Cytaty

* INTEGRALNY RZYMSKI KATOLICYZM * NACJONALIZM INTEGRALNY * NARODOWY SOLIDARYZM * UNIWERSALIZM * PRZEŁOM NARODOWY * EUROPA WOLNYCH NARODÓW *

PRZECIWKO KOMUNIZMOWI I KAPITALIZMOWI! ZA NARODOWYM SOLIDARYZMEM PAŃSTWA!

PORTAL PUBLICYSTYCZNY:

* INSTYTUTU N-R CHRISTUS REX

* RUCHU NARODOWO-RADYKALNEGO

Codziennik internetowy (wydarzenia - relacje - artykuły)

PRZEŁOM NARODOWY - jest to projekt polityczny łączący w sobie ideę hierarchiczną z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny i trwały

wtorek, 6 września 2016

Polska: PiS po stronie homolobby


homo 
      Pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, minister Wojciech Kaczmarczyk, opowiedział się za podpisaniem przyjętego 17 czerwca dokumentu Rady Unii Europejskiej pod nazwą „Lista działań Komisji Europejskiej na rzecz poprawy równego traktowania osób LGBTI”. Dokument ten zobowiązuje kraje UE do przyspieszenia działań mających na celu zapobieżenie dyskryminacji zboczeńców.

Choć Kancelaria Premiera zapewnia, że lista nie obliguje rządu do podjęcia konkretnych działań, to zarówno środowiska konserwatywne, jak i homolobby uważają, że może stanowić to pierwszy krok do kolejnych ustępstw wobec środowisk propagujących homoseksualizm i inne dewiacje. Zgoda rządu polskiego oznacza, że dokument został przyjęty jednomyślnie, choć nawet w przypadku braku zgody jednego państwa UE zostałby w całości odrzucony.

(na podst. onet.pl oprac. M.G.)

Za:  http://xportal.pl/?p=26735