Cytaty

KONTRREWOLUCJA*MONARCHIA NARODOWA*KORPORACJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RCR - PRO FIDE, REGE ET PATRIA!


Si Deus Nobiscum quis contra nos - Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

UNIWERSALIZM KATOLICKI KONTRA ATEISTYCZNY GLOBALIZM


MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do obalenia obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny (będąc w rzeczywistości Kontrrewolucją)

WALCZYMY NAJPIERW O POLSKĘ WOLNĄ A PÓŹNIEJ WIELKĄ! Z BOGIEM ZA KRÓLA I OJCZYZNĘ!

wtorek, 21 kwietnia 2015

Mobilizacja na 110%


Mobilizacja na 110% 

   Szef rządu Donieckiej Republiki Ludowej Aleksander Zacharczenko oświadczył, że dobrowolna mobilizacja w szeregi powstańczej armii zakończyła się pełnym sukcesem. Procentowo, przy uwzględnieniu wstępnych założeń Ministerstwa Obrony, mobilizacja udała się w 110% i obecnie armia dysponuje większą ilością rekrutów niż jest w stanie wyposażyć.