Cytaty

TRADYCYJNY KATOLICYZM*MONARCHIA NARODOWA*DYSTRYBUCJONIZM*KONTRREWOLUCJA!

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
INSTYTUTU NARODOWO-ROJALISTYCZNEGO CHRISTUS REX - codzienna aktualizacja

MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego w sposób kontrrewolucyjny

RUCH ABC

RUCH ABC

A - bstynencja         
B - rak uzależnień
C - zystość Ducha i Ciała


Ruch ABC jest ruchem katolickim propagującym walkę ze wszelkimi uzależnieniami niszczącymi ludzką duszę i ciało.    
  
KTÓŻ JAK BÓG!
-----------------------------------------------------------
"Kto za dużo pije temu dusza gnije"- T.J
------------------------------------------------------------------

FRONT ANTYNARKOTYKOWY

   Na początku należy stwierdzić, iż mocny alkohol czy pornografia należą do tej samej grupy twardych narkotyków, co LSD, haszysz itp. Tak samo mocno uzależniają tak psychicznie, jak i fizycznie. Tak, pornografia czy alkohol to też narkotyk.

                       1. PORNOGRAFIA

   Według najnowszego badania naukowców z Cambridge University oglądanie pornografii może prowadzić do uzależnienia o charakterze fizycznym. Pornografia uaktywnia bowiem te same obszary w mózgu, które są odpowiedzialne za alkohol i narkotyki. To pierwsze badania, które obrazują skutki treści pornograficznych dla mózgu.
 Badanie przeprowadził dr Valerie Voon, na próbie 19 mężczyzn w wieku od 19 do 34 lat. Byli to ludzie, którzy bezskutecznie próbowali wyzwolić się z nałogu pornograficznego i w efekcie tracili pracę, a ich związki się rozpadły. Badacz przeskanował mózgi mężczyzn, którzy oglądali treści pornograficzne i porównał je do skanów mózgów uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Te ostatnie były już powszechnie znane w środowisku naukowym.
 - U obydwu grup zaobserwowano większą aktywność w rejonie mózgu, który jest tzw. układem nagrody, odpowiedzialnym za poczucie nagrody, motywacji i przyjemności – powiedział Vools. - Gdy alkoholik chce sięgnąć do kieliszka, jego mózg działa w pewien sposób. Zauważyliśmy podobną prawidłowość u osób używających pornografii – dodał.
 Choć szkodliwy wpływ pornografii był już wcześniej znany naukowcom zajmującym się zdrowiem umysłowym, to badanie Voona jako pierwsze wykazało fizyczne symptomy uzależnienia od treści erotycznych. Wcześniej dowiedziono m.in. wpływu pornografii na nieodpowiedzialność seksualną. Odkryto także, że oglądanie treści pornograficznych skutkuje pogorszeniem pamięci krótkoterminowej.

2.   ALKOHOL

    W USA na przykład nie sprzedaje się w ogóle piwa i innych napojów alkoholowych osobom poniżej 21 roku życia. Natomiast w Polsce jesteśmy świadkami natarczywej reklamy piwa, adresowanej głównie do ludzi młodych, a wszelkie imprezy młodzieżowe są zalewane hektolitrami różnych odmian piwa. Czy można się dziwić, że w takiej sytuacji alarmująco rośnie liczba dzieci i młodzieży uzależnionych od alkoholu? I tak na przykład szesnastoletni Marek z Warszawy jest już alkoholikiem po kuracji odwykowej. Zaczęło się niewinnie od jednego piwka wypitego za namową starszych kolegów. Początkowo się bronił, ale w końcu uległ, bo kumple mówili: nie jesteś już dzieckiem, a piwo ci nie zaszkodzi. Miał wtedy 13 lat. Stopniowo się przyzwyczajał, z czasem pijał już regularnie, sięgając po coraz mocniejsze trunki, aż w końcu wpadł w niewolę alkoholizmu. Tak to się zaczyna.

