Cytaty

KONTRREWOLUCJA*MONARCHIA NARODOWA*KORPORACJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RCR - PRO FIDE, REGE ET PATRIA!


Si Deus Nobiscum quis contra nos - Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

UNIWERSALIZM KATOLICKI KONTRA ATEISTYCZNY GLOBALIZM


MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do obalenia obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny (będąc w rzeczywistości Kontrrewolucją)

WALCZYMY NAJPIERW O POLSKĘ WOLNĄ A PÓŹNIEJ WIELKĄ! Z BOGIEM ZA KRÓLA I OJCZYZNĘ!

środa, 26 kwietnia 2017

Odmowa rejestracji - represje sądowe wobec Ruchu Christus Rex

Przypominamy haniebny wyrok Sądu!

      Sąd Rejonowy w Gliwicach po raz kolejny odrzucił wniosek Komitetu Rejestracyjnego Ruchu Christus Rex o rejestrację Stowarzyszenia. W uzasadnieniu wyroku podano powód jakże miły dla serca: chęć zmiany ustroju politycznego z republikańskiego na monarchistyczny. 

Wynika z tego wniosek, że Ruch Christus Rex jest jedyną organizacją polityczną w PRL-bis która otwarcie deklaruje chęć zmiany ustroju. Inne organizacje bez problemu uzyskały rejestrację sądową, nawet takie które deklarują swoją tzw. "antysystemowość". 

Nie poddajemy się! Walka trwa!

Dokumenty Sądowe: