Cytaty

KONTRREWOLUCJA*MONARCHIA NARODOWA*KORPORACJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RCR - PRO FIDE, REGE ET PATRIA!


Si Deus Nobiscum quis contra nos - Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

UNIWERSALIZM KATOLICKI KONTRA ATEISTYCZNY GLOBALIZM


MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do obalenia obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny (będąc w rzeczywistości Kontrrewolucją)

WALCZYMY NAJPIERW O POLSKĘ WOLNĄ A PÓŹNIEJ WIELKĄ! Z BOGIEM ZA KRÓLA I OJCZYZNĘ!

poniedziałek, 9 lutego 2015

Polski oddział w Noworosji?


Polski oddział w Noworosji? 

     Pojawiły się niepotwierdzone informacje, że z Polaków walczących w armii noworosyjskiej, oraz osób zmierzających do niej ma zostać sformowany oddział narodowościowy. Patronat nad oddziałem miałby objąć jeden z nacjonalistycznych oddziałów walczących po stronie powstańczej. Ze względu na inwigilację przez służby nikt nie udziela pełnych informacji na temat przyjmowania potencjalnych ochotników. Sama armia strzeże tożsamości swoich żołnierzy zwłaszcza tych przybywających z zagranicy,wyjątek stanowią ci którzy wyrażają na to zgodę. Powszechnie dostępną informacją jest, że aby zaciągnąć się do armii powstańczej trzeba być zdrowym i świadomym tego, że nie przyjechało się na wakację. Najpierw odbywa się rozmowa z psychologiem w celu sprecyzowania motywów kandydata, jego oczekiwań i predyspozycji. Po przeszkoleniu, oraz złożeniu przysięgi na lojalność armii powstańczej zostaje się skierowanym do właściwej jednostki wojskowej, bądz służby pomocniczej. Biuro rekrutacyjne nie udziela informacji na temat przyszłego przydziału, oraz nie prowadzi teoretycznych rozmów telefonicznych. Nie jest wymagana znajomość języka rosyjskiego. Pojawienie się oficjalnej polskiej jednotski wojskowej wywołałoby polityczny wstrząs i prawdopodobnie z tego powodu taka grupa dotychczas nie powstała ,aczkolwiek wobec nieprzejednanej postawy zachodu sytuacja taka może ulec zmianie.

Za:  http://novorossia.today/polski-oddzial-w-noworosji/