Małgorzata Maria Bartyzel urodziła się 12 listopada 1955 w Łodzi. W 1978 uzyskała dyplom magisterski na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie polonistyki. W 1991 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych.

W okresie studiów była zaangażowana w działalność opozycyjną. Działała w NSZZ „Solidarność”. Za działalność opozycyjną była wielokrotnie represjonowana, m.in. w sierpniu 1980 została zatrzymana, a następnie przetrzymywana w areszcie domowym, zaś od 13 grudnia 1981 do 22 lipca 1982 była internowana w związku z wprowadzeniem stanu wojennego. Po zwolnieniu kontynuowała działalność opozycyjną, kierowała podziemnym łódzkim BIPS, organizowała wydawnictwa drugiego obiegu. 

Pracowała m.in. w „Dzienniku Łódzkim”. była zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Aspekt Polski”. W latach 1998–2002 zajmowała stanowisko prorektora Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania. W 2002 była pełnomocnikiem ds. kultury w zespole doradców prezydenta Łodzi, a w 2003 pełniła obowiązki dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi.
Dr Małgorzata Bartyzel była również członkinią Prawa i Sprawiedliwości w latach 2002-2007. W wyborach w 2005 została wybrana na posła V kadencji w okręgu łódzkim. Podczas prac nad projektem zmiany Konstytucji wchodziła w skład komisji nadzwyczajnej. Od 2007 należała do Prawicy Rzeczypospolitej. W przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2007 bezskutecznie ubiegała się o mandat senatora z list komitetu Marka Jurka.

Od 1991 działałała w Katolickim Stowarzyszeniu Dziennikarzy. W latach 1992–2000 kierowała oddziałem łódzkim i zasiadała w zarządzie głównym KSD, zaś od 2001 pełniła funkcję prezesa zarządu głównego KSD. Działała w Związku Artystów Scen Polskich. Zasiadała w jego radzie artystyczno-programowej i zarządzie, przewodniczyła sekcji krytyków teatralnych. Zasiadała w wielu instytucjach doradczych. W latach 1999–2003 była sekretarzem Rady Programowej Radia Łódź. Od 2001 należała do Konferencji Mediów Polskich. W 2002 została powołana w skład Rady Konsultacyjnej ds. Mediów przy Narodowej Radzie Integracji Europejskiej.

3 maja 2008 r., za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej, została odznaczona przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2002 została także odznaczona odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie… w modlitwie za Jej duszę, Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy