Cytaty

* INTEGRALNY RZYMSKI KATOLICYZM * NACJONALIZM INTEGRALNY * NARODOWY SOLIDARYZM * UNIWERSALIZM * KONTRREWOLUCJA NARODOWA * EUROPA WOLNYCH NARODÓW *

PRZECIWKO KOMUNIZMOWI I KAPITALIZMOWI! ZA NARODOWYM PAŃSTWEM KORPORACYJNYM!

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY INSTYTUTU NARODOWO-ROJALISTYCZNEGO CHRISTUS REX
codziennik internetowy (wydarzenia - relacje - artykuły)

MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego w sposób kontrrewolucyjny

sobota, 9 czerwca 2018

Gliwice: Publiczny różaniec o odnowę moralną Narodu Polskiego


Podobny obraz 

     W dniu 8 czerwca AD 2018 członkowie Krucjaty Młodych oraz zgromadzeni wierni odmówili na gliwickim Rynku pod figurą NMP różaniec w intencji odnowy moralnej Narodu Polskiego. 

*****

10 powodów, żeby odmawiać Różaniec publicznie
  1. Cud Słońca był publiczny: Matka Boża 13 października 1917 roku dokonała Cudu Słońca, którego świadkami było 70 tysięcy ludzi, w tym ateiści, komuniści i inne osoby wrogie katolicyzmowi. Niektórzy z nich nawrócili się. Różaniec publiczny przypomina niewierzącym przechodniom, że nawrócenie jest możliwe.
  2. Dotrzeć do niepraktykujących katolików: Uczestnictwo w praktykach religijnych w naszym kraju z każdym rokiem jest coraz mniej liczne. Różaniec publiczny to wspaniała okazja, by dotrzeć do „wierzących-niepraktykujących”. Jeśli zobaczą nas modlących się na ulicy, mogą zostać poruszeni, by stać się lepszymi katolikami.
  3. Modlitwa publiczna przynosi rezultaty: Katolicy, w krajach gdzie zabijanie nienarodzonych dzieci jest legalne, modlą się przed miejscami, gdzie dochodzi do rzezi niewiniątek. Siła modlitwy osłabiła postępy tzw. aborcji. Modlitwa publiczna ratuje życie dzieci, a aborterzy nawracają się.
  4. Zostań Apostołem Fatimy: Jezus Chrystus posłał apostołów, aby nauczali wszystkie narody. Różaniec publiczny to wspaniały sposób na przyciągnięcie bliźnich do katolickiej wiary i zapoznanie ich z orędziem fatimskim. Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą (Łk 8, 16)
  5. Grzechy publiczne wymagają publicznego zadośćuczynienia: Nasza kultura coraz bardziej afiszuje się z grzechem. Prawo pozwala na zabijanie dzieci nienarodzonych. Twój Różaniec publiczny będzie publicznym aktem wynagrodzenia za te grzechy wymierzone przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi i Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Twój Różaniec publiczny pocieszy Pana Boga. W Fatimie Matka Boża powiedziała dzieciom: Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. By je ratować, Bóg chce ustanowić w świecie nabożeństwo do mojego Niepokalanego Serca.
  1. Czy media będą promować objawienie fatimskie? Nigdy! To od nas zależy, czy nabożeństwo do Matki Bożej będzie znane poza kruchtą kościoła. Modlić się publicznie na Różańcu to potężny sposób, by zachęcić innych do jego odmawiania. Katolikom nie wolno wstydzić się wiary: Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie (Mt 10, 32).
  2. Zwycięstwa Różańca w historii: Pod koniec II wojny światowej wojska sowieckie okupowały Wiedeń. Nie chciały go opuścić. Jednak po masowych procesjach różańcowych, prowadzonych przez o. Petrusa Pavlička, komunistyczni najeźdźcy wynieśli się na dobre. Masowe Różańce publiczne udaremniły również przejęcie władzy przez komunistów w Brazylii w 1964 roku. Jeśli Różaniec publiczny uratował te kraje, to uratuje także Polskę.
  3. Obowiązek oddawania czci Bogu publicznie: Laicyści starają się wyrugować religię i moralność z przestrzeni publicznej. Dzieci w szkołach w innych krajach są zawieszane w prawach za to, że np. pomodlą się przed posiłkiem. Katolickie obrazy są usuwane ze szkół, szpitali i miejsc publicznych. Jako katolicy mamy obowiązek się temu sprzeciwić. Będziemy publicznie oddawać cześć Panu Bogu i szanować Jego Prawa.
  4. Przygotowanie na triumf Matki Bożej: Niepokalane Sercu Maryi zatriumfuje nad złem. To wielki przywilej być pośród tych, którzy ufają w Jej triumf i oddają Jej publiczną cześć. Każdy Różaniec publiczny przyspiesza zwycięstwo Boga, przyciąga łaski dla Polski i wzmacnia duchowo każdego uczestnika Różańca.
  5. Modlitwa publiczna jest potężna: W swoim monumentalnym dziele Przedziwny sekret Różańca Świętego św. Ludwika Maria de Montfort pisze: Modlitwa publiczna jest bardziej skuteczna niż modlitwa prywatna dla złagodzenia gniewu Bożego i wyjednania Jego miłosierdzia.