Cytaty

KONTRREWOLUCJA*MONARCHIA NARODOWA*KORPORACJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RCR - PRO FIDE, REGE ET PATRIA!


Si Deus Nobiscum quis contra nos - Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

UNIWERSALIZM KATOLICKI KONTRA ATEISTYCZNY GLOBALIZM


MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do obalenia obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny (będąc w rzeczywistości Kontrrewolucją)

WALCZYMY NAJPIERW O POLSKĘ WOLNĄ A PÓŹNIEJ WIELKĄ! Z BOGIEM ZA KRÓLA I OJCZYZNĘ!

niedziela, 15 maja 2016

Irlandia: Nasilenie akcji IRA


 
   11 maja brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych ogłosiło oficjalnie wzrost zagrożenia terrorystycznego w Irlandii Północnej z poziomu "umiarkowanego" do "istotnego" – po raz pierwszy od lipca 2011 r. Dzień wcześniej, 10 maja, w Belfaście doszło do trzech incydentów z użyciem broni: od kul zginął jeden mężczyzna, a dwóm innym przestrzelono nogi. Wszystkie te ataki uważane są za egzekucje przeprowadzone przez zbrojne grupy kontynuujące działalność dawnej IRA.

4 marca ofiarą ataku bombowego padł oficer służby więziennej szkolący strażników w więzieniu o zaostrzonych procedurach bezpieczeństwa w Maghaberry. Zmarł w szpitalu 15 marca. Do przeprowadzenia zamachu przyznała się Nowa IRA. Według informacji udzielonych przez samą NIRA materiały wybuchowe użyte do skonstruowania bomby zostały dostarczone przez byłego oficera Tymczasowej IRA (PIRA), który jeszcze w 1997 r., w obawie przed rychłą "zdradą" kierownictwa ruchu (tzn. porozumieniem pokojowym z Londynem, zawartym w 1998 r.), wycofał je z tajnych arsenałów organizacji i ukrył na terytorium Republiki Irlandii, w pobliżu granicy z brytyjską Irlandią Północną. Materiały zostały niedawno wydobyte i przekazane Nowej IRA. W ten sposób w ręce bojowników NIRA miało trafić ćwierć tony czeskiego semteksu, pochodzące jeszcze z dostaw zapewnianych dawnej IRA przez Libię Muammara Kadafiego.


(Na podstawie theguardian.com opracował A.D.)