Cytaty

KONTRREWOLUCJA*MONARCHIA NARODOWA*KORPORACJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RCR - PRO FIDE, REGE ET PATRIA!


Si Deus Nobiscum quis contra nos - Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

UNIWERSALIZM KATOLICKI KONTRA ATEISTYCZNY GLOBALIZM


MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do obalenia obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny (będąc w rzeczywistości Kontrrewolucją)

WALCZYMY NAJPIERW O POLSKĘ WOLNĄ A PÓŹNIEJ WIELKĄ! Z BOGIEM ZA KRÓLA I OJCZYZNĘ!

REDAKCJA REX

SKŁAD REDAKCJI PORTALU RUCHU CHRISTUS REX


REDAKTOR NACZELNY: 

KOL. TOMASZ JAZŁOWSKI

SEKRETARZ REDAKCJI:

KOL. NATALIA GUZIEJKO

DZIAŁ GRAFIKI:

KOL. PAWEŁ RĘBISZ

CZŁONKOWIE REDAKCJI:

KOL. NATALIA D. GUZIEJKO
KOL. PAWEŁ RĘBISZ
KOL. SEBASTIAN MOSZUMAŃSKI
KOL. PAWEŁ SUDEWICZ
 
WSPÓŁPRACOWNICY REDAKCJI:

KOL. DAMIAN LEDWOŃ
KOL. DOMINICK DUTTON