Cytaty

KONTRREWOLUCJA*MONARCHIA NARODOWA*KORPORACJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RCR - PRO FIDE, REGE ET PATRIA!


Si Deus Nobiscum quis contra nos - Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

UNIWERSALIZM KATOLICKI KONTRA ATEISTYCZNY GLOBALIZM


MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do obalenia obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny (będąc w rzeczywistości Kontrrewolucją)

WALCZYMY NAJPIERW O POLSKĘ WOLNĄ A PÓŹNIEJ WIELKĄ! Z BOGIEM ZA KRÓLA I OJCZYZNĘ!

sobota, 27 sierpnia 2016

Niemcy: Rząd przygotowuje kraj na wojnę?


       24 sierpnia niemiecki rząd zaakceptował projekt nowych zasad obrony cywilnej w RFN. 69-stronicowy dokument zaleca obywatelom, by w razie ogólnopaństwowej sytuacji kryzysowej zaopatrzyli się w zapas wody pitnej na 5 dni i żywności na 10 dni. Obliguje ludność cywilną do wsparcia wojska w kierowaniu ruchem drogowym, wyszukiwaniu kwater i zaopatrzeniu w paliwo. Podkreśla potrzebę usprawnienia procedur alarmowania ludności o zagrożeniu, ochrony budynków i organizacji doraźnej pomocy medycznej, a także odtworzenia procedur zawiadamiania o mobilizacji do wojska w wypadku przywrócenia poboru (zawieszonego w 2011 r.). Wprowadza możliwość racjonowania żywności, rekwirowania pojazdów do użytku Bundeswehry oraz zobowiązania firm do budowy koszarów i innych obiektów wojskowych.

Opozycja zarzuca rządowi Angeli Merkel wzniecanie paniki, choć Berlin zaprzecza, że opracowanie dokumentu jest reakcją na konkretną sytuację.

(Na podstawie PAP opracował A.D.)