Cytaty

TRADYCYJNY KATOLICYZM * MONARCHIA NARODOWA * DYSTRYBUCJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
INSTYTUTU NARODOWO-ROJALISTYCZNEGO CHRISTUS REX - codzienna aktualizacja

MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego

wtorek, 7 czerwca 2016

Mateusz Wójkiewicz: Masoneria w Polsce

compas-masoneria    Temat wolnomularstwa w Polsce nie należy do wątków najczęściej omawianych, choć powinien. W dzisiejszych czasach masoneria trzyma pieczę nad ponad połową świata, co tłumaczyłoby czasy obecne, znane pod nazwą „czas pokoju”. Wizyty prezydentów państw NATO z serdecznym uściskiem dłoni i wspólne zamiłowanie do wolności, równości i braterstwa są dla nas codziennością, pewnie dlatego, że większość polityków na świecie, w tym reprezentujących rząd polski należy do lóż masońskich, z których najsłynniejszą jest B’nai B’rith, czyli żydomasoneria z rodem Rotschildów na czele.

Zanim przejdę do tematu, chciałbym najpierw przedstawić, czym jest masoneria i przedstawić jej cele. Wolnomularze swój początek mają w XVIII-wiecznej Anglii. W londyńskiej gospodzie „Pod Jabłonią” ogłoszono zjednoczenie czterech lóż z Anglii i Szkocji, tworząc kościół kościołów – „Wielką Lożę Londynu” i spisując pierwszą konstytucję, jaka kiedykolwiek istniała. W masonerii istnieją różne ryty, dla przykładu ryt szkocki wbrew nazwie powstał we Francji za Napoleona i liczy 33 stopnie wtajemniczenia. Masoni całego świata wierzą w „Wielkiego Architekta Świata”, który zastępuje Boga, a z biegiem czasu za swoją wymarzoną stolicę upatrzyli sobie Astanę w Kazachstanie ze względu na masoński charakter rozbudowy miasta.

Pierwsza loża masońska w Polsce powstała w Warszawie w 1729 roku. Przedstawicielami tej loży byli król Stanisław August Poniatowski wraz z krewnymi jego rodu oraz prymasi (którzy? - przyp. red. RCR) Polski. Przecież to właśnie król Poniatowski sprowadził z Ameryki wynalazek masoński zwany konstytucją. Oprócz króla Augusta znanymi masonami byli również Tadeusz Kościuszko i Adam Mickiewicz. Tadeuszowi Kościuszce przynależność do ruchu masońskiego dała sławę nie tylko w Polsce, ale i w Stanach Zjednoczonych, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli „przez znajomości”, to dzięki Illuminatom stał się generałem wojsk polskich i amerykańskich. Sam Adam Mickiewicz wstąpił do towarzystwa filaretów w 1820 roku. Znajomości pisarza są dosyć ciekawe, jego włoski kolega Giuseppe Mazzini wraz z Karolem Marksem założył Komunistyczną Międzynarodówkę.

Masoneria od lat walczy z różnymi wyznaniami, opracowując przeróżne strategie, jak np. szerzenie nagości w sztuce, niszcząc w ten sposób umysły i licząc na to, że chrześcijanie zostaną przez to zdeprawowani, jak to powiedziano: „chrześcijaństwa nie można zniszczyć orężem, ponieważ chrześcijaństwo właśnie wyrasta z krwi jego męczenników. Kościół należy zniszczyć od środka, zarażając ludzi rozpustą” - gdy to się dokona, loże przyjdą „w imieniu przywrócenia moralności”. Kolejnym przykładem walki masonerii z Kościołem jest wprowadzanie członków lóż do seminariów duchownych, psując chrześcijaństwo od środka. Co niektórzy uczeni dopatrywali się w chrześcijaństwie tekstów rzekomo ogłupiających oraz głosili marzenia typu „za 120 lat nikt nie będzie czytał Pisma Świętego”. Gdy Polska była pod zaborami, masoneria, która przecież była międzynarodowa, nie była prześladowana w przeciwieństwie do Kościoła katolickiego utrzymującego polską tożsamość narodową. Po czerwonej rewolucji w Rosji wolnomularze bardzo chętnie podjęli współpracę ze Związkiem Radzieckim, nazywanym przez masonów „Wielkim Wschodem”, ze względu na młodość tworu komuniści w Rosji mieli większe prawo do haseł o nowoczesności i prawo do haseł o postępie ze względu na obalenie rządów cara oraz wprowadzenie nowego modelu gospodarczego. Hasła te były wykorzystywane do walki z chrześcijaństwem, co w planach od wieków mieli masoni. Można dopatrzeć się tej współpracy chociażby w porozumieniu się Stalina, Churchilla i Roosevelta, czytając karty historii, nawet dziecko podświadomie zadaje sobie pytanie: „jak mogło dojść do współpracy totalitaryzmu z wolnościowcami”? W PRL-u masonami obsadzono wysokie stołki - 40% polskiej loży piastowało wysokie stanowiska w administracji państwowej, a co trzeci wykładał na uczelni wyższej, prawie 10% doszło do najwyższych urzędów spółdzielczości.

