Cytaty

KONTRREWOLUCJA*MONARCHIA NARODOWA*KORPORACJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RCR - PRO FIDE, REGE ET PATRIA!


Si Deus Nobiscum quis contra nos - Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

UNIWERSALIZM KATOLICKI KONTRA ATEISTYCZNY GLOBALIZM


MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do obalenia obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny (będąc w rzeczywistości Kontrrewolucją)

WALCZYMY NAJPIERW O POLSKĘ WOLNĄ A PÓŹNIEJ WIELKĄ! Z BOGIEM ZA KRÓLA I OJCZYZNĘ!

wtorek, 18 kwietnia 2017

Dlaczego ojciec nie powinien narzekać?

Znalezione obrazy dla zapytania ojciec narzekanie 
     Mężczyzną zostaje się wówczas, gdy się zrozumie, iż wypowiedzenie swych trosk, niczego właściwie nie zmienia (P. Valery). Mężczyzna narzekający, to mężczyzna słaby. O ile jeszcze może sobie ponarzekać na szefa w pracy, to narzekanie w domu jest wręcz niedopuszczalne. Wskazuje na pewną miękkość charakteru, jest „upadkiem ducha wobec zła zewnętrznego” (św. Tomasz) oraz dowodzi braku cierpliwości.

Taki mężczyzna nie osiągnie życiowych celów, gdy wszystkiego będzie się obawiał, rozsiewając dodatkowo aurę niepokoju wokół siebie.

Odpowiedź jest prosta: boi się biegu spraw, które zmierzają w złym kierunku. Swoim narzekaniem woła o pomoc lub przynajmniej słowa pocieszenia.

Problem w tym, że skoro takiego pocieszenia oczekuje od żony lub nawet dzieci, to zdradza tym samym niedostatki w formowaniu cnoty męstwa, ale także i roztropności (nie potrafi rozwiązywać problemów).
Nie mówiąc już o tym, że niszczy w ten sposób własny autorytet, bo to ojcowie mają pocieszać domowników, a nie oczekiwać pocieszenia od nich.

Jest to fragment artykułu, który wszedł do książki: ===> „Nieposłuszne dzieci, posłuszni rodzice”.