Cytaty

* INTEGRALNY RZYMSKI KATOLICYZM * NACJONALIZM INTEGRALNY * NARODOWY SOLIDARYZM * UNIWERSALIZM * KONTRREWOLUCJA NARODOWA * EUROPA WOLNYCH NARODÓW *

PRZECIWKO KOMUNIZMOWI I KAPITALIZMOWI! ZA NARODOWYM PAŃSTWEM KORPORACYJNYM!

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY INSTYTUTU NARODOWO-ROJALISTYCZNEGO CHRISTUS REX ORAZ RUCHU NARODOWO-RADYKALNEGO

Codziennik internetowy (wydarzenia - relacje - artykuły)

MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego w sposób kontrrewolucyjny

RUCH ABC

RUCH ABC

A - bstynencja         
B - rak uzależnień
C - zystość Ducha i Ciała


Podobny obrazRuch ABC jest ruchem katolickim propagującym walkę ze wszelkimi uzależnieniami niszczącymi ludzką duszę i ciało.    
  
KTÓŻ JAK BÓG!
-----------------------------------------------------------
"Kto za dużo pije temu dusza gnije"- T.J
------------------------------------------------------------------

FRONT ANTYNARKOTYKOWY

   Na początku należy stwierdzić, iż mocny alkohol czy pornografia należą do tej samej grupy twardych narkotyków, co LSD, haszysz itp. Tak samo mocno uzależniają tak psychicznie, jak i fizycznie. Tak, pornografia czy alkohol to też narkotyk.

                       1. PORNOGRAFIA

   Według najnowszego badania naukowców z Cambridge University oglądanie pornografii może prowadzić do uzależnienia o charakterze fizycznym. Pornografia uaktywnia bowiem te same obszary w mózgu, które są odpowiedzialne za alkohol i narkotyki. To pierwsze badania, które obrazują skutki treści pornograficznych dla mózgu.
 Badanie przeprowadził dr Valerie Voon, na próbie 19 mężczyzn w wieku od 19 do 34 lat. Byli to ludzie, którzy bezskutecznie próbowali wyzwolić się z nałogu pornograficznego i w efekcie tracili pracę, a ich związki się rozpadły. Badacz przeskanował mózgi mężczyzn, którzy oglądali treści pornograficzne i porównał je do skanów mózgów uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Te ostatnie były już powszechnie znane w środowisku naukowym.
 - U obydwu grup zaobserwowano większą aktywność w rejonie mózgu, który jest tzw. układem nagrody, odpowiedzialnym za poczucie nagrody, motywacji i przyjemności – powiedział Vools. - Gdy alkoholik chce sięgnąć do kieliszka, jego mózg działa w pewien sposób. Zauważyliśmy podobną prawidłowość u osób używających pornografii – dodał.

 Choć szkodliwy wpływ pornografii był już wcześniej znany naukowcom zajmującym się zdrowiem umysłowym, to badanie Voona jako pierwsze wykazało fizyczne symptomy uzależnienia od treści erotycznych. Wcześniej dowiedziono m.in. wpływu pornografii na nieodpowiedzialność seksualną. Odkryto także, że oglądanie treści pornograficznych skutkuje pogorszeniem pamięci krótkoterminowej.

2.   ALKOHOL

    W USA na przykład nie sprzedaje się w ogóle piwa i innych napojów alkoholowych osobom poniżej 21 roku życia. Natomiast w Polsce jesteśmy świadkami natarczywej reklamy piwa, adresowanej głównie do ludzi młodych, a wszelkie imprezy młodzieżowe są zalewane hektolitrami różnych odmian piwa. Czy można się dziwić, że w takiej sytuacji alarmująco rośnie liczba dzieci i młodzieży uzależnionych od alkoholu? I tak na przykład szesnastoletni Marek z Warszawy jest już alkoholikiem po kuracji odwykowej. Zaczęło się niewinnie od jednego piwka wypitego za namową starszych kolegów. Początkowo się bronił, ale w końcu uległ, bo kumple mówili: nie jesteś już dzieckiem, a piwo ci nie zaszkodzi. Miał wtedy 13 lat. Stopniowo się przyzwyczajał, z czasem pijał już regularnie, sięgając po coraz mocniejsze trunki, aż w końcu wpadł w niewolę alkoholizmu. Tak to się zaczyna.

