Cytaty

KONTRREWOLUCJA*MONARCHIA NARODOWA*KORPORACJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RCR - PRO FIDE, REGE ET PATRIA!


Si Deus Nobiscum quis contra nos - Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

UNIWERSALIZM KATOLICKI KONTRA ATEISTYCZNY GLOBALIZM


MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do obalenia obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny (będąc w rzeczywistości Kontrrewolucją)

WALCZYMY NAJPIERW O POLSKĘ WOLNĄ A PÓŹNIEJ WIELKĄ! Z BOGIEM ZA KRÓLA I OJCZYZNĘ!

wtorek, 6 września 2016

Polska: PiS po stronie homolobby


homo 
      Pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, minister Wojciech Kaczmarczyk, opowiedział się za podpisaniem przyjętego 17 czerwca dokumentu Rady Unii Europejskiej pod nazwą „Lista działań Komisji Europejskiej na rzecz poprawy równego traktowania osób LGBTI”. Dokument ten zobowiązuje kraje UE do przyspieszenia działań mających na celu zapobieżenie dyskryminacji zboczeńców.

Choć Kancelaria Premiera zapewnia, że lista nie obliguje rządu do podjęcia konkretnych działań, to zarówno środowiska konserwatywne, jak i homolobby uważają, że może stanowić to pierwszy krok do kolejnych ustępstw wobec środowisk propagujących homoseksualizm i inne dewiacje. Zgoda rządu polskiego oznacza, że dokument został przyjęty jednomyślnie, choć nawet w przypadku braku zgody jednego państwa UE zostałby w całości odrzucony.

(na podst. onet.pl oprac. M.G.)

Za:  http://xportal.pl/?p=26735