obrad zespół doszedł do wniosku – trzeba przeprowadzić zmiany w prawie.

Zmiany w prawie mają pozwolić na „skuteczniejsze ściganie sprawców przestępstw propagowania ustrojów totalitarnych (faszystowskiego, neonazistowskiego czy komunistycznego)”. – Brak jest penalizacji propagowania ideologii totalitarnej opowiadającej się za użyciem przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne – ocenił zespół.

sobota, 22 grudnia 2018

Karina Kabacińska: Początki harcerstwa w Polsce


       Rozwój moralny, religijny i fizyczny młodego człowieka oraz krzewienie patriotyzmu – takie cele przyświecały ruchowi skautowemu, który powstał w 1907 roku. Tego roku w Anglii odbył się pierwszy obóz dla chłopców, w czasie którego założyciel skautingu – Robert Baden-Powell, miał okazję sprawdzić w praktyce, czy jego pomysł na organizację młodzieżową ma szanse powodzenia. Jak się wkrótce okazało, był to strzał w dziesiątkę, a ruch skautów w krótkim czasie zyskał rzesze członków.

Do R. Baden-Powella i skautingu jeszcze powrócimy, najpierw jednak wspomnijmy o organizacjach, które traktować można jako poprzedniczki skautingu. Należały do nich „Brygada Chłopięca” (ang. „The Boys Brigade”) i Indianie Puszczańscy (ang. Woodcraft Indians). Pierwsza z nich powstała w 1882 roku w Glasgow. Jej celem było dotarcie do dzieci pochodzących ze środowiska robotniczego i wpojenie im dobrych wartości religijnych i moralnych. Organizacja ta miała anglikańskie oblicze, ponieważ to duchowni tego wyznania sprawowali nad nią opiekę. Należeli do niej chłopcy w przedziale wiekowym 12-17 lat. Był to organizacja paramilitarna, której struktura także była inspirowana wojskiem. Podstawowymi jednostkami były kompanie, te zaś wchodziły w skład batalionu. Organizacja Indian Puszczańskich natomiast, została założona w 1902 roku w Stanach Zjednoczonych przez Ernesta Thompsona Setona. Proponowała ona młodzieży życie w zgodzie z naturą, na wzór plemion indiańskich. Stawiała na rozwój fizyczny i moralny w połączeniu z szacunkiem do natury i kształtowaniem umiejętności potrzebnych do sprawnego funkcjonowania na łonie natury (krzesanie ognia itp.). Młodzież wybierała spośród siebie liderów, którzy mieli za zadanie pomagać i przewodzić swoim kolegom. W 1906 roku E. Seton spotkał się z Baden-Powellem, a potem został jego współpracownikiem.

Bartosz Poznański: Uderz w liberalizm

        Lata zniewolenie Polaków przez PRL- owski reżim wpoiły kolejnym pokoleniom rodaków, że im coś jest bardziej – w teorii – odległe od socjalizmu, tym jest lepsze.

Wskutek tego znaczny odsetek narodu uwierzył, że liberalizm gospodarczy jest jedyną słuszną drogą, która zapewni Polakom dobrobyt i godne życie. Część młodego pokolenia – pod wpływem działania liberalnych intrygantów – uwierzyła nawet, że liberalizm jest do pogodzenia z nacjonalizmem. Niektórzy poszli nawet o wiele dalej i zaczęli uważać, iż da się pogodzić z narodowym radykalizmem. Jest to oczywista głupota, ponieważ liberalizm zawsze reprezentować będzie przeciwstawne do narodowego radykalizmu postawy.

Wielu Polaków opowiada się przeciwko ściąganiu do Polski imigrantów. Niestety prawicowa propaganda zaciemnia obraz tego, kto, w rzeczywistości, ściąga do kraju tychże przybyszów. W Polsce nie ma mitycznego „socjalu”, dla którego mieliby się tu osiedlać cudzoziemcy. Jest za to wielu przedsiębiorców, tzw. „Januszy Biznesu”, którzy, aby nie podnieść nawet minimalnie pensji swoim pracownikom, wolą zatrudnić i zapewnić przyjazd nad Wisłę i Wartę setką tysięcy Ukraińców czy dziesiątką tysięcy obywateli Bangladeszu, Indii czy – w niedalekiej przyszłości – Filipin i innych krajów bliższego lub dalszego wschodu. Z tego też powodu działają oni przeciwko nie tylko monoetniczności, ale i zwykłej jednolitości narodowościowej Polski.

