putinzydki 
    Prezydent Rosji Władimir Putin zaoferował europejskim Żydom emigrację do Rosji. Jest to jego odpowiedź na rzekomą „falę antysemityzmu”, która według działaczy żydowskich rozprzestrzenia się w Europie. Podczas spotkania na Kremlu z przedstawicielami Europejskiego Kongresu Żydów przewodniczący tej organizacji Mosze Kantor skarżył się Putinowi na zwiększenie liczby ataków na Żydów i rosnące poparcie dla narodowych partii i organizacji w Europie.

Kantor powiedział, że w dniu dzisiejszym Żydzi są obiektem największej od drugiej wojny światowej dyskryminacji. Ubolewał także nad opuszczaniem przez Żydów Europy. Doniesienia i raporty o „antysemityzmie” publikowane są przez organizacje żydowskie regularnie. Są one w wielu przypadkach wykorzystywane do osiągnięcia konkretnych celów politycznych. Kantor powiedział, że Europejczycy odreagowują na Żydach pogarszającą się sytuację ekonomiczną.