Cytaty

* INTEGRALNY RZYMSKI KATOLICYZM * NACJONALIZM INTEGRALNY * NARODOWY SOLIDARYZM * UNIWERSALIZM * KONTRREWOLUCJA NARODOWA * EUROPA WOLNYCH NARODÓW *

PRZECIWKO KOMUNIZMOWI I KAPITALIZMOWI! ZA NARODOWYM PAŃSTWEM KORPORACYJNYM!

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY INSTYTUTU NARODOWO-ROJALISTYCZNEGO CHRISTUS REX ORAZ RUCHU NARODOWO-RADYKALNEGO

Codziennik internetowy (wydarzenia - relacje - artykuły)

MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego w sposób kontrrewolucyjny

KOMUNIKATY

KOMUNIKATY RADY NACZELNEJ:


KOMUNIKAT NR 1   

Przypominamy o obowiązku wypełnienia i podpisania przez każdego działacza deklaracji członkowskiej, dostępnej na naszej stronie pod tym linkiem oraz o dostarczenie nam swojej aktualnej fotografii (potrzebnej do legitymacji członkowskiej).

KOMUNIKAT NR 2

       Z dniem 1 XII 2016 postanowieniem Prezesa Instytutu zabrania się członkom Christus Rex podwójnej przynależności organizacyjnej do innych stowarzyszeń i partii politycznych (poza indywidualnymi przypadkami za zgodą władz Stowarzyszenia).

KOMUNIKAT NR 3

(21 maja AD 2018)

      
      Z dniem 21 maja Anno Domini 2018 stowarzyszenie Ruch Christus Rex zmieniło nazwę na Instytut Narodowo-Rojalistyczny Christus Rex i pod taką nazwą zostało zarejestrowane. 
Jako członkowie IN-R CHRISTUS REX poświęcamy się działalności formacyjnej otaczającej nas rzeczywistości w duchu rzymskiego katolicyzmu, idei narodowej i myśli monarchistycznej. 
Strona internetowa Stowarzyszenia jako już znana szerokiemu gronu czytelników nazwy swej nie zmienia i nadal będzie funkcjonować pod nazwą Ruch Christus Rex.
Za Stowarzyszenie
Tomasz Jazłowski