Cytaty

* INTEGRALNY RZYMSKI KATOLICYZM * NACJONALIZM INTEGRALNY * NARODOWY SOLIDARYZM * UNIWERSALIZM * PRZEŁOM NARODOWY * EUROPA WOLNYCH NARODÓW *

PRZECIWKO KOMUNIZMOWI I KAPITALIZMOWI! ZA NARODOWYM SOLIDARYZMEM PAŃSTWA!

PORTAL PUBLICYSTYCZNY:

* INSTYTUTU N-R CHRISTUS REX

* RUCHU NARODOWO-RADYKALNEGO

Codziennik internetowy (wydarzenia - relacje - artykuły)

PRZEŁOM NARODOWY - jest to projekt polityczny łączący w sobie ideę hierarchiczną z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny i trwały

wtorek, 30 lipca 2013

Kościół a duch kapitalizmu - Ks. Kardynał Stefan Wyszyński

   Grzech pierworodny ma zasięg powszechny. Każda dziedzina życia ludzkiego ma swój grzech pierworodny; ma go również życie społeczno-gospodarcze. /…/
Powstała nowa religia – pieniądza i bogactwa. Jej dogmaty – to nieograniczona wolność gospodarcza, wolna konkurencja, rozdział kapitału i pracy, najemnictwo, prawo podaży i popytu, mechanizm cen. Jej moralność – to brak wszelkiej moralności, przewaga kapitału nad człowiekiem i pracą, dobro produkcji, zysk jako dobry uczynek. Jej ołtarze – to wielkie fabryki, maszyny, narzędzia, kartele, syndykaty, banki, gdzie za cenę chciwości ofiarowywano życie ludzkie.
Cel ostateczny – błogosławiony bogaty. Bogatymi bądźcie za wszelką cenę – kto może i jak tylko może!
Oto bóg świata – spoganiały kapitalizm. Wszystko, co odtąd świat spotyka, łączy się ściśle z tym systemem; bowiem „przepaść przepaści przyzywa” (Ps 41, 8).

sobota, 27 lipca 2013

Moje wspomnienie o Robercie Larkowskim - Natalia Julia Nowak

Larkowski nie bał się śmierci
Dziwny początek

Roberta Larkowskiego poznałam w drugiej połowie 2009 roku. Oboje byliśmy wówczas związani z nacjonalistycznym tygodnikiem “Tylko Polska” będącym oficjalnym organem prasowym Polskiej Partii Narodowej. Robert miał wtedy czterdzieści trzy lata, był głównym felietonistą “TP” i wiceprezesem PPN. Ja byłam początkującą, osiemnastoletnią publicystką, wówczas jeszcze prawicową i konserwatywną. Nasza znajomość zaczęła się w dość nietypowych okolicznościach. Otóż lewicowy dziennikarz Jaś Kapela napisał o mnie zjadliwy felieton “Najcnotliwsza w klasie” i zamieścił go w internetowym wydaniu “Krytyki Politycznej”. Niedługo po tym zdarzeniu otrzymałam ważnego e-maila od Leszka Bubla (redaktora naczelnego tygodnika “Tylko Polska”, prezesa Polskiej Partii Narodowej). Chodziło w nim o to, że Robert Larkowski stworzył o mnie pozytywny artykuł, będący odpowiedzią na nieprzychylny tekst Kapeli. Co więcej, felieton Larkowskiego ukazał się na łamach “TP”.

piątek, 26 lipca 2013

Msza Święta za śp. Roberta Larkowskiego

27 lipca 2013 roku, godz. 7.20, x. Rafał Trytek odprawi — na prośbę Rodziców Zmarłego — w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Mszę Świętą (Requiem) za duszę
śp. Roberta Larkowskiego

Zapraszamy: Oratorium NMP Królowej Polski, ul. Józefa Sarego 18/2, Kraków.

