Cytaty

KONTRREWOLUCJA*MONARCHIA NARODOWA*KORPORACJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RCR - PRO FIDE, REGE ET PATRIA!


Si Deus Nobiscum quis contra nos - Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

UNIWERSALIZM KATOLICKI KONTRA ATEISTYCZNY GLOBALIZM


MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do obalenia obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny (będąc w rzeczywistości Kontrrewolucją)

WALCZYMY NAJPIERW O POLSKĘ WOLNĄ A PÓŹNIEJ WIELKĄ! Z BOGIEM ZA KRÓLA I OJCZYZNĘ!

poniedziałek, 12 września 2016

Zjazd formacyjny Ruchu Christus Rex na Podlasiu

     W dniach 8-11 września A.D. 2016 członkowie Ruchu z pięciu Dzielnic RCR brali udział w corocznym spotkaniu formacyjnym na terenie Podlasia. Oprócz wykładów Rexiści uczestniczyli w zajęciach rekreacyjnych (rowery wodne, spacery krajoznawcze). Czas upłynął w miłej i budującej dobre relacje atmosferze. Zapraszamy wszystkich członków za rok! 

Vivat Christus Rex!