Cytaty

KONTRREWOLUCJA*MONARCHIA NARODOWA*KORPORACJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RCR - PRO FIDE, REGE ET PATRIA!


Si Deus Nobiscum quis contra nos - Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

UNIWERSALIZM KATOLICKI KONTRA ATEISTYCZNY GLOBALIZM


MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do obalenia obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny (będąc w rzeczywistości Kontrrewolucją)

WALCZYMY NAJPIERW O POLSKĘ WOLNĄ A PÓŹNIEJ WIELKĄ! Z BOGIEM ZA KRÓLA I OJCZYZNĘ!

KOMUNIKATY

KOMUNIKATY RADY NACZELNEJ:

KOMUNIKAT NR 1   

Przypominamy o obowiązku wypełnienia i podpisania przez każdego działacza deklaracji członkowskiej, dostępnej na naszej stronie pod tym linkiem oraz o dostarczenie nam swojej aktualnej fotografii (potrzebnej do legitymacji członkowskiej).

KOMUNIKAT NR 2

       Z dniem 1 XII 2016 postanowieniem Prezesa Ruchu Christus Rex zabrania się członkom RCR podwójnej przynależności organizacyjnej do innych stowarzyszeń i partii politycznych (poza indywidualnymi przypadkami za zgodą władz RCR).