3.   NARKOTYKI

Zastanawiając się nad przyczynami sięgania po narkotyki, widzimy, że czymś innym będą powody eksperymentów z narkotykami, a czymś innym przyczyny, dla których osoba, która sięgnęła po narkotyk, uzależnia się od niego. Możemy też założyć, że w tym ostatnim przypadku o uzależnieniu zdecyduje zarówno psychofizyczna konstrukcja jednostki, jak i właściwości konkretnej substancji. O tym, czy ktoś uzależni się od narkotyków, nie zadecyduje tylko incydentalny z nimi kontakt. Cały szereg czynników społecznych, psychologicznych i biologicznych będzie wpływać na relacje pomiędzy narkotykiem a jednostką.
Brak życiowych perspektyw, duża przestępczość i bezrobocie to tylko niektóre czynniki związane ze środowiskiem społecznym mogące podkopać wiarę młodego człowieka w siebie i we własną przyszłość. Niebagatelną rolę odegrają tu grupy rówieśnicze, w których młody człowiek funkcjonuje – a w których niekiedy narkotyki są atrybutem buntu i sprzeciwu wobec społeczeństwa.
Rozbite rodziny, zachwiane relacje w rodzinach pełnych, brak wsparcia i porozumienia, nieprawidłowe wzorce ze strony rodziców związane np. z nadużywaniem alkoholu generują wśród dzieci postawy ucieczkowe, a narkotyk staje się jedną z form tej ucieczki. Niepewność i niedojrzałość emocjonalna, mała odporność na stres, słaba motywacja do działań, które nie przynoszą natychmiastowych korzyści – to tylko niektóre cechy jednostek podatnych na uzależnienia. Postawy rodziców są także często odpowiedzialne za poważniejsze zaburzenia osobowości mogące mieć znaczenie w społecznych kontaktach wychowanków: przesadna idealizacja bądź lekceważenie innych, zmienność nastrojów, zakłócenia tożsamości, poczucie pustki – mogą mieć źródło w niedbałym i niewłaściwym traktowaniu dziecka przez rodziców, oddaleniu się od jego potrzeb emocjonalnych. Poważne zachowania aspołeczne mogą dalej pogłębić się w wyniku nadużywania środków psychoaktywnych. Wśród zaburzeń psychicznych mogących odgrywać pierwszorzędną rolę w podatności na uzależnienie dominuje lęk i zaburzenia nastroju. Zresztą będą one pogłębiać się w okresie uzależnienia, bo narkotyki uśmierzać będą te zaburzenia tylko doraźnie. Podwyższone ryzyko uzależnienia wynika nie tylko ze środowiskowych oddziaływań, ale także może mieć związek z czynnikami biologicznymi. W przypadku alkoholu teza na temat genetycznych predyspozycji dzieci alkoholików do podatności na to uzależnienie została ponad wszelką wątpliwość udowodniona.
Czy wszystkie narkotyki możemy wrzucić do jednego worka?

Są ogromne różnice pomiędzy tym, jak działają rozmaite substancje psychoaktywne. Kofeina działa inaczej niż alkohol, ecstasy inaczej niż kokaina, a działanie LSD w niczym nie przypomina działania heroiny. To, że ktoś próbował niektórych narkotyków – wcale nie oznacza, że próbując innych, doświadczy podobnych doznań. To, że marihuana kogoś nie zabiła, nie oznacza, że nie zrobi tego heroina.
Niektóre narkotyki otrzymywane są z roślin (heroina, kokaina), inne na drodze syntezy (amfetamina, LSD). Ale nawet, jeśli narkotyki wyglądają podobnie – mogą oddziaływać bardzo różnie. Nielegalne narkotyki robione są na bazie różnych składników, niekiedy wyjątkowo toksycznych, a wyglądające zdawałoby się identycznie tabletki, mogą zawierać znacznie różniące się od siebie substancje. Tak więc ktoś, kto sięga po narkotyki, nigdy nie ma pewności, co tak naprawdę bierze. Nie ma bezpiecznego sposobu używania nielegalnych narkotyków. Substancje te są połykane, palone, wdychane lub wstrzykiwane. Im bardziej bezpośrednią drogą narkotyk dostaje się do krwiobiegu, tym efekt jego działania jest silniejszy, a ryzyko śmiertelnego przedawkowania większe.