3.   NARKOTYKI

Zastanawiając się nad przyczynami sięgania po narkotyki, widzimy, że czymś innym będą powody eksperymentów z narkotykami, a czymś innym przyczyny, dla których osoba, która sięgnęła po narkotyk, uzależnia się od niego. Możemy też założyć, że w tym ostatnim przypadku o uzależnieniu zdecyduje zarówno psychofizyczna konstrukcja jednostki, jak i właściwości konkretnej substancji. O tym, czy ktoś uzależni się od narkotyków, nie zadecyduje tylko incydentalny z nimi kontakt. Cały szereg czynników społecznych, psychologicznych i biologicznych będzie wpływać na relacje pomiędzy narkotykiem a jednostką.
Brak życiowych perspektyw, duża przestępczość i bezrobocie to tylko niektóre czynniki związane ze środowiskiem społecznym mogące podkopać wiarę młodego człowieka w siebie i we własną przyszłość. Niebagatelną rolę odegrają tu grupy rówieśnicze, w których młody człowiek funkcjonuje – a w których niekiedy narkotyki są atrybutem buntu i sprzeciwu wobec społeczeństwa.
Rozbite rodziny, zachwiane relacje w rodzinach pełnych, brak wsparcia i porozumienia, nieprawidłowe wzorce ze strony rodziców związane np. z nadużywaniem alkoholu generują wśród dzieci postawy ucieczkowe, a narkotyk staje się jedną z form tej ucieczki. Niepewność i niedojrzałość emocjonalna, mała odporność na stres, słaba motywacja do działań, które nie przynoszą natychmiastowych korzyści – to tylko niektóre cechy jednostek podatnych na uzależnienia. Postawy rodziców są także często odpowiedzialne za poważniejsze zaburzenia osobowości mogące mieć znaczenie w społecznych kontaktach wychowanków: przesadna idealizacja bądź lekceważenie innych, zmienność nastrojów, zakłócenia tożsamości, poczucie pustki – mogą mieć źródło w niedbałym i niewłaściwym traktowaniu dziecka przez rodziców, oddaleniu się od jego potrzeb emocjonalnych. Poważne zachowania aspołeczne mogą dalej pogłębić się w wyniku nadużywania środków psychoaktywnych. Wśród zaburzeń psychicznych mogących odgrywać pierwszorzędną rolę w podatności na uzależnienie dominuje lęk i zaburzenia nastroju. Zresztą będą one pogłębiać się w okresie uzależnienia, bo narkotyki uśmierzać będą te zaburzenia tylko doraźnie. Podwyższone ryzyko uzależnienia wynika nie tylko ze środowiskowych oddziaływań, ale także może mieć związek z czynnikami biologicznymi. W przypadku alkoholu teza na temat genetycznych predyspozycji dzieci alkoholików do podatności na to uzależnienie została ponad wszelką wątpliwość udowodniona.
Czy wszystkie narkotyki możemy wrzucić do jednego worka?

Są ogromne różnice pomiędzy tym, jak działają rozmaite substancje psychoaktywne. Kofeina działa inaczej niż alkohol, ecstasy inaczej niż kokaina, a działanie LSD w niczym nie przypomina działania heroiny. To, że ktoś próbował niektórych narkotyków – wcale nie oznacza, że próbując innych, doświadczy podobnych doznań. To, że marihuana kogoś nie zabiła, nie oznacza, że nie zrobi tego heroina.
Niektóre narkotyki otrzymywane są z roślin (heroina, kokaina), inne na drodze syntezy (amfetamina, LSD). Ale nawet, jeśli narkotyki wyglądają podobnie – mogą oddziaływać bardzo różnie. Nielegalne narkotyki robione są na bazie różnych składników, niekiedy wyjątkowo toksycznych, a wyglądające zdawałoby się identycznie tabletki, mogą zawierać znacznie różniące się od siebie substancje. Tak więc ktoś, kto sięga po narkotyki, nigdy nie ma pewności, co tak naprawdę bierze. Nie ma bezpiecznego sposobu używania nielegalnych narkotyków. Substancje te są połykane, palone, wdychane lub wstrzykiwane. Im bardziej bezpośrednią drogą narkotyk dostaje się do krwiobiegu, tym efekt jego działania jest silniejszy, a ryzyko śmiertelnego przedawkowania większe. 

 O męskiej rozpuście

Temat rozpusty i niewinności (lub nierządu i czystości – od A.L.) wywołał bezprecedensową reakcję! Nigdy wcześniej nasze publikacje nie zebrały tylu opinii i komentarzy. Cóż, na wasze prośby, będziemy kontynuować ten temat i napiszemy o mężczyznach. Zacznijmy od definicji. ROZPUSTA*/, NIERZĄD – to jakakolwiek intymność przed ślubem. A jeśli mąż i żona zdradzają siebie nawzajem – to jest to jeszcze cięższy grzech – grzech CUDZOŁÓSTWA.