poniedziałek, 22 lipca 2013

ZMARŁ ROBERT LARKOWSKI

W sobotę 20 lipca br zmarł nasz redakcyjny kolega Robert Larkowski. Wielki patriota i nacjonalista. Kochał Polskę i Święty Kościół Katolicki. Całe swoje życie oddał sprawie budzenia sumień Polaków dla idei Wielkiej Katolickiej Polski. Publikował w wielu pismach narodowych i katolickich. Przewodniczył Wydziałowi Narodowo - Radykalnemu Obozu Wielkiej Polski, blisko współpracował z Katolickim Instytutem Narodowo - Rojalistycznym CHRISTUS REX, którego był współzałożycielem. Wspaniały człowiek i kolega. 
Na zawsze pozostanie w naszych sercach!
ŻEGNAJ PRZYJACIELU! 
Requiem aeternam dona eis, Domine. 
                       R.I.P

Robert Larkowski - Katolicka kontrrewolucja narodowa

piątek, 19 lipca 2013

Monarchizm Katolickiego Instytutu Narodowo - Rojalistycznego CHRISTUS REXJak sama nazwa Instytutu wskazuje jesteśmy Katolikami, Nacjonalistami i Monarchistami. Katolikami Tradycyjnymi oraz Nacjonalistami Integralnymi, łączącymi idee nacjonalistyczną z monarchistyczną. Jak rozumiemy monarchizm w naszym Ruchu? Nie jesteśmy kolejnym stowarzyszeniem odbywającym spotkania w „kontuszu i przy karabeli”. W swym programie i działaniu odwołujemy się do idei CHRISTUS REX Leona Degrella, LEGIONU Św. MICHAŁA ARCHANIOŁA Corneliu Codreanu, FALANGI HISZPAŃSKIEJ José Antonio Primo de Rivery, AKCJI FRANCUSKIEJ Charlesa Maurrasa oraz naszych przedwojennych RUCHÓW NARODOWO - RADYKALNYCH. Monarchizm rozumiemy jako rządy nowej „ARYSTOKRACJI DUCHA”, która wykształci się w ogniu walki o naszą Ojczyznę - KATOLICKĄ POLSKĘ! Nowa elita WIELKIEJ POLSKI!

Corneliu Zelea Codreanu - The Iron Guard

czwartek, 18 lipca 2013

ZMIANA TERMINU ZJAZDU KIN-R CHRISTUS REX

Pragniemy poinformować, iż z przyczyn niezależnych od organizatorów, Zjazd KIN-R CHRISTUS REX zostaje przełożony na 14 września 2013 r. (tj. sobota), wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy, i przepraszamy za utrudnienia.

Zarząd KIN-R CHRISTUS REX

MISTYCYZM NACJONALIZMU - Robert Larkowski


Obóz nacjonalistycznych tradycjonalistów odrzuca z najwyższym obrzydzeniem stan Narodu i Państwa, powstały w wyniku demokratyczno-anarchistycznych procesów rozkładu, które zachodzą na naszych oczach. Nigdy nie sprzedamy narodowej wielkości i tradycjonalistycznego porządku za ułudę fałszywej wolności wyborczego cyrku, przynoszącego trwanie upadku i wymianę kast rządzących w zaklętym kręgu czcicieli kosmopolityzmu i mamony. Zamiast oligarchicznego kapitalizmu w demokratycznych szatkach wybieramy bój o hierarchię, ład i kosmiczną jedność bytu metafizycznego i materialistycznego – Boga i człowieka, Nieba i Ziemi.

niedziela, 14 lipca 2013

NOWA ARYSTOKRACJA"W różnych miejscowościach znajdują się ludzie, którzy uczynili bardzo wiele dla Legionu swą pracą, poświęceniem i zaangażowaniem - duchowa elita, która wyróżniła się w walce legionowej, dając dowodu wyrzeczeń, odwagi, poświęcenia, dyscypliny, kryształowej wiary.
Z wielkiej walki legionowej narodzi się nowa rumuńska arystokracja. Wyróżniać się ona będzie nie posiadaniem pieniędzy, ziemi, bogatych strojów, ale wartościami ducha, cnotą – będzie to arystokracja duchowa.
„Arystokracja” wyrosła na interesach, oszustwie, na wyprzedaży kraju, upadnie. Tak jak złoto próbuje się ogniem, tak w ogniu walki legionowej dokona się próba prawdziwej moralnej elity Rumuńskiego Narodu.
Nasz Ruch zwycięży. Pod rządami Legionu nie do pomyślenia będzie życie z interesów, przysług i łapówek".


