Cytaty

TRADYCYJNY KATOLICYZM * MONARCHIA NARODOWA * DYSTRYBUCJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RUCHU CHRISTUS REX

MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego.

piątek, 20 maja 2016

Ks. Jacek Bałemba: Hipoteza teologiczna dotycząca kwestii papieża heretyka


ipotesi teologica di un papa eretico
Odnotowujemy.

W tych dniach ukazuje się książka podejmująca jeden z istotnych problemów teologii katolickiej:

Arnaldo Xavier da Silveira, Ipotesi teologica di un Papa eretico [Hipoteza teologiczna dotycząca kwestii papieża heretyka], Wprowadzenie prof. Roberto de Mattei, Edizioni Solfanelli, s. 200, ISBN-978-88-7497-973-8

Książka ukazała się w 1975 roku w języku francuskim i znalazła zainteresowanie w wąskim gronie specjalistów. Teraz zostaje upubliczniona w języku włoskim – dla szerokiego kręgu odbiorców.

Autor, Arnaldo Xavier da Silveira, był współpracownikiem miesięcznika Catolicismo, publikowanego pod egidą Biskupa Antônio de Castro Mayera, biskupa Campos. Był także jednym z założycieli i do 1976 roku dyrektorem Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade.

Fakt ukazania się książki może być postrzegany jako głos w dyskusji, która zatacza coraz szersze kręgi w wielu krajach, poza Polską…

Więcej TUTAJ
Za:  https://verbumcatholicum.com/2016/05/18/hipoteza-teologiczna-dotyczaca-kwestii-papieza-heretyka/
OD REDAKCJI: Według teologii katolickiej w nauczaniu zwyczajnym i nadzwyczajnym nauczanie papieskie jest nieomylne. Jeżeli papież głosi nauczanie niezgodne z wcześniejszym magisterium Kościoła, to popada w herezję, która wyłącza go ze wspólnoty eklezjalnej, czyli umownie możemy mówić o "papieżu" heretyku, który tak naprawdę nie jest papieżem, ponieważ znajduje się poza Kościołem. Jest to przypadek tzw. papieży po roku 1958, czyli po śmierci ostatniego katolickiego papieża Piusa XII. Urząd papieski od tego czasu jest okupowany przez modernistycznych uzurpatorów: Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła I, Jana Pawła II, Benedykta XVI i obecnie tzw. Franciszka. Wszyscy oni wprowadzali heretyckie nauczanie tzw. Soboru Watykańskiego II, który był istną rewolucją bolszewicką w Kościele.