Po dzień dzisiejszy masoneria w Polsce ma się bardzo dobrze, sprawuje tu władzę, czego nie kryje w obecnym godle Polski – orzeł z uniżonymi skrzydłami, jakby słaby, w które to skrzydła są wpisane gwiazdy masońskie, niby przybite jak gwoździe do rąk Chrystusa, a także książęca korona jako symbol podległości. Obecność masonerii można rozpoznać po symbolice, która w Polsce i nie tylko jest powszechniejsza niż nam się wydaje, kiedy nauczymy się tej symboliki, okazuje się, że pewne szczegóły mają duże znaczenie. W kościołach, w prawie i instytucjach administracji państwowej oraz w telewizji, filmach i wideoklipach, których najwięcej schodzi z Zachodu, odnajdujemy dużo gestów, m.in. rytuały masońskie. Gest złączonych palców środkowego i serdecznego z odchylonymi małym i wskazującym jako symbol diabła występuje wszędzie, do najbardziej rozpoznawalnych symboli masonerii należą cyrkiel i węgielnica z dużą literą „g” wpisaną w środek. Jest także tzw. oko opatrzności, czyli oko w środku trójkąta często widziane w kościołach. Najczęstszym trójkątem stosowanym przez masonerię jest równoboczny, którego wszystkie kąty mają 60 stopni, co można skojarzyć z liczbą 666. Bardzo ważny symbol można spotkać w niektórych polskich kościołach, którym jest wierzba, jej odrosty powiewają na wschód ze względu na marzenia masonów o stolicy w Astanie. Istnieje również coś takiego, jak przekaz podprogowy, tj. gesty i symbole, na które nie trzeba zwracać uwagi podczas oglądania obrazu, ponieważ są drugorzędne, ale te gesty występują i wdzierają się w naszą podświadomość, np. w bajkach Disneya i przeróżnych hollywoodzkich wynalazków są ukryte hasła „sex”.

Symboliki masońskiej jest o wiele więcej, w tekstach urzędowych, jak np. Konstytucji RP można dopatrzeć się prawa stworzonego na potrzeby masońskie, czyli tekst, że RP jest krajem wszystkich obywateli, sugeruje międzynarodówkę, a swoboda wyznania to nic innego, jak „wolność, równość i braterstwo”. Najbardziej zakorzenioną w Polsce w obecnych czasach jest loża żydomasońska B’nai B’rith i jest źródłem obcych interesów w Polsce, to ona w większości decyduje o losach naszego kraju. Śmietanką tej loży są Rotschildowie, którzy od XVIII wieku utrzymują się z obracania pieniędzmi, obecnie mają w posiadaniu wiele banków na świecie. Dopatrzeć się można wśród polityków pokrewieństwa z żydowskimi rodami, więc można podejrzewać ich o sprzedaż duszy masonom w zamian za pieniądze i władzę.

Wszędzie widzimy znaki, które po zestawieniu dają nam odpowiedź o obecnych czasach. Nauka o masonerii wyjaśnia te sprawy i jest kluczowa w podejmowaniu walki o Wielką Polskę, dlatego brońmy Kościoła, sprzeciwiajmy się międzynarodówkom i obcym interesom, a jutro będzie nasze.

Przypisy:
http://ligaswiata.pinger.pl/m/11684595
https://www.youtube.com/watch?v=Nl6dBlZc9nA
https://www.youtube.com/watch?v=Nl6dBlZc9nA