Corneliu Zelea Codreanu  "Droga Legionisty"

sobota, 13 lipca 2013

José Antonio Primo de Rivera

Ruch, który dzisiaj tworzymy, który nie jest partią, lecz właśnie ruchem i który możemy nazwać anty-partią, nie jest ani prawicowy, ani lewicowy. Dlatego, że w gruncie rzeczy prawica jest dążeniem do zachowania organizacji ekonomicznej, chociaż jest niesprawiedliwa, a lewica jest w istocie pragnieniem zniszczenia organizacji ekonomi­cznej, chociaż zniszczenie jej pociągnie za sobą znisz­czenie wielu rzeczy dobrych. Następnie ozdabia się to, zarówno u jednych, jak i drugich, całym szeregiem względów duchowych. Wszyscy, którzy słuchają nas z dobrą wiarą wiedzą, że wszystkie te względy duchowe mieszczą się w naszym ruchu, lecz nasz ruch w żadnym wypadku nie zwiąże swoich losów z interesami jakiejś grupy lub klasy, które kryją się pod powierzchownym podziałem na prawicę i lewicę.Wierzę, że sztandar został dziś wzniesiony. Będziemy bronić go radośnie, poetycznie. Ponieważ są tacy, którzy wobec marszu rewolucji myślą, że aby zjednać poparcie należy przedstawić rozwiązania ostrożne; myślą, że powinno się przemilczać w propagandzie wszystko to, co mogłoby wzbudzać emocje łub wskazywać postawę energiczną i skrajną. Co za błąd! Narodów nikt nigdy bardziej nie poruszył, niż poeci i biada temu, kto nie potrafi wznieść poezji, która niszczy, poezji, która niesie obietnicę!
W owym ruchu poetyckim wznosimy nasze płomienne pragnienie Hiszpanii, składamy siebie w ofierze, przyj­mujemy wszelkie wyrzeczenia, i nasze będzie zwycięst­wo, którego nie uzyskamy w zbliżających się wyborach. W tych wyborach glosowanie wydaje się mniejszym złem. Lecz nie powstanie stąd nasza Hiszpania, ani nie będzie tam naszego ducha. Tam jest atmosfera mętna, już wyczerpana, jak w tawernie pod koniec pijackiej nocy. Nie tam jest nasze miejsce. Nie zamierzamy iść spierać się o zwyczajowe niesmaczne resztki brudnego bankietu. Nasze miejsce jest na zewnątrz, nawet jeśli, być może, przejdziemy mimochodem przez tamto. Nasze miejsce jest na wolnym powietrzu, pod czystym nocnym niebem, z bronią w ręku i na wysokości, w gwiazdach. Niech inni zajmują się nadal swoimi ucztami. My, na zewnątrz, w napiętej czujności, żarliwej i niezawodnej, już przeczuwamy brzask w rado­ści naszych dusz.

JOSE ANTONIO 29 października 1933 roku w Teatrze „Comedia” w Madrycie na Kon­gresie Założycielskim Falangi Hiszpańskiej.

LEON DEGRELL

   Urodził się 15 VI 1906 w Buillon. Jego rodzina kultywowała tradycje jezuickie co miało ogromny wpływ na jego życie. Będąc pod wpływem Charlesa Maurrasa w latach dwudziestych wstapił do Action Francaise. W roku 1930 założył narodowo - radykalny ruch Christus Rex przemianoway następnie na Reksistowski Ruch Ludowy. Z jego szeregw rekrutowało się wielu żołnierzy Legionu Ochotniczego "Walonia". Degrelle był współtwórcą Legionu. Zaczynał jako zwykły szeregowiec by przejść wszystkie szczeble aż do SS-Oberfuhrera (sierpień 1944). Był wielokrotnie ranny, otrzymał m.in. Krzyż Zelazny( V 1942) a także z rąk A. Hitlera Krzyż Rycerski (20 II 1944) za wydarcie się z kotła czerkaskiego. Także w 1944, 27 VIII udekorowano go Liśćmi Dębowymi. Za jedną z największych pochwał uważał słowa Hitlera: Gdybym miał syna chciałbym. by był taki jak pan Degrelle! W roku 1945 miał zostac dowódcą Ochotniczego Korpusu SS "West". Rok wcześniej został najmłodzym dowódcą wielkiej jednostki w całych siłach zbrojnych III Rzeszy. Po zakończeniu wojny poprzez kraje skandynawskie przedostał się do Hiszpanii, gdzie ukrywał się m.in. jako obywatel polski Henryk Duran.
Rząd belgijski skazał go na śmierć a jego książki były w Belgii prawnie zakazane.
Zmarł w nocy z 31 III a 1 IV 1994 w wieku 88 lat.

