Cytaty

TRADYCYJNY KATOLICYZM * MONARCHIA NARODOWA * DYSTRYBUCJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
INSTYTUTU NARODOWO-ROJALISTYCZNEGO CHRISTUS REX - codzienna aktualizacja

MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego

wtorek, 28 kwietnia 2015

Apel Fundacji Pomoc Polakom na Podolu, Wołyniu, Pokuciu i Bukowinie

      Fundacja „kresowa” prosi o pomoc w porządkowaniu opuszczonych kościołów rzymskokatol. na Ukrainie. Fundacja Pomoc Polakom na Podolu, Wołyniu, Pokuciu i Bukowinie z siedzibą w Wałbrzychu w okresie od 11 do 20 maja br. zamierza przeprowadzić Akcję ”Przywracanie pamięci”. Akcja ta ma polegać na porządkowaniu wnętrz i bezpośredniego otoczenia starych, opuszczonych kościołów rzymskokatolickich na terenie powiatów: borszczowskiego, zaleszczyckiego, czortkowskiego (w województwie tarnopolskim) na Ukrainie. Kościoły znajdują się we wsiach (to i pobyt przyjemny i gościnność zapewniona). Dodamy, że musi być zachowany co najmniej pełny ośmiodniowy okres pobytu na Ukrainie. Porządkowanie ma polegać na uprzątnięciu śmieci, gruzu itp. z wnętrza kościołów, wycięciu samosiejek krzewów i drzew w budynkach kościołów i wokół nich. Chodzi o to aby te domy Boże nie przedstawiały (jak obecnie) stanu nędzy i rozpaczy. Chcemy w ten sposób:
-przywrócić cześć tym świętym (mimo sprofanowania) miejscom;
-upamiętnić naszych Przodków, którzy wznosili te świątynie; którzy przez sześć wieków trwali – mimo okrutnych prześladowań – przy wierze, języku, tradycjach i kulturze swoich Ojców;
-ocalić te ostatnie jednoznaczne, niepodważalne, prawdziwe (choć przeraźliwie ponure) ślady polskiego katolicyzmu i polskości. Są Tam tylko dwa takie miejsca: właśnie budowle katolickie i stare polskie cmentarze (pozostające też w okropnym zaniedbaniu i zapomnieniu przez Polaków).
Ekipa porządkowa ma się składać z dwunastu osób. Prawdopodobnie będzie nam pomagała miejscowa społeczność (więc też współpraca polsko-ukraińska i pojednanie). Prace, o których mowa są łatwe i nieciężkie; dają natychmiastowe, widoczne efekty. Na uporządkowanie niektórych kościołów wystarczy od pół dnia do dwóch, na większość trzy do pięciu. Ale są też takie co i miesiąc jest za mało.
Pierwsze trzy dni poświęcilibyśmy pracom przy organizowanym przez nas Domu Polskim im. Jana Sobieskiego w Podhorcach (obwód lwowski, rejon Brody).
W programie Akcji przewidzieliśmy Ognisko polskiego patriotyzmu z udziałem naszych Rodaków, a i też zwiedzanie Lwowa, Oleska, Złoczowa, Podhorzec, Kamieńca Podolskiego, Chocimia (może Tarnopola) i niedługi pobyt u Polaków na rumuńskiej Bukowinie.
Po otrzymaniu zgłoszenia wyślemy bardzo szczegółowe, konkretne informacje i nasze – nieodzowne – warunki (niewymyślne).
Fundacja nasza działa (głównie na Kresach wschodnich dawnej Polski) ponad czternaście lat; jest też Organizacją Pożytku Publicznego.

Więcej informacji chętnie udzielimy mailowo (podoleorg@gmail.com). Można rownież dzwonić na numer 663 211 412 , ale bedzie to trochę utrudniony kontakt ponieważ przebywamy na Ukrainie, a podany numer telefonu jest na poły grzecznościowy. Informacje o naszej Fundacji i Jej działalności znajdują się na witrynie: www.podole.org. Tam też (na podstronie "Stan dóbr kultury; Kościoły") można oglądnąć część zdjęć niektórych z kościołów, które do tej pory sfotografowaliśmy. Prowadzimy też Blog: podoleorg.blogspot.com, a i jest nasza strona na Facebook-u pod nazwą Fundacji.

Bogdan Moroz Prezes Fundacji