Cytaty

KONTRREWOLUCJA*MONARCHIA NARODOWA*KORPORACJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RCR - PRO FIDE, REGE ET PATRIA!


Si Deus Nobiscum quis contra nos - Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

UNIWERSALIZM KATOLICKI KONTRA ATEISTYCZNY GLOBALIZM


MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do obalenia obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny (będąc w rzeczywistości Kontrrewolucją)

WALCZYMY NAJPIERW O POLSKĘ WOLNĄ A PÓŹNIEJ WIELKĄ! Z BOGIEM ZA KRÓLA I OJCZYZNĘ!

poniedziałek, 13 czerwca 2016

Ruch Christus Rex w Krakowie

     W niedzielę członkowie RCR wraz z zaprzyjaźnionymi osobami udali się do Krakowa na Mszę św. (Oratorium NMP Królowej Polski) oraz zwiedzanie zabytków królewskiego miasta. Pogoda sprzyjała wycieczce, a nastrój, który udzielił się uczestnikom po wysłuchaniu Mszy świętej i uczestnictwie w nabożeństwie, dodatkowo pozytywnie sprzyjał odbiorowi wizualnemu zwiedzanych zabytków.

VIVAT CHRISTUS REX!