Cytaty

KONTRREWOLUCJA*MONARCHIA NARODOWA*KORPORACJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RCR - PRO FIDE, REGE ET PATRIA!


Si Deus Nobiscum quis contra nos - Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

UNIWERSALIZM KATOLICKI KONTRA ATEISTYCZNY GLOBALIZM


MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do obalenia obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny (będąc w rzeczywistości Kontrrewolucją)

WALCZYMY NAJPIERW O POLSKĘ WOLNĄ A PÓŹNIEJ WIELKĄ! Z BOGIEM ZA KRÓLA I OJCZYZNĘ!

piątek, 30 stycznia 2015

Najnowsze informacje z Noworosji: 30.01.AD 2015

                 Zaczęły się walki na przedmieściach Dzierżyńska, nad blokpostami "ATO" kłęby czarnego dymu.
МОЛНИЯ: Бои начались на подступах к Дзержинску, над блокпостами «АТО» клубы черного дыма | Русская весна Armia DRN prowadzi walki na przedmieściach Dzierżyńska, odsuwając tym samym linię frontu od Gorłówki. Wśród okupantów i ich pomocników zaczęła się panika i próby porzucenia Dzierżyńska. Wojska ukraińskie próbują przegrupować się i podciągnąć rezerwy. Armia DRN kontratakuje, działając przy tym, również małymi grupami. Okupanci starają sie odbić utracone pozycje, ponownie ustanowic kontrolę nad odcinkami trasy Donieck-Gorłówka i odciągnąć siły armii DRN od kotła Debalcowskiego. Miejscowi mieszkańcy donoszą, że od strony blokpostów armii ukraińskiej walą kłęby gęstego dymu, słychać strzelaninę i odgłosy walk na przedmieściach. Jeśli natarcie powstańców wgłąb Dzierżyńska nie uwięźnie na obronie przeciwnika, to ukraińcy zostaną ostatecznie odrzuceni od Gorłówki.