piątek, 21 grudnia 2018

Szturmowcy w Paryżu - relacja z rewolucji "żółtych kamizelek"

Znalezione obrazy dla zapytania żółte kamizeli nacjonalizm
   
        Przez prawicowe media przetoczyła się fala oburzenia na wieść o płonących ulicach Paryża. Skrytykowano żywiołowe protesty nazywając je upadkiem cywilizacji i zdziczeniem obyczajów. Używano przy tym porównań ze spokojnym Marszem Niepodległości, podczas którego w geście buntu przeciwko prezydent Warszawy odpalono race.... Oczywiście na spokojnie i z godnością. Polska prawica cieszy się, że wreszcie skończyły się „burdy”, a Polacy buntują się nie okazując większego niezadowolenia. W przeciwieństwie do tych dzikich Francuzów.

O co właściwie walczy dziś naród francuski? Podwyżki cen paliwa okazały się iskrą, która zapaliła cały kraj. Nie paryskie przedmieścia, które słyną z bezsensownej przemocy kolorowych imigrantów, ale starą, białą Francję. Prowincję. Prostych ludzi. Rolników, małych sklepikarzy, robotników, studentów, uczniów. Otworzono puszkę Pandory.

Co łączy PiS i opozycję? Nienawiść do polskiego nacjonalizmu


Znalezione obrazy dla zapytania antypis 

         W ubiegłym roku pod Wodzisławiem Śląskim zorganizowano żenujący teatrzyk, który jak się później okazało sfinansowała pewna liberalna stacja telewizyjna z amerykańskim kapitałem. Karykaturalne nagrania zrobione pod przygotowany scenariusz posłużyły następnie do rozpoczęcia zorganizowanej nagonki na polskich nacjonalistów.

W nagonce tej równie chętnie uczestniczył rząd PiS, politycy liberalnej opozycji, jak i pewnien "narodowy" poseł, który jako pierwszy zaproponował wprowadzenie w Polsce swoistej "policji myśli". Centroprawicowe władze pomysł penalizacji prywatnego wygłaszania nieprawomyślnych chętnie podchwyciły i powołały międzyresortowy zespół ds. walki z nacjonalistami. Po roku owocnej współpracy między ABW, KGP, MSW oraz ministrem ds. równego traktowania(!) poznajemy w końcu pierwsze propozycje zmian w polskim prawie.

czwartek, 20 grudnia 2018

Św. Tomasz z Akwinu: Sędziom wolno nakładać kary


 
     Ponieważ niektórzy ludzie lekceważą kary przez Boga nałożone, gdyż pogrążeni w rzeczach zmysłowych troszczą się tylko o to, co widzą, dlatego rozporządziła Opatrzność Boża, by na ziemi byli ludzie, którzy by przymuszali do zachowania sprawiedliwości karami doraźnymi i działającymi na zmysły. I jest jasne, że ci ludzie nie grzeszą, gdy karzą złych. Nie grzeszy bowiem ten, kto czyni sprawiedliwość . Jest zaś rzeczą sprawiedliwą karać złych, przez karę bowiem wina zostaje naprawiona, jak wynika z tego, co powiedzieliśmy powyżej [III, 140]. A zatem sędziowie, którzy karzą złych, nie grzeszą.
 
  Co więcej. Ludzie, którzy na ziemi są ustanowieni nad innymi, są jakby wykonawcami Opatrzności Bożej; Bóg bowiem, z rozporządzenia swej opatrzności, wykonuje wyższe rzeczy przez niższe, jak wynika z tego, co powiedziano powyżej [III, 77n]. Nie grzeszy zaś ten, kto wykonuje rozkaz Opatrzności Bożej. Tak się zaś rzeczy mają z rozporządzenia Opatrzności Bożej, że dobrzy otrzymują nagrodę, a źli karę, jak widzimy z tego, co powiedzieliśmy powyżej [III, 140]. Ci więc, którzy są postawieni nad innymi, nie grzeszą przez to, że dobrych nagradzają a złych karzą.

OBŁAWA - Żołnierze Wyklęci (2018) - film

środa, 19 grudnia 2018

Ruchy tektoniczne na prawicy. Czy PiS straci monopol?

Znalezione obrazy dla zapytania anty pis 
         Czy spełnia się „czarny sen” Jarosława Kaczyńskiego? Na scenie politycznej występują bowiem ruchy, mające tworzyć formacje polityczne zdolne częściowo zagospodarować dotychczasowy elektorat PiS. Czy to może się udać?