*/ – od tłumacza:
a     Rosyjskie słowo БЛУД tłumaczy się na język polski jako „nierząd, rozpusta, wszeteczność”. Pochodnymi od tego słowami, określającymi osoby są: блудница”, „блудник ; w języku polskim odpowiadają im słowa: „nierządnica, rozpustnica, lubieżnica, wszetecznica” – w odniesieniu do kobiety i „rozpustnik, lubieżnik, wszetecznik” – w odniesieniu do mężczyzny. Zauważmy, że w języku polskim nie ma określenia dla mężczyzny, pochodzącego od słowa „nierząd”. Do mężczyzn po prostu to słowo nie ma odniesienia. Obok powszechnie używanego słowa „nierządnica” w stosunku do kobiet, nie używa się słowa „nierządnik” w odniesieniu do mężczyzn. Ciekawe, dlaczego? Prawdopodobnie wynika to z przyjętych w społeczeństwie ocen przedstawicieli obu płci, zachowujących się niemoralnie. O ile rozpustne kobiety na ogół nie cieszą się poważaniem i są potępiane, to mężczyźni z reguły nie są potępiani, a niekiedy nawet z powodu swojej „jurności” są traktowani z uznaniem (O, dobry z niego kogut! itp. określenia). 
Omawiany grzech obejmuje wspólne mieszkanie bez ślubu, masturbację (onanizm, samogwałt) i inne rodzaje rozpusty.   
Z jakiegoś powodu przyjęto uważać, że temat czystości i dziewictwa dotyczy tylko kobiet. I często właśnie kobiety obwinia się za wszystkie grzechy i konsekwencje rozpusty. Ale trzeba przyznać, że mężczyzna w tej sprawie ponosi OGROMNĄ odpowiedzialność, ponieważ sam Pan obdarzył go szczególnym statusem: być głównym – to znaczy ZA WSZYSTKO ponosić odpowiedzialność. I co się dzieje? Ten, który powinien dawać przykład dobrego, pobożnego życia, chronić kobietę przed złem – kusi ją, znieważa, kłamie i zdradza?
Jest to niezbędne dla zdrowia, wstrzemięźliwość jest szkodliwa, dziewczyny same włażą do łóżka i stały się bardzo dostępne, a na końcu jest to grzech kobiety, a mężczyzna nie ma z tym nic wspólnego. Do tego koledzy mnie wyśmieją, gdy nie będę taki jak wszyscy – w różny sposób mężczyźni usprawiedliwiają grzech rozpusty. Grosza nie są warci tacy koledzy. A w ogóle, to z nikim i nigdy nie dyskutujcie na temat swego życia osobistego (oprócz pokuty podczas Spowiedzi św. u kapłana). Co zaś dotyczy zdrowia, to daje nam je TYLKO BÓG! Kto i kiedy od grzechu i błota stał się zdrowszy i bardziej szczęśliwy?
Biada tym lekarzom, którzy wymyślili te kłamliwe teorie, popychając mężczyzn do grzechu śmiertelnego. Usprawiedliwianie, że „rozpusta jest dla zdrowia” – to jest podobnie szalone jak to, gdyby się powiedziało, że oto pójdę, zbiję do śmierci dziesięciu czy dwudziestu ludzi, ale mięśnie napompuję, dobrą gimnastykę zrobię. Rozpusta – to taki sam straszny grzech, jak zabójstwo!!!
Przez wszystkie wieki na Rusi mężczyźni słynęli z najwyższych zalet duchowych i cnót chrześcijańskich – męstwa, szlachetności, pokory, godności, hojności… Aleksander Newski, Fiodor Uszakow, Michaił Kutuzow, Mikołaj II i mnóstwo świętych, wśród których byli wielcy wodzowie, wojownicy, książęta – wszyscy oni byli wierzącymi prawosławnymi ludźmi – to była duma kraju, przecież oni ratowali swoje rodziny i Ojczyznę, umierali za Chrystusa, nie żałując życia i wykazując najwyższy stopień miłości i szlachetności.
A co jest teraz? Czym dzisiaj szczycą się w większości współcześni mężczyźni: karierą, pieniędzmi, samochodami i co najgorsze – ilością uwiedzionych kobiet? Czy błoto i dobra materialne, zdobyte w sposób nieuczciwy – mogą być wskaźnikiem sukcesu? Zauważmy również, że nigdy wcześniej w historii mężczyźni nie byli tak zatroskani o swój wygląd zewnętrzny (zazwyczaj jest to udziałem kobiet). Dlaczego?

