Cytaty

TRADYCYJNY KATOLICYZM * MONARCHIA NARODOWA * DYSTRYBUCJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
INSTYTUTU NARODOWO-ROJALISTYCZNEGO CHRISTUS REX - codzienna aktualizacja

MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego

piątek, 9 września 2016

Przemysław Bartkowiak: Oddany sprawie – Zygmunt Dziarmaga


falanga4
       Zygmunt Dziarmaga to jedna z wielu ciekawych postaci przedwojennego ruchu narodowego. Był więziony przez nazistów, komunistów, a swego czasu nawet i przez sanację. Jednak te uwięzienia nie złamały go w ideowej drodze, którą podążał.

Urodził się w 1909 roku w Warszawie. Tam też spędził swoje dzieciństwo, a później rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale historii. Przez okres studiów działał w akademickim oddziale Obozu Wielkiej Polski. Z początku jej członkowie uważali, że Zygmunt jest osobą nasłaną do infiltracji środowiska przez fakt bycia wścibskim. Jednak obawy szybko minęły, a sam Dziarmaga wykazywał się dużą aktywnością w akcjach. Fakt ten spowodował, że dołączył do najbardziej radykalnej grupy, której przewodził Bolesław Piasecki.

Mimo kunsztu pisarskiego Dziarmaga chętnie brał udział w akcjach bojówkarskich. Efektem prac było utworzenie Uczelni Różnych mające rozszerzyć działalność na środowiska robotnicze, ale w swoim charakterze skupiało najbardziej oddanych w swych przekonaniach działaczy narodowych. UR przewodził sam Dziarmaga, a za część prasową odpowiadała „Sztafeta”. Dzięki dobrej organizacji i wartości samego pisma stało się ono najchętniej czytanym pismem wśród młodzieży narodowej.

W 1934 roku przystąpił do Obozu Narodowo-Radykalnego, gdzie jego pismo „Sztafeta” stało się głównym pismem organizacji. Przez swoją działalność był jednym z pierwszych, którzy zostali zatrzymani i przewiezieni do obozu w Berezie Kartuskiej. Po wyjściu założył pismo „Falanga”, które stało się oficjalnym organem prasowym zorganizowanej przez Piaseckiego organizacji Ruch Narodowo-Radykalny. W nowej organizacji był jednym z członków Kierownictwa Głównego, co uświadczyło w przekonaniu, że jest oddanym i lojalnym człowiekiem Piaseckiego. Dziarmaga należał do osób, którymi kierowała bezwzględność, a za przykład może posłużyć postrzelenie drukarza, który defraudował pieniądze organizacyjne. Za postrzelenie Zygmunta Brzezińskiego i działalność w nielegalnej organizacji został skazany na 3 lata więzienia i 1,5 za przynależność do organizacji. Sąd jednak przychylił się do wniosku i okres przebywania w więzieniu dołączył do kary, czego efektem było wyjście za kaucją. Dziarmaga był jednym z członków, którzy pracowali nad ,,Zasadami Programu Narodowo-Radykalnego” . 28 listopada odbył się wiec RNR, na którym Dziarmaga przemawiał.
Swoje wojenne losy dzielił wraz z Piaseckim, przy którym trwał. Przez działalność przedwojenną został zatrzymany przez Niemców, następnie działał w Konfederacji Narodu. Walczył również na Wileńszczyźnie w oddziale partyzanckim Uderzeniowych Batalionów Kadrowych, będących częścią KN. Za kierownictwo w Wydziale Informacji i Propagandy przy Biurze Delegata Rządu w Wilnie został w lipcu 1941 roku zatrzymany przez NKWD i wysłany na Syberię. Jednak Dziarmaga się nie złamał, a jego przyjaciel w osobie Bolesława Piaseckiego usilnie starał się, by sprowadzić Dziarmagę do kraju. Po powrocie stał się członkiem władz PAX’u.

Zygmunt Dziarmaga zmarł w Warszawie 30 sierpnia 1978 roku. Była to osoba o niemałym temperamencie i dużym ego co w dużym stopniu pomogło mu przetrwać lata nie tylko na Syberii.

Źródło: Arkadiusz Meller, Patryk Tomaszewski: Życie i śmierć dla narodu! Antologia myśli narodowo-radykalnej z lat trzydziestych XX wieku.