Czy alians Janusza Korwin-Mikkego i narodowców może zaskakiwać? Czy dziwi powstanie eurosceptycznej formacji Ruch Nowa Europa? Czy jest coś niezwykłego w tym, że kilka dni temu Marek Jurek ogłosił powstanie Komitetu Akcji Wyborczej Chrześcijańskiego Kongresu społecznego?

Zawiedzeni PiS-em
Obóz Zjednoczonej Prawicy zawiódł nadzieje przynajmniej części wyborców. Gdy posłowie Prawa i Sprawiedliwości zasiadali w opozycyjnych ławach robili wszystko, by pozyskać głosy konserwatywnego elektoratu. Regularnie demonstrowali światopogląd bliski tradycji, sprzeciwiając się aborcji czy krytykując szerzenie ideologii gender w polskich szkołach i przedszkolach. Od kiedy jednak PiS wraz z koalicjantami zdobyło władzę, prędko zapomniało o deklarowanych wcześniej wartościach, co słusznie wywołuje niezadowolenie licznych środowisk konserwatywnych.

Marek Austyn: Paryż, Bruksela,… Warszawa? Nadchodzą polskie „żółte kamizelki”

 Paryż, Bruksela,… Warszawa? Nadchodzą polskie „żółte kamizelki”  
        Państwo nigdy nie będzie w stanie oddać obywatelom pieniędzy wcześniej im zabranych. Nic nie zmieni obdarowywanie społeczeństwa kolejnymi socjalnymi dodatkami czy bonifikatami, mającymi tylko przesłonić rosnące koszty utrzymania. Szczególnie, że Polska chce stać w pierwszym szeregu eko-innowacji. Za taki luksus trzeba słono zapłacić. Spadnie to, jak zwykle, na szeregowego podatnika. W końcu jednak granica krytyczna zostanie przekroczona i „żółte kamizelki” pojawią się również na polskich ulicach. Pozostaje pytanie: kto nimi pokieruje? Czysta ekonomia czy też antyrządowa opozycja, szukająca „przy okazji” własnych politycznych korzyści?

- Będą podwyżki emerytur! Takich jeszcze nie było… A to znaczy, że wszystko będzie drożej… dużo drożej – dotąd ten wskaźnik był nieomylny. Za rewaloryzacją zawsze szły większe koszty utrzymania, pożerające dodatkowo otrzymane grosze. Teraz podwyżka dla seniorów ma wynosić nie mniej niż 70 złotych… Oby tym razem „nos emeryta” jednak się pomylił – inaczej oznaczałoby to bowiem drastyczny wzrost kosztów życia nad Wisłą.

wtorek, 18 grudnia 2018

Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Wyklętych: decyzja Rafała Trzaskowskiego ws. nazw ulic w Warszawie jest hańbiąca

Znalezione obrazy dla zapytania trzaskowski
Rafał Trzskowski
       
       Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Wyklętych apeluje, by bohaterowie antykomunistycznego podziemia i opozycji demokratycznej pozostali patronami stołecznych ulic. W liście do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego czytamy o "hańbiącej decyzji" władz stolicy związanej z wykonaniem wyroku NSA, który uchylił 44 zarządzenia wojewody zmieniające nazwy ulic w Warszawie na mocy ustawy dekomunizacyjnej. 

W czwartek stołeczni radni Koalicji Obywatelskiej nie zajęli się stanowiskiem PiS w sprawie dekomunizacji nazw stołecznych ulic. Radni opozycji apelowali o pozostawienie patronów, powołanych zarządzeniami wojewody. 

Tomasz J. Kostyła: Agencja pocztowa

Znalezione obrazy dla zapytania kostyła 
       Agencja pocztowa. Mała kanciapa wciśnięta w parter jednego z bloków na dużym osiedlu. Dwie osoby przede mną w kolejce i już mały tłok. Za mną jedna kobieta, którą wyprzedziłem idąc tutaj. Stoi trzęsąc się, a ja wyczuwam od niej woń moczu, niemytego ciała, przepalonych płuc i popsutych zębów. Nawet jej nieuczesane siwe włosy pożółkły od tych petów. Ale nic; stoję pokornie, bowiem już widzę, że to się szybko nie skończy.

