Cytaty

TRADYCYJNY KATOLICYZM * MONARCHIA NARODOWA * DYSTRYBUCJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
INSTYTUTU NARODOWO-ROJALISTYCZNEGO CHRISTUS REX - codzienna aktualizacja

MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego

czwartek, 6 października 2016

Kraków: Ruch Christus Rex na Mszy Świętej oraz w Muzeum Narodowym

Znalezione obrazy dla zapytania kaplica pod wezwaniem x. Trytek
     W dniu 2 października członkowie Ruchu Christus Rex uczestniczyli (jak w prawie każdą niedzielę) we Mszy Świętej sprawowanej w krakowskiej kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Mszę św. odprawia x. Rafał Trytek. 

Po Mszy świętej udaliśmy się na Stare Miasto, gdzie w miłej atmosferze posililiśmy się w jednej z wielu obecnych tam uroczych restauracyj a następnie udaliśmy się do oddziału Muzeum Narodowego to jest  do Pałacu biskupa Erazma Ciołka (jest to zabytkowy pałac z XVI wieku znajdujący się przy ulicy Kanoniczej 17 w Krakowie) w celu zwiedzenia ekspozycji stałej. 

    Ekspozycja przedstawia dzieła polskiej sztuki średniowiecznej i nowożytnej, pochodzące ze zbioru gromadzonego od XIX wieku, które prezentowane są w zabytkowych wnętrzach Pałacu Biskupa Erazma Ciołka. Najważniejszą częścią wystawy są obrazy i rzeźby gotyckie, od XIV do początku XVI wieku, wśród nich fascynująca rzeźba Madonny z Krużlowej (ok. 1410), jak również najstarsze małopolskie epitafium obrazowe upamiętniające rycerza Wierzbiętę z Branic.

Najświetniejsze dary, depozyty i zakupy dzieł sztuki dawnej wpłynęły do Muzeum Narodowego w czasach obu pierwszych dyrektorów - Władysława Łuszczkiewicza (1828–1900) i Feliksa Kopery (1871–1952). Strategia pozyskiwania zbiorów była wyzbyta typowej dla wielkich muzeów ekspansywności. Opierała się raczej na talentach negocjacyjnych dyrektorów, będących zarazem uznanymi autorytetami w zakresie muzealnictwa i nauki. Choć zwykle ograniczano się do starań o "rzeczy niepotrzebne" – dzieła sztuki sakralnej nieużywane już podczas sprawowania kultu, wyposażenie rozbieranych kościołów, przebudowywanych domów i budynków publicznych – zbudowano kolekcję bogatą w eksponaty niezwykłej jakości.

Sztukę dawną wystawiano już w najstarszej galerii Muzeum – w Sukiennicach. Nadto (1928–1961) czynna była ekspozycja rzeźby kamiennej w Wieży Ratuszowej. W latach 1947-1996 działała w Kamienicy z fundacji Szołayskich galeria Polskiej sztuki cechowej od wieku XIV do XVIII. Od roku 2007 eksponaty z tej galerii (i wiele innych, wcześniej przechowywanych w magazynach) oglądać można w Pałacu biskupa Erazma Ciołka.

Najcenniejszą część zbioru stanowią dzieła sztuki gotyckiej i wczesnorenesansowej. Pozwalają one prześledzić wszystkie etapy rozwoju sztuki na naszym obszarze, począwszy od romanizmu (kamienna rzeźba architektoniczna), poprzez kolejne fazy sztuki gotyckiej (idealizowany "styl piękny" przełomu XIV/XV w. - "Matka Boska z Dzieciątkiem z Krużlowej Wyżnej", przełom realistyczny około połowy w. XV - "Ukrzyżowanie z Korzennej", epoka powstawania wielkich nastaw ołtarzowych w krakowskich kościołach klasztornych w l. 60. XV w. - Ołtarz Dominikański, Ołtarz Augustiański) aż po kulminację późnego gotyku w dziełach Wita Stwosza ("Chrystus w Ogrojcu", ok. 1485). 

Za:  http://mnk.pl/wystawy/sztuka-dawnej-polski-xii-xviii-wiek