Szczególnie ostro temat rozpusty dotyczy tych mężczyzn, którzy coś w tym życiu osiągnęli – jakiś status, pozycję, sukces finansowy. Kobiety dla nich stają się rzeczami i im więcej ich jest, tym lepiej – a to już jest maniakalna pasja. O kobiety się kłócą, kolekcjonują je, niepotrzebne wyrzucają. Wielu z tych ludzi zaczyna wierzyć w siebie do tego stopnia, że ​​w swoim szaleństwie idą przeciwko SAMEMU BOGU i Jego Świętym Przykazaniom! Śmieszne i straszne. Jeden z aniołów kiedyś też tak się wbił w pychę, że na zawsze stał się diabłem.
Wielu mężczyzn skarży się na to, że teraz mało jest przyzwoitych kobiet – prawie wszystkie są łatwo dostępne. Trudno zakwestionować. Ale, mówiąc z ręką na sercu, czy są godni rozpustni mężczyźni czystych, przyzwoitych dziewczyn? Dlatego rozpustnicy wybierają nierządnice. Zazwyczaj u biegających za spódniczkami mężczyzn jest jedna dewiza; – po ros: Наше дело не рожать – насладился и бежать, w tłumaczeniu: „Ciąża, rodzić – nie dla nas, gdy użyłeś – zmiataj w czas”. A straszne skutki rozpusty, w szczególności ABORCJA – to męski grzech! Mężczyzna jest bezpośrednim współuczestnikiem dzieciobójstwa.
I co się dzieje? Mężczyzna, który jest powołany, aby być prawdziwym duchowym wojownikiem, staje się po prostu marionetką w rękach diabła? A kobiety, również chodzące w ciemnościach, łatwo wpadają w te śmiertelne sieci kłamstwa, występku i perwersji. I co jest najstraszniejsze – one same kuszą silną płeć. A co otrzymują? Łzy i cierpienia, upokorzenie i niekończące się zdrady. Jeśli mężczyzna żyje rozpustnie przed ślubem i nie żałuje tego, to stając się mężem, nie powstrzyma się i być może będzie żył w jeszcze w większej rozpuście. Od takich „mężczyzn” trzeba uciekać! Sami toną w grzechowym bagnie i kobiety wciągają do tej przepaści.
Nie trzeba dostosowywać się do opętanego świata, który już dawno oszalał. Trzeba słuchać tylko swojego sumienia i Boga! Jest takie powiedzenie: „Zmarł w 30, pochowany w 60”. Rozpusta jest straszna dlatego, że czyni z nas duchowych trupów, kiedy serce twardnieje jak kamień, a grzech staje się normą. Jest to początek końca… A jeśli, nie daj Boże, wojna??? Czy będą zdolni bronić Ojczyzny ci, którzy przyzwyczaili się do zdrady, kto ugrzązł w rozpuście i których myśli są tylko o „tym”? Skończeni rozpustnicy – to zwykle żałosni tchórze. Odważny i silny mężczyzna nigdy nie stoczy się do rozpusty i zdrady. A co robić ze zdrajcami na wojnie?
Nieodpowiedzialność, niedojrzałość i straszna bezmyślna DUMA chowa się za męską rozpustą. To haniebna kradzież, porównywalna ze zwierzętami. Podążanie za rozpustnymi przyjemnościami można porównać z narkotykowym uzależnieniem, przy czym już w stadium śmiertelnym. To jest tak jak pies, który liże językiem żelazną piłę i krwawiąc, nie może zaprzestać. Jest to BARDZO NIEBEZPIECZNA GRA! Rozpadają się rodziny, ojcowie opuszczają rodziny, porzucają swoje dzieci, urządzają bijatyki i skandale, zdradzają, zmieniają niezliczoną ilość kobiet i czego się spodziewają? Jeśli mężczyzna jest głową rodziny, to ON JEST WINIEN, ponieważ jest głównym.
Ani jeden grzech, zwłaszcza tak ciężki jak rozpusta, nie pozostanie bez kary i odpłata będzie bardzo straszna. Prawa duchowe działają, nawet jeśli człowiek nie wierzy w nie. Jako kapłan, spowiadając setki mężczyzn różnego wieku i statusu oświadczam: nieuniknione nieszczęścia, nędza i choroby przychodzą do życia rozpustników. I często mężczyzna sam rozumie, że jest mu bardzo źle, ciężko i samotnie, nawet gdy z zewnątrz wszystko wydaje się być w porządku. Nie domyśla się on, dlaczego tak bardzo cierpi jego dusza… Ale daj Boże, jeśli mężczyzna jednak zdąży na czas okazać skruchę, zdecydowanie porzuci grzech rozpusty i staje na drodze poprawy. Ponieważ po śmierci skruchy już nie będzie. A śmierć może przyjść w każdej chwili.
Czystość, modlitwa, życie z Bogiem, udział w Sakramentach Świętych Spowiedzi i Komunii – to niezwykle ogromna i wyjątkowa siła ratująca. Nie na darmo tak atakuje się Wiarę i Cerkiew, bo tylko Bóg może nas uratować. Diabeł natomiast będzie robił wszystko, co możliwe, aby nas zgubić! A przez rozpustę – to najskuteczniejszy i najprostszy sposób, aby zabić człowieka i doprowadzić go do pełnej rozpaczy. I tu nie ma żadnego stanu pośredniego. Jesteś złodziejem, czy nie jesteś złodziejem. Jesteś mordercą, czy nie jesteś mordercą.

Albo jesteś z Bogiem, albo z diabłem. Wybór należy do ciebie …”

Piotr Gurianow, Kapłan 
 
Źródło:
O MĘSKIEJ ROZPUŚCIE
О МУЖСКОМ БЛУДЕ
http://3rm.info/publications/60254-o-muzhskom-blude.html

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

 Za: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/o-meskiej-rozpuscie-2015-11