Rozglądam się. To typowy kram osiedlowy jakich miliony, niemalże ze wszystkim co można sprzedać ludziom z betonu. Od butów sportowych i legginsów w panterki po komisowe książki. W dodatku gazety różnego rodzaju. Prasa prawa i prasa lewa, typowe mózgojeby z kolorowymi okładkami dla emerytów i znudzonych matek. Ale też pornografia, motoryzacja, kulinaria, zdrowie, sport- słowem połapać się nie idzie, kto dzisiaj z kim sypia, kto kogo zdradza, kto się spuścił, a kto zginął w wypadku. Stojąc pokornie przeglądam cały regał od podłogi po sufit. Dziwne, że ludzie chcą to kupować, jak można stojąc przy okienku wyczytać wszystko z pierwszych stron. Dzisiaj dowiaduję się jak radzić sobie ze stresem, jak wydłużyć penisa, czym ujędrniać pośladki, co zrobić, aby u szcześćdziesięcioletniej kobiety wagina była nadal wilgotna. 

poniedziałek, 17 grudnia 2018

16.12.1981! Górnicy z Kopalni Wujek pamiętamy o Was!

       37 lat temu 16 grudnia 1981 roku doszło do pacyfikacji Kopalni Węgla Kamiennego "WUJEK" w Katowicach. 

Górnicy strajkowali przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Podczas pacyfikacji użyto oddziałów wojska i milicji , oraz specjalnego oddziału ZOMO , który otworzył ogień do strajkujących.

Zginęło 9 górników , 22 zostało postrzelonych, nigdy nie ustalono dokładnej liczby innch rannych.

Dla Józefa Czekalskiego, Krzysztofa Gizy, Ryszarda Gzika, Bogusława Kopczaka, Zenona Zająca, Zbigniewa Wilka, Andrzej Pełki, Jan Stawisińskiego i Joachima Gnidy była to ostatnia szychta w życiu. 

4. rocznica śmierci Kazimierza Świtonia - twórcy Wolnych Związków Zawodowych Górnego Śląska


Podobny obraz
        W dniu 16 grudniu 2018 przedstawiciele Instytutu Narodowo-Rojalistycznego Christus Rex odwiedzili katowicki cmentarz, na którym znajduje się grób sympatyka naszego Ruchu, śp. Kazimierza Świtonia. Odmówiliśmy modlitwę oraz chwilą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłego. Ostatnie słowa, jakie na spotkaniu przed śmiercią skierował do dwóch naszych kolegów, brzmiały: pamiętajcie o mnie! 

Panie Kazimierzu: PAMIĘTAMY I NIE ZAPOMNIMY! 

KAZIMIERZ  ŚWITOŃ - Mój życiorys

niedziela, 16 grudnia 2018

Michał Wałach: Polska pod rządami partii rośnie w siłę


      Polska pod rządami partii rośnie w siłę, a pomimo pewnych przejściowych trudności, odnosimy sukces za sukcesem. „Możemy z ufnością patrzeć w przyszłość, idziemy bowiem słuszną drogą, posiadamy pewnych przyjaciół i wiernych sojuszników”. Kto narzeka, jątrzy i krytykuje władzę, ten albo należy do wywrotowego obozu totalnie niekonstruktywnej opozycji, albo jest szlachetnym, ale infantylnym naiwniakiem.

Choć w powyższym akapicie odnajdziemy słowa Władysława Gomułki, to całość nie stanowi cytatu z „Trybuny Ludów” czy innej komunistycznej gazety. To jedynie próba zwięzłego zaprezentowania optyki mediów sympatyzujących z PiS, do której akurat słowa I sekretarza PZPR zupełnym zbiegiem okoliczności pasują. Smutne, ale właśnie w ten sposób dziennikarze entuzjastycznie nastawieni do „dobrej zmiany” widzą polską politykę.

Ostatnio tego typu przekaz wybrzmiał z ust Michała Karnowskiego – gościa Klubu Ronina, który swoje przemyślenia opublikował także na portalu wPolityce. Narracja z podziałem na krystalicznie dobry PiS, doszczętnie złą totalną opozycję oraz zdziecinniałych i kompletnie nierozumiejących rzeczywistości prawicowych krytyków „dobrej zmiany” pojawiła się także w tygodniku „Sieci”.

Gliwice: "Gurgacz - kapelan Wyklętych" - pokaz filmu oraz spotkanie z reżyserem
Znalezione obrazy dla zapytania gurgacz  W dniu 15 grudnia 2018 roku na zaproszenie organizacji Pobudka klucz Gliwice na prezentację  filmu o Księdzu Gurgaczu przyjechał reżyser filmu, Pan Dariusz Walusiak.

Projekcję filmu obejrzało ponad 60 osób. Po emisji filmu przez ponad godzinę reżyser odpowiadał na pytania zadawane przez zgromadzoną publiczność oraz opowiadał o szczegółach dotyczących kręcenia filmu.

