Cytaty

* INTEGRALNY RZYMSKI KATOLICYZM * NACJONALIZM INTEGRALNY * NARODOWY SOLIDARYZM * UNIWERSALIZM * PRZEŁOM NARODOWY * EUROPA WOLNYCH NARODÓW *

PRZECIWKO KOMUNIZMOWI I KAPITALIZMOWI! ZA NARODOWYM SOLIDARYZMEM PAŃSTWA!

PORTAL PUBLICYSTYCZNY:

* INSTYTUTU N-R CHRISTUS REX

* RUCHU NARODOWO-RADYKALNEGO

Codziennik internetowy (wydarzenia - relacje - artykuły)

PRZEŁOM NARODOWY - jest to projekt polityczny łączący w sobie ideę hierarchiczną z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny i trwały

poniedziałek, 5 września 2016

List Aleksandra Orszulewicza (БАРС) do polskich nacjonalistów

     Aleksandr Orszulewicz - lider jednej z najbardziej znanych nacjonalistycznych organizacji Rosji — Bałtyckiej Awangardy Ruskiego Oporu (BARS, ros. Балтийский Авангард Русского Сопротивления, БАРС). Wyjątkowość tej organizacji leży w tym, że wbrew utrwalonej praktyce, jej siedziba znajduje się nie w Moskwie, a w Królewcu, najbardziej na zachód wysuniętym regionie Federacji Rosyjskiej.
Mimo stosunkowo niewielkiej liczebności (łącznie 50-100 działaczy, jeśli oceniać po akcjach), BARS zdołał w krótkim czasie wypracować sobie opinię szanowanej i perspektywicznej siły politycznej nie tylko w Obwodzie Kaliningradzkim, ale i w całym kraju. Przyczyna tego leży w atrakcyjnym obliczu propagandowym BARS, potężnych zasobach intelektualnych organizacji, taktycznej elastyczności i konsekwencji.
BARS ma swój popularny portal i drukowany magazyn «Honor i wierność». Organizacja ściśle współpracuje z miejscową liberalną opozycją, ponieważ we współczesnych warunkach dyktatury pułkownika KGB Władimira Putina nacjonaliści dostrzegają nieodzowność konsolidacji wszelkich sił sprzeciwu (w tym miejscu musimy gorąco zaprotestować! Nigdy żadnych sojuszy z liberałami - Redakcja RCR).

Ideologia BARS opiera się na ortodoksyjnym chrześcijaństwie. Wszyscy jej członkowie należą do Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Poza Granicami Rosji. Jest ona kanoniczną nastepczynią przedrewolucyjnej Cerkwi i w przeciwieństwie do oficjalnej patriarchii moskiewskiej nie uznaje obecnej władzy, ponieważ nie rozliczyła się ona ze zbrodniami ZSRR. Została założona w 1921 roku na emigracji i z początku składała się z białogwardyjskich armii generałów Wrangla, Judenicza, admirała Kołczaka i innych sił antysowieckich.

W swoim programie politycznym BARS nakreśla jako cel konieczny odnowienie tronu prawosławnych carów w Rosji, jednak nacjonaliści z BARS uznają suwerenność narodów, które należały do upadłego imperium rosyjskiego — w tym Polaków.

BARS cyklicznie przeprowadza wszechruską akcję «Ruski Marsz» w Królewcu, 4 listopada i 1 maja, dwa razy do roku. Jedną z ostatnich akcji BARS było odsłonięcie betonowego krzyża na przedmieściu Królewca, poświęconego Ochotniczej Armii generała Bermondta-Awałowa. Obecnie miejscowe władze próbują bezprawnie zdemontować pomnik, a aktywiści BARS próbują im w tym zapobiec.