Cytaty

KONTRREWOLUCJA*MONARCHIA NARODOWA*KORPORACJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RCR - PRO FIDE, REGE ET PATRIA!


Si Deus Nobiscum quis contra nos - Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

UNIWERSALIZM KATOLICKI KONTRA ATEISTYCZNY GLOBALIZM


MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do obalenia obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny (będąc w rzeczywistości Kontrrewolucją)

WALCZYMY NAJPIERW O POLSKĘ WOLNĄ A PÓŹNIEJ WIELKĄ! Z BOGIEM ZA KRÓLA I OJCZYZNĘ!

sobota, 3 września 2016

Rosyjscy nacjonaliści upamiętnili antybolszewickich powstańców


a 
     Rosyjscy nacjonaliści działają w niezwykle trudnych warunkach. Wszechobecne represje i deklaracje walki z „faszyzmem” ze strony władz, inwigilacja, przepisy kodeksu karnego przypominające najlepsze lata Związku Sowieckiego.

Mimo tego działacze Komitetu „Naród i Wolność” upamiętnili w Moskwie uczestników powstania tambowskiego oraz wszystkich tych, którzy stanęli do walki z bolszewickim barbarzyństwem. Vladimir Ratnikov, lider stołecznego oddziału organizacji powiedział, iż uczestnicy zrywu nie chcieli być niewolnikami, a ich przykład powinien być inspiracją dla obecnego pokolenia. Nie po to przodkowie oddawali życie w Gułagu, aby dziś ogarniało rosyjskich nacjonalistów zwątpienie i zniechęcenie.

Powstanie tambowskie – największe rosyjskie powstanie chłopskie przeciwko bolszewikom, miało miejsce w latach 1918–1921 w guberni tambowskiej. Czerwoni oprawcy rosyjskiego, polskiego i dziesiątek innych narodów, krwawo rozprawili się z ludźmi, którzy bronili Boga, Tradycji i wolności. Niektóre wioski okrążano i następnie niszczono zmasowanym ogniem artylerii, a uciekającą ludność cywilną mordowano. Na jeszcze szerszą skalę stosowano przymusowe deportacje całych wsi poza gubernię, połączone z konfiskatą mienia. Zorganizowano też 7 obozów koncentracyjnych dla rodzin podejrzanych o sprzyjanie partyzantce, w których umieszczono 50 tys. osób, głównie starców, kobiet i dzieci. Efektem kampanii terroru była śmierć około 70 tys. chłopów, w olbrzymiej mierze ludności cywilnej. Oprócz tego w okresie 1920 -1922 r. zmarło około 170 tys. chłopów w efekcie głodu i chorób wywołanego przymusowymi konfiskatami żywności przez bolszewików.

Przypomnijmy, w chwili obecnej w więzieniach przebywa około 2000 ruskich nacjonalistów, odrzucających neosowietyzm, szowinizm i imperializm.

Źródło: http://www.nacjonalista.pl/2016/08/30/rosyjscy-nacjonalisci-upamietnili-antybolszewickich-powstancow/