Cytaty

* INTEGRALNY RZYMSKI KATOLICYZM * NACJONALIZM INTEGRALNY * NARODOWY SOLIDARYZM * UNIWERSALIZM * PRZEŁOM NARODOWY * EUROPA WOLNYCH NARODÓW *

PRZECIWKO KOMUNIZMOWI I KAPITALIZMOWI! ZA NARODOWYM SOLIDARYZMEM PAŃSTWA!

PORTAL PUBLICYSTYCZNY:

* INSTYTUTU N-R CHRISTUS REX

* RUCHU NARODOWO-RADYKALNEGO

Codziennik internetowy (wydarzenia - relacje - artykuły)

PRZEŁOM NARODOWY - jest to projekt polityczny łączący w sobie ideę hierarchiczną z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny i trwały

niedziela, 27 października 2013

MYŚLĄCYM POD ROZWAGĘ

WYPOWIEDZI ZNANYCH OSÓB Z KRĘGU POLITYKI I GOSPODARKI


"Daj mi kontrolę nad podażą pieniądza narodu i nie będzie mnie obchodzić kto tworzy jego prawa." Mayer Amschel Rothschild (1744-1812)

"Nie obchodzi mnie, jaka marionetka zasiada na tronie brytyjskim (...) człowiek, który kontroluje podaż brytyjskiego pieniądza, kontroluje zarówno podaż pieniądza jak i brytyjskie imperium".
Nathan Mayer Rothschild

"Gdyby moi synowie nie chcieli wojen, to by tych wojen nie było."
Madame Mayer Amschel Rothschild

"Jesteśmy wdzięczni wydawcom Washington Post, New York Times, Time Magazine i innym wielkim publikacjom, których menadżerowie uczestniczyli w naszych spotkaniach i dotrzymali swych obietnic zachowania dyskrecji przez blisko 40 lat. Byłoby dla nas niemożliwością zrealizowanie naszego planu budowy światowego rządu, jeśli bylibyśmy w tym czasie przedmiotem zainteresowania prasy. Dziś jednak świat jest już dużo bardziej wyrafinowany i przygotowany do organizacji rządu światowego. Idea ponadnarodowej suwerenności elit intelektualnych i światowych bankierów jest z całą pewnością korzystniejsza od narodowego samostanowienia, praktykowanego w minionych stuleciach."
- David Rockefeller (1991)

piątek, 18 października 2013

Księdza Popiełuszkę torturowali Rosjanie

Oprawcy znęcali się nad nim sześć dni dłużej niż do tej pory sądzono. Ksiądz Jerzy Popiełuszko zginął 25, a nie 19 października - pisze "Polska", powołując się na nowe dowody. Duchownego torturowano w sowieckiej bazie w Kazuniu. Prawdopodobnie męczyli go także oficerowie KGB.

Horytnica - Lisowczycy

środa, 16 października 2013

O Katolickie Państwo Narodu Polskiego

kirche/ryngraf_2.jpgChcemy Polski Katolickiej! W tym stwierdzeniu zawiera się cały sens ideologii narodowo – radykalnej. Polska Chrystusowa to kraj, którego prawo oparte jest na DEKALOGU i głęboko przepojone moralnością i nauką katolicką. Środowiska lewicowe i liberalne głoszą iż wiara w Boga w XXI wieku jest niepasująca do stylu życia współczesnego człowieka. Wmawiają nam Polakom, żę  jeżeli już ktoś jest osobą wierzącą to niech Wiarę zachowa na swój własny użytek, niech to będzie jego prywatna sprawa, broń Panie Boże (!) aby zasady moralności katolickiej śmiał propagować w życiu publicznym. Bożek MATERIALIZMU  żąda państwa świeckiego a co się za tym kryje – ateistycznego. Z całą mocą naszej Świętej Wiary odrzucamy te szatańskie żądania i z pomocą Boga Najwyższego będziemy walczyć o Społeczne Panowanie Naszego Pana Jezusa Chrystusa!

niedziela, 13 października 2013

Zmarł ks. Mosén Josep Comas Gros


Zmarł ostatni kapelan Błękitnej Dywizji, ks. Mosén Josep Comas Gros, Katalończyk. 
Niech aniołowie zaniosą jego duszę do raju!

piątek, 11 października 2013

ROCZNICZA ŚMIERCI JANA MOSDORFA

Z kalendarzyka reakcjonisty: 

  70 lat temu, 11 października 1943 roku zginął w KL-Auschwitz, w wieku 39 lat, Jan Mosdorf (pseud. Andrzej Witowski), działacz nacjonalistyczny, publicysta, teoretyk narodowego radykalizmu, doktor filozofii; prezes (1928-33) Młodzieży Wszechpolskiej i (1932-33) Ruchu Młodych OWP a po delegalizacji OWP – Sekcji Młodych SN; współzałożycieli i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obozu Narodowo-Radykalnego, współautor Deklaracji ONR z 14 IV 1934 oraz redaktor dziennika „Sztafeta”; uniknął aresztowania i osadzenia w Berezie Kartuskiej w przeciwieństwie do innych działaczy (podejrzanych – bezpodstawnie – o dokonanie zamachu na min. B. Pierackiego), lecz musiał się ukrywać; po delegalizacji ONR nie podjął działalności w żadnym z jego nieformalnych odłamów, lecz do wybuchu wojny był niezależnym publicystą narodowo-radykalnym, współpracującym m.in. z tygodnikiem „Prosto z Mostu” S. Piaseckiego; od początku okupacji niemieckiej zaangażowany w konspiracji (powrócił do Stronnictwa Narodowego); w VII 1940 aresztowany i osadzony na Pawiaku a 6 I 1941 wysłany do obozu Auschwitz-Birkenau; po przejściu tyfusu zaangażował się w obozową konspirację, wchodząc do „trójki górnej” SN; ofiarnie udzielał pomocy bez czynienia różnicy między chrześcijanami a żydami; zadenuncjowany prawdopodobnie przez Białorusina pełniącego funkcję kapo i osadzony 25 IX 1943 w bloku XI, rozstrzelany w zbiorowej egzekucji.