Kim był ks. Władysław Gurgacz SI ?

Władysław Gurgacz SJ (1914-1949), ps. „Ojciec”, „Sem”, jezuita, mistyk, malarz, kapelan podziemia niepodległościowego.
Kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z o. Władysławem Gurgaczem, uległem całkowicie jego urokowi. Był wysoki, szczupły, rysy twarzy posiadał szlachetne. Zwracały uwagę szczególnie jego głębokie, uduchowione oczy” – pisał o kapelanie podziemia inny jezuita o. Stanisław Szymański SJ.

Władysław Gurgacz urodził się 2 kwietnia 1914 r. na malowniczym pogórzu dynowskim we wsi Jabłonica Polska. Był najmłodszym z trojga dzieci Marii (z d. Gazdowicz) i Jana. Naukę pobierał początkowo w rodzinnej wsi, później w gimnazjum w Korczynie i Krośnie. W 1931 r. wstąpił do nowicjatu Kolegium Jezuitów w Starej Wsi, gdzie ukończył naukę gimnazjalną. W 1933 r. złożył pierwsze śluby zakonne (ubóstwa, czystości i posłuszeństwa). W latach 1934-1937 pobierał nauki w Kolegium Księży Jezuitów w Pińsku, a od 1937 r. studiował filozofię w Kolegium Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie. W tym czasie rozwijał też pasję malarską – w kolejnych latach stworzył wiele obrazów o treści religijnej.

sobota, 15 grudnia 2018

Piotr Gągalski: Oto tajemnica robienia z ks. Prałata Jankowskiego pedofila


Znalezione obrazy dla zapytania prałat jankowski
       Oto tajemnica robienia z ks.Prałata Jankowskiego po jego śmierci pedofila.

W 1995 roku  na homilii w obecności m.in ówczesnego prezydenta Wałęsy, wygłosił kazanie że słowami : "gwiazda Dawida wpisana jest w symbole swastyki oraz sierpa i młota" . Pytał też wiernych, który z posłów i członków rządu przyznał się skąd pochodzi, z "Izraela czy Moskwy?". Umieścił też w kościele św Brygidy obok siebie swastykę, sierp i młot, gwiazdę Dawida oraz nazwy "polskich" partii politycznych. 

W 1997 roku  w jednej z homilii ks. Jankowski powiedział, że nie można akceptować mniejszości żydowskiej w naszym rządzie. Podczas pielgrzymki w Rzymie skomentował swą wypowiedź: To co cały naród polski myśli, ja powiedziałem głośno nie przez pomyłkę, ale z przekonania . Nigdy potem nie uznał antysemickiego charakteru swych niektórych wypowiedzi. Jestem "filopolakiem" od urodzenia, mawiał.

Fr. Felix Sarda y Salvany: Jak katolicy ulegają liberałom


      Wierni katolicy popadają w błąd liberalizmu na różne sposoby.
 
Bardzo często zepsucie serca stanowi konsekwencję błędu rozumu, jednak znacznie częściej to błędy popełniane przez rozum powodowane są zepsuciem serca. Dzieje herezji jasno to pokazują. Ich początek prawie zawsze wygląda podobnie: jest to albo urażona miłość własna, albo gniew, który domaga się pomsty; albo kobieta powoduje, że herezjarcha traci głowę i duszę, albo sprzedaje on swoje sumienie za torbę złota.
Błąd prawie zawsze ma swoją genezę nie w głębokich i wypełnionych pracą studiach, ale w trójgłowym potworze, którego Św. Jan opisuje jako concupiscentia carnis, concupiscentia oculorum, superbia vitae: pożądliwość cielesną, pożądliwość oczu i pychę życia.
Oto źródła wszelkiego błędu, oto droga do liberalizmu. Zastanówmy się nad nią.
  1. Człowiek staje się liberałem przez naturalne pragnienie niezależności i łatwego życia.
Liberalizm jest zawsze życzliwie nastawiony do grzesznej natury człowieka, podczas gdy katolicyzm nieustannie się jej sprzeciwia. Liberalizm to wyzwolenie od zahamowań, katolicyzm chce okiełznać namiętności. Idąc dalej: człowiek upadły, podążając w kierunku niejako naturalnym, wielbi system, który usprawiedliwia i wywyższa pychę oraz upust namiętnościom.

piątek, 14 grudnia 2018

Protest rolników w obronie swoich miejsc pracy

Gliwice: REX w rocznicę stanu wojennego

      W 37 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego przez matrioszkę "Jaruzelskiego" pod gliwickim pomnikiem Władysława Suleckiego, współzałożyciela (wraz z Kazimierzem Świtoniem) Wolnych Związków Zawodowych Górnego Śląska, przedstawiciele Instytutu Narodowo - Rojalistycznego CHRISTUS REX zapalili znicz oraz uczcili minutą ciszy wszystkich poległych i pomordowanych przez tzw. władzę ludową w czasie trwania stanu wojennego jak i po jego zniesieniu.

CZEŚĆ I CHWAŁA POLEGŁYM!

czwartek, 13 grudnia 2018

Na rocznicę stanu wojennego: Ponura prawda o „Jaruzelskim”Wstęp

      „Metoda na matrioszkę” (w nomenklaturze polskiego wywiadu używa się terminu „nielegał”), to jeden z wielu przebiegłych sposobów stosowanych przez wywiad sowiecki, a obecnie także przez inne wywiady, w celu przejęcia przywództwa i zapanowania nad narodem w stosunku do którego prowadzi się długofalową politykę podboju.

W danym kraju instaluje się wielu sobowtórów wspieranych i prowadzonych przez rezydentów agentury z docelowym zadaniem objęcia władzy lub działających jako agenci wpływu na politykę państwa, a także ukształtowania nowej świadomości narodowej po myśli ich mocodawców. Matrioszki umieszcza się na newralgicznych dla narodu pozycjach, jak np. duchowni, politycy, dziennikarze, wojskowi, wysocy urzędnicy państwowi, naukowcy, itp. Tego typu działania są obliczone na zebranie owoców za kilkadziesiąt lat, kiedy ci agenci na dobrze wrosną w nowe środowisko – zostaną uznani za swoich i nikomu nie przejdzie do głowy podejrzewać ich o agenturalność.

NKWD stworzyła specjalne szkoły przygotowujące matrioszki dla poszczególnych narodów. Znamy świadectwa wysokich funkcjonariuszy systemu sowieckiego jak również osób – uczniów owych szkół*. Oczywiście, była to super tajemnica, wiedziało o tym bardzo wąskie grono osób z najwyższego szczebla NKWD.

Gliwice przeciwko mordowaniu nienarodzonych

     W dniu 11 grudnia 2018 roku przy ulicy Zwycięstwa 34 w Gliwicach przed biurem poselskim Piotra Pyzika z rządzącej partii PiS  odbyła się pikieta działaczy Fundacji Pro - Prawo do Życia przeciwko zabijaniu nienarodzonych dzieci.

Morderstwa te są tolerowane przez obecnych będących u władzy w Polsce ludzi mających większość sejmową, a tym samym mogących zmianą obecnie obowiązującej ustawy uratować wiele istnień ludzkich. Niestety tak się nie dzieje i nic nie zapowiada żadnej zmiany na lepsze w tym kierunku.

środa, 12 grudnia 2018

Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim zapalono świece chanukowe


      Prezydent Andrzej Duda wziął udział w uroczystości zapalenia świec chanukowych, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim.

– Ponad 2150 lat, kiedy to naród żydowski znajdował się pod jarzmem ciemiężców, Antioch IV próbował zmusić naród wybrany do wyrzeczenia się swojego Boga. Skutek był taki, że wybuchło powstanie Machabeuszy i pod wodzą Judy Machabeusza powstańcom udało się przepędzić Hellenów, odbić świątynię. W świątyni znaleziono tylko jeden dzban oliwy, który zwykle starczał na jeden dzień. Zapalili go, złożyli ofiary, modlili się i stał się cud, bo jeden dzban oliwy pozwolił, by lampka płonęła przez osiem dni – mówił Andrzej Duda. 

Basia Poleszuk wyszła z więzienia. Sąd zmienił wyrok, ale to nie koniec kary


      Barbara Poleszuk wyszła z więzienia. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga udzielił jej zezwolenia na odbycie reszty kary w ramach dozoru elektronicznego w miejscu zamieszkania.
Barbara Poleszuk została skazana wyrokiem sądu z sierpnia 2017 roku na 4 miesiące pozbawienia wolności za podrapanie policjanta podczas manifestacji w Białowieży w 2016 roku. Działaczka związana ze środowiskami narodowymi rozpoczęła odbywanie kary 26 października 2018 roku. Wyrok sądu wywołał liczne kontrowersje w społeczeństwie.
W ocenie prokuratora spełnione są przesłanki do odbycia kary w takim systemie – kara pozbawiania wolności nie przekracza jednego roku, skazana posiada stałe miejsce pobytu, a system ten będzie wystarczający do osiągnięcia celów kary – mówił na początku grudnia Marcin Saduś, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

wtorek, 11 grudnia 2018

Ronald Lasecki: Ludy zachodniej Europy powstają przeciw bankokracji, plutokracji, globalizacji i finansizmowi.


