Cytaty

KONTRREWOLUCJA*MONARCHIA NARODOWA*KORPORACJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RCR - PRO FIDE, REGE ET PATRIA!


Si Deus Nobiscum quis contra nos - Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

UNIWERSALIZM KATOLICKI KONTRA ATEISTYCZNY GLOBALIZM


MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do obalenia obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny (będąc w rzeczywistości Kontrrewolucją)

WALCZYMY NAJPIERW O POLSKĘ WOLNĄ A PÓŹNIEJ WIELKĄ! Z BOGIEM ZA KRÓLA I OJCZYZNĘ!

KIN-R CHR

   Katolicki Instytut Narodowo - Rojalistyczny jest integralną częścią RUCHU CHRISTUS REX i stanowi ciało doradcze oraz opiniotwórcze Organizacji.
Zapraszamy do współpracy wszystkich, dla których demokracja jest ustrojem szkodliwym, a katolicyzm (tradycyjny) powinien być religią państwową.

NASZE AKCJE (przykład): https://www.youtube.com/watch?v=Vf-HGqZl2Pg