Cytaty

TRADYCYJNY KATOLICYZM * MONARCHIA NARODOWA * DYSTRYBUCJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RUCHU CHRISTUS REX - codzienna aktualizacja

MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego

wtorek, 17 stycznia 2017

RUCH CHRISTUS REX (Cz. II): Dlaczego wybory demokratyczne nie są legitymizacją dla władzy obecnej, jak i w ogólności?  1. Być może wybory są fałszowane przez System, (ale to słaby argument z powodu braku dowodów).
  1. Nawet zakładając, iż wybory nie są fałszowane, to społeczeństwo jest zmanipulowane i tym samym jego decyzje wyborcze nie są wiarygodne i prawdziwe (tzw. partie polityczne są stworzone i finansowane przez System i jego ludzi, faworyzowane przez tzw. media, sponsorowane przez System itd.).
  1. Obecny układ polityczny w tzw. III RP ma korzenie w ustaleniach „okrągłego stołu” (manipulacja społeczeństwem od samego początku i budowanie „swoich” mediów i partii politycznych tak po stronie lewej, jak i prawej). Nikt do tej pory z tego układu nie wyszedł (no, może poza Samoobroną Leppera, ale wiadomo, co się z nim później stało).
  1. System demokratyczny jest zły sam w sobie. Czy ogół społeczeństwa zna się na polityce? Na dwa tygodnie przed wyborami ludzie karmieni są papką wyborczą z ekranów reżimowej TV i idą głosować. Czy wszyscy wyborcy powinni mieć równe prawo głosu? Na pewno nie.
  1. Jako Ruch Christus Rex jesteśmy monarchistami, więc jako kontrrewolucjoniści przeciwstawiamy się Systemowi (demokracji itp.) programowo.
  1. Według odwiecznych zasad monarchicznych Naród nie jest suwerenem, tylko Monarcha, który musi dbać o swoich poddanych i Kraj, ale nie jest im podległy.
Jednocześnie dopuszczamy obecnie możliwość wzięcia udziału w tzw. wyborach demokratycznych czy to do Sejmu i Senatu, czy też samorządowych ze względów praktycznych, tzn. możliwości dotarcia do szerszej grupy społeczeństwa z programem narodowo-monarchistycznym.

Zdajemy sobie sprawę z niemożliwości wygrania takowych wyborów z powodów podanych w powyższych punktach, jednakże nie zwalnia nas to od pokazywania fałszu obecnych demokratycznych władz i całego jej Systemu.