Cytaty

KONTRREWOLUCJA*MONARCHIA NARODOWA*KORPORACJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RCR - PRO FIDE, REGE ET PATRIA!


Si Deus Nobiscum quis contra nos - Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

UNIWERSALIZM KATOLICKI KONTRA ATEISTYCZNY GLOBALIZM


MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do obalenia obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny (będąc w rzeczywistości Kontrrewolucją)

WALCZYMY NAJPIERW O POLSKĘ WOLNĄ A PÓŹNIEJ WIELKĄ! Z BOGIEM ZA KRÓLA I OJCZYZNĘ!

wtorek, 9 stycznia 2018

LIST OTWARTY DO POSŁÓW NA SEJM RP

LIST OTWARTY DO POSŁÓW NA SEJM RP
\
Szanowny Panie Pośle!

        9 stycznia 2018 roku Sejm będzie rozpatrywał projekt „Ratujmy Kobiety”. Istotną treścią projektu jest wprowadzenie aborcji „na życzenie”. Nazwa projektu jest kłamstwem, ponieważ aborcja zwiększa liczbę samobójstw wśród kobiet i często jest przyczyną nowotworów.

Głównym celem inicjatywy ustawodawczej jest wprowadzenie w Polsce aborcji na skalę masową. W Niemczech , Francji i Wielkiej Brytanii aborterzy zabijają rocznie 200 000 dzieci, nie licząc ofiar aborcji farmakologicznej. Właściwa nazwa dla projektu powinna brzmieć: „Mordujmy dzieci”.

Celem zbrodniczego projektu jest przywrócenie w Polsce prawa aborcyjnego z czasów PRL, kiedy aborterzy zamordowali miliony polskich dzieci. Fakt, że Sejm będzie rozpatrywał projekt przewidujący masowe mordowanie polskich dzieci świadczy o upadku moralnym, w jakim znajduje się nasze państwo. Głosowanie za dalszym procedowaniem tego projektu, oznacza poparcie dla ludobójczych postulatów.

Mamy nadzieję, że opowie się Pan po stronie prawa do życia, a nie prawa do zabijania. Zapisy z tego głosowania będą dostępne publiczne, a nasza Fundacja zadba o to, aby dotarły do jak największej liczby Polaków.

W imieniu Fundacji Pro – Prawo do życia

Mariusz Dzierżawski – członek Zarządu