ekologia ekologizm      
   Z kwestią ekologii spotykamy się prawie na każdym kroku. Od sklepów, które starają się zachęcić klientów, oferując ekologiczny proszek do prania, przez szkoły, w których nauczycielka przyrody czy biologii stara się wpoić uczniom postawę ochrony środowiska, do specjalistycznych instytucji naukowych, gdzie badacze głoszą potrzebę zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie ekologia staje się bliska ludziom poprzez przedmiot, którego dotyczy – środowiska, a więc miejsca, w którym żyjemy.
Czym jednak dokładnie jest ekologia? Jest to nauka skupiona na badaniu struktury i mechanizmów funkcjonowania przyrody oraz poznaniu relacji między organizmami żywymi*.
Bez zdrowego środowiska nie ma mowy o zdrowym rozwoju człowieka. Niezanieczyszczone powietrze, zielone tereny, możliwość odpoczynku w niezurbanizowanej przestrzeni są elementami niezbędnymi do prawidłowego rozwoju psychofizycznego jednostki. Czy jednak ekologia, a więc dbałość o przyrodę, posiada swoje miejsce w ramach światopoglądu nacjonalistycznego? Naród – fundament naszej idei – jest organiczną wspólnotą, w ramach której łączy przeszłe, obecne, przyszłe pokolenia, historię, język, krew, kulturę oraz przyrodę. Ten ostatni „składnik” jest areną, na której miejsce miały najważniejsze wydarzenia dla naszego kraju: Pola Grunwaldzkie, Racławice, Morze Bałtyckie ze sławnym Westerplatte. Bez tych miejsc nie ma mowy o polskiej historii, bez nich naród polski nie ukształtowałby się takim, jakim jest.