Cytaty

* INTEGRALNY RZYMSKI KATOLICYZM * NACJONALIZM INTEGRALNY * NARODOWY SOLIDARYZM * UNIWERSALIZM * KONTRREWOLUCJA NARODOWA * EUROPA WOLNYCH NARODÓW *

PRZECIWKO KOMUNIZMOWI I KAPITALIZMOWI! ZA NARODOWYM PAŃSTWEM KORPORACYJNYM!

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY INSTYTUTU NARODOWO-ROJALISTYCZNEGO CHRISTUS REX
codziennik internetowy (wydarzenia - relacje - artykuły)

MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego w sposób kontrrewolucyjny

sobota, 1 września 2018

Jacek Bartyzel: List do członków OMP z okazji dnia św. Ludwika IX


Pan Adrian Nikiel
Prezes Organizacji Monarchistów Polskich

Szanowny Panie Prezesie,
      Składam na Pańskie ręce serdeczne pozdrowienia dla wszystkich członków Organizacji Monarchistów Polskich w dniu Waszego święta patronackiego, związanego ze wspomnieniem liturgicznym św. Ludwika IX Francuskiego – króla arcychrześcijańskiego nie tylko z racji przysługującej mu tytulatury, ale będącego archetypiczną postacią monarchy katolickiego, pokornego naśladowcy w życiu osobistym i publicznym Pana Naszego Jezusa Chrystusa, dla którego Korony Cierniowej wybudował jedną z najpiękniejszych świątyń na świecie – Sainte-Chapelle.

Jak dobrze wiadomo, pomimo wielkiej bogobojności, jak również rozlicznych talentów, los nie oszczędził temu wspaniałemu monarsze trosk i cierpień, aż po przedwczesną śmierć wskutek zarazy w obozie wojennym podczas zorganizowanej przez niego wyprawy krzyżowej. „Po ludzku” rzecz biorąc, można by nawet powiedzieć, że poniósł klęskę, bo nie powiódł się przyświecający mu – a jakże chwalebny – zamiar. Jednak ten właśnie przykład pokazuje nam, paladynom monarchicznej prawowitości pochodzenia i celu, że nigdy nie powinniśmy tracić ducha w obliczu wszelkich niepowodzeń. Bóg bowiem patrzy w serca i zna intencje, nie żądając od nas ziemskiego zwycięstwa, ale wierności Jego prawu, w tym także zasadom, które ustanowił dla społeczeństwa politycznego, w każdych okolicznościach.
W świetle tych okoliczności, które wybijają się na plan pierwszy w dobie obecnej, winniśmy czuć się zobligowani do niewzruszonego bronienia prawdy katolickiej, prawdy ewangelicznej, na dwóch polach. Po pierwsze, obserwując ze zgrozą gwałtowne przyspieszenie zapoczątkowanego zwycięstwem modernistów na Soborze Watykańskim II procesu destrukcji Kościoła, Jego Świętej Nauki przede wszystkim, wskutek skandalicznych działań i wypowiedzi aktualnego okupanta Stolicy Piotrowej, musimy nieugięcie przeciwstawiać się głoszonym przez niego i jego współpracowników herezjom, albowiem Boga należy słuchać bardziej niż ludzi, nawet jeśli w oczach świata uchodzą oni za magisterialny autorytet. Taka postawa jest po prostu warunkiem koniecznym możliwości naszego zbawienia. Po drugie, musimy stawić zdecydowany opór też rozszalałej ofensywie środowisk homoseksualnych, które już zupełnie otwarcie chcą zawłaszczyć sferę publiczną w naszej ojczyźnie i doprowadzić do takiego prawnego oraz faktycznego stanu rzeczy w zakresie aprobaty, a nawet uprzywilejowania, grzechu sodomskiego, jaki panuje w zdegenerowanych państwach libertyńskiego Zachodu. Oby nie zabrakło bojowników OMP na ulicach naszych miast pośród tych dzielnych ludzi, którzy powstrzymują tzw. Marsze Równości, organizowane przez seksualnych dewiantów i ich „poputczików”.

Niech Święty Ludwik, radujący się wieczną chwałą pośród innych zbawionych i oglądających Boga twarzą w twarz, wstawia się za działaczami Organizacji Monarchistów Polskich, pragnących podążać jego śladami.
Dan w Toruniu, w dzień Św. Ludwika, króla Francji.
Jacek Bartyzel
członek honorowy OMP

Za:  http://www.legitymizm.org/list-dzien-swietego-ludwika-2018