Cytaty

KONTRREWOLUCJA*MONARCHIA NARODOWA*KORPORACJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RCR - PRO FIDE, REGE ET PATRIA!


Si Deus Nobiscum quis contra nos - Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

UNIWERSALIZM KATOLICKI KONTRA ATEISTYCZNY GLOBALIZM


MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do obalenia obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny (będąc w rzeczywistości Kontrrewolucją)

WALCZYMY NAJPIERW O POLSKĘ WOLNĄ A PÓŹNIEJ WIELKĄ! Z BOGIEM ZA KRÓLA I OJCZYZNĘ!

czwartek, 16 czerwca 2016

VIII Kongres dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla - Gdańsk, 18 czerwca A.D. 2016


OD REDAKCJI: Popieramy ciekawą inicjatywę, aczkolwiek od biorących w niej udział kapłanów oczekujemy stanowczego samookreślenia się, czy pomimo głoszonych przez nich słusznych poglądów nadal pozostają w strukturach posoborowej sekty, na zasadzie: "Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek".