Cytaty

TRADYCYJNY KATOLICYZM*MONARCHIA NARODOWA*DYSTRYBUCJONIZM*KONTRREWOLUCJA!

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
INSTYTUTU NARODOWO-ROJALISTYCZNEGO CHRISTUS REX - codzienna aktualizacja

MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego w sposób kontrrewolucyjny

środa, 4 lipca 2018

Koalicja Polski Śląsk odpowiedzią na działania Ruchu Autonomii Śląska


Koalicja Polski Śląsk odpowiedzią na działania Ruchu Autonomii Śląska
      Śląska tożsamość regionalna nie jest zaprzeczeniem polskiej tożsamości narodowej - przekonują przedstawiciele stowarzyszeń z Górnego Śląska i Opolszczyzny, którzy rozpoczęli prace zmierzające do utworzenia Koalicji Polski Śląsk. W poniedziałek 2 lipca ogłoszono projekt jej deklaracji ideowej.

  • Koalicja Polski Śląsk zawiązała się w odpowiedzi na poczynania Ruchu Autonomii Śląska.
  • KPŚ nie planuje startu w wyborach samorządowych.
  • Zapowiadające współpracę w koalicji organizacje skupiają w sumie kilkaset osób.
"Jestem Ślązakiem, jestem Polakiem - pod takim zdaniem podpisać by się mogło wielu mieszkańców naszej ziemi, a my traktujemy je jako motto dla swojego działania"- czytamy w projekcie, którego podpisanie przez przedstawicieli kilkunastu stowarzyszeń, fundacji i innego typu organizacji pozarządowych zaplanowano na przełom lipca i sierpnia.

Twórcy koalicji przyznają, że impulsem przyspieszającym rozmowy o jej utworzeniu było niedawne powstanie - z inicjatywy m.in. działaczy Ruchu Autonomii Śląska - Śląskiej Partii Regionalnej. Zapowiadają jednak, że Koalicja Polski Śląsk nie zamierza przekształcić się w komitet wyborczy i startować w wyborach samorządowych; ma być ponadpartyjną, apolityczną płaszczyzną współpracy organizacji deklarujących zarówno śląskość jak i polskość, oraz uczestniczyć w debacie publicznej.

"Chodzi o wypełnienie luki polegającej na tym, że w przestrzeni publicznej nie mają dziś głosu ludzie, którzy stanowią dużą część Ślązaków, a na pewno większą część mieszkańców województwa, a którzy nie przyjmują za swoją narzucanej ostatnio narracji oddzielającej Śląsk od związków z Polską. My się na to nie godzimy; uważamy, że to wykracza poza dopuszczalną debatę historyczną. To jest po prostu manipulowanie, tworzenie nowej, nieprawdziwej historii" - mówił w poniedziałek podczas konferencji prasowej w Katowicach Zbigniew Kopczyński ze stowarzyszenia NZS 1980, wnuk powstańca śląskiego.

Wśród organizacji, które dotąd zadeklarowały poparcie dla stworzenia koalicji, są: Akademia Patriotów - oddział opolski, Biało-Czerwone Opole, warszawska Fundacja SPON (Służba Parlamentowi Ojczyźnie Narodowi), stowarzyszenie "Henryk Sławik. Pamięć i Dzieło", Instytut Silesia, stowarzyszenie NZS 1980, Pokolenia NZS, Ruchu Obywatelski "Polski Śląsk" oraz stowarzyszenie "Pochodnia" z Niemodlina. Zaawansowane są rozmowy z Oddziałem Górali Żywieckich Związku Podhalan i Towarzystwo Obrony Zachodnich Kresów Polski. Kilka innych organizacji, także z Dolnego Śląska, wstępnie deklaruje zainteresowanie inicjatywą.

Jeden z inicjatorów koalicji, twórca Ruchu Obywatelskiego "Polski Śląsk" i były wicewojewoda śląski Piotr Spyra, wyraził nadzieję, że w ciągu najbliższego miesiąca lista organizacji, chcących współtworzyć koalicję, jeszcze się powiększy. Koalicja nie będzie miała osobowości prawnej - tworzące ją stowarzyszenia zachowają samodzielność, ma powstać natomiast rada sygnatariuszy deklaracji.

W zaprezentowanym 2 lipca projekcie deklaracji pod tytułem "Jesteśmy Ślązakami, jesteśmy Polakami" inicjatorzy powstania koalicji napisali m.in., iż na Śląsku tożsamość regionalna odgrywała i odgrywa dużą oraz pozytywną rolę. "Dzisiaj jednak często wiąże się ona z nieprawdziwym stereotypem, który łączy śląskość z odrębnym etosem i przeciwstawia ją Polsce i polskości" - czytamy.

"Tymczasem wielu mieszkańców regionu czuje potrzebę utożsamiania się ze swoją małą ojczyzną, ale nie widzi dla siebie miejsca w tej wąsko pojmowanej, zideologizowanej i fałszywej wizji śląskiej tożsamości. Śląska tożsamość regionalna nie jest zaprzeczeniem polskiej tożsamości narodowej. Te dwa poziomy zakorzenienia wzajemnie się uzupełniają" - czytamy w projekcie.