Na podstawie Leon Degrelle "Front Wschodni 1941-1945"

piątek, 12 lipca 2013

CODREANU Corneliu Zelea - prof. Jacek Bartyzel

CODREANU Corneliu Zelea, ur. 13 IX 1899 w Jassach (Mołdawia), zm. (zamordowany w konwoju do twierdzy Jilava) 30 XI 1938, przywódca nacjonalistyczno-chrześcijańskiego, rumuńskiego Ruchu Legionowego. Wywodził się z polskiej rodziny Zielińskich przybyłej do Rumunii z Bukowiny; ojciec C., Ion, jeszcze kilka lat po urodzeniu się syna używał podwójnego nazwiska Zieliński C.

C., jako chłopiec, był elewem liceum wojskowego, a w 1916 (gdy Rumunia weszła do wojny światowej po stronie Ententy) wstąpił ochotniczo do wojska. W 1918 ukończył Szkołę Wojskową w Botosani i otrzymał stopień podoficerski. Po zakończeniu wojny rozpoczął studia prawnicze na uniwersytecie w Jassach; tam miało miejsce jego pierwsze spektakularne wystąpienie publiczne: kiedy w 1920 zbolszewizowany Senat uczelni podjął uchwałę o wykluczeniu religii z programu zajęć, C., w dniu inauguracji roku akademickiego, przez kilka godzin, w stroju ludowym i z toporem w dłoni tarasował przejście do auli. Dotkliwie pobity przez grupę komunistycznych studentów, swoją determinacją uzyskał jednak cofnięcie decyzji Senatu. W tym samym czasie wstąpił do założonej przez Constantina Pancu organizacji nacjonalistycznej Gwardia Świadomości Narodowej; jako jej działacz dwukrotnie dokonał (podczas strajków okupacyjnych w mołdawskich zakładach) brawurowej akcji zerwania z kominów fabrycznych czerwonego sztandaru i zastąpienia go flagą narodową. W 1922 założył Stowarzyszenie Studentów Chrześcijańskich i utworzył Chrześcijański Studencki Dom Kultury, będący prototypem "domu-klasztoru" późniejszych legionistów.

12 lipca 1936 roku, w nakładzie 5 tysięcy egzemplarzy, ukazał się pierwszy numer "FALANGI". Pismo, założone i prowadzone przez Zygmunta Dziarmagę, jednego z czołowych działaczy Ruchu Narodowo Radykalnego, stało się sztandarowym periodykiem Ruchu, dając mu najpopularniejszą nazwę oraz stanowiąc oficjalny ośrodek koordynacyjny dla nielegalnej organizacji. W szczytowym okresie, w roku 1938, nakład "FALANGI" przekroczył 25 tysięcy egzemplarzy skupiając ponad 70 korespondentów na terenie całego kraju.


czwartek, 11 lipca 2013

OGŁOSZENIE - Zjazd Założycielski KINR CHRISTUS REX

 
 
 Prosimy wszystkich którzy chcą wziąć udział w Zjeździe KIN-R CHRISTUS REX o potwierdzenie przybycia, na nasz adres email - narodowyrojalista@gmail.com , w celu ułatwienia nam organizacji (wynajęcie odpowiednio dużej sali itp.)
Zgłoszenia przyjmujemy do: 20 lipca 2013r
                                                       ZARZĄD  KIN-R CHRISTUS REX 