sobota, 5 października 2013

ŻOŁNIERZE NARODU MISJONARZAMI PRAWDY      Całe życie bojowników Ruchu Narodowego - Radykalnego usłane jest szeregiem przeszkód (pomówień, zakazów itp.) ze strony sił wrogich Porządkowi Naturalnemu i Odwiecznej Prawdzie. Czy ma to jednak oznaczać, że mamy się poddać i wyrzec swoich ideałów? Na pewno nie! Wprost przeciwnie! Naszym naczelnym zadaniem jest zbudowanie (lub odbudowanie) świata będącego w ostrej opozycji do świata obecnego, będącego zbiorem fałszu, obłudy, kłamstwa i bezideowości. Lecz aby to osiągnąć musimy utworzyć w każdym zakątku naszego Kraju Legiony naszych bojowników, będących misjonarzami naszej idei, której naczelnym celem jest przywrócenie ludziom wiary w Boga, Naród i Państwo. Musimy być ludźmi fanatycznie oddanymi sprawie Boskiej i ludzkiej, fanatycznymi wrogami kapitalizmu i komunizmu - dwóch ideologii materializmu.

piątek, 4 października 2013

70. rocznica śmierci ppor. Ireny Iłłakowicz - agentki wywiadu NSZ

4 października 1943 r. w Warszawie w niejasnych okolicznościach została zamordowana Irena Iłłakowicz, podporucznik Narodowych Sił Zbrojnych, agentka wywiadu Organizacji Wojskowej Związku Jaszczurczego i NSZ.

Irena Iłłakowicz urodziła się 26 lipca 1906 r. w Berlinie w rodzinie ziemiańskiej. Po wybuchu rewolucji październikowej w 1917 r. wraz z rodziną przebywała w Finlandii. Po powrocie do kraju uczęszczała do szkoły sióstr Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego w Zbylitowskiej Górze, a następnie studiowała nauki humanistyczne na Uniwersytecie Grenoble we Francji. Znała biegle 6 języków obcych.

W październiku 1934 r. w Warszawie Morzycka wyszła za mąż za Jerzego Olgierda Iłłakowicza, w okresie międzywojennym działaczka Organizacji Polskiej i Obozu Narodowo-Radykalnego.

W czasie hitlerowskiej okupacji, podobnie jak jej mąż, rozpoczęła działalność konspiracyjną w szeregach Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy. Posługiwała się pseudonimami „Barbara Zawisza” oraz „Irena”.

Z racji znajomości języków obcych, w tym niemieckiego, została zaangażowana do wywiadu ZJ, kryptonim „Z”, gdzie działała w sieci rozpoznania wojskowego, gospodarczego i komunikacyjnego. W związku z powierzonymi jej działaniami kilkakrotnie wyjeżdżała do Berlina, gdzie znajdował się punkt kontaktowy Ekspozytury „Z”.

Na przełomie 1941 i 1942 sieć wywiadowcza została rozbita, rozpoczęły się aresztowania. Na początku października 1942 r. „Irena” trafiła na Pawiak. Dzięki łapówce została skierowana do transportu do obozu na Majdanku, skąd w marcu 1943 r. pomorski oddział NSZ przeprowadził brawurową akcję jej uwolnienia - przebrani w mundury gestapo partyzanci przyjechali pod bramę obozu i przedstawili dokument nakazujący przekazanie uwięzionej na śledztwo w Warszawie. Po uwolnieniu „Irena” ukrywała się u rodziny męża w miejscowości Dratów na Lubelszczyźnie.

Po powrocie do Warszawy rozpoczęła służbę w komórce wywiadowczej NSZ zajmującej się rozpoznaniem wśród polskich organizacji komunistycznych. Jej zadaniem było zdobywanie informacji o działaczach komunistycznych i lewicujących, których należało rozpracować w celu zdobycia informacji na temat kierownictwa komunistów w kraju.

Irena Iłłakowicz została zamordowana 4 października 1943 r. w niejasnych okolicznościach. W przededniu śmierci zajmowała się rozpracowywaniem radiostacji w Otwocku wspierającej akcje przejmowania sowieckich spadochroniarzy zrzucanych na teren Polski. Z tych też powodów podejrzenia padały na NKWD lub PPR, jednak sprawcy jej zabójstwa do dziś pozostają nieznani.

„Irena” została pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie pod nazwiskiem Barbara Zawisza. W 1948 r. jej matka umieściła tabliczkę z prawdziwym nazwiskiem zmarłej.

W 1995 r. Irena Iłłakowicz została odznaczona Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego.