Cytaty

TRADYCYJNY KATOLICYZM * MONARCHIA NARODOWA * DYSTRYBUCJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RUCHU CHRISTUS REX - codzienna aktualizacja

MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego

poniedziałek, 16 stycznia 2017

RUCH CHRISTUS REX - kim jesteśmy?

      Dla przypomnienia dla wszystkich zainteresowanych obecną lub przyszłą działalnością w Ruchu Christus Rex.

Jesteśmy:

1. Antysystemowi (nie popieramy okupacyjnych władz tzw. III RP - PRL-bis)

2. Legalistyczni (popieramy obecnego Prezydenta II RP - linia prezydentów "londyńskich" oraz nigdy niezniesioną prawnie konstytucję kwietniową z 1935 roku)

3. Gospodarczo antykapitalistyczni i antykomunistyczni (popieramy katolicki solidaryzm społeczny)

4. Antymodernistyczni (popieramy tradycyjny katolicyzm integralny)

5. Antysyjonistyczni i antymasońscy (za rządami silnego Katolickiego Autorytetu)

6. Antydemokratyczni (docelowo popieramy monarchię katolicką i dziedziczną)

7. Antyrewolucyjni (rewolucja to obecny syjonistyczny System - chcemy kontrrewolucji!)

8. Antyliberalni (w sferze duchowej,gospodarczej i politycznej)

9. Antykosmopolityczni (jesteśmy narodowcami - elity Narodu dla Narodu)

Arystokracja ducha to nowa elita przyszłej wolnej Polski, która wykształci się w ogniu walki o polskie państwo katolickie, które to stanie się fundamentem odrodzenia krajów chrześcijańskiej Europy.

Ludwik de Bonald: „Kompromis jest kompromitacją”.