ZBRODNIARZE Z UPA   2 czerwca 1943 miejscem zbrodni była wieś Hurby położona w powiecie zdołbunowskim . W jej wyniku zginęło około 250 Polaków.  Z domu nazywam się Ostaszewska, córka Jana i Marii (z domu Zielińskiej). Napisała w swoich wspomnieniach Irena Gajowczyk   (urodzona w 1936 r. w Hurbach) Byłam zbyt mała, aby się bronić i zbyt duża, żeby zapomnieć tragiczny dzień 2 czerwca 1943 roku. Wieczorem tego krytycznego dnia, mama całą piątkę dzieci przygotowywała do snu. Byliśmy w samych koszulkach (dla porządku podaję imiona i wiek mojego rodzeństwa: najstarszy brat, Marcel - 12 lat, siostra Lodzia - 10 lat, Irena - 6,5 roku, siostra Stasia - 4 lata, brat Tadzio - 1,5 roku).

niedziela, 7 lipca 2013

ZAKON KRZYŻA I MIECZA

Historia Zakonu Krzyża i Miecza to mało znany a wart przypomnienia epizod z historii  dlatego pomyślałem, że przybliżę tą rzadko wspominaną tajną organizację.
    Wszystko zaczęło się cyklem artykułów w „Polsce Zbrojnej” w 1937roku. Głosiły one ideę wykształcenia silnych charakterów, nowej elity, czegoś w rodzaju nowoczesnego rycerstwa, idee wychowania „mocnego człowieka” o żarliwej wierze i gotowości do jak najwierniejszej służbie Polsce. Celem miało być dokonanie swoistej „sanacji moralnej”, powstrzymanie upadku moralności i kultury. Wkrótce okazało się, że stoi za tym grupa młodych oficerów WP tworzących tzw „Zakon Krzyża i Miecza”. Oficerowie ci wyrzekali się serwilizmu i krętactwa na drodze do kariery i awansów, ślubowali zwalczać tchórzostwo i kłamstwo, głosili potrzebę prawdy, ładu i zdrowia moralnego. Inicjatorami powstania Zakonu byli oficerowie lotnictwa z kapitanem pilotem Władysławem Polesińskim na czele.

środa, 3 lipca 2013

Biuletyn "Jestem Polakiem" nr 6 (2013)

  Pragniemy poinformować, że Okręg Śląski Wydziału Narodowo Radykalnego Obozu Wielkiej Polski (OWP) kontynuuje wydawanie pisma "Jestem Polakiem" w formie miesięcznika. Szósty (czerwcowy) numer tego lokalnego periodyku możemy zamawiać pod e-mailem: owp@owp.org.pl. Pismo dostępne do pobrania tutaj
Osoby zainteresowane współpracą w tworzeniu naszego pisma, publikacją tekstów autorskich, prosimy o kontakt z redaktorem naczelnym biuletynu - kol. Tomaszem Jazłowskim nr tel. 503 099 991, e-mail: tomasz.jazlowski@owp.org.pl

ZAPISY NA ZJAZD ZAŁOŻYCIELSKI CINR CHRISTUS REX

Laudater Iezus Christus!

Zjazd założycielski Katolickiego Instytutu Narodowo - Rojalistycznego CHRISTUS REX zaplanowany jest na ostatni weekend lipca br. Zaczynamy 27 lipca (sobota) w godzinach przedpołudniowych w Gliwicach, szczegółowy plan, godzina rozpoczęcia oraz dokładne miejsce zjazdu zostaną podane później. Planowane jest zorganizowanie kilku prelekcji i wykładów oraz Mszy św. Po części oficjalnej w razie możliwości i zainteresowania uczestników odbędzie się wieczór integracyjny. Z przyczyn niezależnych od nas liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o jak najszybsze zgłaszanie się osób zainteresowanych, co bardzo ułatwi nam prace nad organizacją zjazdu. Zgłoszenia prosimy kierować do kol. Tomasza Jazłowskiego na adres e-mail: narodowyrojalista@gmail.com lub na numer tel: 503-099-991. Prosimy również w miarę możliwości o dokonanie wpłaty na pokrycie kosztów organizacji (w wys. ok 30 zł od osoby) osobiście lub na konto Bank PKO S.A. 46124042721111000048322759. Wpłaty dokonać można teraz, w trakcie lub już po uroczystości. Nie jest to obowiązkowe, ale ogromnie pomoże nam to w naszej dalszej działalności, ku większej Chwale Bożej oraz dla odrodzenia Wielkiej Polski Katolickiej!

Zarząd CINR CHRISTUS REX