Cytaty

KONTRREWOLUCJA*MONARCHIA NARODOWA*KORPORACJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RCR - PRO FIDE, REGE ET PATRIA!


Si Deus Nobiscum quis contra nos - Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

UNIWERSALIZM KATOLICKI KONTRA ATEISTYCZNY GLOBALIZM


MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do obalenia obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny (będąc w rzeczywistości Kontrrewolucją)

WALCZYMY NAJPIERW O POLSKĘ WOLNĄ A PÓŹNIEJ WIELKĄ! Z BOGIEM ZA KRÓLA I OJCZYZNĘ!

piątek, 20 lutego 2015

100 rocznica urodzin Bolesława Piaseckiego

      Dnia 18 lutego obchodziliśmy 100 rocznicę urodzin (ur.18 lutego 1915 - zm. 1 stycznia 1979) Bolesława Piaseckiego – polskiego  polityka narodowego, twórcy RNR Falanga, prawnika, oficera Wojska Polskiego, po II wojnie światowej twórcy Stowarzyszenia Pax.