Cytaty

TRADYCYJNY KATOLICYZM * MONARCHIA NARODOWA * DYSTRYBUCJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
INSTYTUTU NARODOWO-ROJALISTYCZNEGO CHRISTUS REX - codzienna aktualizacja

MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego

piątek, 10 lutego 2017

Ruch Christus Rex: Dlaczego monarchia?

 • władza jest odporna na naciski z zewnątrz;
 • niemożliwy jest w niej wybór populistów i demagogów;
 • niemożliwa jest tyrania większości;
 • monarcha nie ma potrzeby defraudować państwowych pieniędzy, gdyż traktując państwo jako swoją (dziedziczną) własność, będzie to uznawał jako działanie pozbawione sensu - nie będzie okradał samego siebie i swoich potomków;
 • monarchia jest stabilna (władza wędruje jedynie w obrębie dynastii);
 • król jest gwarantem wolności, własności; a także ciągłości i przestrzegania prawa (w sytuacjach nadzwyczajnych ma możliwość ustabilizowania ich);
 • jest zgodna z prawami naturalnymi;
 • gwarantuje stałość polityki;
 • monarcha jest żyjącym symbolem narodu i jest mu bliższy niż inne symbole narodowe;
 • władca jako "ojciec ojczyzny" jest odpowiedzialny za kraj w większym stopniu niż prezydent;
 • przyszły monarcha jest od najmłodszych lat szkolony i zaznajamiany z tajnikami rządzenia - dzięki temu jest bardziej kompetentny niż polityk z wyboru;
 • dziedziczność motywuje do większej dbałości o państwo - w końcu skutki działań króla będą odczuwalne przez jego potomków.
Sukcesja tronu w Polsce 

Spośród istniejących współcześnie organizacji monarchistycznych lub odwołujących się do monarchizmu, jedynie Konfederacja Spiska wyraźnie określiła popieranego pretendenta do polskiego tronu – ród Wettynów – powołując się na postanowienia Konstytucji 3 Maja.

W lutym 2009 r. Organizacja Monarchistów Polskich wydała książkę prof. Jacka Bartyzela „Legitymizm. Historia i teraźniejszość”, w której m.in. zdefiniowane zostało stanowisko środowiska legitymistycznego wobec problemu ewentualnej sukcesji tronu w Polsce. Autor przedstawia kilka dopuszczalnych i uprawnionych propozycji obsadzenia polskiego tronu. Wśród (przykładowych) katolickich kandydatów wymienieni zostali:
 • przedstawiciel rodu wywodzącego się, jak Jagiellonowie, od Giedymina I, np. jeden z książąt Czartoryskich
 • przedstawiciel rodu Burbonów parmeńskich
 • przedstawiciel rodu Burbonów neapolitańskich
 • przedstawiciel rodu Koburgów belgijskich
 • Karol Stefan Habsburg-Lotaryński, książę von Altenburg, syn arcyksięcia Karola Olbrachta Habsburga, właściciela dóbr żywieckich
 • kandydat wybrany przez naród – założyciel nowej dynastii.
Opcja ostatnia znalazła poparcie w programie rojalistyczno-narodowego Ruchu Christus Rex, jako że popieramy tzw. Arystokrację Ducha, która narodzi się (proces ten już trwa) w trakcie walki o Katolickie i Niepodległe Państwo Polskie - Królestwo Polskie:

"Monarchizm rozumiemy jako rządy nowej „ARYSTOKRACJI DUCHA”, która wykształci się w ogniu walki o naszą Ojczyznę - KATOLICKĄ POLSKĘ! Nowa elita WIELKIEJ POLSKI!
 
Stare arystokratyczne rody już dawno pogodziły się z Systemem Rewolucyjnym lub "bawią się" w sentymentalne spotkania i odwoływanie się do nich nie ma praktycznie sensu (aczkolwiek nie odrzucamy ich jako spadkobierców naszych polskich monarchicznych tradycji). „Umundurowane Dusze” wywodzące się z dumnego Narodu Polskiego znaczone odwagą i heroizmem zdobędą nowe Szlachectwo i prawo bycia elitą NOWEJ KATOLICKIEJ POLSKI". 
Czas pokaże, która z opcji sukcesyjnych zwycięży, natomiast dla wszystkich organizacji i środowisk monarchistycznych najważniejszy powinien pozostać cel: ODRODZENIE MONARCHII W POLSCE dla dobra i pomyślności Narodu Polskiego oraz większej Chwały Bożej!

Za RUCH CHRISTUS REX
Tomasz Jazłowski, Prezes