Cytaty

TRADYCYJNY KATOLICYZM * MONARCHIA NARODOWA * DYSTRYBUCJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
INSTYTUTU NARODOWO-ROJALISTYCZNEGO CHRISTUS REX - codzienna aktualizacja

MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego

czwartek, 26 lutego 2015

Apel do wszystkich organizacji związkowych, stowarzyszeń i Polaków

a 

  Jako człowiek  pierwszej” SOLIDARNOŚCI” któremu bardzo zależało i zależy na tym żeby w naszej Ojczyźnie żyło się dobrze i żeby Ojczyzna była wolna i niepodległa, walcząc od ponad 35 lat najpierw z ustrojem komunistycznym oraz Rządami które nie szanują  Narodu  Polskiego które swymi działaniami spychają społeczeństwo do nędzy i ubóstwa.

Od roku 1999 walczyłem i walczę z patologią niszczenia Polskiego Rolnictwa i naszej Ojczyzny, spowodowanym nielegalnym importem  i przemytem złej jakości produktów rolnych co powodowało  niszczenie i upadek kilku  tysięcy gospodarstw rolnych i oszustwa gospodarcze  i  konsumenckie. W obecnej chwili ta koalicja od ponad siedmiu lat swymi działaniami niszczą i sprzedają to co jest jeszcze w rękach Polaków. Rząd działa na rzecz obcego kapitału i pod dyktando obcych instytucji i naciskach innych krajów. Dla tego też zwracam się do wszystkich organizacji Związkowych i stowarzyszeń nie tylko związanych z rolnictwem jak Górników, Hutników, Kolejarzy, Pielęgniarek, Pocztowców i Związków Pracowniczych, o wsparcie naszego Protestu Rolników pod Kancelarią  Premiera który trwa od 19.02.2015r.

Bardzo nam zależy by delegacje wszystkich organizacji dotarły z wsparciem na tak zwane Zielone Miasteczko w Warszawie. Uczestniczę od samego początku w tym proteście wraz ze swoimi członkami  naszego Związku Zawodowego Rolników „SOLIDARNI” którego jestem Przewodniczącym  i wiem że tam są rolnicy bardzo poszkodowani przez ten Rząd nie są to Związkowcy w celu osiągnięcia  kariery politycznej tylko w 80% protestujących to rolnicy niezrzeszeni w żadnej organizacji związkowej. Jesteśmy  zobowiązani do pomocy tym Rolnikom i ochrony ich warsztatów pracy bo jeśli nie będziemy ich bronić to za kilka chwil do likwidacji ten Rząd zabierze się do pozostałych grup społecznych jakim są Górnicy, Pielęgniarki, Pocztowcy i inne gałęzie produkcji które są jeszcze w rękach Polskich. Bardzo Proszę o wsparcie naszej Akcji Protestacyjnej w zamian nie pozwolimy by któryś z Rządów chciał wam wyrządzić krzywdę w podobny sposób jak Rolnikom i  będziemy was wspierać.

Przewodniczący Związku Zawodowego Rolników „SOLIDARNI”  Marian Zagórny