Cytaty

KONTRREWOLUCJA*MONARCHIA NARODOWA*KORPORACJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RCR - PRO FIDE, REGE ET PATRIA!


Si Deus Nobiscum quis contra nos - Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

UNIWERSALIZM KATOLICKI KONTRA ATEISTYCZNY GLOBALIZM


MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do obalenia obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny (będąc w rzeczywistości Kontrrewolucją)

WALCZYMY NAJPIERW O POLSKĘ WOLNĄ A PÓŹNIEJ WIELKĄ! Z BOGIEM ZA KRÓLA I OJCZYZNĘ!

wtorek, 31 stycznia 2017

prof. Jacek Bartyzel: Laudacja demokracji*


Zdjęcie użytkownika Jacek Bartyzel.
     Odczuwając głębokie zawstydzenie moim antydemokratyzmem postanowiłem jako pokutę napisać laudację demokracji.
Oto oczywiste i niezaprzeczalne przewagi demokracji:

- W demokracji każdy człowiek ma przyrodzone i niezbywalne prawo bycia demokratą oraz wysławiania zalet demokracji.

- W demokracji wszyscy mogą organizować się w partie, jakie im się podoba, i wraz z nimi sięgać po władzę, oczywiście jeżeli są to partie demokratyczne.

- W demokracji każdy ma prawo krytykować wady instytucji demokratycznych, czyli domagać się ich [wad] wyplenienia przez ich [instytucji] jeszcze większą i głębszą demokratyzację.

- W demokracji każdemu wolno utyskiwać na deficyt demokracji oraz dążyć do tego, by ów deficyt zbilansować nadwyżką demokracji.

- Wbrew arystokratycznym oszczercom (reakcyjnej szajce występującej pod nazwą "klasyczna filozofia polityki"), w demokracji wolno dyskutować o tym, jaka forma rządu jest najlepsza, prawowita i najbardziej sprzyjająca cnocie, to znaczy dowodzić, że demokracja jest nie tylko najlepsza, ale po prostu jedynie dobra i prawowita. Wolno, a nawet należy też odnosić się z odrazą do wszystkich innych form rządu, co jest zresztą sprawdzianem lojalności wobec demokracji.

- Jako że demokracja i demokratyzacja nie mają i nie mogą mieć żadnych granic (bo każde ograniczenie jest z samej natury rzeczy niedemokratyczne), dla obrony zagrożonej demokracji można użyć wszelkich środków, również korzystając z bratniej pomocy szczęśliwszych i silniejszych demokracyj.

- Czujność demokratyczna jest w demokracji cnotą tak rozwiniętą i powszechną, że skłania do rozpoznawania i wypleniania zachowań i myśli niedemokratycznych nie tylko u innych obywateli, ale również u samego siebie. Każdy dojrzały i świadomy demokrata ma więc prawo samooskarżyć się o niedostatek demokratyczności i dokonać publicznej pokuty.

Q.E.D. demokracja jest systemem wprost najeżonym rozlicznymi wolnościami. Kładę nacisk na słowo NAJEŻONYM


* tytuł od Redakcji RCR