       Francuski antyoligarchiczny ruch "żółtych kamizelek" rozszerza się na Belgię i Holandię. Ludy zachodniej Europy powstają przeciw bankokracji, plutokracji, globalizacji i finansizmowi. Polscy narodowcy w tym czasie maszerują z prezydentem, który sprowadził do Polski jankeskie wojska i chciał za nie płacić dwa miliardy dolarów z kieszeni polskiego podatnika, a do wyborów wystawiają wspólną listę z prawicowymi libertarianami. Ot, różnica we wrażliwości patriotycznej i politycznej między nami, a Europą. Zresztą, we Francji nawet minister spraw zagranicznych demoliberalnego rządu ustawił do pionu Trumpa próbującego rozgrywać przy okazji swoje gierki, a tymczasem "dumnych Polaków" do pionu ustawia gumowo-plastikowy biorobot przysłany przez Imperium Zła nad Wisłę w roli ambasadora-nadzorcy.

Za: facebook.com

poniedziałek, 10 grudnia 2018

Oświadczenie Brygady Pomorskiej Obozu Narodowo-Radykalnego

Znalezione obrazy dla zapytania brygada Pomorska ONR       W związku z wewnątrzorganizacyjnymi wydarzeniami z ostatnich miesięcy, których przedmiotem były wielowątkowe różnice poglądów między działaczami pomorskich struktur ONR, a osobami decyzyjnymi ze szczebla centralnego tejże organizacji, które to doprowadziły m.in. do usunięcia ze struktur ogólnopolskich ONR jednego z członków naszej brygady, Brygada Pomorska ONR jako całość swoich działaczy postanawia opuścić struktury tejże organizacji. 

W związku z tym istniejące dotąd pomorskie struktury ONR przestają istnieć. 

Pomorscy nacjonaliści opuszczający szeregi ONR w żadnym wypadku nie odstępują od swoich przekonań, jedności swojego środowiska ani tym bardziej od woli walki o Naszą Sprawę. Wraz z decyzją o opuszczeniu ONR jednogłośnie podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu działalności narodowej w niezmienionym składzie, pod innym szyldem organizacyjnym. O szczegółach będziemy z całą pewnością informować w stosownym czasie. 

Łukasz Adamski: Zakazać boksu? Kolejny przejaw cywilizacyjnego szaleństwa rodem z „Człowieka demolki”

Screenshot YouTube
      Kilka dni temu były mistrz świata Adonis Stevenson przegrał przez nokaut w 11. rundzie z Oleksandrem Gwozdykiemi. Stracił tym samym pas kategorii WBC kategorii półciężkiej. Kanadyjczyk doznał poważnego urazu głowy i trafił w ciężkim stanie do szpitala. Lekarze musieli wprowadzić go w stan śpiączki farmakologicznej.

Bokser trafił do szpitala po walce i ma uszkodzony mózg? Jeszcze kilkanaście lat temu taka informacja nie byłaby specjalnym zaskoczeniem. Każdy wie jak niebezpieczne są sporty walki i co się może wiązać z ich uprawianiem. Dziś informacja wywołała jednak prawdziwy popłoch wśród samozwańczych naprawiaczy świata, pragnących by każdy z nas był w każdym calu bezpieczny. Bezpieczeństwo über alles- zdają się krzyczeć kapłani postępu. Bezpieczeństwo ponad prawo do ryzykowania. Bezpieczeństwo ponad wolność do podejmowania ryzyka. Tak zdychają całe cywilizacje. 

Poruszający Apel Anny Kołakowskiej do ministra Ziobro! „Basię Poleszuk trzeba natychmiast wyciągnąć z więzienia”


      Gościem Ewy Stankiewicz w programie „Otwartym tekstem” była pani Anna Kołakowska – najmłodsza więźniarka stanu wojennego, która podjęła proces głodowy przeciwko osadzeniu w areszcie Basi Poleszuk. "Apeluję do ministra Ziobro oraz do ministra Glińskiego – ze względu na ogromny talent Basi Poleszuk! Ją trzeba natychmiast wyciągnąć z więzienia i wysłać na stypendium. Nie ma sytuacji niemożliwych!" 

Jak Adamowicz pozbawił Annę Kołakowską - tego co kochała...

– Przez 18 lat byłam nauczycielką. Wielokrotnie dostawałam nagrodę dyrektora, byłam zawsze wzorową pracownicą, nie miałam konfliktów z kadrą. I dzisiaj pan Paweł Adamowicz pozbawił mnie prawa wykonywania zawodu, bo na sesji Rady Miasta, kiedy zakwestionowałam świętość Tadeusza Mazowieckiego powiedział, że osoba o takich poglądach moralnych, jak ja nie powinna zbliżać się do dzieci i to skandal, że ja w ogóle pracuję w szkole. To co było moją wielką pasją życiową – praca z młodzieżą zostało mi odebrane – mówiła nam pani Anna Kołakowska. 

– Taki człowiek, jak pan Adamowicz nie jest w stanie pozbawić nas tego co najważniejsze. Ja wciąż mam kontakt z młodzieżą – moi uczniowie przyjeżdżają do mnie. Mamy kontakt więc człowiek tak mierny, jak Paweł Adamowicz nie jest w stanie zatrzymać – tego co konieczne i słuszne. 

niedziela, 9 grudnia 2018

Bawer Aondo-Akaa: Nazywają dziecko płodem, bo prościej zabić zlepek komórek, niż człowieka


     - Środowiska liberalno-lewicowe nie chcą widzieć tej prawdy, nie chcą mówić na dziecko nienarodzone człowiek. To hitlerowskie działania. Hitlerowcy też próbowali zdehumanizować człowieka. To oni nie dawali osobom z niepełnosprawnością prawa do bycia człowiekiem. Tak się dzieje teraz z dziećmi nienarodzonymi - mówi dr Bawer Aondo-Akaa, teolog i działacz pro-life, w rozmowie z Marcinem Koziestańskim.

- Został Pan właśnie uniewinniony przez sąd. Co to była za sprawa i czego dotyczyła?
- Wyrok zapadł 3 grudnia w sądzie w Krośnie. Tam sąd uniewinnił mnie w sprawie billboardów antyaborcyjnych, na których widać jak mordowane są nienarodzone dzieci. Środowiska skupione wokół Nowoczesnej zgłosiły na policję, że ja jako koordynator tej kampanii antyaborcyjnej gorsze ludzi i jestem przestępcą i wandalem. Byłem sądzony jak człowiek, który np. maluje po murach graffiti. A ja nie łamie prawa tylko pokazuje prawdę. Środowiska liberalno-lewicowe nie chcą widzieć tej prawdy, nie chcą mówić na dziecko nienarodzone człowiek. To hitlerowskie działania. Hitlerowcy też próbowali zdehumanizować człowieka. To oni nie dawali osobom z niepełnosprawnością prawa do bycia człowiekiem. Tak się dzieje teraz z dziećmi nienarodzonymi. Prościej zabić zlepek komórek, niż człowieka.

Danny Sjursen: Ameryka poniosła militarną klęskę w Afganistanie


      Przypomnijmy: siły zbrojne USA doradzały, asystowały, walczyły i przeprowadzały naloty w Afganistanie przez 17 lat. Liczby wojsk lądowych wahały się od 10 tys. do 100 tys. żołnierzy. Nic z tego nie wynika, poza krwawym impasem. Obecnie, w 18 roku tego konfliktu, wojska koalicji Kabul-Waszyngton przegrywają – przypomina emerytowany oficer US Army, Danny Sjursen, na łamach The American Conservative.

Istnieje powszechne przekonanie, zarówno w siłach zbrojnych, jak i w Waszyngtonie, które brzmi mniej więcej tak: „USA nigdy nie mogą być pokonane militarnie na wojnie” – z pewnością nie przez jakiś kraj trzeciego świata. Sam kiedyś w to wierzyłem. Dlatego właśnie w odniesieniu do Afganistanu powiedziano nam, że podczas gdy Ameryka może przegrać wojnę z powodu czynników politycznych (takich jak brak wiary w zwycięstwo „miękkich” liberałów lub defetystów), wojsko amerykańskie nigdy nie może przegrać na polu walki.

To powszechne przekonanie właśnie zostało postawione na głowie. Trzeba się przygotować na porażkę militarną w Afganistanie.
Przypomnijmy: siły zbrojne USA doradzały, asystowały, walczyły i przeprowadzały naloty w Afganistanie przez 17 lat. Liczby wojsk lądowych wahały się od 10 tys. do 100 tys. żołnierzy. Nic z tego nie wynika, poza krwawym impasem. Obecnie, w 18 roku tego konfliktu, wojska koalicji Kabul-Waszyngton przegrywają.